Wykaz publikacji wybranego autora

Tomasz Machniewicz, dr hab. inż., prof. AGH

profesor nadzwyczajny

Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki
WIMiR-kpem, Katedra Projektowania i Eksploatacji Maszyn


 • 2018

  [dyscyplina 1] dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / inżynieria mechaniczna


[poprzednia klasyfikacja] obszar nauk technicznych / dziedzina nauk technicznych / mechanika


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: 0000-0002-3143-5029 orcid iD

ResearcherID: S-8816-2017

Scopus: 56419807100

PBN: 5e709209878c28a04738ef2e

OPI Nauka Polska

System Informacyjny AGH (SkOs)

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 97, z ogólnej liczby 97 publikacji Autora


1
 • [artykuł w czasopiśmie, 2022]
 • TytułA novel slotted cylinder spring geometry with an improved energy storing capacity
  AutorzyMariusz WARZECHA, Krzysztof MICHALCZYK, Tomasz MACHNIEWICZ
  ŹródłoArabian Journal for Science and Engineering. — 2022 vol. 47 iss. 12, s. 15539–15549. — tekst: https://link.springer.com/content/pdf/10.1007/s13369-022-06692-x.pdf
2
 • [artykuł w czasopiśmie, 2016]
 • TytułA study of the preload force in metal-elastomer torsion springs
  AutorzyWojciech SIKORA, Krzysztof MICHALCZYK, Tomasz MACHNIEWICZ
  ŹródłoActa Mechanica et Automatica. — 2016 vol. 10 no. 4, s. 300–305
3
 • [referat, 2013]
 • TytułAccounting for the effect of riveting process in fatigue life predictions for lap joints
  AutorzyMałgorzata SKORUPA, Tomasz MACHNIEWICZ, Andrzej SKORUPA, Jaap Schijve, Adam KORBEL
  ŹródłoICAF 2013 : 33textsuperscript{rd} conference : June 3–4, 2013 ; 27textsuperscript{th} symposium : June 5–7, 2013 : Jerusalem, Israel : program & abstracts / ICAF International Committee on Aeronautical Fatigue and Structural Integrity. — [Israel : s. n.], [2013]. — S. 81–83
4
5
 • [referat, 2009]
 • TytułAn experimental investigation of the fatigue performance of riveted lap joints
  AutorzyM. SKORUPA, A. SKORUPA, T. MACHNIEWICZ, A. KORBEL
  ŹródłoICAF 2009, Bridging the gap between theory and operational practice : proceedings of the 25th symposium of the International Committee on Aeronautical Fatigue, Rotterdam, the Netherland, 27–29 May 2009 / ed. M. J. Bos. — Dordrecht [etc.] : Springer Science+Business Media, B. V., cop. 2009. — S. 449–473
6
 • [referat w czasopiśmie, 2012]
 • TytułAn experimental investigation on crack initiation and growth in aircraft fuselage riveted lap joints
  AutorzyAndrzej SKORUPA, Małgorzata SKORUPA, Tomasz MACHNIEWICZ, Adam KORBEL
  ŹródłoMaterials Science Forum. — 2012 vol. 726, s. 211–217. — tekst: http://www.scientific.net/MSF.726.211.pdf
7
 • [referat, 2012]
 • TytułAn experimental investigation on crack paths and fatigue behaviour of riveted lap joints in aircraft fuselage : [abstract]
  AutorzyA. SKORUPA, M. SKORUPA, T. MACHNIEWICZ, A. KORBEL
  ŹródłoCP 2012 : the 4th international conference on Crack paths : Gaeta (Italy), 19–21 September, 2012 / University of Cassino [etc.]. — [Italy : s. n.], [2012]. — S. 130
8
 • [referat, 2018]
 • TytułAnalityczne, numeryczne i eksperymentalne badania zjawiska wtórnego zginania zakładkowych połączeń nitowych
  AutorzyTomasz MACHNIEWICZ, Adam KORBEL, Małgorzata SKORUPA, Sara GAJECKA, Jakub Winter
  ŹródłoZmęczenie i mechanika pękania : materiały XXVII sympozjum : [Bydgoszcz, 22-25 maj 2018] / Polska Akademia Nauk. Komitet Budowy Maszyn, Międzysekcyjny Zespół Zmęczenia i Mechaniki Pękania Materiałów i Konstrukcji. — Bydgoszcz : Wydawnictwa Uczelniane Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego, 2018. — S. 61–62
9
 • [artykuł w czasopiśmie, 2009]
 • TytułAnaliza wtórnego zginania w mimośrodowych połączeniach nitowych
  AutorzyMałgorzata SKORUPA, Adam KORBEL, Tomasz MACHNIEWICZ
  ŹródłoBiuletyn Wojskowej Akademii Technicznej. — 2009 vol. 58 nr 2, s. 137–155
10
 • [referat, 2018]
 • TytułAnalytical, numerical and experimental investigation of the secondary bending of riveted lap joints
  AutorzyTomasz MACHNIEWICZ, Adam KORBEL, Małgorzata SKORUPA, Jakub Winter
  ŹródłoFatigue Failure and Fracture Mechanics XXVII : proceedings of the XXVII Polish National Conference on Fatigue Failure and Fracture Mechanics : 22–25 May 2018, Bydgoszcz, Poland / ed. Dariusz Skibicki. — [USA] : AIP Publishing, 2018. — s. 020010-1–020010-10
11
 • [referat w czasopiśmie, 2015]
 • TytułApplicability of empirical formulae for the fatigue notch factor to estimate riveted lap joint fatigue strength
  AutorzyTomasz MACHNIEWICZ, Małgorzata SKORUPA, Andrzej SKORUPA, Adam KORBEL
  ŹródłoDiffusion and Defect Data – Solid State Data. Part B, Solid State Phenomena. — 2015 vol. 224, s. 81–86. — tekst: http://www.scientific.net/SSP.224.81.pdf
12
 • [artykuł w czasopiśmie, 2007]
 • TytułApplicability of the ASTM compliance offset method to determine crack closure levels for structural steel
  AutorzyMałgorzata SKORUPA, Tomasz MACHNIEWICZ, Andrzej SKORUPA
  ŹródłoInternational Journal of Fatigue. — 2007 vol. 29 iss. 8, s. 1434–1451. — tekst: https://goo.gl/meBtSw
13
14
 • [referat, 2005]
 • TytułApplication of the strip-yield crack closure model to crack growth predictions for structural steel
  AutorzyM. SKORUPA, T. MACHNIEWICZ, A. SKORUPA, S. Beretta, M. Carboni
  ŹródłoICF XI Turin 2005 : 11textsuperscript{th} International Conference on Fracture : Turin, Italy, March 20–25, 2005. — [Turin? : s. n.], [2005]. — S. 99
15
 • [artykuł w czasopiśmie, 2007]
 • TytułApplication of the strip-yield model from the NASGRO software to predict fatigue crack growth in aluminium alloys under constant and variable amplitude loading
  AutorzyM. SKORUPA, T. MACHNIEWICZ, J. Schijve, A. SKORUPA
  ŹródłoEngineering Fracture Mechanics. — 2007 vol. 74 iss. 3, s. 291–313. — tekst: https://goo.gl/m7EUMS
16
 • [referat, 2022]
 • TytułAspekty tribologiczne procesu zmęczenia zakładkowych połączeń nitowych stosowanych w lotnictwie
  AutorzyTomasz MACHNIEWICZ, Adam KORBEL
  ŹródłoXL JST [Dokument elektroniczny] : materiały konferencyjne XL jubileuszowej ogólnopolskiej konferencji Jesienna Szkoła Tribologiczna 2022 : 13-16 września 2022 r., Bukowina Tatrzańska / red. Marcin Kot, Janusz Krawczyk, Sławomir Zimowski. — [Kraków : AGH], [2022]. — S. 24
17
 • [referat, 2000]
 • TytułBadania eksperymentalne i modelowanie wzrostu pęknięć zmęczeniowych po przeciążeniu w stali konstrukcyjnej
  AutorzyAndrzej SKORUPA, Małgorzata SKORUPA, Tomasz MACHNIEWICZ
  ŹródłoProblemy w konstrukcji i eksploatacji maszyn hutniczych i ceramicznych : jubileuszowa X konferencja naukowa, T. 1 / kom. red. Marek Hryniewicz, Ewa Kochan, Jerzy Niedźwiedzki ; Katedra Urządzeń Technologicznych i Ochrony Środowiska Akademii Górniczo-Hutniczej. — Kraków : AGH, 2000. — S. 237–246
18
 • [referat, 2017]
 • TytułBadania wpływu czynników związanych z procesem nitowania na własności zmęczeniowe połączeń nitowych stosowanych w lotnictwie
  AutorzyAdam KORBEL, Małgorzata SKORUPA, Tomasz MACHNIEWICZ, Andrzej SKORUPA
  ŹródłoXVI krajowa konferencja Mechaniki pękania : Warszawa-Pułtusk, 12–15 września 2017 : książka abstraktów / oprac. red. Lucjan Śnieżek, Krzysztof Grzelak ; Wojskowa Akademia Techniczna. — [Warszawa] : Wojskowa Akademia Techniczna, 2017. — S. 34–35
19
 • [referat, 2016]
 • TytułBadania wpływu tarcia na własności zmęczeniowe połączeń nitowych stosowanych w lotnictwie : [abstrakt]
  AutorzyTomasz MACHNIEWICZ, Małgorzata SKORUPA, Andrzej SKORUPA, Adam KORBEL
  ŹródłoZmęczenie i mechanika pękania : materiały XXVI sympozjum : [Bydgoszcz–Fojutowo, maj 2016] / Polska Akademia Nauk. Komitet Budowy Maszyn, Międzysekcyjny Zespół Zmęczenia i Mechaniki Pękania Materiałów i Konstrukcji. — Bydgoszcz : Wydawnictwa Uczelniane Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego, 2016. — S. 73–74
20
 • [referat, 2014]
 • TytułBadania współczynników działania karbu połączeń nitowych stosowanych w lotnictwie
  AutorzyMałgorzata SKORUPA, Tomasz MACHNIEWICZ, Andrzej SKORUPA, Adam KORBEL
  ŹródłoZmęczenie i mechanika pękania : materiały XXV sympozjum / Polska Akademia Nauk. Komitet Budowy Maszyn, Międzysekcyjny Zespół Zmęczenia i Mechaniki Pękania Materiałów i Konstrukcji. — Bydgoszcz : Wydawnictwa Uczelniane Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego, 2014. — S. 140–141
21
 • [artykuł w czasopiśmie, 2009]
 • TytułCalibration of the strip yield model for fatigue crack growth predictions in structural steel
  AutorzyTomasz MACHNIEWICZ
  ŹródłoMechanics / AGH University of Science and Technology. Faculty of Mechanical Engineering and Robotics, Commission on Applied Mechanics of Polish Academy of Sciences. Cracow Branch. — 2009 vol. 28 no. 2, s. 46–49. — tekst: http://journals.bg.agh.edu.pl/MECHANICS/2009-02/mech02.pdf
22
 • [referat, 2007]
 • TytułCalibration the SY model for structural steel based on crack closure measurements
  AutorzyTomasz MACHNIEWICZ
  ŹródłoEngineering structural integrity: research, development and application. Vol. 1, Oral papers : ninth international conferenece on Engineering structural integrity assessment : proceedings of the UK forum for engineering structural integrity's : Beijing, PRC, 15–19 October 2007 / eds. S. J. Wu [et al.]. — [China] : EMAS Publishing, cop. 2007. — S. 304–307
23
 • [nota edytorska, 2007]
 • TytułComments to the paper: Fatigue crack growth and life predictions under variable amplitude loading for a cast and wrought aluminum alloy [Glancey CD and Stephens RR. Int J Fatigue, 2006;28:53-60] : [discussion]
  AutorzyMałgorzata SKORUPA, Tomasz MACHNIEWICZ
  ŹródłoInternational Journal of Fatigue. — 2007 vol. 29 iss. 3, s. 587–588. — tekst: https://goo.gl/XqvaBE
24
 • [referat, 2002]
 • TytułCorrelation between experiments and strip yield model results on fatigue crack growth in a structural steel
  AutorzyS. Beretta, M. Carboni, T. MACHNIEWICZ, M. SKORUPA
  ŹródłoECF 14 : fracture mechanics beyond 2000 : proceedings of the 14th bienniel conference on Fracture : Cracow, Poland, 8–13 September 2002, Vol. 1 / eds. A. Neimitz, [et al.]. — Sheffield : EMAS – Engineering Materials Advisory Services, cop. 2002. — S. 225–232
25
 • [referat, 2009]
 • TytułCrack growth predictions for structural steel using the strip yield model
  AutorzyM. SKORUPA, T. MACHNIEWICZ, A. SKORUPA
  ŹródłoSecond international conference on Material and component performance under variable amplitude loading : March 23–26, 2009 Darmstadt, Germany : proceedings, Vol. 1 / eds. C. M. Sonsino, P. C. McKeighan. — Berlin : DVM – Deutsche Verband für Materialforschung und –prüfung e. V., cop. 2009. — S. 413–422