Wykaz publikacji wybranego autora

Krystyna Wodnicka, dr inż.

adiunkt

Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki
WIMiC-kcmo, Katedra Ceramiki i Materiałów Ogniotrwałych


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: 6602813017

OPI Nauka Polska

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 89, z ogólnej liczby 89 publikacji Autora


1
 • [artykuł w czasopiśmie, 2003]
 • TytułAktywne tlenki glinowe do wytwarzania betonów ogniotrwałych
  AutorzyLucjana MANDECKA-KAMIEŃ, Andrzej KIELSKI, Krystyna WODNICKA
  ŹródłoMateriały Ceramiczne / Polskie Towarzystwo Ceramiczne, Kraków. — 2003 R. 55 nr 1, s. 27–32
2
 • [referat, 2005]
 • TytułAktywowana mechanicznie bioaktywna szkło-ceramika
  AutorzyMałgorzata CIECIŃSKA
  ŹródłoV Konferencja i Zjazd Polskiego Towarzystwa Ceramicznego : Zakopane, 14–18 września 2005 r. : streszczenia : program konferencji / red. z. Zbigniew Pędzich ; PTC. — Kraków : PTC, 2005. — S. 107
3
 • [artykuł w czasopiśmie, 2002]
 • TytułArcheologiczna ceramika ogniotrwała na przykładzie Zofipola
  AutorzyHalina Dobrzańska, Andrzej KIELSKI, Krystyna WODNICKA, Urszula Żurek
  ŹródłoMateriały Ceramiczne / Polskie Towarzystwo Ceramiczne, Kraków. — 2002 R. 54 nr 2, s. 62–70
4
 • [artykuł w czasopiśmie, 2006]
 • TytułArcheologiczna ceramika „siwa” na przykładzie Zofipola
  AutorzyHalina Dobrzańska, Andrzej KIELSKI, Krystyna WODNICKA
  ŹródłoMateriały Ceramiczne / Polskie Towarzystwo Ceramiczne, Kraków. — 2006 R. 58 nr 1, s. 35–39. — tekst: http://ptcer-1pl-1bc4cmdmp054b.wbg2.bg.agh.edu.pl/pobierz/250
5
6
 • [referat, 2003]
 • TytułCeramika archeologiczna ścieralna
  AutorzyHalina Dobrzańska, Andrzej KIELSKI, Krystyna WODNICKA
  ŹródłoPostępy technologii ceramiki, szkła i budowlanych materiałów wiążących : materiały IV konferencji ceramicznej : Zakopane [25–28 września] 2003 / pod red. Z. Pędzicha, K. Haberki ; PAN – Oddział w Krakowie, PTC. — Kraków : PTC, 2003. — S. 565–572
7
8
 • [referat, 2004]
 • TytułCharacterization of the porous silicon layers as surface texture for silicon solar cells : [poster]
  AutorzyPiotr Panek, Jan Dutkiewicz, Elżbieta Bielańska, Krystyna WODNICKA
  ŹródłoSOTAMA-FGM : Symposium on Texture and Microstructure Analysis of Functionally Graded Materials : 3–7 October 2004 Kraków, Poland : symposium programme and book of abstracts / [Polish Academy of Sciences. Institute of Metallurgy and Materials Science]. — [Kraków : s. n.], [2004]. — S. 54, P15
9
 • [referat, 2005]
 • TytułCharakterystyka iłu zastoiskowego ze złoża {em Gniew} jako surowca do produkcji keramzytu
  AutorzyPiotr WYSZOMIRSKI, Krzysztof GALOS, Krystyna WODNICKA
  ŹródłoV Konferencja i Zjazd Polskiego Towarzystwa Ceramicznego : Zakopane, 14–18 września 2005 r. : streszczenia : program konferencji / red. z. Zbigniew Pędzich ; PTC. — Kraków : PTC, 2005. — S. 64
10
 • [referat w czasopiśmie, 2012]
 • TytułCharakterystyka strukturalno-teksturalna wybranych dolomitów krajowych w aspekcie procesu ich dekarbonatyzacji
  AutorzyMałgorzata NIESYT, Tadeusz SZYDŁAK, Piotr WYSZOMIRSKI, Krystyna WODNICKA
  ŹródłoZeszyty Naukowe Instytutu Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN. — 2012 nr 83, s. 121–129, [4] k.
11
 • [artykuł w czasopiśmie, 1999]
 • TytułCopper-doped alumina-pillared montmorillonites as catalysts for oxidation of toluene and xylenes with hydrogen peroxide
  AutorzyK. BAHRANOWSKI, M. Gąsior, A. KIELSKI, J. Podobiński, E. M. Serwicka, L. A. Vartikian, K. WODNICKA
  ŹródłoClay Minerals : Journal of the European Clay Groups. — 1999 vol. 34 no. 1, s. 79–87
12
 • [referat w czasopiśmie, 2011]
 • TytułDolomit dewoński z Brudzowic i jego wstępna ocena jako surowca przemysłu materiałów ogniotrwałych
  AutorzyPiotr WYSZOMIRSKI, Czesław Goławski, Andrzej KIELSKI, Krystyna WODNICKA
  ŹródłoZeszyty Naukowe Instytutu Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN. — 2011 nr 81, s. 197–208
13
14
 • [artykuł w czasopiśmie, 2009]
 • TytułEffect of the limestone fabric on the fabric development in burnt lime, Pt. 1
  AutorzyRyszard LECH, Krystyna WODNICKA, Zbigniew PĘDZICH
  ŹródłoZement, Kalk, Gips International. — 2009 vol. 62 no. 6/7, s. 94–101
15
 • [artykuł w czasopiśmie, 2009]
 • TytułEffect of the limestone fabric on the fabric development in burnt lime, Pt. 2
  AutorzyRyszard LECH, Krystyna WODNICKA, Zbigniew PĘDZICH
  ŹródłoZement, Kalk, Gips International. — 2009 vol. 62 no. 8, s. 63–66, 68, 70–72
16
 • [artykuł w czasopiśmie, 2008]
 • TytułFiring conditions and properties of the Roman Period grey ceramics
  AutorzyHalina Dobrzańska, Andrzej KIELSKI, Krystyna WODNICKA
  ŹródłoArchaeologia Polona. — 2008 vol. 46, s. 241–250
17
 • [referat, 2001]
 • TytułGlasses in the system $Na_{2}O-B_{2}O_{3}-SiO_{2}$ modified with $MoO_{3}$
  AutorzyBernadetta PROCYK, Krystyna WODNICKA, Barbara TRYBALSKA
  ŹródłoICG XIX : XIX international congress on Glass : Edinburgh, July 1–6, 2001. Vol. 2, Extended abstracts : oral and poster sessions / Society of Glass Technology. — [Edinburgh : s. n.], [2001]. — S. 779–780
18
 • [artykuł w czasopiśmie, 2007]
 • TytułIł wapnisty z Woźnik źródłem nanocząstek ilastych po jego aktywacji kwasowej
  AutorzyAndrzej KIELSKI, Krystyna WODNICKA, Piotr WYSZOMIRSKI, Łukasz WÓJCIK
  ŹródłoMateriały Ceramiczne / Polskie Towarzystwo Ceramiczne, Kraków. — 2007 R. 59 nr 1, s. 26–31
19
20
 • [referat w czasopiśmie, 2004]
 • TytułInfluence of some selected fine-grained powders on properties of low cement high alumina castables
  AutorzyLucjana MANDECKA-KAMIEŃ, Andrzej KIELSKI, Krystyna MAKUCH, Krystyna WODNICKA, Henryk POMADOWSKI
  ŹródłoStahl und Eisen. — 2004 spec., s. 78–80
21
 • [artykuł w czasopiśmie, 2006]
 • TytułMargle – potencjalne źródło frakcji o rozmiarach nanometrycznych
  AutorzyAndrzej KIELSKI, Krystyna WODNICKA, Piotr WYSZOMIRSKI, Łukasz WÓJCIK
  ŹródłoMateriały Ceramiczne / Polskie Towarzystwo Ceramiczne, Kraków. — 2006 R. 58 nr 3, s. 107–112. — tekst: http://ptcer-1pl-1bc4cmdjl10f1.wbg2.bg.agh.edu.pl/pobierz/261
22
 • [artykuł w czasopiśmie, 2008]
 • TytułMateriały budowlane z zabytkowego zamku „Ksar Metlili” (Sahara Algierska)
  AutorzyMessaoud Hamiane, Andrzej KIELSKI, Krystyna WODNICKA, Amina Bamoun, Salim Dressi
  ŹródłoMateriały Ceramiczne / Polskie Towarzystwo Ceramiczne, Kraków. — 2008 R. 60 nr 3, s. 130–131. — tekst: http://ptcer.pl/pobierz/80
23
 • [referat, 2012]
 • TytułMesoporous silica layers basing on octahydridooctasilsesquioxane ($T_{8}^{H}$)
  AutorzyM. SITARZ, J. PSZCZOŁA, M. Odziomek, K. WODNICKA, A. Kowalewska
  Źródło6th European silicon days : 5–7 September 2012, Lyon, France : programme, abstracts and list of participants. — [France : s. n.], [2012]. — S. 169
24
25
 • [artykuł w czasopiśmie, 2010]
 • TytułMikrostruktura stołowych wyrobów kamionkowych
  AutorzyKrystyna WODNICKA, Łukasz ZYCH, Łukasz GOŁEK
  ŹródłoMateriały Ceramiczne / Polskie Towarzystwo Ceramiczne, Kraków. — 2010 t. 62 nr 3, s. 386–392. — tekst: http://ptcer.pl/pobierz/347