Wykaz publikacji wybranego autora

Mirosław Kwiatkowski, dr hab. inż., prof. AGH

profesor nadzwyczajny

Wydział Energetyki i Paliw
WEiP-ktp, Katedra Technologii Paliw

[dyscyplina wiodąca] dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / inżynieria chemiczna


[poprzednia klasyfikacja] obszar nauk technicznych / dziedzina nauk technicznych / technologia chemiczna


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: 0000-0001-9644-6530

ResearcherID: X-2263-2018

Scopus: 9276412000

PBN: 909963

OPI Nauka Polska

System Informacyjny AGH (SkOs)
1
 • Application of the LBET class models to analysis of the influence of production process conditions on obtained microporous structure parameters / Mirosław KWIATKOWSKI // W: Theoretical and experimental studies of interfacial phenomena and their technological applications : XI Polish-Ukrainian symposium : August 22–26, 2007, Krasnobród – Zamość, Poland : program and proceedings / eds. E. V. Aksenenko [et al.]. — [Lublin : Wydawnictwo UMCS], [2007]. — Opis częsć. wg okł.. — ISBN: 978-83-227-2717-1. — S. 74. — Bibliogr. s. 74

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

2
 • Comparison of the evaluation reliability of microporous structure parameters by employing single and double adsorption isotherms / Mirosław KWIATKOWSKI // Colloids and Surfaces. A, Physicochemical and Engineering Aspects ; ISSN 0927-7757. — 2007 vol. 294 iss. 1–3, s. 92–101. — Bibliogr. s. 101, Abstr.. — Publikacja dostępna online od: 2006-08-05. — tekst: https://goo.gl/SgtaEW

 • keywords: isotherms, computer calculation, heterogeneous, microporous, adsorption

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.1016/j.colsurfa.2006.07.050

3
 • Computer analysis of activated carbon fibres microporous structure by employing the new numerical adsorption models with multivariant fitting technique / Mirosław KWIATKOWSKI // W: Theoretical and experimental studies of interfacial phenomena and their technological applications : XI Polish-Ukrainian symposium : August 22–26, 2007, Krasnobród – Zamość, Poland : program and proceedings / eds. E. V. Aksenenko [et al.]. — [Lublin : Wydawnictwo UMCS], [2007]. — Opis częsć. wg okł.. — ISBN: 978-83-227-2717-1. — S. 75. — Bibliogr. s. 75

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

4
 • Computer analysis of microporous structure by employing the LBET class models with various variants of the adsorption energy distribution in comparison to the classical equations / Mirosław KWIATKOWSKI // Langmuir ; ISSN 0743-7463. — 2007 vol. 23 iss. 5, s. 2569–2581. — Bibliogr.. — Publikacja dostępna online od: 2007-01-20

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.1021/la062835e

5
 • Komputerowa analiza struktury porowatej monolitów węgli aktywnych i aktywowanych włókien węglowych : [poster][Computer analysis of porous structure of active carbons monoliths and activated carbon fibres] / Mirosław KWIATKOWSKI // W: XXXIX OKK : materiały XXXIX Ogólnopolskiego Kolokwium Katalitycznego : Kraków, 14–16 marca 2007 / red. Łukasz Mokrzycki ; Instytut Katalizy i Fizykochemii Powierzchni PAN. Polski Klub Katalizy. — Kraków : IKiFP PAN, 2007. — Opis częśc. wg okł.. — S. 316, PII-44. — Bibliogr. s. 316

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

6
 • Nowy model adsorpcji wielowarstwowej LBETh na powierzchniach heterogenicznych mikroporowatych materiałów węglowychNew LBETh model of multilayer adsorption on heterogeneous surface of microporous carbonaceous materials / Mirosław KWIATKOWSKI, Jan T. DUDA, Janina MILEWSKA-DUDA // Przemysł Chemiczny ; ISSN 0033-2496. — 2007 t. 86 nr 9, s. 878–882. — Bibliogr. s. 882

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

7
 • Numerical analysis of nitrogen adsorption isotherms on active carbons by an employment of the new LBET class models / Mirosław KWIATKOWSKI // Journal of Colloid and Interface Science ; ISSN 0021-9797. — 2007 vol. 313 iss. 2, s. 428–439. — Bibliogr. s. 439, Abstr.. — tekst: https://goo.gl/TsX2Y5

 • keywords: isotherms, heterogeneous, microporous, adsorption, computer calculations

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.1016/j.jcis.2007.04.073

8
 • Wykorzystanie matematycznych modeli LBET do analizy wpływu warunków procesu aktywacji na parametry struktury mikroporowatej adsorbentów węglowych : [poster][Employing the LBET models to the influence analysis of activation proces conditions on microporous structure parameters of carbonaceous adsorbents] / Mirosław KWIATKOWSKI // W: XXXIX OKK : materiały XXXIX Ogólnopolskiego Kolokwium Katalitycznego : Kraków, 14–16 marca 2007 / red. Łukasz Mokrzycki ; Instytut Katalizy i Fizykochemii Powierzchni PAN. Polski Klub Katalizy. — Kraków : IKiFP PAN, 2007. — Opis częśc. wg okł.. — S. 317, PII-45. — Bibliogr. s. 317

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

9
 • Zastosowanie modeli klasy LBET do wyznaczania parametrów struktury mikroporowatej węgla aktywnego na podstawie pojedynczych i podwójnych izoterm adsorpcji azotuUse of the LBET class models for the calculation of microporous structure parameters of active carbon on the basis of single and double nitrogen adsorption isotherms / Mirosław KWIATKOWSKI // Przemysł Chemiczny ; ISSN 0033-2496. — 2007 t. 86 nr 7, s. 656–662. — Bibliogr. s. 662

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

10
 • Zastosowanie nowych modeli klasy LBET do opisu struktury mikroporowatej węglowego sita molekularnego na podstawie pojedynczych i podwójnych izoterm adsorpcji benzenuApplication the new LBET class adsorption models to describe the molecular sieve microporous structure on the basis of single and double adsorption isotherms of benzene / Mirosław KWIATKOWSKI // Karbo ; ISSN 1230-0446. — 2007 R. 52 nr 1, s. 11–16. — Bibliogr. s. 15–16, Streszcz., Summ., Rez.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: