Wykaz publikacji wybranego autora

Paweł Zydroń, dr hab. inż., prof. AGH

profesor nadzwyczajny

Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej
WEAIiIB-kee, Katedra Elektrotechniki i Elektroenergetyki


 • 2018

  [dyscyplina 1] dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / automatyka, elektronika i elektrotechnika


[poprzednia klasyfikacja] obszar nauk technicznych / dziedzina nauk technicznych / elektrotechnika


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: 0000-0003-1785-2878 orcid iD

ResearcherID: K-3711-2012

Scopus: 7801600387

PBN: 5e70922c878c28a047391238

OPI Nauka Polska

System Informacyjny AGH (SkOs)

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 163, z ogólnej liczby 164 publikacji Autora


1
 • [artykuł w czasopiśmie, 2016]
 • TytułAnaliza czasowo-częstotliwościowa sygnałów rejestrowanych podczas badań wyładowań niezupełnych
  AutorzyPaweł ZYDROŃ, Józef ROEHRICH, Michał BONK, Łukasz FUŚNIK
  ŹródłoPrzegląd Elektrotechniczny / Stowarzyszenie Elektryków Polskich. — 2016 R. 92 nr 10, s. 134–137. — tekst: http://pe.org.pl/articles/2016/10/32.pdf
2
 • [referat w czasopiśmie, 2005]
 • TytułAnaliza form wyładowań niezupełnych w układzie izolacyjnym z $SF_{6}$ dla celów diagnostyki GIS
  AutorzyBarbara FLORKOWSKA, Paweł ZYDROŃ
  ŹródłoPrzegląd Elektrotechniczny. Konferencje. — 2005 R. 3 [nr] 1, s. 94–98
3
 • [referat w czasopiśmie, 2017]
 • TytułAnaliza numeryczna parametrów czasowych i częstotliwościowych udarów napięciowych pełnych i uciętych
  AutorzyPaweł ZYDROŃ, Maciej KUNIEWSKI, Łukasz FUŚNIK, Michał BONK
  ŹródłoZeszyty Naukowe Wydziału Elektrotechniki i Automatyki Politechniki Gdańskiej. — 2017 nr 57, s. 161–164
4
 • [referat, 2000]
 • TytułAnaliza rozkładu pola elektrycznego i magnetycznego w otoczeniu linii przesyłowych wysokiego napięcia
  AutorzyBarbara FLORKOWSKA, Andrzej JACKOWICZ-KORCZYŃSKI, Paweł ZYDROŃ
  ŹródłoInżynieria Wysokich Napięć : IW-2000 : V ogólnopolskie sympozjum : Poznań–Kiekrz 22–24 maja 2000 / Politechnika Poznańska. Instytut Elektroenergetyki ; Komitet Elektrotechniki PAN. Sekcja Techniki Wielkich Mocy ; Komitet Badań Naukowych. — [Polska : s. n.], 2000. — S. 103–110
5
 • [referat w czasopiśmie, 2016]
 • TytułAnaliza teoretyczna i modelowanie wpływu harmonicznych napięcia na powstawanie wyładowań niezupełnych w układach izolacyjnych wysokiego napięcia
  AutorzyPaweł ZYDROŃ, Józef ROEHRICH, Paweł MIKRUT
  ŹródłoZeszyty Naukowe Wydziału Elektrotechniki i Automatyki Politechniki Gdańskiej. — 2016 nr 51, s. 225–228
6
 • [referat w czasopiśmie, 2005]
 • TytułAnaliza warunków eksploatacyjnych linii napowietrznych – studium efektu sprzężeń elektromagnetycznych
  AutorzyWiesław NOWAK, Rafał TARKO, Paweł ZYDROŃ, Andrzej Jaglarz, Jan Kozioł
  ŹródłoPrzegląd Elektrotechniczny. Konferencje. — 2005 R. 5 [nr] 1, s. 184–188
7
 • [referat w czasopiśmie, 2002]
 • TytułAnaliza widmowa ulotu elektrycznego
  AutorzyBarbara FLORKOWSKA, Paweł ZYDROŃ
  ŹródłoPrzegląd Elektrotechniczny / Stowarzyszenie Elektryków Polskich. — 2002 R. 78 nr 10s zesz. spec., s. 80–83
8
 • [referat, 1999]
 • TytułAnaliza wyładowań ulotowych na podstawie obrazów fazowo-rozdzielczych
  AutorzyBarbara FLORKOWSKA, Marek Florkowski, Paweł ZYDROŃ
  ŹródłoProblemy eksploatacji układów izolacyjnych wysokiego napięcia EUI'99 : VII sympozjum : Zakopane, 21–23 października 1999 / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie. Zakład Elektroenergetyki. — Kraków : ZE AGH, 1999. — S. 111–118
9
 • [referat w czasopiśmie, 2018]
 • TytułAnalogowe i numeryczne modelowanie rozkładu pola elektrycznego w układach izolacyjnych urządzeń elektrycznych – laboratorium studenckie wspomagane technologiami sieciowymi
  AutorzyBartłomiej SZAFRANIAK, Łukasz FUŚNIK, Paweł ZYDROŃ
  ŹródłoZeszyty Naukowe Wydziału Elektrotechniki i Automatyki Politechniki Gdańskiej. — 2018 nr 58, s. 77–80
10
 • [referat, 2015]
 • TytułAnalysis of chopped partial discharge sequence
  AutorzyMarek Florkowski, Barbara FLORKOWSKA, Paweł ZYDROŃ
  ŹródłoCEIDP 2015 [Dokument elektroniczny] : IEEE Conference on Electrical Insulation & Dielectric Phenomena : Ann Arbor, USA, 18 October – 21 October 2015 / IEEE. — Piscataway : IEEE, cop. 2015. — S. 326–329
11
 • [referat, 2006]
 • TytułAnalysis of conditions of partial discharges inception and development at non-sinusoidal testing voltages
  AutorzyBarbara FLORKOWSKA, Paweł ZYDROŃ
  Źródło2006 IEEE Conference on Electrical insulation and dielectric phenomena [Dokument elektroniczny] : 2006 annual report : Kansas City, Missouri, USA, October 15–18, 2006 / IEEE. — [Piscataway] : IEEE, cop. 2006. — S. 648–651
12
 • [referat, 2014]
 • TytułAnalysis of interfacial metal migration into dielectric materials subjected to high voltage stress
  AutorzyM. Florkowski, B. FLORKOWSKA, A. Rybak, P. ZYDROŃ
  ŹródłoCEIDP 2014 [Dokument elektroniczny] : Conference on Electrical Insulation & Dielectric Phenomena : Iowa, USA 19 October – 22 October 2014 / IEEE. — Piscataway : IEEE, cop. 2014. — S. 466–469
13
 • [referat, 2010]
 • TytułAnalysis of overvoltage on motor winding insulation fed by PWM pulses
  AutorzyRomuald WŁODEK, Józef ROEHRICH, Paweł ZYDROŃ
  ŹródłoICHVE 2010 : 2010 International Conference on High Voltage Engineering and Application : October 11–14, 2010, New Orleans, USA : papers summary / Mississippi State University [etc.]. — [USA : s. n.], [2010]. — S. [1], Paper B-8-1
14
 • [referat, 1999]
 • TytułAnalysis of PD charge and energy distributions in thermosetting insulation of electrical machines
  AutorzyB. FLORKOWSKA, P. ZYDROŃ
  ŹródłoCEIDP : 1999 Annual Report Conference on Electrical Insulation and Dielectric Phenomena : October 17–20, 1999, Austin, USA, Vol. 1 / IEEE Dielectric and Insulation Society. — USA : IEEE DIS, 1999. — S. 231–234
15
 • [referat, 2004]
 • TytułAnalysis of PD phase-resolved images at low frequency of testing voltage
  AutorzyBarbara FLORKOWSKA, Paweł ZYDROŃ, Marek Florkowski
  ŹródłoConference record of the 2004 IEEE international symposium on Electrical insulation : Indianapolis, IN USA 19–22 September 2004 / IEEE Institute of Electrical and Electronics Engineering. — [Piscataway : IEEE], 2004. — S. 143–146
16
 • [referat w czasopiśmie, 2007]
 • TytułAnalysis of phase-resolved images of partial discharges generated in compressed air at non-uniform electric field
  AutorzyBarbara FLORKOWSKA, Marek Florkowski, Józef ROEHRICH, Paweł ZYDROŃ
  ŹródłoPrzegląd Elektrotechniczny. Konferencje. — 2007 R. 5 nr 3, s. 84–87
17
 • [referat, 2018]
 • TytułAnalysis of the applicability of various excitation signals for FRA diagnostics of transformers
  AutorzyMaciej KUNIEWSKI, Paweł ZYDROŃ
  ŹródłoICD 2018 [Dokument elektroniczny] : 2018 IEEE 2nd International Conference on Dielectrics : [July 1–5, 2018, Budapest]. — [Piscataway] : IEEE, cop. 2018. — S. [1–4]
18
 • [referat, 2020]
 • TytułAnalysis of the influence of the A/D converter parameters on the evaluated transfer function of transformer windings
  AutorzyŁukasz FUŚNIK, Paweł ZYDROŃ, Bartłomiej SZAFRANIAK
  ŹródłoZastosowania elektromagnetyzmu we współczesnej inżynierii i medycynie [Dokument elektroniczny] : [XXX] konferencja PTZE [Polskiego Towarzystwa Zastosowań Elektromagnetyzmu] : wirtualne sympozjum, 14–16 września 2020. — [Warszawa : Polskie Towarzystwo Zastosowań Elektromagnetyzmu], [2020]. — S. 108–109
19
 • [artykuł w czasopiśmie, 2020]
 • TytułAnalysis of the influence of unequal current distribution on the heating of parallel connected LV MOV surge arresters
  AutorzyBartłomiej SZAFRANIAK, Paweł ZYDROŃ, Łukasz FUŚNIK
  ŹródłoPrzegląd Elektrotechniczny / Stowarzyszenie Elektryków Polskich. — 2020 R. 96 nr 1, s. 44–47. — tekst: http://pe.org.pl/articles/2020/1/11.pdf
20
 • [artykuł w czasopiśmie, 2019]
 • TytułAnalysis of the possibilities to improve the reliability of a 15 kV overhead line exposed to catastrophic icing in Poland
  AutorzyAndrzej GOŁAŚ, Wojciech CIESIELKA, Krystian SZOPA, Paweł ZYDROŃ, Wojciech BĄCHOREK, Mariusz BENESZ, Aleksander KOT, Szczepan MOSKWA
  ŹródłoEksploatacja i Niezawodność / Polskie Naukowo-Techniczne Towarzystwo Eksploatacyjne. — 2019 vol. 21 no. 2, s. 282–288. — tekst: http://ein.org.pl/sites/default/files/2019-02-13.pdf
21
 • [referat, 2001]
 • TytułApplication of corona images to localisation and identification of deffects in HV overhead lines and substation equipment
  AutorzyBarbara FLORKOWSKA, Marek Florkowski, Paweł ZYDROŃ
  Źródło12th ISH : International Symposium on High voltage engineering : 20–24 August 2001 Bangalore India. Topic 5 : Outdoor insulation including pollution performance, Vol. 3 / Indian Institute of Science. Department of High Voltage Engineering. — [Bangalore : Indian Institute of Science. Department of High Voltage Engineering], [2001]. — S. 785–788
22
 • [referat, 2021]
 • TytułApplication of dielectric spectroscopy and low-signal circuit models to analyze properties of MOV subjected to overvoltage stresses
  AutorzyBartłomiej SZAFRANIAK, Łukasz FUŚNIK, Paweł ZYDROŃ
  ŹródłoZastosowania elektromagnetyzmu we współczesnej inżynierii i medycynie [Dokument elektroniczny] : XXX sympozjum środowiskowe PTZE : Jastarnia, 12–15 września 2021 r.. — Warszawa : Polskie Towarzystwo Zastosowań Elektromagnetyzmu, 2021. — S. 286–287
23
 • [referat w czasopiśmie, 2018]
 • TytułApplication of Matlab software for determination of the energy absorption capacity of modern surge arresters depending on the number of absorbed current pulses
  AutorzyBartłomiej SZAFRANIAK, Michał BONK, Dariusz Smugala, Łukasz FUŚNIK, Paweł ZYDROŃ
  ŹródłoZeszyty Naukowe Wydziału Elektrotechniki i Automatyki Politechniki Gdańskiej. — 2018 nr 60, s. 117–120. — tekst: https://eia.pg.edu.pl/documents/10623/32925502/ZN_WEiA_PG_60.pdf
24
 • [referat, 2000]
 • TytułApplication of phase-resolved patterns of partial discharges in $SF_{6}$ in diagnostic of high voltage gas insulation
  AutorzyBarbara FLORKOWSKA, Paweł ZYDROŃ
  Źródło2textsuperscript{nd} I.C.D.I. : Second International Conference on Dielectric and Insulation : High Tatras–Slovakia June 13–15, 2000 : proceedings. — [Slovakia : s. n.], 2000. — S. 132–137
25
 • [referat, 2018]
 • TytułApplication of the extended phase-resolved PD patterns for analysis of PD activity in epoxy resin insulation
  AutorzyPaweł ZYDROŃ, Michał BONK, Józef ROEHRICH, Paweł MIKRUT, Bartłomiej SZAFRANIAK
  ŹródłoPAEE 2018 [Dokument elektroniczny] : Progress in Applied Electrical Engineering : Kościelisko (Zakopane), June 18–22, 2018. — [Piscataway] : IEEE, cop. 2018. — S. [1–4]