Wykaz publikacji wybranego autora

Grzegorz Rzepa, dr hab. inż.

adiunkt

Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska
WGGiOŚ-kmpig, Katedra Mineralogii, Petrografii i Geochemii

[dyscyplina wiodąca] dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych / nauki o Ziemi i środowisku


[poprzednia klasyfikacja] obszar nauk przyrodniczych / dziedzina nauk o Ziemi / geologia


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: 0000-0001-5791-2308

ResearcherID: R-9944-2018

Scopus: 6506165952

PBN: 900481

OPI Nauka Polska

System Informacyjny AGH (SkOs)
Opisy publikacji wcześniejszych zobacz: bpp.agh.edu.pl/old.


Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 130, z ogólnej liczby 133 publikacji Autora


1
 • Altered pyrite-bearing sandstones from Spitsbergen as an example of chemical weathering under the polar climate
2
 • Analiza przepływu zawiesin okrzemkowo-iłowych w laboratoryjnym kanale otwartym
3
 • An attempt to set the relation between chemical composition and microbiological activity in AMD reservoirs in the Łęknica region (the Muskau Arch, western Poland)
4
 • Application of hard X-ray total scattering and Pair Distribution Function for characterization of amorphous Si-ferrihydrites
5
 • Application of sequential chemical extractions and Mössbauer spectroscopy for identification of iron distribution in the weathering crust on the Flysch Carpathians' sandstones
6
 • Arsenic interactions with bog iron ores – As(III) and As(V) adsorption-desorption study
7
 • Badania składu skorup wietrzeniowych piaskowców z elementów architektonicznych i naturalnych odsłonięć
8
 • Batch and column sorption of As(V) onto bog iron ores
9
 • Budowlane zastosowanie kawałkowych odmian rud darniowych w niektórych rejonach Polski
10
 • Chemical and mineralogical characterization of water treatment sludges
11
 • Clinoptilolite treatment of AMD waters from Africa reservoir in the Łuk Mużakowa, w Poland
12
 • Comparison of iron oxides from different hypergenic formations using the methods of selective chemical extraction
13
 • Comparison of sorption properties of water treatment residuals
14
 • Competitive adsorption of As and heavy metals on bog iron ores
15
 • Composition of weathering crusts on sandstones from natural outcrops and architectonic elements in an urban environment
16
 • Constraints of phase changes during heating of serpentinites from Nasławice (Sudetic ophiolite)
17
 • Constraints on the timing of multiple thermal events and re-equilibration recorded by high-U zircon and xenotime
18
 • Crystallization of pyromorphite on the surface of iron oxyhydroxides
19
 • Deposits in carbonated waters from selected springs of the Polish Carpathians
20
 • Distribution of secondary minerals in crusts developed on sandstone exposures
21
 • Do the properties of the substrate affect nucleation and crystallization on the surface of iron oxyhydroxides?
22
 • Effectiveness of water treatment residuals in removing heavy metals and metalloids from aqueous solutions
23
 • Effects of lime treatment of AMD waters from Africa reservoir in the Muskau Arch near Łęknica, W Poland
24
 • Epigenetic silicification of the Upper Oxfordian limestones in the Sokole Hills (Kraków-Częstochowa Upland): relationship to facies development and tectonics
25
 • Exceptional Tl-bearing manganese oxides from Zalas, Krakow area, southern Poland