Wykaz publikacji wybranego autora

Iwona Nowak, mgr

doktorant

Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki
WIMiC-kfc, * Katedra Fizykochemii Ciała Stałego (do 2012 r.)


Identyfikatory Autora

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: brak

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 5, z ogólnej liczby 5 publikacji Autora


1
2
 • Electronic structure modification of $Bi_{2}Sr_{2}CaCu_{2}O_{8}$ superconductor / J. MOLENDA, I. NOWAK, L. Jedynak, J. MARZEC // Molecular Physics Reports ; ISSN 1505-1250. — 2000 vol. 27, s. 73–80

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
 • Modyfikacja struktury elektronowej nadprzewodnika $Bi_{2}Sr_{2}CaCuO_{8+y}$[Electronic structure modification of $Bi_{2}Sr_{2}CaCuO_{8+y}$ superconductor] / I. NOWAK, L. Jedynak, J. MARZEC, J. MOLENDA // W: Przewodniki szybkich jonów : VII krajowe sympozjum : Poznań/Kiekrz, 5–7 maja 1999 : program i streszczenia / Instytut Fizyki Molekularnej Polskiej Akademii Nauk w Poznaniu. — [Poznań : IFM PAN], [1999]. — S. 43

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

4
5
 • Własności elektryczne nadprzewodnika ${Bi_{2}Sr_{2}CaCu_{2}O_{8+{\delta}}}$[Electrical properties of the ${Bi_{2}Sr_{2}CaCu_{2}O_{8+{\delta}}}$ superconductor] / I. NOWAK, M. Paleczny, J. MOLENDA // W: Przewodniki szybkich jonów : materiały VI krajowego sympozjum : Mogilany 10 – 12 września 1997 / red. wyd. Janina Molenda, Jacek Marzec ; Akademia Górniczo-Hutnicza. Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki. — [Kraków : AGH], [1997]. — S. 88–92. — Bibliogr. s. 92

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: