Wykaz publikacji wybranego autora

Paweł Zydroń, dr hab. inż., prof. AGH

profesor nadzwyczajny

Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej
WEAIiIB-kee, Katedra Elektrotechniki i Elektroenergetyki


 • 2018

  [dyscyplina 1] dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / automatyka, elektronika i elektrotechnika


[poprzednia klasyfikacja] obszar nauk technicznych / dziedzina nauk technicznych / elektrotechnika


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: 0000-0003-1785-2878 orcid iD

ResearcherID: K-3711-2012

Scopus: 7801600387

PBN: 5e70922c878c28a047391238

OPI Nauka Polska

System Informacyjny AGH (SkOs)

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 163, z ogólnej liczby 164 publikacji Autora


1
 • [artykuł w czasopiśmie, 2016]
 • TytułAnaliza czasowo-częstotliwościowa sygnałów rejestrowanych podczas badań wyładowań niezupełnych
  AutorzyPaweł ZYDROŃ, Józef ROEHRICH, Michał BONK, Łukasz FUŚNIK
  ŹródłoPrzegląd Elektrotechniczny / Stowarzyszenie Elektryków Polskich. — 2016 R. 92 nr 10, s. 134–137. — tekst: http://pe.org.pl/articles/2016/10/32.pdf
 • słowa kluczowe: układy izolacyjne, wyładowania niezupełne, analiza wielorozdzielcza MRA, przekształcenie falkowe, pakiety falek

  keywords: wavelet transform, partial discharges, insulating systems, multiresolution analysis MRA, wavelet packets

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.15199/48.2016.10.32

2
 • [referat w czasopiśmie, 2005]
 • TytułAnaliza form wyładowań niezupełnych w układzie izolacyjnym z $SF_{6}$ dla celów diagnostyki GIS
  AutorzyBarbara FLORKOWSKA, Paweł ZYDROŃ
  ŹródłoPrzegląd Elektrotechniczny. Konferencje. — 2005 R. 3 [nr] 1, s. 94–98
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
 • [referat w czasopiśmie, 2017]
 • TytułAnaliza numeryczna parametrów czasowych i częstotliwościowych udarów napięciowych pełnych i uciętych
  AutorzyPaweł ZYDROŃ, Maciej KUNIEWSKI, Łukasz FUŚNIK, Michał BONK
  ŹródłoZeszyty Naukowe Wydziału Elektrotechniki i Automatyki Politechniki Gdańskiej. — 2017 nr 57, s. 161–164
 • słowa kluczowe: analiza częstotliwościowa, napięcia udarowe, uzwojenia transformatorowe, udary pełne, udary ucięte, analiza czasowa

  keywords: transformer windings, frequency analysis, full lightning impulses, chopped lightning impulses, time analysis

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

4
 • [referat, 2000]
 • TytułAnaliza rozkładu pola elektrycznego i magnetycznego w otoczeniu linii przesyłowych wysokiego napięcia
  AutorzyBarbara FLORKOWSKA, Andrzej JACKOWICZ-KORCZYŃSKI, Paweł ZYDROŃ
  ŹródłoInżynieria Wysokich Napięć : IW-2000 : V ogólnopolskie sympozjum : Poznań–Kiekrz 22–24 maja 2000 / Politechnika Poznańska. Instytut Elektroenergetyki ; Komitet Elektrotechniki PAN. Sekcja Techniki Wielkich Mocy ; Komitet Badań Naukowych. — [Polska : s. n.], 2000. — S. 103–110
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

5
 • [referat w czasopiśmie, 2016]
 • TytułAnaliza teoretyczna i modelowanie wpływu harmonicznych napięcia na powstawanie wyładowań niezupełnych w układach izolacyjnych wysokiego napięcia
  AutorzyPaweł ZYDROŃ, Józef ROEHRICH, Paweł MIKRUT
  ŹródłoZeszyty Naukowe Wydziału Elektrotechniki i Automatyki Politechniki Gdańskiej. — 2016 nr 51, s. 225–228
 • słowa kluczowe: modelowanie, układ izolacyjny, wyładowania niezupełne, napięcia odkształcone

  keywords: modelling, harmonics, insulating system, partial discharge, distorted voltages

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

6
 • [referat w czasopiśmie, 2005]
 • TytułAnaliza warunków eksploatacyjnych linii napowietrznych – studium efektu sprzężeń elektromagnetycznych
  AutorzyWiesław NOWAK, Rafał TARKO, Paweł ZYDROŃ, Andrzej Jaglarz, Jan Kozioł
  ŹródłoPrzegląd Elektrotechniczny. Konferencje. — 2005 R. 5 [nr] 1, s. 184–188
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

7
 • [referat w czasopiśmie, 2002]
 • TytułAnaliza widmowa ulotu elektrycznego
  AutorzyBarbara FLORKOWSKA, Paweł ZYDROŃ
  ŹródłoPrzegląd Elektrotechniczny / Stowarzyszenie Elektryków Polskich. — 2002 R. 78 nr 10s zesz. spec., s. 80–83
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

8
 • [referat, 1999]
 • TytułAnaliza wyładowań ulotowych na podstawie obrazów fazowo-rozdzielczych
  AutorzyBarbara FLORKOWSKA, Marek Florkowski, Paweł ZYDROŃ
  ŹródłoProblemy eksploatacji układów izolacyjnych wysokiego napięcia EUI'99 : VII sympozjum : Zakopane, 21–23 października 1999 / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie. Zakład Elektroenergetyki. — Kraków : ZE AGH, 1999. — S. 111–118
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

9
 • [referat w czasopiśmie, 2018]
 • TytułAnalogowe i numeryczne modelowanie rozkładu pola elektrycznego w układach izolacyjnych urządzeń elektrycznych – laboratorium studenckie wspomagane technologiami sieciowymi
  AutorzyBartłomiej SZAFRANIAK, Łukasz FUŚNIK, Paweł ZYDROŃ
  ŹródłoZeszyty Naukowe Wydziału Elektrotechniki i Automatyki Politechniki Gdańskiej. — 2018 nr 58, s. 77–80
 • słowa kluczowe: modelowanie numeryczne, współczesne laboratorium studenckie, wysokonapięciowe układy izolacyjne, modele analogowe

  keywords: numerical modeling, modern student laboratory, analog models, HV insulating systems

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

10
 • [referat, 2015]
 • TytułAnalysis of chopped partial discharge sequence
  AutorzyMarek Florkowski, Barbara FLORKOWSKA, Paweł ZYDROŃ
  ŹródłoCEIDP 2015 [Dokument elektroniczny] : IEEE Conference on Electrical Insulation & Dielectric Phenomena : Ann Arbor, USA, 18 October – 21 October 2015 / IEEE. — Piscataway : IEEE, cop. 2015. — S. 326–329
 • keywords: partial discharge mechanism, charge decay, void surface conductivity

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

11
 • [referat, 2006]
 • TytułAnalysis of conditions of partial discharges inception and development at non-sinusoidal testing voltages
  AutorzyBarbara FLORKOWSKA, Paweł ZYDROŃ
  Źródło2006 IEEE Conference on Electrical insulation and dielectric phenomena [Dokument elektroniczny] : 2006 annual report : Kansas City, Missouri, USA, October 15–18, 2006 / IEEE. — [Piscataway] : IEEE, cop. 2006. — S. 648–651
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

12
 • [referat, 2014]
 • TytułAnalysis of interfacial metal migration into dielectric materials subjected to high voltage stress
  AutorzyM. Florkowski, B. FLORKOWSKA, A. Rybak, P. ZYDROŃ
  ŹródłoCEIDP 2014 [Dokument elektroniczny] : Conference on Electrical Insulation & Dielectric Phenomena : Iowa, USA 19 October – 22 October 2014 / IEEE. — Piscataway : IEEE, cop. 2014. — S. 466–469
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.1109/CEIDP.2014.6995827

13
 • [referat, 2010]
 • TytułAnalysis of overvoltage on motor winding insulation fed by PWM pulses
  AutorzyRomuald WŁODEK, Józef ROEHRICH, Paweł ZYDROŃ
  ŹródłoICHVE 2010 : 2010 International Conference on High Voltage Engineering and Application : October 11–14, 2010, New Orleans, USA : papers summary / Mississippi State University [etc.]. — [USA : s. n.], [2010]. — S. [1], Paper B-8-1
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

14
 • [referat, 1999]
 • TytułAnalysis of PD charge and energy distributions in thermosetting insulation of electrical machines
  AutorzyB. FLORKOWSKA, P. ZYDROŃ
  ŹródłoCEIDP : 1999 Annual Report Conference on Electrical Insulation and Dielectric Phenomena : October 17–20, 1999, Austin, USA, Vol. 1 / IEEE Dielectric and Insulation Society. — USA : IEEE DIS, 1999. — S. 231–234
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

15
 • [referat, 2004]
 • TytułAnalysis of PD phase-resolved images at low frequency of testing voltage
  AutorzyBarbara FLORKOWSKA, Paweł ZYDROŃ, Marek Florkowski
  ŹródłoConference record of the 2004 IEEE international symposium on Electrical insulation : Indianapolis, IN USA 19–22 September 2004 / IEEE Institute of Electrical and Electronics Engineering. — [Piscataway : IEEE], 2004. — S. 143–146
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.1109/ELINSL.2004.1380493

16
 • [referat w czasopiśmie, 2007]
 • TytułAnalysis of phase-resolved images of partial discharges generated in compressed air at non-uniform electric field
  AutorzyBarbara FLORKOWSKA, Marek Florkowski, Józef ROEHRICH, Paweł ZYDROŃ
  ŹródłoPrzegląd Elektrotechniczny. Konferencje. — 2007 R. 5 nr 3, s. 84–87
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

17
 • [referat, 2018]
 • TytułAnalysis of the applicability of various excitation signals for FRA diagnostics of transformers
  AutorzyMaciej KUNIEWSKI, Paweł ZYDROŃ
  ŹródłoICD 2018 [Dokument elektroniczny] : 2018 IEEE 2nd International Conference on Dielectrics : [July 1–5, 2018, Budapest]. — [Piscataway] : IEEE, cop. 2018. — S. [1–4]
 • keywords: diagnostics, transients, transformer windings, transfer function, FRA, frequency response analysis, whitenoise

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.1109/ICD.2018.8514677

18
 • [referat, 2020]
 • TytułAnalysis of the influence of the A/D converter parameters on the evaluated transfer function of transformer windings
  AutorzyŁukasz FUŚNIK, Paweł ZYDROŃ, Bartłomiej SZAFRANIAK
  ŹródłoZastosowania elektromagnetyzmu we współczesnej inżynierii i medycynie [Dokument elektroniczny] : [XXX] konferencja PTZE [Polskiego Towarzystwa Zastosowań Elektromagnetyzmu] : wirtualne sympozjum, 14–16 września 2020. — [Warszawa : Polskie Towarzystwo Zastosowań Elektromagnetyzmu], [2020]. — S. 108–109
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

19
 • [artykuł w czasopiśmie, 2020]
 • TytułAnalysis of the influence of unequal current distribution on the heating of parallel connected LV MOV surge arresters
  AutorzyBartłomiej SZAFRANIAK, Paweł ZYDROŃ, Łukasz FUŚNIK
  ŹródłoPrzegląd Elektrotechniczny / Stowarzyszenie Elektryków Polskich. — 2020 R. 96 nr 1, s. 44–47. — tekst: http://pe.org.pl/articles/2020/1/11.pdf
 • słowa kluczowe: nagrzewanie, warystor tlenkowy, ogranicznik przepięć, praca równoległa, nierównomierny rozpływ prądu

  keywords: heating, surge arrester, metal-oxide varistor, parallel working, unequal current distribution

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.15199/48.2020.01.11

20
21
 • [referat, 2001]
 • TytułApplication of corona images to localisation and identification of deffects in HV overhead lines and substation equipment
  AutorzyBarbara FLORKOWSKA, Marek Florkowski, Paweł ZYDROŃ
  Źródło12th ISH : International Symposium on High voltage engineering : 20–24 August 2001 Bangalore India. Topic 5 : Outdoor insulation including pollution performance, Vol. 3 / Indian Institute of Science. Department of High Voltage Engineering. — [Bangalore : Indian Institute of Science. Department of High Voltage Engineering], [2001]. — S. 785–788
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

22
 • [referat, 2021]
 • TytułApplication of dielectric spectroscopy and low-signal circuit models to analyze properties of MOV subjected to overvoltage stresses
  AutorzyBartłomiej SZAFRANIAK, Łukasz FUŚNIK, Paweł ZYDROŃ
  ŹródłoZastosowania elektromagnetyzmu we współczesnej inżynierii i medycynie [Dokument elektroniczny] : XXX sympozjum środowiskowe PTZE : Jastarnia, 12–15 września 2021 r.. — Warszawa : Polskie Towarzystwo Zastosowań Elektromagnetyzmu, 2021. — S. 286–287
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

23
24
 • [referat, 2000]
 • TytułApplication of phase-resolved patterns of partial discharges in $SF_{6}$ in diagnostic of high voltage gas insulation
  AutorzyBarbara FLORKOWSKA, Paweł ZYDROŃ
  Źródło2textsuperscript{nd} I.C.D.I. : Second International Conference on Dielectric and Insulation : High Tatras–Slovakia June 13–15, 2000 : proceedings. — [Slovakia : s. n.], 2000. — S. 132–137
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

25
 • [referat, 2018]
 • TytułApplication of the extended phase-resolved PD patterns for analysis of PD activity in epoxy resin insulation
  AutorzyPaweł ZYDROŃ, Michał BONK, Józef ROEHRICH, Paweł MIKRUT, Bartłomiej SZAFRANIAK
  ŹródłoPAEE 2018 [Dokument elektroniczny] : Progress in Applied Electrical Engineering : Kościelisko (Zakopane), June 18–22, 2018. — [Piscataway] : IEEE, cop. 2018. — S. [1–4]
 • keywords: diagnostics, numerical analysis, partial discharges, phase-resolved PD patterns

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.1109/PAEE.2018.8441077