Wykaz publikacji wybranego autora

Iwona Nowak, mgr

doktorant

Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki
WIMiC-kfc, * Katedra Fizykochemii Ciała Stałego (do 2012 r.)


Identyfikatory Autora

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: brak

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 5, z ogólnej liczby 5 publikacji Autora


1
2
  • Electronic structure modification of $Bi_{2}Sr_{2}CaCu_{2}O_{8}$ superconductor
3
  • Modyfikacja struktury elektronowej nadprzewodnika $Bi_{2}Sr_{2}CaCuO_{8+y}$
4
5
  • Własności elektryczne nadprzewodnika ${Bi_{2}Sr_{2}CaCu_{2}O_{8+{\delta}}}$