Wykaz publikacji wybranego autora

Marian Warszyński, prof. dr hab. inż.

emeryt

Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki
WIMiR-kkem, Katedra Konstrukcji i Eksploatacji Maszyn


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: brak

OPI Nauka Polska
Opisy publikacji wcześniejszych zobacz: bpp.agh.edu.pl/old.


Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 17, z ogólnej liczby 17 publikacji Autora


1
 • Analiza porównawcza doświadczeń Rebindera z przebiegiem zjawisk tribologicznych zachodzących w procesie ciągnienia wielostopniowego
2
 • Analiza wpływu topografii powierzchni na przebieg zjawisk tribologicznych
3
 • Matematyczne modelowanie samooczyszczenia cieczy smarującej w procesie ciągnienia wielostopniowego
4
 • Mechanizm do samoczynnego obracania prętów o przekroju wieloboku foremnego
5
 • Problematyka oceny niezawodności skojarzeń tribologicznych w procesie ciągnienia wielostopniowego
6
 • Procesy uszkadzania oraz stany graniczne w parach kinematycznych wybranych układów mechanicznych
7
 • Urządzenie do ciągłego prostowania elementów smukłych o zmiennym przekroju
8
 • Urządzenie do cyklicznego podawania elementów o powtarzalnych wymiarach
9
 • Urządzenie do fazowania krzywoliniowych krawędzi
10
 • Urządzenie do oczyszczania lancy konwertora tlenowego ze skrzepów gorących
11
 • Urządzenie do usuwania skrzepów gorących z lancy konwertora tlenowego
12
 • Urządzenie do wykonywania otworów w czynnych gazociągach
13
 • Urządzenie do znakowania elementów w kształcie brył obrotowych
14
 • Walcarka do drutu
15
 • Zasuwa okularowa z przegrodą płaską
16
 • Zasuwa okularowa z przegrodą płaską
17
 • Zestaw kołowy do pojazdów szynowych poruszających się po torach o dwóch różnych szerokościach oraz rozjazd i przejazd szynowy do stosowania tego zestawu