Wykaz publikacji wybranego autora

Maciej Borowiec, mgr inż.

doktorant

Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska
WGGiOŚ-kgo, Katedra Geologii Ogólnej i Geoturystyki


Identyfikatory Autora

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: brak
1
  • Analiza zależności przepuszczalności utworów dolomitu głównego od ich porowatości
2
  • Badania kompakcji pokrywy osadowej środkowej i północnej Polski
3
  • Obiekty geologiczne godne ochrony w południowej części Beskidu Śląskiego
4
  • Statystyczna analiza parametrów zbiornikowych utworów mezozoiku Niżu Środkowopolskiego