Wykaz publikacji wybranego autora

Marcin Kot, dr hab. inż., prof. AGH

profesor nadzwyczajny

Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki
WIMiR-kkem, Katedra Konstrukcji i Eksploatacji Maszyn

[dyscyplina wiodąca] dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / inżynieria mechaniczna


[poprzednia klasyfikacja] obszar nauk technicznych / dziedzina nauk technicznych / budowa i eksploatacja maszyn


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: 0000-0002-3017-9481

ResearcherID: brak

Scopus: 16637396100

PBN: 900899

OPI Nauka Polska

System Informacyjny AGH (SkOs)

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 271, z ogólnej liczby 275 publikacji Autora


1
 • [artykuł w czasopiśmie, 2020]
 • Tytuł3D-gedruckte Polyamid-Bauteile mit Verschleißschutz-Beschichtung
  AutorzyLackner J. M., Kaindl R., Waldhauser W., KOT M., Major L.
  ŹródłoGalvanotechnik. — 2020 J. 111 H. 4, s. 536-546
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

2
 • [artykuł w czasopiśmie, 2017]
 • TytułA recording method of the working surface of counter samples during slide mating with PTFE-based composites
  AutorzyZbigniew OLEKSIAK, Grzegorz WIĄZANIA, Marcin KOT
  ŹródłoTribologia : teoria i praktyka / Polskie Towarzystwo Tribologiczne, Instytut Technologii Eksploatacji – Państwowy Instytut Badawczy. — 2017 R. 48 nr 2, s. 139–148
 • słowa kluczowe: stereologiczna analiza obrazów ślizgania, wideostroboskop, rejestrowanie obrazów podczas tarcia, kompozyty PTFE

  keywords: stereometric analysis of slide images, video-stroboscope, image recording during sliding friction, deposited layer, PTFE composites

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
4
5
6
7
8
 • [artykuł w czasopiśmie, 2018]
 • TytułAn analysys of wear and mechanical and tribological properties of high-manganese cast steel hardened by different methods
  AutorzyDagmara TRYBA, Marcin KOT, Anna Antosz
  ŹródłoTribologia : teoria i praktyka / Polskie Towarzystwo Tribologiczne, Instytut Technologii Eksploatacji – Państwowy Instytut Badawczy. — 2018 R. 49 no. 4, s. 137–142. — tekst: http://t.tribologia.eu/resources/html/article/details?id=182848
 • słowa kluczowe: twardość, zużycie, staliwo Hadfielda, umacnianie statyczne, umacnianie wybuchowe, umacnianie dynamiczne

  keywords: wear, Hadfield cast steel, explosive hardening, static hardening, dynamic hardening, hardness

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.5604/01.3001.0012.7554

9
 • [fragment książki, 2009]
 • TytułAnaliza mechanizmu zużycia podczas kontaktu tribologicznego wybranych stali ze stalą $80CrMoV4-3$
  AutorzyJ. KRAWCZYK, M. KOT, S. ZIMOWSKI, M. MADEJ
  ŹródłoXXXVII Szkoła Inżynierii Materiałowej : Kraków–Krynica, 29.IX–2.X.2009 : monografia / pod red. Jerzego Pacyny ; Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie. Wydział Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej. — [Kraków : AGH. WIMiIP], [2009]. — S. 242–249
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

10
 • [artykuł w czasopiśmie, 2011]
 • TytułAnaliza właściwości mechanicznych układów powłoka-podłoże z użyciem metody indentacji z wykorzystaniem wgłębników o różnej geometrii
  AutorzyMarcin KOT
  ŹródłoTribologia : teoria i praktyka / Polskie Towarzystwo Tribologiczne, Instytut Technologii Eksploatacji – Państwowy Instytut Badawczy. — 2011 R. 42 nr 2, s. 47–60
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

11
 • [artykuł w czasopiśmie, 2010]
 • TytułAnaliza właściwości mikromechanicznych i tribologicznych powłok nanokompozytowych ${nc-WC/a-C}$ i ${Nc-WC/a-C:H}$
  AutorzyMarcin KOT, Tomasz MOSKALEWICZ, Bogdan Wendler, Aleksandra CZYRSKA-FILEMONOWICZ, Wiesław RAKOWSKI, Sławomir ZIMOWSKI
  ŹródłoTribologia : teoria i praktyka / Polskie Towarzystwo Tribologiczne, Instytut Technologii Eksploatacji – Państwowy Instytut Badawczy. — 2010 R. 41 nr 3, s. 135–143
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

12
 • [artykuł w czasopiśmie, 2014]
 • TytułAnaliza właściwości nowych grup powłok stosowanych na wysoko obciążone elementy maszyn
  AutorzyKinga CHRONOWSKA, Marcin KOT, Łukasz Major
  ŹródłoZeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej ; nr 1903. Transport. — 2014 z. 82, s. 41–49
 • słowa kluczowe: twardość, zużycie, twarde powłoki, adhezja

  keywords: adhesion, wear, hard coatings, hardness

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

13
 • [abstrakt w czasopiśmie, 2015]
 • TytułAnaliza wpływu grubości powłok ceramicznych na deformacje układu powłoka-podłoże
  AutorzyCHRONOWSKA-PRZYWARA Kinga, KOT Marcin
  ŹródłoZeszyty Naukowe / Politechnika Opolska ; nr 356. Mechanika. — 2015 z. 106, s. 38
 • słowa kluczowe: pękanie, test zarysowania, trwałe powłoki, indentacja

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

14
 • [artykuł w czasopiśmie, 2010]
 • TytułAnaliza wpływu grubości warstw składowych na deformacje i pękanie powłok wielowarstwowych ${Ti/TiN}$
  AutorzyMarcin KOT, Łukasz Major, Jürgen Lackner, Wiesław RAKOWSKI
  ŹródłoTribologia : teoria i praktyka / Polskie Towarzystwo Tribologiczne, Instytut Technologii Eksploatacji – Państwowy Instytut Badawczy. — 2010 R. 41 nr 4, s. 181–189
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

15
16
17
18
 • [referat, 2010]
 • TytułAssessment of arterial calcium deposition mechanical properties
  AutorzyMarcin KOT, Magdalena Kobielarz, Krzysztof Maksymowicz, Anna Nikodem, Romuald Będziński
  Źródło27textsuperscript{th} Danubia-Adria symposium on Advances in experimental mechanics : September 22textsuperscript{nd}–25textsuperscript{th}, 2010, Wrocław / ed. Romuald Będziński ; Wrocław University of Technology, Committee of Mechanics of Polish Academy of Sciences, Polish Society of Mechanical Engineers and Technicians. — Wrocław : WUT, [2010]. — S. 101–102
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

19
20
 • [referat w czasopiśmie, 2008]
 • TytułBadania struktury i właściwości powłok hybrydowych typu NiAl/FeAl i NiCr/FeAl osadzanych metodą PAPVD-Arc
  AutorzyCezary Senderowski, Marek Betiuk, Marcin KOT, Roman Major
  ŹródłoInżynieria Materiałowa. — 2008 R. 29 nr 6, s. 719–723
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

21
 • [artykuł w czasopiśmie, 2013]
 • TytułBadanie mikrotwardości warstwy wierzchniej cylindra w aspekcie odporności na zacieranie
  AutorzyJerzy TARNOWSKI, Wacław GAWĘDZKI, Marcin KOT
  ŹródłoTribologia : teoria i praktyka / Polskie Towarzystwo Tribologiczne, Instytut Technologii Eksploatacji – Państwowy Instytut Badawczy. — 2013 R. 44 nr 4, s. 115–124
 • słowa kluczowe: diagnostyka, mikrotwardość, zacieranie, cylinder

  keywords: diagnostics, microhardness, scuffing, cylinder

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

22
 • [artykuł w czasopiśmie, 2013]
 • TytułBadanie modułu sprężystości i mikrotwardości warstw wierzchnich tłoka samochodowego w aspekcie jego zużycia
  AutorzyJerzy TARNOWSKI, Wacław GAWĘDZKI, Marcin KOT
  ŹródłoTribologia : teoria i praktyka / Polskie Towarzystwo Tribologiczne, Instytut Technologii Eksploatacji – Państwowy Instytut Badawczy. — 2013 R. 44 nr 5, s. 115–125
 • słowa kluczowe: zużycie, mikrotwardość, moduł Younga, tarcie, tłok samochodowy

  keywords: wear, microhardness, friction, engine piston, elasticity modulus

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

23
 • [artykuł w czasopiśmie, 2014]
 • TytułBadanie odporności na pękanie i zużycie przez tarcie powłok wielowarstwowych
  AutorzyMarcin KOT, Wiesław RAKOWSKI, Łukasz Major, Jurgen Lackner
  ŹródłoTribologia : teoria i praktyka / Polskie Towarzystwo Tribologiczne, Instytut Technologii Eksploatacji – Państwowy Instytut Badawczy. — 2014 R. 45 nr 2, s. 89–99
 • słowa kluczowe: zużycie, deformacje, pękanie, powłoki wielowarstwowe

  keywords: wear, multilayers, fracture, deformations

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

24
 • [abstrakt w czasopiśmie, 2015]
 • TytułBadanie wytrzymałości i odporności na zużycie powłok ZrN
  AutorzyCHRONOWSKA-PRZYWARA Kinga, KOT Marcin
  ŹródłoZeszyty Naukowe / Politechnika Opolska ; nr 356. Mechanika. — 2015 z. 106, s. 38–39
 • słowa kluczowe: odporność na zużycie, test zarysowania, indentacja

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

25
 • [referat, 2015]
 • TytułBadanie wytrzymałości i odporności na zużycie powłok ZrN
  AutorzyKinga CHRONOWSKA-PRZYWARA, Marcin KOT
  ŹródłoXXVII Sympozjon podstaw konstrukcji maszyn [Dokument elektroniczny] : Zakopane, 22-26 września 2015 : materiały konferencyjne (na prawach rękopisu) / Politechnika Opolska. — [Opole : PO], 2015. — S. [1–10]
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: