Wykaz publikacji wybranego autora

Tomasz Bartuś, dr inż.

starszy wykładowca

Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska
WGGiOŚ-kgo, Katedra Geologii Ogólnej i Geoturystyki


 • 2018

  [dyscyplina 1] dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka


[poprzednia klasyfikacja] obszar nauk przyrodniczych / dziedzina nauk o Ziemi / geologia


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: 0000-0003-1869-6862 połącz konto z ORCID

ResearcherID: T-9209-2018

Scopus: 36102200600

PBN: 5e709207878c28a04738ed01

OPI Nauka Polska

System Informacyjny AGH (SkOs)

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 51, z ogólnej liczby 51 publikacji Autora


1
2
 • Anizotropia zmienności głównych parametrów jakości węgla brunatnego w polu BełchatówAnisotropy of the main lignite parameters variability of Bełchatów area / Tomasz BARTUŚ // Gospodarka Surowcami Mineralnymi = Mineral Resources Management ; ISSN 0860-0953. — 2012 t. 28 z. 2, s. 5–29. — Bibliogr. s. 27–28, Streszcz., Abstr.. — tekst: https://gsm.min-pan.krakow.pl/pdf-96951-29967?filename=Anisotropy%20of%20the%20main.pdf

 • słowa kluczowe: anizotropia, geostatystyka, złoże węgla brunatnego Bełchatów, parametry jakoœci węgla, modele kierunkowe, semiwariogramy kierunkowe

  keywords: anisotropy, geostatistics, qualitative lignite parameters, directional models, directional semivariograms, Bełchatów lignite deposit

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.2478/v10269-012-0014-2

3
4
5
6
 • Badania zawartości metali ciężkich w glebach gminy Oświęcim przy użyciu GIS[Research of dependence heavy metals contents in soil with applying GIS methods in Oświęcim district] / Tomasz BARTUŚ // W: Spatial information management in the new millennium : international conference & exhibition. Cracow, November 15–17, 1999 : conference programme = Zarządzanie informacją przestrzenną w nowym tysiącleciu / red. Grażyna Szpor, Davorin Kerekovič ; Wydział Techniki Uniwersytetu Śląskiego ; Stowarzyszenie SILGIS Center. — Katowice : Stowarzyszenie SILGIS Center, 1999. — ISBN10: 83-86053-98-4. — S. 86–96. — Bibliogr. s. 96

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

7
 • Basic unit size in the analysis of the distribution of spatial landscape elements on the basis of the lithostratigraphic geodiversity of the Ojców National Park (Poland) / Tomasz BARTUŚ // Geology, Geophysics & Environment / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; ISSN 2299-8004. — Tytuł poprz.: Geologia : kwartalnik Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie ; ISSN: 0138-0974. — 2017 vol. 43 no. 2, s. 95–107. — Bibliogr. s. 106–107, Abstr.. — tekst: https://goo.gl/VgxErj

 • keywords: landscape, geodiversity, Ojców National Park, basic unit size estimation, lithostratigraphic geodiversity, Shannon diversity index

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.7494/geol.43.2.95

8
 • Blok Sudetów Wschodnich[The Eastern Sudetes Block] / Tomasz BARTUŚ, Wojciech MASTEJ // W: Geostrada Sudecka : przewodnik geologiczny, [T. 3] / red. Tomasz Bartuś, Marek Łodziński, Wojciech Mastej. — Kraków : Wydawnictwa AGH, 2019. — (Wydawnictwa Naukowe / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; KU 0702). — ISBN: 978-83-66016-17-0. — S. 215–221. — Bibliogr. dla całej książki na s. 277–298

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

9
 • Geostatistical modelling and estimation of qualitative parameters of the Bełchatów lignite deposit (Poland) / J. MUCHA, T. SŁOMKA, W. MASTEJ, T. BARTUŚ, E. SŁOMKA // W: IAMG 2003 [Dokument elektroniczny] : International Association for Mathematical Geology : annual conference : Portsmouth, UK, September 7–12, 2003 : conference proceedings. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [England : s. n.], [2003]. — 1 dysk optyczny. — Opis częśc. wg obwoluty. — S. 1–5, S16. — Wymagania systemowe: Adobe Reader ; napęd CD-ROM. — Bibliogr. s. 5

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

10
 • Geostatystyczna estymacja parametrów jakości węgla brunatnego w polu Bełchatów wykorzystująca znajomość zmienności lokalnejGeostatistical estimation of lignite qualitative parameters using knowledge of local variability on example of Bełchatów area / Tomasz BARTUŚ, Tadeusz SŁOMKA // Gospodarka Surowcami Mineralnymi = Mineral Resources Management ; ISSN 0860-0953. — 2009 t. 25 z. 2, s. 5–22. — Bibliogr. s. 20–21, Streszcz., Abstr.. — tekst: https://gsm.min-pan.krakow.pl/pdf-96815-29851?filename=Geostatical%20estimation%20of.pdf

 • słowa kluczowe: węgiel brunatny, złoże węgla brunatnego Bełchatów, Bełchatów, semiwariogram bezwzględny, geostatyczny model

  keywords: Bełchatów lignite deposit, geostatistical models, omnidirectional semivariograms

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

11
 • Geostrada Sudecka : przewodnik geologiczny, [T. 2][The Sudetic Geostrada Trail : geological guide, Vol. 2] / red. Tomasz BARTUŚ, Marek ŁODZIŃSKI, Wojciech MASTEJ. — Kraków : Wydawnictwa AGH, 2019. — 406 s.. — (Wydawnictwa Naukowe / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; KU 0701). — Bibliogr. s. 361–382. — ISBN: 978-83-66016-16-3

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

12
 • Geostrada Sudecka : przewodnik geologiczny, [T. 3][The Sudetic Geostrada Trail : geological guide, Vol. 3] / red. Tomasz BARTUŚ, Marek ŁODZIŃSKI, Wojciech MASTEJ. — Kraków : Wydawnictwa AGH, 2019. — 328 s.. — (Wydawnictwa Naukowe / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; KU 0702). — Bibliogr. s. 277–298. — ISBN: 978-83-66016-17-0

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

13
 • Geostrada Sudecka : przewodnik geologiczny, [T. 1][The Sudetic Geostrada Trail : geological guide, Vol. 1] / red. Tomasz BARTUŚ, Wojciech MASTEJ, Marek ŁODZIŃSKI, Jan BARMUTA. — Kraków : Wydawnictwa AGH, 2019. — 406 s.. — (Wydawnictwa Naukowe / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; KU 0700). — Bibliogr. s. 359–382. — ISBN: 978-83-66016-15-6

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

14
 • Geostrada Sudecka[The Sudetic Geostrada Trail] / Tomasz BARTUŚ, Wojciech MASTEJ // W: Geostrada Sudecka : przewodnik geologiczny, [T. 1] / red. Tomasz Bartuś, [et al.]. — Kraków : Wydawnictwa AGH, 2019. — (Wydawnictwa Naukowe / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; KU 0700). — ISBN: 978-83-66016-15-6. — S. 11–17. — Bibliogr. dla całej książki s. 359–382

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

15
 • Geotourist maps of the Sudetic Geostrada trail as a new form of popularization of geotourism in the Sudety Mts.Geologiczno-turystyczne mapy Geostrady Sudeckiej jako nowa forma popularyzacji geoturystyki w Sudetach / Tomasz BARTUŚ // Geoturystyka = Geotourism ; ISSN 1731-0830. — 2015 nr 1–2, s. 3–18. — Bibliogr. s. 16–18, Abstr. Streszcz.. — tekst: https://journals.agh.edu.pl/geotour/article/view/2255/1597

 • słowa kluczowe: geoturystyka, Polska, Sudety, Geostrada Sudecka, geostanowisko, mapa geoturystyczna

  keywords: Poland, geotourism, Sudetes, geotouristic map, Geostrada Sudecka, geosite

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.7494/geotour.2015.40-41.3

16
17
18
19
20
 • Magmatyzm późnopaleozoiczny[Late Palaeozoic magmatism] / Tomasz BARTUŚ // W: Geostrada Sudecka : przewodnik geologiczny, [T. 1] / red. Tomasz Bartuś, [et al.]. — Kraków : Wydawnictwa AGH, 2019. — (Wydawnictwa Naukowe / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; KU 0700). — ISBN: 978-83-66016-15-6. — S. 63–88. — Bibliogr. dla całej książki s. 359–382

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

21
 • Mapa geologiczno-turystyczna Geostrady Sudeckiej w skali 1:25 000[Geotourist map of the Sudetic Geostrada Trail at 1:25 000 scale] / red. BARTUŚ T. ; aut.: T. SŁOMKA, BARTUŚ T., MASTEJ W., STEFANIUK M., ŁODZIŃSKI M., MAYER W., DOKTOR M., BĘBENEK S., GOLONKA J., WAŚKOWSKA-OLIWA A., SŁOMKA E, [et al.] ; Ministerstwo Środowiska, Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie. Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska. Katedra Geologii Ogólnej, Ochrony Środowiska i Geoturystyki, Państwowy Instytut Geologiczny – Państwowy Instytut Badawczy. Oddział Dolnośląski we Wrocławiu. — Kraków : [s. n.], 2012. — mapa na 55 ark.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

22
 • Mapa obiektów dziedzictwa geologiczno-górniczego Geostrady Sudeckiej na podkładzie mapy topograficznej w skali 1:25 000[Geological and mining heritage map of the Sudetic Geostrada Trail on a base topographic map at 1:25 000 scale] / red. BARTUŚ T ; aut.: T. SŁOMKA, BARTUŚ T., MASTEJ W., STEFANIUK M., ŁODZIŃSKI M., MAYER W., DOKTOR M., BĘBENEK S., GOLONKA J., WAŚKOWSKA-OLIWA A., SŁOMKA E, [et al.] ; Ministerstwo Środowiska, Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie. Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska. Katedra Geologii Ogólnej, Ochrony Środowiska i Geoturystyki, Państwowy Instytut Geologiczny – Państwowy Instytut Badawczy. Oddział Dolnośląski we Wrocławiu. — Kraków : [s. n.], 2012. — mapa na 55 ark.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

23
24
 • Mapy lokalizacyjne geostanowisk Geostrady Sudeckiej w skali 1:10 000[Geosites localization maps of the Sudetic Geostrada Trail at 1: 10 000 scale] / red. BARTUŚ. T. ; aut.: T. SŁOMKA, BARTUŚ T., MASTEJ W., STEFANIUK M., ŁODZIŃSKI M., MAYER W., DOKTOR M., BĘBENEK S., GOLONKA J., WAŚKOWSKA-OLIWA A., SŁOMKA E, [et al.] ; Ministerstwo Środowiska, Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie. Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska. Katedra Geologii Ogólnej, Ochrony Środowiska i Geoturystyki, Państwowy Instytut Geologiczny – Państwowy Instytut Badawczy. Oddział Dolnośląski we Wrocławiu. — Kraków : [s. n.], 2012. — mapy na 42 ark.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

25
 • Microanalytical methods like micro-Raman and microprobe as a useful tool for identification solid solutions in henritermierite and schorlomite group minerals / M. ŁODZIŃSKI, P. JELEŃ, T. BARTUŚ, W. MASTEJ, M. GAWĘDA // W: XV\textsuperscript{th} International conference on Molecular spectroscopy : from molecules to molecular materials, biological molecular systems and nanostructures : 15–19.9.2019, Wrocław–Wojanów : programme, abstracts, list of authors / eds. Marek Drozd, Małgorzata Kucharska, Anna Łukowiak. — Wrocław : Institute of Low Temperature and Structure Research of the Polish Academy of Sciences, cop. 2019. — ISBN: 978-83-939559-0-9. — S. 166, P94. — Bibliogr. s. 166. — Dostęp również online: {https://www.intibs.pl/icms2019/ksiazka_electronic_b5.pdf} [2019-09-30]

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: