Wykaz publikacji wybranego autora

Marian Warszyński, prof. dr hab. inż.

emeryt

Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki
WIMiR-kkem, Katedra Konstrukcji i Eksploatacji Maszyn


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: brak

OPI Nauka Polska

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 24, z ogólnej liczby 24 publikacji Autora


1
 • [artykuł w czasopiśmie, 2000]
 • TytułAnaliza istotności przyjętego rozkładu losowego opisującego obciążenia dynamiczne łożysk tocznych i kół zębatych
  AutorzyMarian WARSZYŃSKI
  ŹródłoMechanika / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica, Kraków. — 2000 t. 19 z. 3, s. 367–374
2
 • [referat, 2007]
 • TytułAnaliza porównawcza doświadczeń Rebindera z przebiegiem zjawisk tribologicznych zachodzących w procesie ciągnienia wielostopniowego
  AutorzyZdzisław BRONIEC, Janina DACA, Włodzimierz FIGIEL, Marian WARSZYŃSKI
  ŹródłoXXIII Sympozjon podstaw konstrukcji maszyn : Rzeszów–Przemyśl 2007. T. 4, Materiały konstrukcyjne ; Obciążenia, wytrzymałość zmęczeniowa, drgania, tłumienie ; Badania eksperymentalne, techniki pomiarowe ; Komunikaty / red. nauk. Tadeusz Markowski ; Politechnika Rzeszowska. Wydział Budowy Maszyn i Lotnictwa. Katedra Konstrukcji Maszyn. — [Rzeszów : Politechnika Rzeszowska], [2007]. — S. 56–62
3
 • [referat, 2003]
 • TytułAnaliza wpływu topografii powierzchni na przebieg zjawisk tribologicznych
  AutorzyJanina DACA, Zbigniew RUDNICKI, Marian WARSZYŃSKI
  ŹródłoXXI [Dwudziesty pierwszy] Sympozjon PKM [Podstaw Konstrukcji Maszyn] : Ustroń 2003, T. 1 / red. Józef Wojnarowski, Józef Drewniak. — Warszawa : Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, 2003. — S. 213–218
4
 • [fragment książki, 2001]
 • TytułBadanie oporów ruchu w łożyskach tocznych : ćwiczenie laboratoryjne 10
  AutorzyMaria PORĘBSKA, Marian WARSZYŃSKI
  ŹródłoLaboratorium z podstaw konstrukcji maszyn / pod red. Marii Porębskiej i Mariana Warszyńskiego. — Wyd. 4 popr. i poszerz.. — Kraków : Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne, 2001. — S. 64–74
5
 • [fragment książki, 2001]
 • TytułDobór rozkładu, jakiemu podledają wyniki z przeprowadzonych badań oraz wyznaczanie parametrów rozkładu przy wykorzystaniu techniki komputerowej : instrukcja 3
  AutorzyMarian WARSZYŃSKI
  ŹródłoLaboratorium z podstaw konstrukcji maszyn / pod red. Marii Porębskiej i Mariana Warszyńskiego. — Wyd. 4 popr. i poszerz.. — Kraków : Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne, 2001. — S. 160–165
6
 • [skrypt, 2001]
 • TytułLaboratorium z podstaw konstrukcji maszyn
  Autorzypod red. Marii PORĘBSKIEJ i Mariana WARSZYŃSKIEGO
  DetailsWyd. 4 popr. i poszerz.. — Kraków : Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne AGH, 2001. — 166, [1] s.
7
 • [referat, 2005]
 • TytułMatematyczne modelowanie samooczyszczenia cieczy smarującej w procesie ciągnienia wielostopniowego
  AutorzyM. WARSZYŃSKI, J. DACA, W. FIGIEL
  ŹródłoXXII Sympozjon Podstaw Konstrukcji Maszyn : Gdynia–Jurata 2005. T. 4, Referaty sesyjne i plakatowe N-Z / red. nauk. Wiesław Tarełko, Leonard Hempel ; Akademia Morska w Gdyni. Wydział Mechaniczny. — Gdynia : Wydawnictwo Fundacji Rozwoju Akademii Morskiej, 2005. — S. 373–380
8
 • [patent, wzór użytkowy, przemysłowy, 1979]
 • TytułMechanizm do samoczynnego obracania prętów o przekroju wieloboku foremnego
  InventorAkademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; wynalazca: Marian WARSZYŃSKI, Bogusław MACHOWSKI, Michał MAZIARZ, Maria PORĘBSKA, Ryszard TYLEK
  DetailsInt.Cl.textsuperscript{2}: B23D 73/02. — Polska. — Opis patentowy patentu tymczasowego ; PL 102542 B2 ; Opubl. 1979-05-15. — Zgłosz. nr P.194726 z dn. 1976-12-23. — tekst: http://patenty.bg.agh.edu.pl/pelneteksty/PL102542B2.pdf
9
 • [referat, 2007]
 • TytułProblematyka oceny niezawodności skojarzeń tribologicznych w procesie ciągnienia wielostopniowego
  AutorzyZdzisław BRONIEC, Janina DACA, Włodzimierz FIGIEL, Marian WARSZYŃSKI
  ŹródłoXXIII Sympozjon podstaw konstrukcji maszyn : Rzeszów–Przemyśl 2007. T. 4, Materiały konstrukcyjne ; Obciążenia, wytrzymałość zmęczeniowa, drgania, tłumienie ; Badania eksperymentalne, techniki pomiarowe ; Komunikaty / red. nauk. Tadeusz Markowski ; Politechnika Rzeszowska. Wydział Budowy Maszyn i Lotnictwa. Katedra Konstrukcji Maszyn. — [Rzeszów : Politechnika Rzeszowska], [2007]. — S. 63–74
10
 • [artykuł w czasopiśmie, 2003]
 • TytułProcesy uszkadzania oraz stany graniczne w parach kinematycznych wybranych układów mechanicznych
  AutorzyAdolf BODA, Józef SALWIŃSKI, Marian WARSZYŃSKI
  ŹródłoZagadnienia Eksploatacji Maszyn. — 2003 vol. 38 z. 1, s. 33–45
11
 • [referat, 1999]
 • TytułTendencje rozwojowe w konstrukcji wielkogabarytowych łożyskowań walców
  AutorzyJózef SALWIŃSKI, Marian WARSZYŃSKI
  ŹródłoXIX Sympozjon PKM [Podstaw Konstrukcji Maszyn] : Zielona Góra–Świnoujście 13–17 września 1999, T. 1 / oprac. red. Julian Jakubowski ; Politechnika Zielonogórska. Wydział Mechaniczny. — Zielona Góra : Wydawnictwo PZ, 1999. — S. 149–159
12
 • [patent, wzór użytkowy, przemysłowy, 1974]
 • TytułUrządzenie do ciągłego prostowania elementów smukłych o zmiennym przekroju
  InventorAkademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; wynalazca: Marian WARSZYŃSKI, Czesław HALIŻAK, Michał MAZIARZ
  DetailsInt.Cl.: B21D 3/02. — Polska. — Opis patentowy ; PL 69726 B1 ; Opubl. 1974-03-30. — Zgłosz. nr P.145670 z dn. 1971-01-27. — tekst: http://patenty.bg.agh.edu.pl/pelneteksty/PL69726B1.pdf
13
 • [patent, wzór użytkowy, przemysłowy, 1981]
 • TytułUrządzenie do cyklicznego podawania elementów o powtarzalnych wymiarach
  InventorAkademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; wynalazca: Marian WARSZYŃSKI, Bogusław MACHOWSKI, Michał MAZIARZ, Maria PORĘBSKA, Ryszard TYLEK
  DetailsInt.Cl.textsuperscript{2}: B23Q 7/06. — Polska. — Opis patentowy ; PL 109537 B1 ; Opubl. 1981-04-15. — Zgłosz. nr P.198652 z dn. 1977-06-02. — tekst: http://patenty.bg.agh.edu.pl/pelneteksty/PL109537B1.pdf
14
 • [patent, wzór użytkowy, przemysłowy, 1982]
 • TytułUrządzenie do fazowania krzywoliniowych krawędzi
  InventorAkademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; wynalazca: Marian WARSZYŃSKI, Bogusław MACHOWSKI, Michał MAZIARZ, Maria PORĘBSKA, Ryszard TYLEK
  DetailsInt.Cl.textsuperscript{2}: B23Q 35/04. — Polska. — Opis patentowy ; PL 113084 B1 ; Opubl. 1982-03-15. — Zgłosz. nr P.198441 z dn. 1977-05-27. — tekst: http://patenty.bg.agh.edu.pl/pelneteksty/PL113084B1.pdf
15
 • [patent, wzór użytkowy, przemysłowy, 1978]
 • TytułUrządzenie do oczyszczania lancy konwertora tlenowego ze skrzepów gorących
  InventorAkademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; wynalazca: Marian WARSZYŃSKI, Michał MAZIARZ, Ryszard TYLEK
  DetailsInt.Cl.textsuperscript{2}: C21C 5/46. — Polska. — Opis patentowy patentu tymczasowego ; PL 99566 B2 ; Opubl. 1978-11-15. — Zgłosz. nr P.194428 z dn. 1976-12-15. — tekst: http://patenty.bg.agh.edu.pl/pelneteksty/PL99566B2.pdf
16
 • [patent, wzór użytkowy, przemysłowy, 1978]
 • TytułUrządzenie do usuwania skrzepów gorących z lancy konwertora tlenowego
  InventorAkademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; wynalazca: Marian WARSZYŃSKI, Ryszard TYLEK, Michał MAZIARZ
  DetailsInt.Cl.textsuperscript{2}: C21C 5/46. — Polska. — Opis patentowy patentu tymczasowego ; PL 99568 B2 ; Opubl. 1978-11-15. — Zgłosz. nr P.195753 z dn. 1977-02-01. — tekst: http://patenty.bg.agh.edu.pl/pelneteksty/PL99568B2.pdf
17
 • [patent, wzór użytkowy, przemysłowy, 1988]
 • TytułUrządzenie do wykonywania otworów w czynnych gazociągach
  InventorAkademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; wynalazca: Michał MAZIARZ, Maria PORĘBSKA, Ryszard TYLEK, Marian WARSZYŃSKI
  DetailsInt.Cl.textsuperscript{4}: B23B 41/08. — Polska. — Opis patentowy ; PL 140174 B1 ; Opubl. 1988-01-30. — Zgłosz. nr P.245467 z dn. 1983-12-29. — tekst: http://patenty.bg.agh.edu.pl/pelneteksty/PL140174B1.pdf
18
 • [patent, wzór użytkowy, przemysłowy, 1984]
 • TytułUrządzenie do znakowania elementów w kształcie brył obrotowych
  InventorAkademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; wynalazca: Michał MAZIARZ, Ryszard TYLEK, Marian WARSZYŃSKI
  DetailsInt.Cl.textsuperscript{3}: B41K 3/10. — Polska. — Opis patentowy ; PL 123965 B1 ; Opubl. 1984-11-30. — Zgłosz. nr P.218662 z dn. 1979-09-29. — tekst: http://patenty.bg.agh.edu.pl/pelneteksty/PL123965B1.pdf
19
 • [patent, wzór użytkowy, przemysłowy, 1975]
 • TytułWalcarka do drutu
  InventorAkademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; wynalazca: Marian WARSZYŃSKI, Michał MAZIARZ, Stanisław KULIŃSKI
  DetailsInt.Cl.: B21B 1/16. — Polska. — Opis patentowy patentu tymczasowego ; PL 76274 B2 ; Opubl. 1975-02-17. — Zgłosz. nr P.158481 z dn. 1972-10-26. — tekst: http://patenty.bg.agh.edu.pl/pelneteksty/PL76274B2.pdf
20
 • [referat w czasopiśmie, 2001]
 • TytułWpływ niektórych własności fizyko-chemicznych cieczy chłodząco-smarujących na zużycie typu scuffing oczek ciągadeł
  AutorzyJanina DACA, Marian WARSZYŃSKI
  ŹródłoZeszyty Naukowe / Politechnika Opolska ; nr 270. Mechanika. — 2001 z. 68, s. 219–225
21
 • [referat, 1999]
 • TytułZastosowanie metody rentgenowskiej do pomiaru naprężeń własnych warstwy wierzchniej oczek ciągadeł
  AutorzyJanina DACA, Marian WARSZYŃSKI
  ŹródłoXIX Sympozjon PKM [Podstaw Konstrukcji Maszyn] : Zielona Góra–Świnoujście 13–17 września 1999, T. 1 / oprac. red. Julian Jakubowski ; Politechnika Zielonogórska. Wydział Mechaniczny. — Zielona Góra : Wydawnictwo PZ, 1999. — S. 335–340
22
 • [wzór użytkowy, 1986]
 • TytułZasuwa okularowa z przegrodą płaską
  InventorAkademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; wynalazca: Michał MAZIARZ, Maria PORĘBSKA, Ryszard TYLEK, Marian WARSZYŃSKI
  DetailsInt.Cl.textsuperscript{4}: F16K 3/02. — Polska. — Opis ochronny wzoru użytkowego ; PL 41057 Y1 ; Opubl. 1986-10-31. — Zgłosz. nr W.73917 z dn. 1984-12-31. — tekst: http://patenty.bg.agh.edu.pl/pelneteksty/PL41057Y1.pdf
23
 • [zastosowana topografia układu scalonego, 1985]
 • TytułZasuwa okularowa z przegrodą płaską
  InventorAkademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; wynalazca: Michał MAZIARZ, Maria PORĘBSKA, Ryszard TYLEK, Marian WARSZYŃSKI
  DetailsInt.Cl.: F16K. — Polska. — Opis zgłoszeniowy wzoru użytkowego ; PL 73917 U1 ; Opubl. 1985-10-08. — Zgłosz. nr W.73917 z dn. 1984-12-31 // Biuletyn Urzędu Patentowego ; 1985  nr 21, s. 87. — tekst: http://patenty.bg.agh.edu.pl/pelneteksty/PL73917U1.pdf
24
 • [patent, wzór użytkowy, przemysłowy, 1975]
 • TytułZestaw kołowy do pojazdów szynowych poruszających się po torach o dwóch różnych szerokościach oraz rozjazd i przejazd szynowy do stosowania tego zestawu
  InventorAkademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; wynalazca: Marian WARSZYŃSKI, Michał MAZIARZ
  DetailsInt.Cl.: B61F 7/00. — Polska. — Opis patentowy patentu tymczasowego ; PL 78012 B2 ; Opubl. 1975-05-12. — Zgłosz. nr P.156279 z dn. 1972-06-26. — tekst: http://patenty.bg.agh.edu.pl/pelneteksty/PL78012B2.pdf