Wykaz publikacji wybranego autora

Marian Warszyński, prof. dr hab. inż.

emeryt

Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki
WIMiR-kkem, Katedra Konstrukcji i Eksploatacji Maszyn


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: brak

OPI Nauka Polska

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 24, z ogólnej liczby 24 publikacji Autora


1
 • Analiza istotności przyjętego rozkładu losowego opisującego obciążenia dynamiczne łożysk tocznych i kół zębatych
2
 • Analiza porównawcza doświadczeń Rebindera z przebiegiem zjawisk tribologicznych zachodzących w procesie ciągnienia wielostopniowego
3
 • Analiza wpływu topografii powierzchni na przebieg zjawisk tribologicznych
4
 • Badanie oporów ruchu w łożyskach tocznych
5
 • Dobór rozkładu, jakiemu podledają wyniki z przeprowadzonych badań oraz wyznaczanie parametrów rozkładu przy wykorzystaniu techniki komputerowej
6
 • Laboratorium z podstaw konstrukcji maszyn
7
 • Matematyczne modelowanie samooczyszczenia cieczy smarującej w procesie ciągnienia wielostopniowego
8
 • Mechanizm do samoczynnego obracania prętów o przekroju wieloboku foremnego
9
 • Problematyka oceny niezawodności skojarzeń tribologicznych w procesie ciągnienia wielostopniowego
10
 • Procesy uszkadzania oraz stany graniczne w parach kinematycznych wybranych układów mechanicznych
11
 • Tendencje rozwojowe w konstrukcji wielkogabarytowych łożyskowań walców
12
 • Urządzenie do ciągłego prostowania elementów smukłych o zmiennym przekroju
13
 • Urządzenie do cyklicznego podawania elementów o powtarzalnych wymiarach
14
 • Urządzenie do fazowania krzywoliniowych krawędzi
15
 • Urządzenie do oczyszczania lancy konwertora tlenowego ze skrzepów gorących
16
 • Urządzenie do usuwania skrzepów gorących z lancy konwertora tlenowego
17
 • Urządzenie do wykonywania otworów w czynnych gazociągach
18
 • Urządzenie do znakowania elementów w kształcie brył obrotowych
19
 • Walcarka do drutu
20
 • Wpływ niektórych własności fizyko-chemicznych cieczy chłodząco-smarujących na zużycie typu scuffing oczek ciągadeł
21
 • Zastosowanie metody rentgenowskiej do pomiaru naprężeń własnych warstwy wierzchniej oczek ciągadeł
22
 • Zasuwa okularowa z przegrodą płaską
23
 • Zasuwa okularowa z przegrodą płaską
24
 • Zestaw kołowy do pojazdów szynowych poruszających się po torach o dwóch różnych szerokościach oraz rozjazd i przejazd szynowy do stosowania tego zestawu