Wykaz publikacji wybranego autora

Grzegorz Rzepa, dr hab. inż., prof. AGH

profesor nadzwyczajny

Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska
WGGiOŚ-kmpig, Katedra Mineralogii, Petrografii i Geochemii

[dyscyplina wiodąca] dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych / nauki o Ziemi i środowisku


[poprzednia klasyfikacja] obszar nauk przyrodniczych / dziedzina nauk o Ziemi / geologia


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: 0000-0001-5791-2308

ResearcherID: R-9944-2018

Scopus: 6506165952

PBN: 900481

OPI Nauka Polska

System Informacyjny AGH (SkOs)

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 154, z ogólnej liczby 158 publikacji Autora


1
 • Altered pyrite-bearing sandstones from Spitsbergen as an example of chemical weathering under the polar climate
2
 • An attempt to set the relation between chemical composition and microbiological activity in AMD reservoirs in the Łęknica region (the Muskau Arch, western Poland)
3
 • Analiza przepływu zawiesin okrzemkowo-iłowych w laboratoryjnym kanale otwartym
4
 • Application of hard X-ray total scattering and Pair Distribution Function for characterization of amorphous Si-ferrihydrites
5
 • Application of sequential chemical extractions and Mössbauer spectroscopy for identification of iron distribution in the weathering crust on the Flysch Carpathians' sandstones
6
 • Arsenic interactions with bog iron ores – As(III) and As(V) adsorption-desorption study
7
 • Badania nad oddziaływaniem emisji komunikacyjnych na otaczające środowisko na przykładzie lotniska w Balicach koło Krakowa
8
 • Badania składu skorup wietrzeniowych piaskowców z elementów architektonicznych i naturalnych odsłonięć
9
 • Batch and column sorption of As(V) onto bog iron ores
10
 • Behavior of Ag species in presence of aquatic sediment minerals – in context of aquatic environmental safety
11
 • Budowlane zastosowanie kawałkowych odmian rud darniowych w niektórych rejonach Polski
12
 • Characterization of aluminum-based drinking water treatment residuals
13
 • Charakterystyka rud darniowych ze ścian jednonawowego kościoła na Ostrowie Lednickim
14
 • Chemical and mineralogical characterization of water treatment sludges
15
 • Clinoptilolite treatment of AMD waters from Africa reservoir in the Łuk Mużakowa, w Poland
16
 • Comparison of iron oxides from different hypergenic formations using the methods of selective chemical extraction
17
 • Comparison of sorption properties of water treatment residuals
18
 • Competitive adsorption of As and heavy metals on bog iron ores
19
 • Composition of weathering crusts on sandstones from natural outcrops and architectonic elements in an urban environment
20
 • Constraints of phase changes during heating of serpentinites from Nasławice (Sudetic ophiolite)
21
 • Constraints on the timing of multiple thermal events and re-equilibration recorded by high-U zircon and xenotime
22
 • Crystallization of pyromorphite on the surface of iron oxyhydroxides
23
 • Deposits in carbonated waters from selected springs of the Polish Carpathians
24
 • Distribution of secondary minerals in crusts developed on sandstone exposures
25
 • Do the properties of the substrate affect nucleation and crystallization on the surface of iron oxyhydroxides?