Wykaz publikacji wybranego autora

Mirosław Kwiatkowski, dr hab. inż., prof. AGH

profesor nadzwyczajny

Wydział Energetyki i Paliw
WEiP-ktp, Katedra Technologii Paliw

[dyscyplina wiodąca] dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / inżynieria chemiczna


[poprzednia klasyfikacja] obszar nauk technicznych / dziedzina nauk technicznych / technologia chemiczna


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: 0000-0001-9644-6530

ResearcherID: X-2263-2018

Scopus: 9276412000

PBN: 909963

OPI Nauka Polska

System Informacyjny AGH (SkOs)
1
 • Kompaktowe urządzenie do adsorpcyjnego magazynowania gazu ziemnego[Compact device for adsorption storage of natural gas] / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; wynalazca: KWIATKOWSKI Mirosław. — Int.Cl.: F17C 1/00\textsuperscript{(2006.01)}. — Polska. — Opis zgłoszeniowy wynalazku ; PL 419141 A1 ; Opubl. 2018-04-23. — Zgłosz. nr P.419141 z dn. 2016-10-17 // Biuletyn Urzędu Patentowego ; ISSN 0137-8015 ; 2018  nr 9, s. 33. — tekst: http://patenty.bg.agh.edu.pl/pelneteksty/PL419141A1.pdf

 • słowa kluczowe: gaz ziemny, materiały węglowe, radiator, rurki cieplne, adsorpcja, magazynowanie

  keywords: natural gas, storage, adsorption, radiator, carbonaceous materials, heat pipes

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

2
 • Kompaktowe urządzenie do adsorpcyjnego magazynowania gazu ziemnego[Compact device for adsorption storage of natural gas] / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; wynalazca: Mirosław KWIATKOWSKI. — Int.Cl.: F17C 1/00\textsuperscript{(2006.01)}. — Polska. — Opis patentowy ; PL 230149 B1 ; Udziel. 2018-05-24 ; Opubl. 2018-09-28. — Zgłosz. nr P.419141 z dn. 2016-10-17. — tekst: http://patenty.bg.agh.edu.pl/pelneteksty/PL230149B1.pdf

 • słowa kluczowe: gaz ziemny, materiały węglowe, radiator, rurki cieplne, adsorpcja, magazynowanie

  keywords: natural gas, storage, adsorption, radiator, carbonaceous materials, heat pipes

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
 • Nawiewnik filtrujący powietrze[Filtering air intake ventilator] / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; wynalazca: KWIATKOWSKI Mirosław. — Int.Cl.: F24F 3/16\textsuperscript{(2006.01)}. — Polska. — Opis zgłoszeniowy wynalazku ; PL 420735 A1 ; Opubl. 2018-09-10. — Zgłosz. nr P.420735 z dn. 2017-03-03 // Biuletyn Urzędu Patentowego ; ISSN 0137-8015 ; 2018  nr 19, s. 27. — tekst: http://patenty.bg.agh.edu.pl/pelneteksty/PL420735A1.pdf

 • słowa kluczowe: filtracja, wentylacja, regulacja, powietrze, zanieczyszczenie

  keywords: ventilation, regulation, pollution, filtering, air

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

4
 • Sposób homogenicznej karbonizacji i/lub aktywacji miękkich materiałów biomasowych oraz urządzenie do homogenicznej karbonizacji i/lub aktywacji miękkich materiałów biomasowych[Method for homogeneous carbonization and/or activation of soft biomass materials and the device for homogeneous carbonization and/or activation of soft biomass materials] / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; wynalazca: KWIATKOWSKI Mirosław. — Int.Cl.: C10B 47/34\textsuperscript{(2006.01)}. — Polska. — Opis zgłoszeniowy wynalazku ; PL 420456 A1 ; Opubl. 2018-08-13. — Zgłosz. nr P.420456 z dn. 2017-02-06 // Biuletyn Urzędu Patentowego ; ISSN 0137-8015 ; 2018  nr 17, s. 22. — tekst: http://patenty.bg.agh.edu.pl/pelneteksty/PL420456A1.pdf

 • słowa kluczowe: aktywacja, węgle aktywne, biomasa, homogeniczna, karbonizacja

  keywords: biomass, homogeneous, carbonization, activated carbons, activation

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

5
 • Sposób jednorodnej karbonizacji i aktywacji materiałów organicznych oraz urządzenie do wysokoefektywnej jednorodnej karbonizacji i aktywacji materiałów organicznych[Method for homogeneous carbonisation and activation of organic materials and device for highly effective homogeneous carbonisation and activation of organic materials] / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; wynalazca: KWIATKOWSKI Mirosław. — Int.Cl.: C10B 53/00\textsuperscript{(2006.01)}. — Polska. — Opis zgłoszeniowy wynalazku ; PL 418766 A1 ; Opubl. 2018-03-26. — Zgłosz. nr P.418766 z dn. 2016-09-20 // Biuletyn Urzędu Patentowego ; ISSN 0137-8015 ; 2018  nr 7, s. 29. — tekst: http://patenty.bg.agh.edu.pl/pelneteksty/PL418766A1.pdf

 • słowa kluczowe: aktywacja, węgle aktywne, produkcja, indukcja, biomasa, adsorbenty, karbonizacja

  keywords: production, induction, biomass, adsorbents, carbonization, activated carbons, activation

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

6
 • System oczyszczania i regulacji strumienia powietrza[System for purifying and adjustment of air stream] / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; wynalazca: KWIATKOWSKI Mirosław. — Int.Cl.: A61L 9/00\textsuperscript{(2006.01)}. — Polska. — Opis zgłoszeniowy wynalazku ; PL 418278 A1 ; Opubl. 2018-02-12. — Zgłosz. nr P.418278 z dn. 2016-08-10 // Biuletyn Urzędu Patentowego ; ISSN 0137-8015 ; 2018  nr 4, s. 11. — tekst: http://patenty.bg.agh.edu.pl/pelneteksty/PL418278A1.pdf

 • słowa kluczowe: wentylacja, pyły, materiały węglowe, filtr, lotne związki organiczne, oczyszczanie, powietrze

  keywords: filter, ventilation, volatile organic compounds, dust, air, purifying, carbonaceous materials

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

7
 • Urządzenie do adsorpcyjnego magazynowania gazu ziemnego[Device for adsorption storage of natural gas] / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; wynalazca: KWIATKOWSKI Mirosław. — Int.Cl.: F17C 1/00\textsuperscript{(2006.01)}. — Polska. — Opis zgłoszeniowy wynalazku ; PL 419140 A1 ; Opubl. 2018-04-23. — Zgłosz. nr P.419140 z dn. 2016-10-17 // Biuletyn Urzędu Patentowego ; ISSN 0137-8015 ; 2018  nr 9, s. 33. — tekst: http://patenty.bg.agh.edu.pl/pelneteksty/PL419140A1.pdf

 • słowa kluczowe: gaz ziemny, materiały węglowe, radiator, rurki cieplne, adsorpcja, magazynowanie

  keywords: natural gas, storage, adsorption, radiator, carbonaceous materials, heat pipes

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

8
 • Urządzenie do adsorpcyjnego magazynowania gazu ziemnego[Device for adsorption storage of natural gas] / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; wynalazca: Mirosław KWIATKOWSKI. — Int.Cl.: F17C 1/00\textsuperscript{(2006.01)}. — Polska. — Opis patentowy ; PL 230148 B1 ; Udziel. 2018-05-24 ; Opubl. 2018-09-28. — Zgłosz. nr P.419140 z dn. 2016-10-17. — tekst: http://patenty.bg.agh.edu.pl/pelneteksty/PL230148B1.pdf

 • słowa kluczowe: gaz ziemny, materiały węglowe, radiator, rurki cieplne, adsorpcja, magazynowanie

  keywords: natural gas, storage, adsorption, radiator, carbonaceous materials, heat pipes

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

9
 • Wykorzystanie odpadów biomasowych z przemysłu spożywczego i drzewnego do produkcji węgli aktywnych jako element gospodarki o obiegu zamkniętymThe use of biomass waste from the food and wood industry for the activated carbons production as an element of the circular economy / Jagoda Worek, Mirosław KWIATKOWSKI // W: Gospodarka o obiegu zamkniętym – racjonalne gospodarowanie zasobami : międzynarodowa konferencja : Kraków, 18–19 IX 2018 r. / red. nauk. Joanna Kulczycka. — Kraków : IGSMiE PAN, 2018. — ISBN: 978-83-62922-91-8. — S. 83–84. — Toż W: {http://konferencja-pan.pl/wp-content/uploads/2017/04/2.1a.-Sesja-posterowa-1-24.zip}

 • słowa kluczowe: aktywacja, węgle aktywne, gospodarka o obiegu zamkniętym, odpady biomasowe, struktura mikroporowata, karbonizacja

  keywords: microporous structure, biomass waste, carbonization, circular economy, activated carbons, activation

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

10
 • Zbiornik do adsorpcyjnego magazynowania metanu z układem redukcji efektów termicznych[The container for adsorption methane storage with the system of thermal effect reduction] / Mirosław KWIATKOWSKI // W: Metan kopalniany : energia, ekologia, ekonomia : III konferencja techniczna : 15 lutego 2018, Katowice. — [Polska : s. n.], [2018]. — S. 7. — Afiliacja: Akademia Górniczo-Hutnicza

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

11
 • Zmiany objętościowe węgla towarzyszące sorpcji metanu w zmiennych warunkach ciśnienia i temperatury[Volumetric changes of coal accompanying methane sorption under diverse pressure and temperature conditions] / Paweł BARAN, Katarzyna ZARĘBSKA, Katarzyna CZERW, Mirosław KWIATKOWSKI, Piotr ZABIEROWSKI // W: Metan kopalniany : energia, ekologia, ekonomia : III konferencja techniczna : 15 lutego 2018, Katowice. — [Polska : s. n.], [2018]. — S. 3. — Afiliacja autorów: Akademia Górniczo-Hutnicza

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: