Wykaz publikacji wybranego autora

Mirosław Kwiatkowski, dr hab. inż., prof. AGH

profesor nadzwyczajny

Wydział Energetyki i Paliw
WEiP-ktp, Katedra Technologii Paliw

[dyscyplina wiodąca] dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / inżynieria chemiczna


[poprzednia klasyfikacja] obszar nauk technicznych / dziedzina nauk technicznych / technologia chemiczna


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: 0000-0001-9644-6530

ResearcherID: X-2263-2018

Scopus: 9276412000

PBN: 909963

OPI Nauka Polska

System Informacyjny AGH (SkOs)
1
 • Analiza struktury materiałów mikroporowatych z wykorzystaniem nowych modeli adsorpcji klasy LBET[Analysis of microporous material structures with new adsorption models of LBET class] / M. KWIATKOWSKI, J. T. DUDA, J. MILEWSKA-DUDA // W: XXXVII OKK : Materiały XXXVII Ogólnopolskiego Kolokwium Katalitycznego : Kraków, 15–18 marca 2005 / red. Anna Kubacka ; Instytut Katalizy i Fizykochemii Powierzchni PAN, Polski Klub Katalizy. — Kraków : IKiFP PAN, 2005. — Opis częśc. wg okł.. — ISBN10: 8392033124. — S. 298

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

2
 • Analiza wybranych metod opisu struktur mikroporowatych adsorbentów węglowych[Analysis of selected methods for porous structure description of carbonaceous adsorbents] / Mirosław KWIATKOWSKI, Tomasz Gągor // W: XLVIII Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Chemicznego i Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego : Poznań 18–22 września 2005 : materiały zjazdowe : [abstracts] / zespół red. Bohdan Skalski [et al.] ; PTCh, SITPChem. — Poznań : PUH BETAGRAF, 2005. — ISBN10: 8389936070. — S. S5–P23. — Bibliogr. s. S5–P23

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
 • Analysis of selected methods for porous structure description of carbonaceous adsorbents / Mirosław KWIATKOWSKI // Annals of the Polish Chemical Society. — 2005 vol. 1, s. 591–594. — Bibliogr. s. 594. — Preliminary reports presented during XLVIII annual meeting of the Polish Chemical Society and the Association of Engineers & Technicians of Chemical Industry : Poznań, Poland September 18–22, 2005 / eds. Bogdan Skalski, Jerzy Konarski, Stefan Lis. — Warszawa : The Polish Chemical Society, 2005

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

4
 • Computer analysis of microporous adsorbents with adsorption models of LBET class / M. KWIATKOWSKI, J. T. DUDA, J. MILEWSKA-DUDA // Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio AA, Chemia ; ISSN 0137-6853. — 2005 vol. 60, s. 196–217. — Bibliogr. s. 214–215

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

5
6
 • Ekologiczne, techniczne i ekonomiczne aspekty gospodarki odpadami komunalnymi w Polsce[Ecological, technical and economic aspects of the municipal waste management in Poland] / Mirosław KWIATKOWSKI, Mateusz Jeż // W: XLVIII Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Chemicznego i Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego : Poznań 18–22 września 2005 : materiały zjazdowe : [abstracts] / zespół red. Bohdan Skalski [et al.] ; PTCh, SITPChem. — Poznań : PUH BETAGRAF, 2005. — ISBN10: 8389936070. — S. S8–P77. — Bibliogr. s. S8–P77

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

7
 • Evaluation of adsorption energy distribution of microporous materials by a multivariant identification / Jan T. DUDA, Janina MILEWSKA-DUDA, Mirosław KWIATKOWSKI // Applied Surface Science ; ISSN 0169-4332. — Tytuł poprz.: Applications of Surface Science. — 2005 vol. 252 iss. 3, s. 570–581. — Bibliogr. s. 580–581, Abstr.. — Fifth International Symposium: Effects of surface heterogeneity in adsorption and catalysis on solids—ISSHAC-V : Gdańsk, 30th August–3rd September 2004

 • keywords: microporous materials, adsorption energy distribution, adsorption isotherm

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.1016/j.apsusc.2005.02.104

8
 • I środkowoeuropejska konferencja biomasy[The first Central-European biomass conference] / Mirosław KWIATKOWSKI // Biuletyn Informacyjny Pracowników Akademii Górniczo-Hutniczej ; ISSN 1425-4271. — 2005 nr 139, s. 8

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

9
 • New models for vapour adsorption as a tool in technology and science / M. KWIATKOWSKI, J. T. DUDA, J. MILEWSKA-DUDA // Polish Journal of Environmental Studies ; ISSN 1230-1485. — 2005 vol. 14 suppl. 4, s. 119–122. — Bibliogr. s. 122, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

10
 • Polish experience with municipal biomass energy project developmentPol'ské skúsenosti s rozvojom komunálnej energetiky na báze biomasy / FIGÓRSKI Arkadiusz, Gula Elzbieta, GUŁA Adam, KWIATKOWSKI Miroslaw // W: Vykurovanie 2005 : na tému: Zásobovanie teplom v SR v podmienkach EÚ : 13. medzinárodná konferencia : 7.–11. marca 2005 Tatranské Matliare : zbornik prednášok / SSTP Slovenská spoločnost' pre techniku prostredia ZSVTS, Katedra TZB Stavebnej fakulty STU Bratislava. — [Bratislava : SSTP], [2005]. — S. 171–176. — Bibliogr. s. 176, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

11
 • Porównanie jakości oszacowania parametrów struktury mikroporowatych adsorbentów węglowych z wykorzystaniem pojedynczych i podwójnych izoterm adsorpcji[Comparison of evaluation reliability of microporous carbonaceous adsorbents structure parameters by employing single and double adsorption isotherms] / Mirosław KWIATKOWSKI, Jan T. DUDA, Janina MILEWSKA-DUDA // W: XLVIII Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Chemicznego i Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego : Poznań 18–22 września 2005 : materiały zjazdowe : [abstracts] / zespół red. Bohdan Skalski [et al.] ; PTCh, SITPChem. — Poznań : PUH BETAGRAF, 2005. — ISBN10: 8389936070. — S. S5–P49. — Bibliogr. s. S5–P49

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

12
 • Przegląd nowoczesnych materiałów porowatych wykorzystywanych w procesach adsorpcji oraz porównanie ich właściwości fizykochemicznych i użytkowych[Review of modern porous materials used in adsorption processes and comparison their physical chemistry and usable properties] / Mirosław KWIATKOWSKI, Mateusz Jeż // W: XLVIII Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Chemicznego i Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego : Poznań 18–22 września 2005 : materiały zjazdowe : [abstracts] / zespół red. Bohdan Skalski [et al.] ; PTCh, SITPChem. — Poznań : PUH BETAGRAF, 2005. — ISBN10: 8389936070. — S. S9–P3. — Bibliogr. s. S9–P3

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

13
 • Wykorzystanie pakietu MATLAB w obliczeniach z zakresu chemii fizycznej i fizykochemii zjawisk powierzchniowych[Employment of MATLAB package in calculation of chemical physic and physical chemistry of surface phenomena] / Mirosław KWIATKOWSKI, Tomasz Gągor // W: XLVIII Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Chemicznego i Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego : Poznań 18–22 września 2005 : materiały zjazdowe : [abstracts] / zespół red. Bohdan Skalski [et al.] ; PTCh, SITPChem. — Poznań : PUH BETAGRAF, 2005. — ISBN10: 8389936070. — S. S5–P24. — Bibliogr. s. S5–P24

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

14
 • Zastosowanie grupy nowych matematycznych modeli klasy LBET z wielowariantowym dopasowywaniem do opisu struktur heterogenicznych mikroporowatych węgli aktywnych[Employment of new LBET class mathematical models with multivariant fitting to heterogeneous structure description of microporous active carbons] / Mirosław KWIATKOWSKI, Janina MILEWSKA-DUDA, Jan T. DUDA // W: XLVIII Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Chemicznego i Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego : Poznań 18–22 września 2005 : materiały zjazdowe : [abstracts] / zespół red. Bohdan Skalski [et al.] ; PTCh, SITPChem. — Poznań : PUH BETAGRAF, 2005. — ISBN10: 8389936070. — S. S5–W6. — Bibliogr. s. S5–W6

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: