Wykaz publikacji wybranego autora

Mirosław Kwiatkowski, dr hab. inż., prof. AGH

profesor nadzwyczajny

Wydział Energetyki i Paliw
WEiP-ktp, Katedra Technologii Paliw

[dyscyplina wiodąca] dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / inżynieria chemiczna


[poprzednia klasyfikacja] obszar nauk technicznych / dziedzina nauk technicznych / technologia chemiczna


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: 0000-0001-9644-6530

ResearcherID: X-2263-2018

Scopus: 9276412000

PBN: 909963

OPI Nauka Polska

System Informacyjny AGH (SkOs)
1
 • Analiza porównawcza wybranych metod opisu adsorpcji na powierzchniach heterogenicznych[Comparative analysis of selected mathematical methods for description of adsorption on heterogenous surfaces] / M. KWIATKOWSKI, J. MILEWSKA-DUDA, J. T. DUDA // W: XLV Zjazd naukowy Polskiego Towarzystwa Chemicznego : Kraków 9-13 września 2002. T. 1, Streszczenia prezentacji / PTChem. — [Kraków : s. n.], [2002]. — Na okł. dodatkowo: Doroczny XLV zjazd PTChem : materiały zjazdowe. — S. 392. — Bibliogr. s. 392

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

2
 • Baza podziemnych magazynów gazu w Polsce na tle wybranych krajów europejskich – stan obecny i perspektywy rozwojuThe base of underground gas storage in Poland on background of selected European countries – present condition and the scope of development / Adam Szurlej, Mirosław KWIATKOWSKI // Zeszyty Studenckiego Towarzystwa Naukowego ; ISSN 1732-0925. — 2002 nr 1, s. 46–55. — Bibliogr. s. 54–55, Streszcz., Summ.. — Referaty laureatów XXXIX [trzydziestej dziewiątej] Sesji Studenckich Kół Naukowych Pionu Hutniczego / zred. przez zespół pod kierunkiem Jadwigi Orewczyk ; Stowarzyszenie – STN afiliowane przy Akademii Górniczo-Hutniczej im. S. Staszica. — Kraków : Wydawnictwo STN, 2002

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
 • Metody opisu struktury mikroporowatych węgli aktywnych : przegląd i analiza porównawcza[Mathematical description of microporous structures of active carbons : overview and comparison of techniques] / M. KWIATKOWSKI, J. MILEWSKA-DUDA, J. T. DUDA // W: XLV Zjazd naukowy Polskiego Towarzystwa Chemicznego : Kraków 9-13 września 2002. T. 1, Streszczenia prezentacji / PTChem. — [Kraków : s. n.], [2002]. — Na okł. dodatkowo: Doroczny XLV zjazd PTChem : materiały zjazdowe. — S. 393. — Bibliogr. s. 393

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

4
 • Model opisu struktur heterogenicznych adsorbentów mikroporowatych[A model describing structures of heterogenous microporous adsorbents] / Janina MILEWSKA-DUDA, Jan T. DUDA, Mirosław KWIATKOWSKI // W: Doroczne spotkanie Sekcji Polskiego Towarzystwa Chemicznego „Fizykochemia zjawisk międzyfazowych” : Lublin, 25–26 października 2002 / Polskie Towarzystwo Chemiczne ; Uniwersytet Marii Curie Skłodowskiej. Wydział Chemii. — [Polska : s. n.], [2002]. — S. 40. — Bibliogr. s. 40

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

5
 • Nowy model opisu heterogenicznych struktur mikroporowatych adsorbentów węglowych[A new mathematical model describing heterogenous structures of active carbons] / J. MILEWSKA-DUDA, J. T. DUDA, M. KWIATKOWSKI // W: XLV Zjazd naukowy Polskiego Towarzystwa Chemicznego : Kraków 9-13 września 2002. T. 1, Streszczenia prezentacji / PTChem. — [Kraków : s. n.], [2002]. — Na okł. dodatkowo: Doroczny XLV zjazd PTChem : materiały zjazdowe. — S. 350. — Bibliogr. s. 350

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: