Wykaz publikacji wybranego autora

Witold Żabiński, prof. dr hab.

profesor zwyczajny

Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska
WGGiOŚ-kmpig, Katedra Mineralogii, Petrografii i Geochemii


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: brak

OPI Nauka Polska

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 22, z ogólnej liczby 26 publikacji Autora


1
 • [referat, 2003]
 • TytułApplication of the TPR method for the studies of Ni(II) in chrysoprase
  AutorzyStefan Witkowski, Witold ŻABIŃSKI
  ŹródłoCCTA 9 : 9textsuperscript{th} [ninth] conference on Calorimetry and thermal analysis of the Polish Society of Calorimetry and Thermal Analysis (PTKAT) joint meeting with Symposium on Thermodynamics and structure of liquids : Polish-German symposium on Thermal analysis and Symposium on Highenergetic materials : 31 August–5 September 2003 Zakopane, Poland : abstracts. — Warszawa : BEL Studio Sp. z o. o., 2003. — S. 103
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

2
 • [artykuł w czasopiśmie, 1997]
 • TytułAxinite, stilpnomelane and associated minerals from basic metamorphites of the external east Sudetic structure
  AutorzyTadeusz Wieser, Witold ŻABIŃSKI
  ŹródłoMineralogia Polonica. — 1997 vol. 28 no. 2, s. 27–43, [3] k.
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
 • [referat, 2005]
 • TytułCharakterystyka metodą EPR defektów w minerałach ilastych wywołanych promieniowaniem
  AutorzyJ. BABIŃSKA, K. Dyrek, Z. Sojka, P. WYSZOMIRSKI, W. ŻABIŃSKI
  ŹródłoXXXVII OKK : Materiały XXXVII Ogólnopolskiego Kolokwium Katalitycznego : Kraków, 15–18 marca 2005 / red. Anna Kubacka ; Instytut Katalizy i Fizykochemii Powierzchni PAN, Polski Klub Katalizy. — Kraków : IKiFP PAN, 2005. — S. 255
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

4
 • [artykuł w czasopiśmie, 2000]
 • TytułGeneration of paramagnetic centers in Kaolinities by thermally activated neutrons
  AutorzyJoanna BABIŃSKA, Krystyna Dyrek, Zbigniew Sojka, Piotr WYSZOMIRSKI, Witold ŻABIŃSKI
  ŹródłoMineralogia Polonica. — 2000 vol. 31 no. 2, s. 27–34
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

5
6
 • [artykuł w czasopiśmie, 1995]
 • TytułH-bonding in vesuvianite, a complex ortho-disilicate : short communication
  AutorzyCzesława PALUSZKIEWICZ, Witold ŻABIŃSKI
  ŹródłoVibrational Spectroscopy. — 1995 vol. 8, s. 315–318
 • keywords: silicates, ordering, vesuvianite, infrared spectrometry, H-bonding

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.1016/0924-2031(94)00044-H

7
 • [artykuł w czasopiśmie, 2001]
 • TytułIkait $CaCo_{3}cdot 6H_{2}O$ i jego synteza
  AutorzyDorota Włoś, Witold ŻABIŃSKI
  ŹródłoGeologia : kwartalnik Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie. — 2001 t. 27 z. 2–4, s. 307–314
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

8
9
10
 • [artykuł w czasopiśmie, 2003]
 • TytułMössbauer study of iron in some vesuvianites
  AutorzyJanusz Kraczka, Witold ŻABIŃSKI
  ŹródłoMineralogia Polonica. — 2003 vol. 34 no. 1, s. 37–44
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

11
 • [referat, 1997]
 • TytułNiektóre aksynity polskie w świetle badań mössbauerowskich
  AutorzyWitold ŻABIŃSKI, Janusz Kraczka, Adam PIECZKA
  ŹródłoV Szkoła Fizyki Minerałów : wykorzystanie metod spektroskopowych w mineralogii i gemmologii : Wrocław–Sobótka 26–28. 09. 1997 / Uniwersytet Wrocławski [etc.]. — Wrocław : [UW], 1997. — S. 45–47
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

12
13
 • [referat, 2002]
 • TytułOkreślenie natury centrów barwnych w chryzoprazie
  AutorzyK. Dyrek, S. Witkowski, Z. Sojka, W. ŻABIŃSKI, F. Bozon-Verduraz
  ŹródłoXLV Zjazd naukowy Polskiego Towarzystwa Chemicznego : Kraków 9–13 września 2002. T. 2, Streszczenia prezentacji : materiały międzynarodowej konferencji Kataliza heterogeniczna (emph {Novum Lumen Chemicum}) / PTChem. — [Kraków : s. n.], 2002. — S. 712
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

14
15
 • [artykuł w czasopiśmie, 2002]
 • TytułQuantitative EPR measurements of $Mn^{2+}$ centers in minerals
  AutorzyKrystyna Dyrek, Joanna BABIŃSKA, Ewa Bidzińska, Piotr WYSZOMIRSKI, Witold ŻABIŃSKI
  ŹródłoBulletin of the Polish Academy of Sciences. Chemistry. — 2002 vol. 50 no. 1, s. 121–129
 • keywords: intercalated montmorillonites, illite clays, sphalerites, Mn2+ ions, quantitative EPR

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

16
 • [referat, 2002]
 • TytułRaman spectra and structural ordering of vesuvianites
  AutorzyC. PALUSZKIEWICZ, W. ŻABIŃSKI
  ŹródłoICORS XVIII : proceedings of XVIIItextsuperscript{th} International Conference on Raman Spectroscopy : 25–30 August, 2002, Budapest, Hungary / eds. János Mink, György Jalsovszky, Gábor Keresztury. — [Hungary : s. n.] : Willey, [2002]. — S. 939–940
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

17
 • [referat, 1994]
 • TytułRozkład termiczny wezuwianu
  AutorzyC. Paluszkiewicz, I. WACŁAWSKA, W. ŻABIŃSKI
  Źródło6th Conference on Calorimetry and thermal analysis of Polish Society of Calorimetry and Thermal Analysis W. Świętosławski : 18–22 September 1994, Zakopane, Poland : abstracts. — Łódź : Wydawnictwo Uniwersytetu Łodzkiego, 1994. — S. 131
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

18
 • [artykuł w czasopiśmie, 2003]
 • TytułSome remarks on the IR spectra of axinites
  AutorzyWitold ŻABIŃSKI, Czesława PALUSZKIEWICZ
  ŹródłoMineralogia Polonica. — 2003 vol. 34 no. 2, s. 61–65
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

19
20
 • [referat w czasopiśmie, 2001]
 • TytułSpectroscopic study of yukonite ($Ca-Fe$ arsenate mineral)
  AutorzyGOŁĘBIOWSKA B., PIECZKA A., ŻABIŃSKI W.
  ŹródłoBulletin de Liaison de la Société Française de Minéralogie et de Cristallographie. — 2001 vol. 13 nr. 3, s. 78–79
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

21
22
 • [referat, 2003]
 • TytułVibrational spectroscopy as a tool for discrimination of high and low vesuvianite
  AutorzyCzesława PALUSZKIEWICZ, Witold ŻABIŃSKI
  ŹródłoICAVS-2 : the second International Conference on Advanced Vibrational Spectroscopy : August 24textsuperscript{th}–29textsuperscript{th} 2003, Nottingham, UK : book of abstracts. — [United Kingdom : s. n.], [2003]. — S. 121
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: