Wykaz publikacji wybranego autora

Robert Zdechlik, dr inż.

asystent

Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska
WGGiOŚ-khgi, Katedra Hydrogeologii i Geologii Inżynierskiej

[dyscyplina wiodąca] dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka


[poprzednia klasyfikacja] obszar nauk przyrodniczych / dziedzina nauk o Ziemi / geologia


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: 0000-0003-2808-0527

ResearcherID: R-9210-2018

Scopus: 25923595200

PBN: 900524

OPI Nauka Polska

System Informacyjny AGH (SkOs)

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 63, z ogólnej liczby 63 publikacji Autora


1
 • [referat, 2016]
 • TytułA review of applications for numerical groundwater flow modeling
  AutorzyRobert ZDECHLIK
  ŹródłoSGEM 2016 : 16textsuperscript{th} international multidisciplinary scientific geoconference : 2–5 November, 2016, Vienna, Austria : conference proceedings. Book 3, Water resources : forest, marine and ocean ecosystems. Vol. 3. Hydrology and water resources, forest ecosystems. — Sofia : STEF92 Technology Ltd., cop. 2016. — S. 11–18
2
 • [artykuł w czasopiśmie, 2006]
 • TytułBadania modelowe prognozowania procesu zatapiania kopalni na przykładzie ZG „Janina”
  AutorzyAndrzej HAŁADUS, Robert ZDECHLIK, Przemysław Bukowski, Michał Świstak
  ŹródłoPrzegląd Górniczy. — 2006 t. 62 nr 7–8, s. 57–68
3
 • [fragment książki, 2007]
 • TytułCharakterystyka jakości wód podziemnych ujmowanych do celów pitnych w Zakopanem
  AutorzyMagdalena PASZKIEWICZ, Robert ZDECHLIK, Anna Zapotoczna
  ŹródłoWspółczesne problemy hydrogeologii, T. 13, cz. 3 / red. Andrzej Szczepański, Ewa Kmiecik, Anna Żurek. — Kraków : Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska AGH, cop. 2007. — S. 831–840
4
 • [referat, 2001]
 • TytułCharakterystyka odwadniania wdrażanego podsystemu Sosnowiec
  AutorzyAndrzej HAŁADUS, Andrzej SZCZEPAŃSKI, Robert ZDECHLIK, Jan Dzbik, Stanisław Kopek, Andrzej Małkowski, Andrzej Muniak
  ŹródłoWspółczesne problemy hydrogeologii : Wrocław 2001. 10, T. 2 / red. nauk. Tatiana Bocheńska, Stanisław Staśko. — Wrocław : Sudety. Oficyna Wydawnicza Oddziału Wrocławskiego PTTK na zlec. Instytutu Nauk Geologicznych Uniwersytetu Wrocławskiego, 2001. — S. 171–177
5
 • [referat, 2000]
 • TytułConceptual dewatering project for closed hard-coal mines of the Sosnowiec sub-system
  AutorzyAndrzej F. ADAMCZYK, Andrzej HAŁADUS, Andrzej SZCZEPAŃSKI, Robert ZDECHLIK
  Źródło7textsuperscript{th} International Mine Water Association Congress : Congress Theme: „Mine Water and the Environment” : Katowice–Ustroń, Poland 11–15 September 2000 : proceedings / eds. Andrzej Różkowski, Marek Rogoż. — [Katowice : The International Mine Waters Association, Uniwersytet Śląski], [2000]. — S. 206–217
6
 • [artykuł w czasopiśmie, 2017]
 • TytułCzasowa zmienność wielkości dopływów wód dołowych do wyrobisk ZG Sobieski
  AutorzyMarcin KARPIŃSKI, Ryszard Batko, Ewa KMIECIK, Barbara TOMASZEWSKA, Robert ZDECHLIK
  ŹródłoTechnika Poszukiwań Geologicznych. Geotermia, Zrównoważony Rozwój. — 2017 R. 56 z. 1, s. 49–60
7
 • [artykuł w czasopiśmie, 2000]
 • TytułDocelowy model odwadniania kopalni Saturn i kopalń sąsiednich w warunkach ich likwidacji
  AutorzyAndrzej F. ADAMCZYK, Andrzej HAŁADUS, Andrzej SZCZEPAŃSKI, Robert ZDECHLIK
  ŹródłoGospodarka Surowcami Mineralnymi. — 2000 t. 16 z. 1, s. 75–91
8
 • [artykuł w czasopiśmie, 2000]
 • TytułDocelowy model odwadniania KWK Sosnowiec i kopalń sąsiednich w warunkach ich likwidacji
  AutorzyAndrzej F. ADAMCZYK, Andrzej HAŁADUS, Andrzej SZCZEPAŃSKI, Robert ZDECHLIK
  ŹródłoGospodarka Surowcami Mineralnymi. — 2000 t. 16 z. 2, s. 103–124
9
 • [fragment książki, 2004]
 • TytułDwuskalowe modelowanie procesów filtracji w rejonie złoża Bełchatów
  AutorzyRobert ZDECHLIK, Andrzej SZCZEPAŃSKI
  ŹródłoHydrogeologia : modelowanie przepływu wód podziemnych : tom poświęcony pamięci Profesor Tatiany Bocheńskiej / red. nauk. Jacek Gurwin, Stanisław Staśko. — Wrocław : Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 2004. — S. 295–307
10
 • [referat, 2017]
 • TytułEvaluation of exploitable resources of water intakes located between rivers, based on numerical modeling, on the example of Tarnów region in Poland
  AutorzyAndrzej HAŁADUS, Robert ZDECHLIK, Andrzej SZCZEPAŃSKI, Przemysław Bukowski, Grzegorz Wojtal
  ŹródłoSGEM 2017 : 17textsuperscript{th} international multidisciplinary scientific geoconference : science and technologies in geology, exploration and mining : 29 June–5 July, 2017, Albena, Bulgaria : conference proceedings. Vol. 17 iss. 12, Hydrogeology, engineering geology and geotechnics. — Sofia : STEF92 Technology Ltd., cop. 2017. — S. 297–304
11
 • [monografia, 2011]
 • TytułGeofizyczne i hydrogeologiczne badania zanieczyszczeń środowiska wodno-gruntowego w otoczeniu składowisk odpadów górniczych : monografia
  Autorzyred. nauk. Henryk MARCAK, Sylwia TOMECKA-SUCHOŃ, Robert ZDECHLIK ; autorzy: Henryk MARCAK, Jadwiga SZCZEPAŃSKA-PLEWA, Sylwia TOMECKA-SUCHOŃ, Robert ZDECHLIK, Wacław Zuberek, Bogdan Żogała
  DetailsKraków : [s. n.], 2011. — 114 s.
12
 • [referat, 2018]
 • TytułGIS as a supporting tool for constructing groundwater flow models
  AutorzyRobert ZDECHLIK, Michał Smuszkiewicz
  ŹródłoSGEM 2018 : 18textsuperscript{th} international multidisciplinary scientific geoconference : 3–6 December, 2018, Vienna, Austria : conference proceedings. Vol. 18, Science and technologies in geology, oil and gas exploration ; Water resources, forest ecosystems. Iss. 1.5, Oil and gas exploration, hydrology and water resources forest ecosystems. — Sofia : STEF92 Technology Ltd., cop. 2018. — S. 307–314
13
 • [referat, 2017]
 • TytułGIS as a supporting tool for selecting optimal localization of groundwater intakes
  AutorzyRobert ZDECHLIK, Karolina Kukuła, Grzegorz Nikiel
  ŹródłoSGEM 2017 : 17textsuperscript{th} international multidisciplinary scientific geoconference : science and technologies in geology, exploration and mining : 29 June–5 July, 2017, Albena, Bulgaria : conference proceedings. Vol. 17 iss. 12, Hydrogeology, engineering geology and geotechnics. — Sofia : STEF92 Technology Ltd., cop. 2017. — S. 395–403
14
 • [artykuł w czasopiśmie, 2020]
 • TytułGroundwater pollution risk assessment based on vulnerability to pollution and potential impact of land use forms
  AutorzyRobert DUDA, Iwona Klebert, Robert ZDECHLIK
  ŹródłoPolish Journal of Environmental Studies. — 2020 vol. 29 no. 1, s. 87–99. — tekst: http://www.pjoes.com/pdf-104362-43000?filename=Groundwater%20Pollution.pdf
15
 • [artykuł w czasopiśmie, 2016]
 • TytułHydrogeochemical characteristics of interstitial water and overlying water in the lacustrine environment
  AutorzyUrszula ALEKSANDER-KWATERCZAK, Robert ZDECHLIK
  ŹródłoEnvironmental Earth Sciences. — 2016 vol. 75 iss. 20, s. 1352-1–1352-15. — tekst: https://goo.gl/v4OPgJ
16
 • [monografia, 2006]
 • TytułIdentyfikacja i ocena oddziaływań antropogenicznych na zasoby wodne zlewni Raby wraz z oszacowaniem ryzyka nieosiągnięcia celów środowiskowych : praca zbiorowa
  Autorzypod red. Elżbiety Nachlik ; [zespół aut. Katarzyna Baran-Gurgul [et al.], Robert DUDA, Zofia Gręplowaska [et al.], Magdalena PASZKIEWICZ, Dorota Pusłowska-Tyszewska, Monika STACH-KALARUS, Jadwiga SZCZEPAŃSKA, Andrzej SZCZEPAŃSKI, Sylwester Tyszewski, Stanisław WITCZAK, Robert ZDECHLIK, Jarosław Żołnacz] ; Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
  DetailsKraków : Wydawnictwo PK, 2006. — 225 s.
17
 • [artykuł w czasopiśmie, 2009]
 • TytułKilka uwag o modelowaniu filtracji wód podziemnych
  AutorzyRobert ZDECHLIK, Ryszard KULMA
  ŹródłoBiuletyn Państwowego Instytutu Geologicznego. Hydrogeologia. — 2009 nr 436 z. 9/2, s. 569–573
18
 • [referat w czasopiśmie, 2006]
 • TytułKilka uwag o modelowaniu matematycznym zlewni Raby
  AutorzyRobert DUDA, Robert ZDECHLIK, Magdalena PASZKIEWICZ
  ŹródłoGeologos [Dokument elektroniczny]. - Czasopismo elektroniczne. — 2006 nr 10, s. 47–56
19
 • [fragment książki, 2003]
 • TytułKonstrukcja numerycznego modelu lokalnego w oparciu o regionalny w rejonie złoża Bełchatów
  AutorzyRobert ZDECHLIK
  ŹródłoWspółczesne problemy hydrogeologii, T. 11, cz. 1 / red. Halina Piekarek-Jankowska, Beata Jaworska-Szulc ; Politechnika Gdańska. Wydział Budownictwa Wodnego i Inżynierii Środowiska. — Gdańsk : WBWiIŚ PG, 2003. — S. 491–498
20
 • [książka, 2011]
 • TytułMetodyka modelowania matematycznego w badaniach i obliczeniach hydrogeologicznych : poradnik metodyczny
  Autorzyautorzy: Stanisław Dąbrowski, Jacek Kapuściński, Krzysztof Nowicki, Jan Przybyłek, Andrzej SZCZEPAŃSKI ; współpraca: Stanisław WITCZAK, Jarosław KANIA, Ryszard KULMA, Robert ZDECHLIK, Tadeusz SZKLARCZYK, Janusz Fiszer, Dariusz Kasztelan, Jacek Szczepiński, Witold Rynarzewski, Maria Trzeciakowska, Beata Janiszewska
  DetailsPoznań : Bogucki Wydawnictwo Naukowe, 2011. — 364 s.
21
 • [książka, 2013]
 • TytułMetodyka wyboru optymalnej metody wyznaczania zasięgu stref ochronnych ujęć zwykłych wód podziemnych z uwzględnieniem warunków hydrogeologicznych obszaru RZGW w Krakowie
  AutorzyRobert DUDA, Bogumiła WINID, Robert ZDECHLIK, Magdalena Stępień
  DetailsKraków : AGH WGGiOŚ, 2013. — 154 s.
22
 • [artykuł w czasopiśmie, 2012]
 • TytułModel migracji jonu wskaźnikowego w poziomie wodonośnym czwartorzędu w widłach Dunajca i Białej
  AutorzyJarosław KANIA, Andrzej HAŁADUS, Andrzej SZCZEPAŃSKI, Robert ZDECHLIK, Grzegorz Wojtal
  ŹródłoBiuletyn Państwowego Instytutu Geologicznego ; nr 451. Hydrogeologia. — 2012 z. 13 Modelowanie przepływu wód podziemnych = Modelling of groundwater flow, s. 137–144
23
 • [referat, 1997]
 • TytułModelowanie migracji zanieczyszczeń jako narzędzie oceny zagrożenia i ochrony wód podziemnych w rejonie składowiska Żelazny Most
  AutorzyRobert DUDA, Robert ZDECHLIK, Jarosław KANIA
  ŹródłoWspółczesne problemy hydrogeologii : VIII sympozjum : Poznań–Kiekrz 4–6 września 1997, T. 8 / red. Józef Górski, Ewa Liszkowska. — Wrocław : WIND, [1997]. — S. 213–218
24
 • [książka, 2009]
 • TytułModelowanie procesów filtracji
  AutorzyRyszard KULMA, Robert ZDECHLIK
  DetailsKraków : AGH Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne, 2009. — 149, [1] s.
25
 • [fragment książki, 2007]
 • TytułModelowanie przebiegu zatapiania Ruchu II ZG Janina
  AutorzyAndrzej HAŁADUS, Robert ZDECHLIK, Przemysław Bukowski
  ŹródłoWspółczesne problemy hydrogeologii, T. 13, cz. 3 / red. Andrzej Szczepański, Ewa Kmiecik, Anna Żurek. — Kraków : Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska AGH, cop. 2007. — S. 789–795