Wykaz publikacji wybranego autora

Witold Żabiński, prof. zw. dr hab.

profesor zwyczajny

Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska
WGGiOŚ-kmpig, Katedra Mineralogii, Petrografii i Geochemii


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: brak

OPI Nauka PolskaStatystyka obejmuje publikacje afiliowane AGH od 2008 roku włącznie

typ publikacji
rocznikl. publ.książkifragm.referatyartykułypatentymapyred. czas.inne
ogółem13157
200811
2005312
200422
2003422
2002321
język publikacji
rocznikrazempolskojęzyczneanglojęzycznepozostałe języki
ogółem1349
200811
2005321
200422
200344
2002312
kraj wydania
rocznikrazempubl. krajowepubl. zagraniczne
ogółem13103
200811
200533
2004211
2003431
2002321
Lista Filadelfijska
rocznikrazempubl. z LFpubl. pozostałe
ogółem13211
200811
200533
2004211
200344
2002312
punktacja MNiSW
rocznikrazempubl. z pkt. MNiSWpubl. pozostałe
ogółem13112
200811
200533
200422
200344
200233
publikacje recenzowane
rocznikrazempubl. recenzowanepubl. nierecenzowane
ogółem1349
200811
2005312
2004211
200344
2002312

Opisy publikacji wcześniejszych zobacz: bpp.agh.edu.pl/old.1
 • Application of the TPR method for the studies of Ni(II) in chrysoprase / Stefan Witkowski, Witold ŻABIŃSKI // W: CCTA 9 : 9\textsuperscript{th} [ninth] conference on Calorimetry and thermal analysis of the Polish Society of Calorimetry and Thermal Analysis (PTKAT) joint meeting with Symposium on Thermodynamics and structure of liquids : Polish-German symposium on Thermal analysis and Symposium on Highenergetic materials : 31 August–5 September 2003 Zakopane, Poland : abstracts. — Warszawa : BEL Studio Sp. z o. o., 2003. — S. 103

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

2
 • Charakterystyka metodą EPR defektów w minerałach ilastych wywołanych promieniowaniem[Characteristics of radiation induced defects of clay mineral by EPR method] / J. BABIŃSKA, K. Dyrek, Z. Sojka, P. WYSZOMIRSKI, W. ŻABIŃSKI // W: XXXVII OKK : Materiały XXXVII Ogólnopolskiego Kolokwium Katalitycznego : Kraków, 15–18 marca 2005 / red. Anna Kubacka ; Instytut Katalizy i Fizykochemii Powierzchni PAN, Polski Klub Katalizy. — Kraków : IKiFP PAN, 2005. — Opis częśc. wg okł.. — ISBN10: 8392033124. — S. 255. — Bibliogr. s. 255

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
 • Greenockite CdS from the Silesia-Cracow Zn-Pb ore depositsGreenockit CdS ze śląsko-krakowskich złóż rud Zn-Pb / Anna Łatkiewicz, Witold ŻABIŃSKI // Mineralogia Polonica ; ISSN 0032-6267. — 2004 vol. 35 no. 2, s. 23–25, [2]. — Bibliogr. s. 25, Abstr., Streszcz.. — tekst: http://www.ptmin.agh.edu.pl/vol35no2/vol35no2_3.pdf

 • keywords: cadmium sulphide, greenockite, Silesia-Cracow ore deposits

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

4
 • Janusz Kraczka (1951–2002) and his Mössbauer spectroscopy contribution to mineral science / Andrzej Hrynkiewicz, Adam PIECZKA, Witold ŻABIŃSKI // Mineralogia Polonica ; ISSN 0032-6267. — 2005 vol. 36 no. 1, s. 69–72. — Bibliogr. s. 72. — tekst: http://www.ptmin.agh.edu.pl/vol36no1/vol36no1_7.pdf

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

5
6
 • Mössbauer study of iron in some vesuvianitesStudium Mössbauerowskie żelaza w niektórych wezuwianach / Janusz Kraczka, Witold ŻABIŃSKI // Mineralogia Polonica ; ISSN 0032-6267. — 2003 vol. 34 no. 1, s. 37–44. — Bibliogr. s. 43–44, Abstr., Streszcz.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

7
 • Określenie natury centrów barwnych w chryzoprazie[Determination of the colour centers in chrysoprase] / K. Dyrek, S. Witkowski, Z. Sojka, W. ŻABIŃSKI, F. Bozon-Verduraz // W: XLV Zjazd naukowy Polskiego Towarzystwa Chemicznego : Kraków 9–13 września 2002. T. 2, Streszczenia prezentacji : materiały międzynarodowej konferencji Kataliza heterogeniczna (\emph {Novum Lumen Chemicum}) / PTChem. — [Kraków : s. n.], 2002. — Na okł. dodatkowo: Doroczny XLV zjazd PTChem : materiały zjazdowe. — S. 712. — Bibliogr. s. 712

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

8
 • Quantitative EPR measurements of $Mn^{2+}$ centers in minerals / Krystyna Dyrek, Joanna BABIŃSKA, Ewa Bidzińska, Piotr WYSZOMIRSKI, Witold ŻABIŃSKI // Bulletin of the Polish Academy of Sciences. Chemistry ; ISSN 0239-7285. — 2002 vol. 50 no. 1, s. 121–129. — Bibliogr. s. 129, Summ.

 • keywords: intercalated montmorillonites, illite clays, sphalerites, Mn2+ ions, quantitative EPR

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

9
 • Raman spectra and structural ordering of vesuvianites / C. PALUSZKIEWICZ, W. ŻABIŃSKI // W: ICORS XVIII : proceedings of XVIII\textsuperscript{th} International Conference on Raman Spectroscopy : 25–30 August, 2002, Budapest, Hungary / eds. János Mink, György Jalsovszky, Gábor Keresztury. — [Hungary : s. n.] : Willey, [2002]. — S. 939–940. — Bibliogr. s. 940

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

10
 • Some remarks on the IR spectra of axinitesKilka uwag o widmach w podczerwieni aksynitów / Witold ŻABIŃSKI, Czesława PALUSZKIEWICZ // Mineralogia Polonica ; ISSN 0032-6267. — 2003 vol. 34 no. 2, s. 61–65. — Bibliogr. s. 64, Abstr., Streszcz.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

11
 • Sorbenty mineralne Polski : praca zbiorowaMineral sorbents of Poland / pod red. Zenona KŁAPYTY i Witolda ŻABIŃSKIEGO ; [aut.]: Tomasz BAJDA [et al.], Jerzy FIJAŁ, Wojciech FRANUS, Zenon KŁAPYTA [et al.], Janusz KOTLARCZYK, Andrzej MANECKI, Tadeusz RATAJCZAK [et al.], Grzegorz RZEPA, Wanda S. SIKORA [et al.], Witold ŻABIŃSKI. — Kraków : AGH Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne, 2008. — 192, [1] s.. — (Wydawnictwa Naukowe / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; 0274). — Bibliogr. przy rozdz.. — ISBN: 978-83-7464-107-4

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

12
13
 • Vibrational spectroscopy as a tool for discrimination of high and low vesuvianite / Czesława PALUSZKIEWICZ, Witold ŻABIŃSKI // W: ICAVS-2 : the second International Conference on Advanced Vibrational Spectroscopy : August 24\textsuperscript{th}–29\textsuperscript{th} 2003, Nottingham, UK : book of abstracts. — [United Kingdom : s. n.], [2003]. — S. 121. — Cz. Paluszkiewicz – brak afiliacji AGH

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: