Wykaz publikacji wybranego autora

Witold Żabiński, prof. dr hab.

profesor zwyczajny

Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska
WGGiOŚ-kmpig, Katedra Mineralogii, Petrografii i Geochemii


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: brak

OPI Nauka Polska

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 22, z ogólnej liczby 26 publikacji Autora


1
 • Application of the TPR method for the studies of Ni(II) in chrysoprase
2
 • Axinite, stilpnomelane and associated minerals from basic metamorphites of the external east Sudetic structure
3
 • Charakterystyka metodą EPR defektów w minerałach ilastych wywołanych promieniowaniem
4
 • Generation of paramagnetic centers in Kaolinities by thermally activated neutrons
5
 • Greenockite CdS from the Silesia-Cracow Zn-Pb ore deposits
6
 • H-bonding in vesuvianite, a complex ortho-disilicate
7
 • Ikait $CaCo_{3}\cdot 6H_{2}O$ i jego synteza
8
 • Janusz Kraczka (1951–2002) and his Mössbauer spectroscopy contribution to mineral science
9
10
 • Mössbauer study of iron in some vesuvianites
11
 • Niektóre aksynity polskie w świetle badań mössbauerowskich
12
13
 • Określenie natury centrów barwnych w chryzoprazie
14
 • On the problem of the occurrence of dispersed bunsenite $(NiO)$ in chrysoprases
15
 • Quantitative EPR measurements of $Mn^{2+}$ centers in minerals
16
 • Raman spectra and structural ordering of vesuvianites
17
 • Rozkład termiczny wezuwianu
18
 • Some remarks on the IR spectra of axinites
19
 • Sorbenty mineralne Polski
20
 • Spectroscopic study of yukonite ($Ca-Fe$ arsenate mineral)
21
22
 • Vibrational spectroscopy as a tool for discrimination of high and low vesuvianite