Wykaz publikacji wybranego autora

Mirosław Kwiatkowski, dr hab. inż., prof. AGH

profesor nadzwyczajny

Wydział Energetyki i Paliw
WEiP-ktp, Katedra Technologii Paliw

[dyscyplina wiodąca] dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / inżynieria chemiczna


[poprzednia klasyfikacja] obszar nauk technicznych / dziedzina nauk technicznych / technologia chemiczna


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: 0000-0001-9644-6530

ResearcherID: X-2263-2018

Scopus: 9276412000

PBN: 909963

OPI Nauka Polska

System Informacyjny AGH (SkOs)
1
 • A clustering based approach to adsorption modeling / Jan T. DUDA, Linda JAGIEŁŁO, Mirosław KWIATKOWSKI, Janina MILEWSKA-DUDA // W: Modeling & Design of Molecaular Materials 2006 [MDMM 2006] : Wrocław, 10–15 September 2006 : program & book of abstracts. — [Wrocław : s. n.], [2006]. — S. P28. — Bibliogr. s. P28

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

2
 • Application of the Lbet class mathematical models to describe of the active carbon microporous structure on the basis of the argon adsorption isotherm / M. KWIATKOWSKI // Polish Journal of Environmental Studies ; ISSN 1230-1485. — 2006 vol. 15 no. 6A, s. 107–110. — Bibliogr. s. 110, Abstr.. — 1st International seminar on Application of Catalysis in environmental protection (lates 11th International seminar on Catalytic DeNOx) : Lublin, August 31 – September 2, 2006

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
 • Application of the LBET class mathematical models to describe of the active carbon microporous structure on the basis of the argon adsorption isotherm / M. KWIATKOWSKI // W: 1\textsuperscript{st} International seminar on Application of catalysis in environmental protection ; 11\textsuperscript{th} International seminar on Catalytic DeNOx) : Lublin 2006, August 31–September 02 / red. Agnieszka Marcewicz-Kuba. — [Lublin : s. n.], [2006]. — S. 106–108, P-5. — Bibliogr. s. 108

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

4
 • Application of the new LBET class models to the characterisation of microporous structure / M. KWIATKOWSKI // W: ISSHAC-6 : surface heterogeneity effects in adsorption and catalysis on solids : sixth international symposium : Poland, Zakopane 2006, 28th August–2nd September : proceedings. — [Poland : s. n.], [2006]. — Opis częśc. wg okł.. — S. 184–186. — Bibliogr. s. 186

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

5
 • Charakterystyka paliw rzepakowych i analiza ich wpływu na pracę i trwałość silników wysokoprężnychProfile of rape fuels and analysis of their influence on work and durability of high-pressure engines / Mirosław KWIATKOWSKI, Mateusz Babiarz // Zeszyty Studenckiego Towarzystwa Naukowego ; ISSN 1732-0925. — 2006 nr 11, s. 119–125. — Bibliogr. s. 125, Streszcz., Summ.. — Artykuły laureatów XLIII Sesji Studenckich Kół Naukowych Pionu Hutniczego Akademii Górniczo-Hutniczej / pod red. Leszka Kurcza ; współpr.: Jadwiga Orewczyk, Andrzej Gołdasz ; STN. — Kraków : Wydawnictwo STN, 2006. — Opis częśc. wg okł.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

6
 • Computer analysis of nitrogen adsorption isotherms on active carbons by an employment of the new LBET class models / Mirosław KWIATKOWSKI // W: Modeling & Design of Molecaular Materials 2006 [MDMM 2006] : Wrocław, 10–15 September 2006 : program & book of abstracts. — [Wrocław : s. n.], [2006]. — S. P29. — Bibliogr. s. P29

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

7
 • Computer analysis of the properties of the new numerical adsorption models with original graphical visualization of the obtained results / M. KWIATKOWSKI // W: ISSHAC-6 : surface heterogeneity effects in adsorption and catalysis on solids : sixth international symposium : Poland, Zakopane 2006, 28th August–2nd September : proceedings. — [Poland : s. n.], [2006]. — Opis częśc. wg okł.. — S. 181–183. — Bibliogr. s. 183

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

8
 • Komputerowa analiza struktur heterogenicznych mikroporowatych materiałów węglowych za pomocą numerycznych modeli adsorpcji klasy uLBET i LBET z wykorzystaniem metody wielowariantowego dopasowywania[Computer analysis of heterogeneous structures of microporous carbonaceous materials by means of the numerical adsorption models of the uLBET and LBET class with an application of the multivariant fitting method] / Mirosław KWIATKOWSKI // W: XXXVIII OKK : materiały XXXVIII Ogólnopolskiego Kolokwium Katalitycznego : Kraków, 15–18 marca 2006 / red. Łukasz Mokrzycki ; Instytut Katalizy i Fizykochemii Powierzchni PAN. Polski Klub Katalizy. — Kraków : IKiFP PAN, 2006. — Opis częśc. wg okł.. — S. 304–305. — Bibliogr. s. 305

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

9
 • Numerical analysis of the Lbet class adsorption models properties with the reliability evaluation of the obtained structure parameters / M. KWIATKOWSKI // Polish Journal of Environmental Studies ; ISSN 1230-1485. — 2006 vol. 15 no. 6A, s. 111–116. — Bibliogr. s. 116, Abstr.. — Artykuł prezentowany na konferencji: Proceedings of the 1st International seminar on Application of Catalysis in environmental protection (lates 11th International seminar on Catalytic DeNOx) : Lublin, August 31 – September 2, 2006

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

10
 • Numerical analysis of the LBET class adsorption models properties with the reliability evaluation of the obtained structure parameters / M. KWIATKOWSKI // W: 1\textsuperscript{st} International seminar on Application of catalysis in environmental protection ; 11\textsuperscript{th} International seminar on Catalytic DeNOx) : Lublin 2006, August 31–September 02 / red. Agnieszka Marcewicz-Kuba. — [Lublin : s. n.], [2006]. — S. 109–111, P-6. — Bibliogr. s. 111

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

11
 • Ocena zasadności wykorzystania pojedynczych i podwójnych izoterm adsorpcji do wyznaczania parametrów struktur mikroporowatych adsorbentów za pomocą termodynamicznych modeli adsorpcji[Legitimacy assessment of the employment of single and double adsorption isotherms for the determination of microporous structure parameters of adsorbents by means of the thermodynamic adsorption models] / Mirosław KWIATKOWSKI // W: XXXVIII OKK : materiały XXXVIII Ogólnopolskiego Kolokwium Katalitycznego : Kraków, 15–18 marca 2006 / red. Łukasz Mokrzycki ; Instytut Katalizy i Fizykochemii Powierzchni PAN. Polski Klub Katalizy. — Kraków : IKiFP PAN, 2006. — Opis częśc. wg okł.. — S. 306–307. — Bibliogr. s. 307

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: