Wykaz publikacji wybranego autora

Mirosław Kwiatkowski, dr hab. inż., prof. AGH

profesor nadzwyczajny

Wydział Energetyki i Paliw
WEiP-ktp, Katedra Technologii Paliw

[dyscyplina wiodąca] dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / inżynieria chemiczna


[poprzednia klasyfikacja] obszar nauk technicznych / dziedzina nauk technicznych / technologia chemiczna


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: 0000-0001-9644-6530

ResearcherID: X-2263-2018

Scopus: 9276412000

PBN: 909963

OPI Nauka Polska

System Informacyjny AGH (SkOs)Statystyka obejmuje publikacje afiliowane AGH od 2008 roku włącznie

typ publikacji
rocznikl. publ.książkifragm.referatyartykułypatentymapyred. czas.inne
ogółem19379974112
20208431
2019161042
2018261448
201799
2016651
2015642
20145122
2013413
201233
201122
2010743
2009844
20081147
20071147
20061183
20051486
200420596
2003431
2002541
20019621
20005311
199933
język publikacji
rocznikrazempolskojęzyczneanglojęzycznepozostałe języki
ogółem19380113
2020817
201916214
2018261115
201799
2016633
201566
2014532
2013422
2012312
201122
2010716
2009826
20081165
20071156
20061138
20051486
200420119
2003431
200255
2001963
2000541
199933
kraj wydania
rocznikrazempubl. krajowepubl. zagraniczne
ogółem19312370
2020817
201916214
201826179
201799
2016633
2015615
2014532
2013422
2012312
201122
2010761
2009862
20081183
20071174
20061111
200514104
20042020
200344
200255
200199
2000541
199933
Lista Filadelfijska
rocznikrazempubl. z LFpubl. pozostałe
ogółem19342151
2020826
201916313
20182626
2017963
2016615
201566
2014523
2013431
201233
201122
2010725
2009826
20081147
20071165
20061129
200514311
20042020
200344
200255
200199
2000514
199933
punktacja MNiSW
rocznikrazempubl. z pkt. MNiSWpubl. pozostałe
ogółem19354139
2020853
201916412
201826224
2017981
2016615
2015624
2014532
201344
201233
201122
2010734
2009844
20081174
20071165
20061111
20051414
20042020
200344
200255
200199
200055
199933
publikacje recenzowane
rocznikrazempubl. recenzowanepubl. nierecenzowane
ogółem19365128
2020862
201916610
201826719
2017981
2016615
2015624
2014532
201344
201233
201122
2010752
2009853
20081174
200711110
20061111
200514212
200420218
200344
200255
200199
2000514
1999331
 • A clustering based approach to adsorption modeling / Jan T. DUDA, Linda JAGIEŁŁO, Mirosław KWIATKOWSKI, Janina MILEWSKA-DUDA // W: Modeling & Design of Molecaular Materials 2006 [MDMM 2006] : Wrocław, 10–15 September 2006 : program & book of abstracts. — [Wrocław : s. n.], [2006]. — S. P28. — Bibliogr. s. P28

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

2
 • A complementary analysis of the porous structure of activated carbons obtained from biomass / Mirosław KWIATKOWSKI, Dimitrios Kalderis // W: ICONST EST 2019 [Dokument elektroniczny] : 2\textsuperscript{nd} International Conference on Science and Technology : Engineering Science and Technology : August 26-30, Prizren, Kosovo : abstracts & proceedings book / eds. Mehmet Kılıç, [et al.]. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — Isparta : Association of Kutbilge Academicians, cop. 2019. — e-ISBN: 978-605-68864-2-3. — S. 8. — Wymagania systemowe: Adobe Reader

 • keywords: adsorption, numerical methods, porous structure, activated carbons

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
4
 • A geometrical model of random porous structures to adsorption calculations / Jan T. DUDA, Janina MILEWSKA-DUDA, Mirosław KWIATKOWSKI, Magda ZIÓŁKOWSKA // Adsorption : Journal of the International Adsorption Society ; ISSN 0929-5607. — 2013 vol. 19 iss. 2–4, s. 545–555. — Bibliogr. s. 555, Abstr.. — ISSHAC-8 : Effects of surface heterogeneity in adsorption and catalysis on solids : eight international symposium : Poland, Krakow, 27–31 August, 2012

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.1007/s10450-013-9477-8

5
6
 • A new model for heterogeneous adsorption on microporous adsorbents / J. MILEWSKA-DUDA, J. T. DUDA, M. KWIATKOWSKI // W: ISSHAC-4 : effects of Surface Heterogeneity in Adsorption and Catalysis on Solids : fourth International Symposium : Kraków, Poland 27–31 August, 2001 : proceedings. — [Kraków : s. n], [2001]. — Opis część. wg okł. — S. 127–128. — Bibliogr. s. 128

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

7
 • Aktualne trendy w produkcji adsorbentów węglowych[Recent trends in production of carbonaceous adsorbents] / Mirosław KWIATKOWSKI, Janina MILEWSKA-DUDA // W: XLVII Zjazd PTChem i SITPChem : Wrocław 12–17.IX.2004 : materiały zjazdowe, T. 3 / PTChem Polskie Towarzystwo Chemiczne ; SITPChem. — [Poznań : SIGMA-ALDRICH Sp. z o. o.], [2004]. — S. 1340

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

8
 • An analysis of burn-off impact on the structure microporous of activated carbons formation / Mirosław KWIATKOWSKI, Türkan Kopac // Journal of Physics. Conference Series ; ISSN 1742-6588. — 2017 vol. 936 art. no. 012090, s. 1–6. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Bibliogr. s. 6, Abstr.. — IC-MSQUARE 2017 : 6th International Conference on Mathematical Modelling in Physical Sciences : Pafos, Cyprus, 28–31 August 2017. — tekst: https://goo.gl/HNokvn

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.1088/1742-6596/936/1/012090

9
 • An analysis of the current condition of the production and utilization of biodiesel fuel in Poland in comparision to other countries / Mirosław KWIATKOWSKI, Jakub Pawłowicz // W: The second international environmental best practices conference and AGFES educational workshop : 14–18 September 2009, Kraków, Poland : abstract book / eds. Bartłomiej Kozik, Krzysztof Jamroży, Maciej Góra ; Jagiellonian University. Faculty of Chemistry. Department of Organic Chemistry. — [Kraków : UJ], [2009]. — S. 127

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

10
 • An analysis of the effect of the additional activation process on the formation of the porous structure and pore size distribution of the commercial activated carbon WG-12 / Mirosław KWIATKOWSKI, Joanna Sreńscek-Nazzal, Beata Michalkiewicz // Adsorption : Journal of the International Adsorption Society ; ISSN 0929-5607. — 2017 vol. 23 iss. 4, s. 551–561. — Bibliogr. s. 560–561, Abstr.. — Publikacja dostępna online od: 2017-02-09. — tekst: https://link.springer.com.nyztljsb182b.wbg2.bg.agh.edu.pl/content/pdf/10.1007%2Fs10450-017-9867-4.pdf

 • keywords: adsorption, chemical activation, LBET, porous structure, active carbons WG-12, NLDFT, QSDFT

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.1007/s10450-017-9867-4

11
 • An analysis of the effectiveness of the consumption of energy in a single-family building in the context of the protection of natural environment and possibilities for the application of alternative eco-friendly energy sources / Mirosław KWIATKOWSKI, Jakub Pawłowicz // W: The second international environmental best practices conference and AGFES educational workshop : 14–18 September 2009, Kraków, Poland : abstract book / eds. Bartłomiej Kozik, Krzysztof Jamroży, Maciej Góra ; Jagiellonian University. Faculty of Chemistry. Department of Organic Chemistry. — [Kraków : UJ], [2009]. — S. 128

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

12
 • An analysis of the energy, technical and environmental aspects of utilizing biomass for the purposes of producing energy in local thermal power stations / Mirosław KWIATKOWSKI, Rafał Polak // W: The second international environmental best practices conference and AGFES educational workshop : 14–18 September 2009, Kraków, Poland : abstract book / eds. Bartłomiej Kozik, Krzysztof Jamroży, Maciej Góra ; Jagiellonian University. Faculty of Chemistry. Department of Organic Chemistry. — [Kraków : UJ], [2009]. — S. 126

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

13
 • An analysis of the influence of production conditions on the development of the microporous structure of the activated carbon fibres using the LBET method / Mirosław KWIATKOWSKI // Journal of Physics. Conference Series ; ISSN 1742-6588. — 2017 vol. 936 art. no. 012089, s. 1–4. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Bibliogr. s. 4, Abstr.. — IC-MSQUARE 2017 : 6th International Conference on Mathematical Modelling in Physical Sciences : Pafos, Cyprus, 28–31 August 2017. — tekst: https://goo.gl/4bCqxu

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.1088/1742-6596/936/1/012089

14
 • An analysis of the microporous structure of KOH/boron modified activated carbons / Mirosław KWIATKOWSKI, Turkan Kopac // W: 6\textsuperscript{th} world congress on Natural product & synthetic chemistry & 3\textsuperscript{rd} annual cell congress [Dokument elektroniczny] : June 24–25, 2019, New York, USA. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [New York : s. n.], [2019]. — Ekran [1]

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

15
 • An analysis of the porous structure of activated carbons obtained from hazelnut shells by various physical and chemical methods of activation / Mirosław KWIATKOWSKI, Elżbieta Broniek // Colloids and Surfaces. A, Physicochemical and Engineering Aspects ; ISSN 0927-7757. — 2017 vol. 529, s. 443–453. — Bibliogr. s. 452–453, Abstr.. — Publikacja dostępna online od: 2017-06-13. — tekst: https://goo.gl/MjY2WC

 • keywords: adsorption, micropores, chemical activation, Carbonaceous adsorbents

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.1016/j.colsurfa.2017.06.028

16
17
 • An evaluation of the reliability of the results obtained by the LBET, QSDFT, BET, and DR methods for the analysis of the porous structure of activated carbons / Mirosław KWIATKOWSKI, Elżbieta Broniek // Materials [Dokument elektroniczny]. — Czasopismo elektroniczne ; ISSN 1996-1944. — 2020 vol. 13 iss. 18 art. no. 3929, s. 1–16. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Bibliogr. s. 14–16, Abstr.. — Publikacja dostępna online od: 2020-09-05. — tekst: https://www.mdpi.com/1996-1944/13/18/3929/pdf

 • keywords: activation, LBET, adsorption, porous structure, activated carbons, BET, QSDFT, DR

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.3390/ma13183929

18
 • Analiza efektów ekologicznych związanych z kompleksową gospodarką odpadami komunalnymi i ich recyklingiem[Analysis of the ecological effects connected with complex municipal waste management and its recycling] / Mirosław KWIATKOWSKI, Michał Tomczuk // W: XLVII Zjazd PTChem i SITPChem : Wrocław 12–17.IX.2004 : materiały zjazdowe, T. 3 / PTChem Polskie Towarzystwo Chemiczne ; SITPChem. — [Poznań : SIGMA-ALDRICH Sp. z o. o.], [2004]. — S. 1063

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

19
 • Analiza ekologicznych i energetycznych aspektów gospodarki odpadami komunalnymi[Analysis of ecological and energy aspects of the municipal waste management] / Mirosław KWIATKOWSKI // W: 51 Zjazd PTChem i SITPChem : 51 zjazd Polskiego Towarzystwa Chemicznego oraz Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego : 7–11 września 2008, Opole : księga streszczeń / eds. Paweł Dżygiel [et al.]. — [Opole : s. n.], [2008]. — S. 227. — Bibliogr. s. 227

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

20
 • Analiza koncepcji zrównoważonego transportu dla miasta Krakowa[Analysis of the concept of sustainable transport for the Krakow city] / Aleksandra Błaszczyk, Mirosław KWIATKOWSKI // W: ”Innowacyjne pomysły młodych naukowców: nauka – startup – przemysł” : 30–31 maja 2016, Kraków : konferencja / red. nauk. Joanna Kulczycka. — Kraków : Wydawnictwo IGSMiE PAN, cop. 2016. — ISBN: 978-83-62922-63-5. — S. 119–120. — Przy nazwisku A. Błaszczyk błędnie podano tyt. nauk.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

21
 • Analiza numeryczna i weryfikacja termodynamicznych modeli adsorpcji na powierzchniach heterogenicznychNumerical analysis and verification of the thermodynamical adsorption models on heterogeneous surfaces / Jan T. DUDA, Mirosław KWIATKOWSKI, Janina MILEWSKA-DUDA // W: Paliwa i energia XXI wieku / kom. red. monogr.: Krzysztof Bytnar, Grzegorz Stefan Jodłowski ; kom. nauk.: Bronisław Buczek [et al.] ; Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica. — Kraków : Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne AGH, 2004. — ISBN10: 83-89388-38-3. — S. 209–215. — Bibliogr. s. 215, Streszcz., Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

22
 • Analiza porównawcza wybranych metod opisu adsorpcji na powierzchniach heterogenicznych[Comparative analysis of selected mathematical methods for description of adsorption on heterogenous surfaces] / M. KWIATKOWSKI, J. MILEWSKA-DUDA, J. T. DUDA // W: XLV Zjazd naukowy Polskiego Towarzystwa Chemicznego : Kraków 9-13 września 2002. T. 1, Streszczenia prezentacji / PTChem. — [Kraków : s. n.], [2002]. — Na okł. dodatkowo: Doroczny XLV zjazd PTChem : materiały zjazdowe. — S. 392. — Bibliogr. s. 392

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

23
 • Analiza porównawcza wybranych modeli termodynamicznych opisu struktur mikroporowatych materiałów węglowych : [streszczenie][Comparative analysis of selected thermodynamic models describing of microporous carbons : abstract] / J. MILEWSKA-DUDA, J. T. DUDA, M. KWIATKOWSKI // W: XLVI Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Chemicznego i Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego : Lublin, 15–18 września 2003 : materiały zjazdowe. T. 2, Sekcje S6-S12. — Lublin : PRIMOOFFSET, 2003. — ISBN10: 8390184478. — S. 800. — Bibliogr. s. 800

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

24
 • Analiza stanu aktualnego i kierunków rozwoju gospodarki odpadami komunalnymi w Polsce na przykładzie miasta KrakowaAn analysis of the current condition of waste management in Poland and the directions for its development as exemplified by the city of Krakow / KWIATKOWSKI M., Wąsik S. // Archiwum Gospodarki Odpadami i Ochrony Środowiska [Dokument elektroniczny]. — Czasopismo elektroniczne = Archives of Waste Management and Environmental Protection ; ISSN 1733-4381. — 2008 vol. 10, s. 1–11. — Wymagania systemowe: Adobe Reader ; napęd CD-ROM. — Bibliogr. s. 10–11, Streszcz., Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

25
 • Analiza stanu aktualnego i perspektyw rozwoju produkcji oraz wykorzystania biodiesela w PolsceAn analysis of the current status of the production and utilization of biodiesel fuel in Poland and the prospects for its development / KWIATKOWSKI M. // Archiwum Gospodarki Odpadami i Ochrony Środowiska [Dokument elektroniczny]. — Czasopismo elektroniczne = Archives of Waste Management and Environmental Protection ; ISSN 1733-4381. — 2009 vol. 11 nr 3, s. 13–26. — Wymagania systemowe: Adobe Acrobat Reader ; napęd CD-ROM. — Bibliogr. s. 24–26, Streszcz., Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: