Wykaz publikacji wybranego autora

Agnieszka Kopia, dr hab. inż.

profesor nadzwyczajny

Wydział Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej
WIMiIP-kip, Katedra Inżynierii Powierzchni i Analiz Materiałów

[dyscyplina wiodąca] dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / inżynieria materiałowa


[poprzednia klasyfikacja] obszar nauk technicznych / dziedzina nauk technicznych / inżynieria materiałowa


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: 0000-0001-5791-4012

ResearcherID: B-5628-2011

Scopus: 23477838300

PBN: 901327

OPI Nauka Polska

System Informacyjny AGH (SkOs)
1
  • Cienkie warstwy tlenków metali wytwarzane techniką ablacji laserowej – struktura i własności
2
  • Morphologies and structures of $Ce_{1-x}M_{x}O_{2-\delta}/Si$ thin films grown by pulsed laser deposition
3
  • Porównanie metod wyznaczania wielkości krystalitów nanomateriałów do zastosowań katalitycznych
4
  • Porównanie własności katalitycznych nanokrystalicznych tlenków ceru $CeO_{2}$ i rutenu $RuO_{2}$
5
  • Structural analyses of $Nd-doped$ $CeO_{2}$ thin films deposited by pulsed laser deposition
6
  • Wpływ domieszkowania na własności katalityczne cienkich warstw $RuO_{2}-CeO_{2}$ wytworzonych techniką ablacji laserowej