Wykaz publikacji wybranego autora

Marian Warszyński, prof. dr hab. inż.

emeryt

Faculty of Mechanical Engineering and Robotics
WIMiR-kkem


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: brak

OPI Nauka Polska

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 24, z ogólnej liczby 24 publikacji Autora


1
 • [article, 2000]
 • TytułAnaliza istotności przyjętego rozkładu losowego opisującego obciążenia dynamiczne łożysk tocznych i kół zębatych
  AutorzyMarian WARSZYŃSKI
  ŹródłoMechanika / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica, Kraków. — 2000 t. 19 z. 3, s. 367–374
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

2
 • [proceedings, 2007]
 • TytułAnaliza porównawcza doświadczeń Rebindera z przebiegiem zjawisk tribologicznych zachodzących w procesie ciągnienia wielostopniowego
  AutorzyZdzisław BRONIEC, Janina DACA, Włodzimierz FIGIEL, Marian WARSZYŃSKI
  ŹródłoXXIII Sympozjon podstaw konstrukcji maszyn : Rzeszów–Przemyśl 2007. T. 4, Materiały konstrukcyjne ; Obciążenia, wytrzymałość zmęczeniowa, drgania, tłumienie ; Badania eksperymentalne, techniki pomiarowe ; Komunikaty / red. nauk. Tadeusz Markowski ; Politechnika Rzeszowska. Wydział Budowy Maszyn i Lotnictwa. Katedra Konstrukcji Maszyn. — [Rzeszów : Politechnika Rzeszowska], [2007]. — S. 56–62
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
 • [proceedings, 2003]
 • TytułAnaliza wpływu topografii powierzchni na przebieg zjawisk tribologicznych
  AutorzyJanina DACA, Zbigniew RUDNICKI, Marian WARSZYŃSKI
  ŹródłoXXI [Dwudziesty pierwszy] Sympozjon PKM [Podstaw Konstrukcji Maszyn] : Ustroń 2003, T. 1 / red. Józef Wojnarowski, Józef Drewniak. — Warszawa : Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, 2003. — S. 213–218
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

4
 • [chapter, 2001]
 • TytułBadanie oporów ruchu w łożyskach tocznych : ćwiczenie laboratoryjne 10
  AutorzyMaria PORĘBSKA, Marian WARSZYŃSKI
  ŹródłoLaboratorium z podstaw konstrukcji maszyn / pod red. Marii Porębskiej i Mariana Warszyńskiego. — Wyd. 4 popr. i poszerz.. — Kraków : Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne, 2001. — S. 64–74
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

5
 • [chapter, 2001]
 • TytułDobór rozkładu, jakiemu podledają wyniki z przeprowadzonych badań oraz wyznaczanie parametrów rozkładu przy wykorzystaniu techniki komputerowej : instrukcja 3
  AutorzyMarian WARSZYŃSKI
  ŹródłoLaboratorium z podstaw konstrukcji maszyn / pod red. Marii Porębskiej i Mariana Warszyńskiego. — Wyd. 4 popr. i poszerz.. — Kraków : Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne, 2001. — S. 160–165
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

6
 • [textbook, 2001]
 • TytułLaboratorium z podstaw konstrukcji maszyn
  Autorzypod red. Marii PORĘBSKIEJ i Mariana WARSZYŃSKIEGO
  DetailsWyd. 4 popr. i poszerz.. — Kraków : Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne AGH, 2001. — 166, [1] s.
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

7
 • [proceedings, 2005]
 • TytułMatematyczne modelowanie samooczyszczenia cieczy smarującej w procesie ciągnienia wielostopniowego
  AutorzyM. WARSZYŃSKI, J. DACA, W. FIGIEL
  ŹródłoXXII Sympozjon Podstaw Konstrukcji Maszyn : Gdynia–Jurata 2005. T. 4, Referaty sesyjne i plakatowe N-Z / red. nauk. Wiesław Tarełko, Leonard Hempel ; Akademia Morska w Gdyni. Wydział Mechaniczny. — Gdynia : Wydawnictwo Fundacji Rozwoju Akademii Morskiej, 2005. — S. 373–380
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

8
9
 • [proceedings, 2007]
 • TytułProblematyka oceny niezawodności skojarzeń tribologicznych w procesie ciągnienia wielostopniowego
  AutorzyZdzisław BRONIEC, Janina DACA, Włodzimierz FIGIEL, Marian WARSZYŃSKI
  ŹródłoXXIII Sympozjon podstaw konstrukcji maszyn : Rzeszów–Przemyśl 2007. T. 4, Materiały konstrukcyjne ; Obciążenia, wytrzymałość zmęczeniowa, drgania, tłumienie ; Badania eksperymentalne, techniki pomiarowe ; Komunikaty / red. nauk. Tadeusz Markowski ; Politechnika Rzeszowska. Wydział Budowy Maszyn i Lotnictwa. Katedra Konstrukcji Maszyn. — [Rzeszów : Politechnika Rzeszowska], [2007]. — S. 63–74
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

10
 • [article, 2003]
 • TytułProcesy uszkadzania oraz stany graniczne w parach kinematycznych wybranych układów mechanicznych
  AutorzyAdolf BODA, Józef SALWIŃSKI, Marian WARSZYŃSKI
  ŹródłoZagadnienia Eksploatacji Maszyn. — 2003 vol. 38 z. 1, s. 33–45
 • słowa kluczowe: para kinetyczna, uszkadzanie, stan graniczny i kryterialny, przestrzeń stanów fizycznych, skojarzenie tribologiczne

  keywords: kinematic pair, failure process, boundary state and criterion state, physical states space, tribological pairs

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

11
 • [proceedings, 1999]
 • TytułTendencje rozwojowe w konstrukcji wielkogabarytowych łożyskowań walców
  AutorzyJózef SALWIŃSKI, Marian WARSZYŃSKI
  ŹródłoXIX Sympozjon PKM [Podstaw Konstrukcji Maszyn] : Zielona Góra–Świnoujście 13–17 września 1999, T. 1 / oprac. red. Julian Jakubowski ; Politechnika Zielonogórska. Wydział Mechaniczny. — Zielona Góra : Wydawnictwo PZ, 1999. — S. 149–159
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

12
13
14
15
 • [patent, 1978]
 • TytułUrządzenie do oczyszczania lancy konwertora tlenowego ze skrzepów gorących
  InventorAkademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; wynalazca: Marian WARSZYŃSKI, Michał MAZIARZ, Ryszard TYLEK
  DetailsInt.Cl.textsuperscript{2}: C21C 5/46. — Polska. — Opis patentowy patentu tymczasowego ; PL 99566 B2 ; Opubl. 1978-11-15. — Zgłosz. nr P.194428 z dn. 1976-12-15. — tekst: http://patenty.bg.agh.edu.pl/pelneteksty/PL99566B2.pdf
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

16
 • [patent, 1978]
 • TytułUrządzenie do usuwania skrzepów gorących z lancy konwertora tlenowego
  InventorAkademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; wynalazca: Marian WARSZYŃSKI, Ryszard TYLEK, Michał MAZIARZ
  DetailsInt.Cl.textsuperscript{2}: C21C 5/46. — Polska. — Opis patentowy patentu tymczasowego ; PL 99568 B2 ; Opubl. 1978-11-15. — Zgłosz. nr P.195753 z dn. 1977-02-01. — tekst: http://patenty.bg.agh.edu.pl/pelneteksty/PL99568B2.pdf
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

17
18
19
20
 • [journal paper, 2001]
 • TytułWpływ niektórych własności fizyko-chemicznych cieczy chłodząco-smarujących na zużycie typu scuffing oczek ciągadeł
  AutorzyJanina DACA, Marian WARSZYŃSKI
  ŹródłoZeszyty Naukowe / Politechnika Opolska ; nr 270. Mechanika. — 2001 z. 68, s. 219–225
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

21
 • [proceedings, 1999]
 • TytułZastosowanie metody rentgenowskiej do pomiaru naprężeń własnych warstwy wierzchniej oczek ciągadeł
  AutorzyJanina DACA, Marian WARSZYŃSKI
  ŹródłoXIX Sympozjon PKM [Podstaw Konstrukcji Maszyn] : Zielona Góra–Świnoujście 13–17 września 1999, T. 1 / oprac. red. Julian Jakubowski ; Politechnika Zielonogórska. Wydział Mechaniczny. — Zielona Góra : Wydawnictwo PZ, 1999. — S. 335–340
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

22
23
 • [implemented layout design of integrated circuits, 1985]
 • TytułZasuwa okularowa z przegrodą płaską
  InventorAkademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; wynalazca: Michał MAZIARZ, Maria PORĘBSKA, Ryszard TYLEK, Marian WARSZYŃSKI
  DetailsInt.Cl.: F16K. — Polska. — Opis zgłoszeniowy wzoru użytkowego ; PL 73917 U1 ; Opubl. 1985-10-08. — Zgłosz. nr W.73917 z dn. 1984-12-31 // Biuletyn Urzędu Patentowego ; 1985  nr 21, s. 87. — tekst: http://patenty.bg.agh.edu.pl/pelneteksty/PL73917U1.pdf
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

24
 • [patent, 1975]
 • TytułZestaw kołowy do pojazdów szynowych poruszających się po torach o dwóch różnych szerokościach oraz rozjazd i przejazd szynowy do stosowania tego zestawu
  InventorAkademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; wynalazca: Marian WARSZYŃSKI, Michał MAZIARZ
  DetailsInt.Cl.: B61F 7/00. — Polska. — Opis patentowy patentu tymczasowego ; PL 78012 B2 ; Opubl. 1975-05-12. — Zgłosz. nr P.156279 z dn. 1972-06-26. — tekst: http://patenty.bg.agh.edu.pl/pelneteksty/PL78012B2.pdf
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: