Wykaz publikacji wybranego autora

Robert Zdechlik, dr inż.

asystent

Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska
WGGiOŚ-khgi, Katedra Hydrogeologii i Geologii Inżynierskiej

[dyscyplina wiodąca] dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka


[poprzednia klasyfikacja] obszar nauk przyrodniczych / dziedzina nauk o Ziemi / geologia


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: 0000-0003-2808-0527

ResearcherID: R-9210-2018

Scopus: 25923595200

PBN: 900524

OPI Nauka Polska

System Informacyjny AGH (SkOs)Statystyka obejmuje publikacje afiliowane AGH od 2008 roku włącznie

typ publikacji
rocznikl. publ.książkifragm.referatyartykułypatentymapyred. czas.inne
ogółem617101529
202011
201922
2018321
2017532
20164121
201555
2014211
20135113
2012312
2011532
201011
2009312
200822
200744
2006312
200522
2004211
2003321
2001321
2000312
język publikacji
rocznikrazempolskojęzyczneanglojęzycznepozostałe języki
ogółem615011
202011
2019211
2018321
2017523
2016422
2015541
201422
201355
201233
201155
201011
200933
200822
200744
200633
200522
200422
200333
200133
2000321
kraj wydania
rocznikrazempubl. krajowepubl. zagraniczne
ogółem61538
202011
2019211
2018321
2017523
2016422
201555
201422
201355
201233
201155
201011
200933
200822
200744
200633
200522
200422
2003321
200133
200033
Lista Filadelfijska
rocznikrazempubl. z LFpubl. pozostałe
ogółem611051
202011
2019211
2018312
2017514
2016413
2015541
2014211
201355
201233
201155
201011
200933
200822
200744
200633
200522
200422
200333
200133
200033
punktacja MNiSW
rocznikrazempubl. z pkt. MNiSWpubl. pozostałe
ogółem613625
202011
201922
2018321
201755
2016431
201555
201422
2013541
2012321
2011541
201011
200933
200822
200744
200633
200522
200422
200333
200133
200033
publikacje recenzowane
rocznikrazempubl. recenzowanepubl. nierecenzowane
ogółem614516
202011
201922
2018321
201755
2016431
201555
201422
2013541
201233
201155
201011
200933
200822
200744
2006312
200522
200422
200333
2001312
20003211
 • A review of applications for numerical groundwater flow modeling / Robert ZDECHLIK // W: SGEM 2016 : 16\textsuperscript{th} international multidisciplinary scientific geoconference : 2–5 November, 2016, Vienna, Austria : conference proceedings. Book 3, Water resources : forest, marine and ocean ecosystems. Vol. 3. Hydrology and water resources, forest ecosystems. — Sofia : STEF92 Technology Ltd., cop. 2016. — (International Multidisciplinary Scientific GeoConference SGEM ; ISSN 1314-2704). — ISBN: 978-619-7105-81-0. — S. 11–18. — Bibliogr. s. 18, Abstr.

 • keywords: software, numerical model, hydrogeology, groundwater flow

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

2
 • Badania modelowe prognozowania procesu zatapiania kopalni na przykładzie ZG „Janina”Model research for forecasting of mine flooding – Mine “Janina” as example / Andrzej HAŁADUS, Robert ZDECHLIK, Przemysław Bukowski, Michał Świstak // Przegląd Górniczy ; ISSN 0033-216X. — 2006 t. 62 nr 7–8, s. 57–68. — Bibliogr. s. 68, Streszcz., Summ., Zsfassung, Rés., Rez.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
 • Charakterystyka jakości wód podziemnych ujmowanych do celów pitnych w ZakopanemCharacteristic of groundwater quality used to satisfy household needs in Zakopane / Magdalena PASZKIEWICZ, Robert ZDECHLIK, Anna Zapotoczna // W: Współczesne problemy hydrogeologii, T. 13, cz. 3 / red. Andrzej Szczepański, Ewa Kmiecik, Anna Żurek. — Kraków : Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska AGH, cop. 2007. — ISBN: 978-83-88927-16-4. — S. 831–840. — Bibliogr. s. 840, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

4
 • Charakterystyka odwadniania wdrażanego podsystemu SosnowiecCharacteristics of dewatering applied in the subsystem Sosnowiec / Andrzej HAŁADUS, Andrzej SZCZEPAŃSKI, Robert ZDECHLIK, Jan Dzbik, Stanisław Kopek, Andrzej Małkowski, Andrzej Muniak // W: Współczesne problemy hydrogeologii : Wrocław 2001. 10, T. 2 / red. nauk. Tatiana Bocheńska, Stanisław Staśko. — Wrocław : Sudety. Oficyna Wydawnicza Oddziału Wrocławskiego PTTK na zlec. Instytutu Nauk Geologicznych Uniwersytetu Wrocławskiego, 2001. — S. 171–177. — Bibliogr. s. 177, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

5
 • Conceptual dewatering project for closed hard-coal mines of the Sosnowiec sub-systemKoncepcja odwadniania KWK Sosnowiec i kopalń sąsiednich w warunkach ich likwidacji / Andrzej F. ADAMCZYK, Andrzej HAŁADUS, Andrzej SZCZEPAŃSKI, Robert ZDECHLIK // W: 7\textsuperscript{th} International Mine Water Association Congress : Congress Theme: „Mine Water and the Environment” : Katowice–Ustroń, Poland 11–15 September 2000 : proceedings / eds. Andrzej Różkowski, Marek Rogoż. — [Katowice : The International Mine Waters Association, Uniwersytet Śląski], [2000]. — (Earth Sciences). — ISBN10: 83-87431-23-0. — S. 206–217. — Bibliogr. s. 216–217, Abstr., Streszcz.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

6
 • Czasowa zmienność wielkości dopływów wód dołowych do wyrobisk ZG SobieskiThe temporal variability of the water inflow to the underground Sobieski coal mine / Marcin KARPIŃSKI, Ryszard Batko, Ewa KMIECIK, Barbara TOMASZEWSKA, Robert ZDECHLIK // Technika Poszukiwań Geologicznych. Geotermia, Zrównoważony Rozwój ; ISSN 0304-520X. — 2017 R. 56 z. 1, s. 49–60. — Bibliogr. s. 58–59, Streszcz., Abstr.

 • słowa kluczowe: węgiel kamienny, hydrogeologia, odwadnianie, wody kopalniane

  keywords: coal, dewatering, hydrogeology, mining water

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

7
 • Docelowy model odwadniania kopalni Saturn i kopalń sąsiednich w warunkach ich likwidacjiThe final target model of the dewatering of mine Saturn and neighbouring mines under conditions of their liquidation / Andrzej F. ADAMCZYK, Andrzej HAŁADUS, Andrzej SZCZEPAŃSKI, Robert ZDECHLIK // Gospodarka Surowcami Mineralnymi = Mineral Resources Management ; ISSN 0860-0953. — 2000 t. 16 z. 1, s. 75–91. — Bibliogr. s. 90, Streszcz., Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

8
 • Docelowy model odwadniania KWK Sosnowiec i kopalń sąsiednich w warunkach ich likwidacjiTarget dewatering model of the coal mine KWK Sosnowiec and neighbouring mines under conditions of liquidation / Andrzej F. ADAMCZYK, Andrzej HAŁADUS, Andrzej SZCZEPAŃSKI, Robert ZDECHLIK // Gospodarka Surowcami Mineralnymi = Mineral Resources Management ; ISSN 0860-0953. — 2000 t. 16 z. 2, s. 103–124. — Bibliogr. s. 123, Streszcz., Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

9
 • Dwuskalowe modelowanie procesów filtracji w rejonie złoża BełchatówDual-scale groundwater modeling of the Bełchatów lignite deposit / Robert ZDECHLIK, Andrzej SZCZEPAŃSKI // W: Hydrogeologia : modelowanie przepływu wód podziemnych : tom poświęcony pamięci Profesor Tatiany Bocheńskiej / red. nauk. Jacek Gurwin, Stanisław Staśko. — Wrocław : Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 2004. — (Acta Universitatis Wratislaviensis ; ISSN 0239-6661 ; no. 2729). — S. 295–307. — Bibliogr. s. 307, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

10
 • Evaluation of exploitable resources of water intakes located between rivers, based on numerical modeling, on the example of Tarnów region in Poland / Andrzej HAŁADUS, Robert ZDECHLIK, Andrzej SZCZEPAŃSKI, Przemysław Bukowski, Grzegorz Wojtal // W: SGEM 2017 : 17\textsuperscript{th} international multidisciplinary scientific geoconference : science and technologies in geology, exploration and mining : 29 June–5 July, 2017, Albena, Bulgaria : conference proceedings. Vol. 17 iss. 12, Hydrogeology, engineering geology and geotechnics. — Sofia : STEF92 Technology Ltd., cop. 2017. — (International Multidisciplinary Scientific GeoConference SGEM ; ISSN 1314-2704). — ISBN: 978-619-7105-99-5. — S. 297–304. — Bibliogr. s. 304, Abstr.

 • keywords: numerical modeling, hydrogeology, exploitable resources, Dunajec river, Biala river, water intakes

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.5593/sgem2017/12/S02.038

11
 • Geofizyczne i hydrogeologiczne badania zanieczyszczeń środowiska wodno-gruntowego w otoczeniu składowisk odpadów górniczych : monografiaGeophysical and hydrogeological studies on pollution of soil-water environment in the surroundings of mine waste deposits / red. nauk. Henryk MARCAK, Sylwia TOMECKA-SUCHOŃ, Robert ZDECHLIK ; autorzy: Henryk MARCAK, Jadwiga SZCZEPAŃSKA-PLEWA, Sylwia TOMECKA-SUCHOŃ, Robert ZDECHLIK, Wacław Zuberek, Bogdan Żogała. — Kraków : [s. n.], 2011. — 114 s.. — Bibliogr. s. 110–114, Streszcz., Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

12
 • GIS as a supporting tool for constructing groundwater flow models / Robert ZDECHLIK, Michał Smuszkiewicz // W: SGEM 2018 : 18\textsuperscript{th} international multidisciplinary scientific geoconference : 3–6 December, 2018, Vienna, Austria : conference proceedings. Vol. 18, Science and technologies in geology, oil and gas exploration ; Water resources, forest ecosystems. Iss. 1.5, Oil and gas exploration, hydrology and water resources forest ecosystems. — Sofia : STEF92 Technology Ltd., cop. 2018. — (International Multidisciplinary Scientific GeoConference SGEM ; ISSN 1314-2704). — ISBN: 978-619-7408-72-0. — S. 307–314. — Bibliogr. s. 314, Abstr.

 • keywords: GIS, FDM, groundwater flow model

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.5593/sgem2018V/1.5/S02.038

13
 • GIS as a supporting tool for selecting optimal localization of groundwater intakes / Robert ZDECHLIK, Karolina Kukuła, Grzegorz Nikiel // W: SGEM 2017 : 17\textsuperscript{th} international multidisciplinary scientific geoconference : science and technologies in geology, exploration and mining : 29 June–5 July, 2017, Albena, Bulgaria : conference proceedings. Vol. 17 iss. 12, Hydrogeology, engineering geology and geotechnics. — Sofia : STEF92 Technology Ltd., cop. 2017. — (International Multidisciplinary Scientific GeoConference SGEM ; ISSN 1314-2704). — ISBN: 978-619-7105-99-5. — S. 395–403. — Bibliogr. s. 402–403, Abstr.

 • keywords: GIS, Częstochowa, supporting tool, groundwater intake, optimal localization

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.5593/sgem2017/12/S02.051

14
15
 • Hydrogeochemical characteristics of interstitial water and overlying water in the lacustrine environment / Urszula ALEKSANDER-KWATERCZAK, Robert ZDECHLIK // Environmental Earth Sciences ; ISSN 1866-6280. — 2016 vol. 75 iss. 20, s. 1352-1–1352-15. — Bibliogr. s. 1352-14–1352-15, Abstr.. — Publikacja dostępna online od: 2016-10-14. — tekst: https://goo.gl/v4OPgJ

 • keywords: Lake Wigry, interstitial water, dystrophic lake, chemical composition, lacustrine sediment

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.1007/s12665-016-6146-8

16
 • Identyfikacja i ocena oddziaływań antropogenicznych na zasoby wodne zlewni Raby wraz z oszacowaniem ryzyka nieosiągnięcia celów środowiskowych : praca zbiorowaThe identification and assessment of anthropogenic impacts on water resources of the Raba river catchment, together with assessment of risk of failing to meet the environmental objectives / pod red. Elżbiety Nachlik ; [zespół aut. Katarzyna Baran-Gurgul [et al.], Robert DUDA, Zofia Gręplowaska [et al.], Magdalena PASZKIEWICZ, Dorota Pusłowska-Tyszewska, Monika STACH-KALARUS, Jadwiga SZCZEPAŃSKA, Andrzej SZCZEPAŃSKI, Sylwester Tyszewski, Stanisław WITCZAK, Robert ZDECHLIK, Jarosław Żołnacz] ; Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki. — Kraków : Wydawnictwo PK, 2006. — 225 s.. — (Monografia / Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki ; ISSN 0860-097X ; 340. Seria Inżynieria Środowiska). — Bibliogr. s. 213–222, Streszcz., Summ., Zsfassung

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

17
 • Kilka uwag o modelowaniu filtracji wód podziemnychA few remarks about groundwater modelling / Robert ZDECHLIK, Ryszard KULMA // Biuletyn Państwowego Instytutu Geologicznego = Geological Bulletin of the Polish Geological Institute ; ISSN 0867-6143. Hydrogeologia ; ISSN 1644-0870. — Tytuł poprz.: Biuletyn Instytutu Geologicznego. — 2009 nr 436 z. 9/2, s. 569–573. — Bibliogr. s. 573, Streszcz., Abstr.

 • keywords: groundwater model, groundwater filtration

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

18
 • Kilka uwag o modelowaniu matematycznym zlewni RabyA few ramarks about Raba River watershed mathematical modeling / Robert DUDA, Robert ZDECHLIK, Magdalena PASZKIEWICZ // Geologos [Dokument elektroniczny]. - Czasopismo elektroniczne ; ISSN 2080-6574. — Dod. ISSN 1426-8981. — 2006 nr 10, s. 47–56. — Bibliogr. s. 55–56, Abstr.. — 2 MPWP 2006 : Modelowanie Przepływu Wód Podziemnych : II konferencja naukowa : 15–17 listopada 2006, Poznań–Ciążeń / red. nauk.: Krzysztof Dragon [et al.] ; Uniwersytet im. Adama Mickiewicza. Instytut Geologii. — Poznań : Bogucki Wydawnictwo Naukowe, cop. IG of the Adam Mickiewicz University, 2006. — Opis częśc. wg okł.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

19
 • Konstrukcja numerycznego modelu lokalnego w oparciu o regionalny w rejonie złoża BełchatówThe local numerical model set up, based on the regional groundwater model of the Bełchatów lignite deposit / Robert ZDECHLIK // W: Współczesne problemy hydrogeologii, T. 11, cz. 1 / red. Halina Piekarek-Jankowska, Beata Jaworska-Szulc ; Politechnika Gdańska. Wydział Budownictwa Wodnego i Inżynierii Środowiska. — Gdańsk : WBWiIŚ PG, 2003. — Opis częśc. wg okł.. — S. 491–498. — Bibliogr. s. 498, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

20
 • Metodyka modelowania matematycznego w badaniach i obliczeniach hydrogeologicznych : poradnik metodyczny[Mathematical modelling in hydrogeological studies and calculations: a methodological handbook] / autorzy: Stanisław Dąbrowski, Jacek Kapuściński, Krzysztof Nowicki, Jan Przybyłek, Andrzej SZCZEPAŃSKI ; współpraca: Stanisław WITCZAK, Jarosław KANIA, Ryszard KULMA, Robert ZDECHLIK, Tadeusz SZKLARCZYK, Janusz Fiszer, Dariusz Kasztelan, Jacek Szczepiński, Witold Rynarzewski, Maria Trzeciakowska, Beata Janiszewska. — Poznań : Bogucki Wydawnictwo Naukowe, 2011. — 364 s.. — Bibliogr. s. 353–362

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

21
 • Metodyka wyboru optymalnej metody wyznaczania zasięgu stref ochronnych ujęć zwykłych wód podziemnych z uwzględnieniem warunków hydrogeologicznych obszaru RZGW w KrakowieMethodology of selecting the optimal method of the wellhead protection area delineation taking into account the hydrogeological conditions in areas administered by the Regional Water Management Board in Krakow / Robert DUDA, Bogumiła WINID, Robert ZDECHLIK, Magdalena Stępień. — Kraków : AGH WGGiOŚ, 2013. — 154 s.. — Bibliogr. s. 111–117, 146–148, Summ.. — ISBN: 978-83-88927-29-4

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

22
 • Model migracji jonu wskaźnikowego w poziomie wodonośnym czwartorzędu w widłach Dunajca i BiałejA transport model for chemical indicator in the Quaternary aquifer of the area between the Dunajec and Biała rivers / Jarosław KANIA, Andrzej HAŁADUS, Andrzej SZCZEPAŃSKI, Robert ZDECHLIK, Grzegorz Wojtal // Biuletyn Państwowego Instytutu Geologicznego = Geological Bulletin of the Polish Geological Institute ; ISSN 0867-6143 ; nr 451. Hydrogeologia ; ISSN 1644-0870. — Tytuł poprz.: Biuletyn Instytutu Geologicznego. — 2012 z. 13 Modelowanie przepływu wód podziemnych = Modelling of groundwater flow, s. 137–144. — Bibliogr. s. 143, Streszcz., Abstr.

 • keywords: solute transport model, residence time distribution (RTD), mean residence time (MRT)

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

23
 • Modelowanie procesów filtracji[Groundwater modelling] / Ryszard KULMA, Robert ZDECHLIK. — Kraków : AGH Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne, 2009. — 149, [1] s.. — Bibliogr. s. 148–[150]

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

24
 • Modelowanie przebiegu zatapiania Ruchu II ZG JaninaNumerical modelling of flooding process in the part of the Janina Hard Coal Mine / Andrzej HAŁADUS, Robert ZDECHLIK, Przemysław Bukowski // W: Współczesne problemy hydrogeologii, T. 13, cz. 3 / red. Andrzej Szczepański, Ewa Kmiecik, Anna Żurek. — Kraków : Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska AGH, cop. 2007. — ISBN: 978-83-88927-16-4. — S. 789–795. — Bibliogr. s. 794–795, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

25
 • Modelowanie przepływu wód podziemnych metodami różnic skończonych i elementów skończonych – porównawcze badania poligonoweGroundwater flow modelling using the finite differences method and the finite elements method - comparative model studies / Robert ZDECHLIK, Małgorzata Partyka // Biuletyn Państwowego Instytutu Geologicznego = Geological Bulletin of the Polish Geological Institute ; ISSN 0867-6143 ; nr 471. Hydrogeologia ; ISSN 1644-0870. — Tytuł poprz.: Biuletyn Instytutu Geologicznego. — 2018 z. XV Modelowanie przepływu wód podziemnych = Modelling of groundwater flow, s. 201–208. — Bibliogr. s. 207, Streszcz., Abstr.. — tekst: https://biuletynpig.pl/resources/html/article/details?id=179569

 • słowa kluczowe: metoda elementów skończonych, metoda różnic skończonych, modelowanie przepływu, wody podziemne

  keywords: finite elements method, groundwater, finite differences method, flow modelling

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.5604/01.3001.0012.5057