Wykaz publikacji wybranego autora

Mirosław Kwiatkowski, dr hab. inż., prof. AGH

profesor nadzwyczajny

Wydział Energetyki i Paliw
WEiP-ktp, Katedra Technologii Paliw

[dyscyplina wiodąca] dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / inżynieria chemiczna


[poprzednia klasyfikacja] obszar nauk technicznych / dziedzina nauk technicznych / technologia chemiczna


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: 0000-0001-9644-6530

ResearcherID: X-2263-2018

Scopus: 9276412000

PBN: 909963

OPI Nauka Polska

System Informacyjny AGH (SkOs)
1
 • Analiza ekologicznych i energetycznych aspektów gospodarki odpadami komunalnymi[Analysis of ecological and energy aspects of the municipal waste management] / Mirosław KWIATKOWSKI // W: 51 Zjazd PTChem i SITPChem : 51 zjazd Polskiego Towarzystwa Chemicznego oraz Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego : 7–11 września 2008, Opole : księga streszczeń / eds. Paweł Dżygiel [et al.]. — [Opole : s. n.], [2008]. — S. 227. — Bibliogr. s. 227

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

2
 • Analiza stanu aktualnego i kierunków rozwoju gospodarki odpadami komunalnymi w Polsce na przykładzie miasta KrakowaAn analysis of the current condition of waste management in Poland and the directions for its development as exemplified by the city of Krakow / KWIATKOWSKI M., Wąsik S. // Archiwum Gospodarki Odpadami i Ochrony Środowiska [Dokument elektroniczny]. — Czasopismo elektroniczne = Archives of Waste Management and Environmental Protection ; ISSN 1733-4381. — 2008 vol. 10, s. 1–11. — Wymagania systemowe: Adobe Reader ; napęd CD-ROM. — Bibliogr. s. 10–11, Streszcz., Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
 • Computer analysis of relative pressure range influence on the adsorption systems identification quality by employing the new numerical procedure / M. KWIATKOWSKI // W: 22\textsuperscript{nd} Conference of the European Colloid and Interface Society : August 31–September 5, 2008 Cracow, Poland ; COST D43 Workshop: Colloid and surface science for nanotechnology : September 2–4, 2008 Cracow, Poland : book of abstracts / eds. Zbigniew Adamczyk [et al.] ; ECIS European Colloid and Interface Society. — Cracow : Jagiellonian University, [2008]. — ISBN: 978-83-60514-08-5. — S. 483. — Bibliogr. s. 483

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

4
 • Computer optimization of the microporous structure of activated carbon fibres for the solar adsorption refrigeration systems / M. KWIATKOWSKI, J. Pawłowicz // W: 22\textsuperscript{nd} Conference of the European Colloid and Interface Society : August 31–September 5, 2008 Cracow, Poland ; COST D43 Workshop: Colloid and surface science for nanotechnology : September 2–4, 2008 Cracow, Poland : book of abstracts / eds. Zbigniew Adamczyk [et al.] ; ECIS European Colloid and Interface Society. — Cracow : Jagiellonian University, [2008]. — ISBN: 978-83-60514-08-5. — S. 484. — Bibliogr. s. 484

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

5
 • Komputerowa analiza wpływu warunków procesu aktywacji na uzyskane parametry struktury mikroporowatej węgli aktywnych z wykorzystaniem szybkiej wielowariantowej numerycznej procedury identyfikacji[Computer analysis of the influence of activation process conditions on the obtained parameters of microporous structure of active carbons with by using of the fast multivariant numerical procedure of identification] / Mirosław KWIATKOWSKI // W: 51 Zjazd PTChem i SITPChem : 51 zjazd Polskiego Towarzystwa Chemicznego oraz Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego : 7–11 września 2008, Opole : księga streszczeń / eds. Paweł Dżygiel [et al.]. — [Opole : s. n.], [2008]. — S. 193. — Bibliogr. s. 193

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

6
 • Komputerowy system analizy optymalnych kierunków rozwoju energetyki ze źródeł odnawialnych i działań w zakresie efektywnego wykorzystania energiiComputer system of analyzing of the optimal directions for the development of the power industry from renewable sources and actions aimed at effective use of energy / Tomasz Bobrowski, Mirosław KWIATKOWSKI // Zeszyty Studenckiego Towarzystwa Naukowego ; ISSN 1732-0925. — 2008 nr 15, s. 45–50. — Bibliogr. s. 49–50, Streszcz., Summ.. — Publikacje laureatów XLV Sesji Studenckich Kół Naukowych Pionu Hutniczego Akademii Górniczo-Hutniczej / pod red. Leszka Kurcza i Andrzeja Gołdasza przy współpr. Jadwigi Orewczyk i Agnieszki Cebo. — Kraków : Wydawnictwo Studenckiego Towarzystwa Naukowego, 2008

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

7
 • Recykling odpadów komunalnych – analiza wybranych problemów i propozycja nowego rozwiązania bazującego na wspomaganiu komputerowymRecycling of municipal waste – analysis selected problems and proposition of new solution based on computer support / KWIATKOWSKI M. // Archiwum Gospodarki Odpadami i Ochrony Środowiska [Dokument elektroniczny]. — Czasopismo elektroniczne = Archives of Waste Management and Environmental Protection ; ISSN 1733-4381. — 2008 vol. 8, s. 33–42. — Wymagania systemowe: Adobe Reader ; napęd CD-ROM. — Tryb dostępu: http://awmep.org/?journal=ago&page=article&op=download&path%5B%5D=74&path%5B%5D=60 [2016-04-25]. — Bibliogr. s. 41–42, Streszcz., Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

8
 • Zastosowanie metody wielowariantowego dopasowywania modeli LBET do analizy wpływu warunków procesu aktywacji na uzyskane parametry struktury mikroporowatej węgli aktywnychApplication of a method for multivariant fitting the LBET models to analyze the effect of activation conditions on the microporous structure of activated carbons / Mirosław KWIATKOWSKI // Przemysł Chemiczny ; ISSN 0033-2496. — 2008 t. 87 nr 3, s. 284–288. — Bibliogr. s. 288

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: