Wykaz publikacji wybranego autora

Piotr Andrzej Strzeboński, dr inż.

adiunkt

Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska
WGGiOŚ-kgo, Katedra Geologii Ogólnej i Geoturystyki

[dyscyplina wiodąca] dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych / nauki o Ziemi i środowisku


[poprzednia klasyfikacja] obszar nauk przyrodniczych / dziedzina nauk o Ziemi / geologia


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: 0000-0003-2627-0378

ResearcherID: A-5999-2017

Scopus: 56568440600

PBN: 900497

OPI Nauka Polska

System Informacyjny AGH (SkOs)

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 38, z ogólnej liczby 39 publikacji Autora


1
 • [referat, 2009]
 • Tytuł“Ammonite” structures from the Western Flysch Carpathians
  AutorzyPiotr STRZEBOŃSKI
  ŹródłoSediment 2009 : 6textsuperscript{th} Annual conference of SEPM-CES : Kraków, 24–25 June, 2009 : Abstracts and field guide / ed. Grzegorz Haczewski. — Warszawa : Polish Geological Institute, 2009. — S. 39
2
 • [abstrakt w czasopiśmie, 2006]
 • TytułCohesive debrites in the Istebna beds (Upper Senonian – Paleocene) of the Silesian series, Outer Flysch Carpathians
  AutorzyP. STRZEBOŃSKI
  ŹródłoSchriftenreihe der Deutschen Gesellschaft für Geowissenschaften. — 2006 Hft. 45, s. 160–161
3
 • [artykuł w czasopiśmie, 2007]
 • TytułCzarna kreda fliszu morawskiego
  AutorzyAnna WAŚKOWSKA-OLIWA, Jan GOLONKA, Piotr STRZEBOŃSKI
  ŹródłoGeoturystyka. — 2007 nr 1, s. 29–36
4
 • [referat, 2013]
 • TytułDebrites of the Istebna Beds with exotic limestones from the Beskid Mały Mountains (Polish Outer Carpathians)
  AutorzyPiotr STRZEBOŃSKI, Justyna Kowal-Kasprzyk, Barbara Olszewska
  ŹródłoMIKRO-2013 : 14th Czech-Slovak-Polish palaentological conference and 9th Polish micropalaeontological workshop : abstracts volume / ed. by Marta Bąk, [et al.]. — Poland : The Grzybowski Foundation, 2013. — S. 53–54
5
6
 • [referat, 2013]
 • TytułDebryty piaskowcowo-zlepieńcowe w warstwach istebniańskich Beskidu Śląskiego (Karpaty zewnętrzne)
  AutorzyPiotr STRZEBOŃSKI
  ŹródłoPOKOS 5'2013 : głębokomorska sedymentacja fliszowa : sedymentologiczne aspekty historii basenów karpackich : V polska konferencja sedymentologiczna : Żywiec, 16–19.05.2013 : abstrakty referatów i posterów oraz artykuły : przewodnik do wycieczek / pod red. nauk. Michała Krobickiego i Anny Feldman-Olszewskiej. — Warszawa : Państwowy Instytut Geologiczny – Państwowy Instytut Badawczy, 2013. — S. 283–296
7
 • [referat w czasopiśmie, 1999]
 • TytułDeep-sea siliciclastic sedimentation of the Istebna Beds (Campanian – Paleocene) in the Silesian Beskid, the Polish Carpathians
  AutorzyP. STRZEBOŃSKI, R. KOCOŃ, M. BOROWIEC
  ŹródłoGeologica Carpathica. — 1999 vol. 50 spec. iss., s. 74–75
8
 • [referat, 2004]
 • TytułEgzotykowe debryty warstw istebniańskich (górny senon-paleocen) na zachód od Skawy
  AutorzyPiotr STRZEBOŃSKI
  ŹródłoEgzotyki karpackie : znaczenie w rekonstrukcjach paleogeograficzno-geotektonicznych : ogólnopolskie seminarium : Kraków, 13 grudnia 2004 / red. Michał Krobicki. — Kraków : Akademia Góniczo-Hutnicza. Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska, [2004]. — S. 65–67
9
 • [artykuł w czasopiśmie, 2017]
 • TytułExotic clasts, debris flow deposits and their significance for reconstruction of the Istebna Formation (Late Cretaceous-Paleocene, Silesian Basin, Outer Carpathians)
  AutorzyPiotr STRZEBOŃSKI, Justyna Kowal-Kasprzyk, Barbara Olszewska
  ŹródłoGeologica Carpathica. — 2017 vol. 68 no. 6, s. 562–582. — tekst: https://goo.gl/V8dqLv
10
 • [referat, 2015]
 • TytułFrom turbidites to debrites – the upper Godula Formation vs the lower Istebna Formation (Late Cretaceous, Silesian succession, Western Flysch Carpathians)
  AutorzyPiotr STRZEBOŃSKI
  Źródło31textsuperscript{st} IAS meeting of sedimentology [Dokument elektroniczny] : Kraków 22textsuperscript{nd}–25textsuperscript{th} June, 2015 : abstracts / Polish Geological Society. — Kraków : Polish Geological Society, 2015. — S. 506
11
 • [referat w czasopiśmie, 2008]
 • TytułGórnojurajskie-dolnokredowe skały macierzyste w zachodniej części Karpat fliszowych
  AutorzyJan GOLONKA, Irena Matyasik, Petr Skupien, Dariusz WIĘCŁAW, Anna WAŚKOWSKA-OLIWA, Michał KROBICKI, Piotr STRZEBOŃSKI, Zdeněk Vašíček
  ŹródłoGeologia : kwartalnik Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie. — 2008 t. 34 z. 3/1, s. 73–81. — tekst: http://journals.bg.agh.edu.pl/GEOLOGIA/2008-03-1/Geologia_2008_3-1_04.pdf
12
 • [artykuł w czasopiśmie, 2007]
 • TytułKaskady Rodła atrakcją geoturystyczną Beskidu Śląskiego
  AutorzyPiotr STRZEBOŃSKI, Tadeusz SŁOMKA
  ŹródłoGeoturystyka. — 2007 nr 1, s. 21–28
13
 • [książka, 2012]
 • TytułKatalog obiektów geoturystycznych w obrębie pomników i rezerwatów przyrody nieożywionej : projekt badawczy nr: 523/2010/Wn-50/FG-GO-TX/D
  Autorzyred. nauk. Tadeusz SŁOMKA ; autorzy: Tomasz BARTUŚ, Sławomir BĘBENEK, Marek DOKTOR, Jan GOLONKA, Danuta ILCEWICZ-STEFANIUK, Andrzej JONIEC, Marek KRĄPIEC, Michał KROBICKI, Marek ŁODZIŃSKI, Włodzimierz Margielewski, Wojciech MASTEJ, Wojciech MAYER, Krzysztof MIŚKIEWICZ, Elżbieta SŁOMKA, Tadeusz SŁOMKA, Renata STADNIK, Michał STEFANIUK, Piotr STRZEBOŃSKI, Jan Urban, Anna WAŚKOWSKA, Ewa WELC
  DetailsKraków : [s. n.], 2012. — 719 s.
14
 • [książka, 2013]
 • TytułKatalog obiektów geoturystycznych w obrębie pomników i rezerwatów przyrody nieożywionej
  Autorzyred. nauk. Tadeusz SŁOMKA ; aut.: Tomasz BARTUŚ, Sławomir BĘBENEK, Marek DOKTOR, Jan GOLONKA, Danuta ILCEWICZ-STEFANIUK, Andrzej JONIEC, Marek KRĄPIEC, Michał KROBICKI, Marek ŁODZIŃSKI, Wojciech MASTEJ, Wojciech MAYER, Krzysztof MIŚKIEWICZ, Elżbieta SŁOMKA, Tadeusz SŁOMKA, Renata STADNIK, Michał STEFANIUK, Piotr STRZEBOŃSKI, Anna WAŚKOWSKA, Ewa WELC, [et al.]
  DetailsWyd. 2 uzup. i popr.. — Kraków : AGH Akademia Górniczo-Hutnicza. Wydział Geologii Geofizyki i Ochrony Środowiska. Katedra Geologii Ogólnej i Geoturystyki, 2013. — 719 s.
15
 • [książka, 2006]
 • TytułKatalog obiektów geoturystycznych w Polsce : (obejmuje wybrane geologiczne stanowiska dokumentacyjne) : projekt badawczy nr: 655/2004/Wn-06/FG-go-tx/D
  AutorzyTadeusz SŁOMKA, Alicja KICIŃSKA-ŚWIDERSKA, Marek DOKTOR, Andrzej JONIEC, Stefan W. ALEXANDROWICZ [et al.], Tomasz BARTUŚ [et al.], Ireneusz FELISIAK, Aleksander GARLICKI, Jan GOLONKA [et al.], Danuta ILCEWICZ-STEFANIUK [et al.], Jarosław KĘDZIERSKI [et al.], Andrzej KRAWCZYK [et al.], Katarzyna KRÓL [et al.], Wojciech MASTEJ, Jacek MATYSZKIEWICZ [et al.], Wojciech MAYER [et al.], Krzysztof MIŚKIEWICZ [et al.], Tadeusz LEŚNIAK [et al.], Elżbieta SŁOMKA [et al.], Tadeusz SOKOŁOWSKI, Renata STADNIK, Michał STEFANIUK, Piotr STRZEBOŃSKI [et al.], Anna WAŚKOWSKA-OLIWA [et al.], red.: Tadeusz SŁOMKA, Marek DOKTOR, Andrzej JONIEC, Alicja KICIŃSKA-ŚWIDERSKA ; Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Ministerstwo Środowiska
  DetailsKraków : [Akademia Górniczo-Hutnicza. Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska], 2006. — 260 s.
16
 • [referat, 2008]
 • TytułKontrast sedymentacyjny na granicy dolnego i górnego senonu zachodniej części serii śląskiej Karpat
  AutorzyPiotr STRZEBOŃSKI, Tadeusz SŁOMKA
  ŹródłoPierwszy Polski Kongres Geologiczny : Kraków 26–28 czerwca 2008 : abstrakty / zest. Grzegorz Haczewski. — Kraków : Polskie Towarzystwo Geologiczne, 2008. — S. 115–116
17
 • [artykuł w czasopiśmie, 2015]
 • TytułLate Cretaceous-Early Paleogene sandy-to-gravelly debris flows and their sediments in the Silesian Basin of the Alpine Tethys (Western Outer Carpathians, Istebna Formation)
  AutorzyPiotr STRZEBOŃSKI
  ŹródłoGeological Quarterly. — 2015 vol. 59 iss. 1, s. 195–214. — tekst: https://gq.pgi.gov.pl/article/view/10660/pdf_1176
18
 • [referat, 2008]
 • TytułMarginal part of Western Carpathians and Carpathian Foredeep – flysch and molasse sedimentation, tectonics, ancient and modern mining
  AutorzyMichał KROBICKI, Jan GOLONKA, Katarzyna CYRAN, Tadeusz LEŚNIAK, Piotr STRZEBOŃSKI, Tomasz TOBOŁA
  ŹródłoGEOTOUR 2008 : “Geotourism and mining heritage” : 4textsuperscript{nd} international conference : 26–28 June 2008, Kraków, Poland / ed. Tadeusz Słomka ; AGH University of Science and Technology. Faculty of Geology, Geophysics and Environmental Protection, IAGt – International Association for Geotourism. — [Kraków : AGH UST], [2008]. — S. 83–111
19
 • [referat, 2015]
 • TytułMicrofossils from the Istebna beds: implications for stratigraphy and depositional environment
  AutorzyAndrzej Szydło, Barbara Słodkowska, Piotr Nescieruk, Piotr STRZEBOŃSKI
  Źródło16th Czech-Slovak-Polish palaeontological conference and 10th Polish micropalaeontological workshop : September 2015, Olomouc : abstracts book and excursion guide / ed. M. Bubík, A. Ciurej, M. A. Kaminski. — Kraków : The Grzybowski Foundation & Micropress Europe, 2015. — S. 74-75
20
 • [referat, 2012]
 • TytułOrganic-rich shales of the Proto-Silesian Basin in Polish-Czech Carpathians
  AutorzyWAŚKOWSKA Anna, GOLONKA Jan, KROBICKI Michał, STRZEBOŃSKI Piotr, Vašíček Zdeněk, Skupien Petr
  ŹródłoGeoShale 2012 : recent advances in geology of fine-grained sediments : international conference : 14–16 May 2012, Warsaw, Poland : book of abstracts, field trip guidebook. — Warsaw : Polish Geological Institute – National Research Institute, 2012. — S. 157
21
 • [artykuł w czasopiśmie, 2009]
 • TytułPiaskowcowo-zlepieńcowe formy skałkowe – wiecej niż atrakcja turystyczna
  AutorzyPiotr STRZEBOŃSKI
  ŹródłoGeoturystyka. — 2009 nr 1–2, s. 49–60
22
 • [artykuł w czasopiśmie, 2009]
 • TytułPiaskowcowo-zlepieńcowe formy skałkowe – więcej niż atrakcja turystyczna
  AutorzyPiotr STRZEBOŃSKI
  ŹródłoGeoturystyka. — 2009 nr 2, s. 15–26
23
 • [referat, 2008]
 • TytułPóźnokredowo-wczesnopaleogeńskie debryty kohezyjne warstw istebniańskich zachodniej części serii śląskiej Karpat
  AutorzyPiotr STRZEBOŃSKI
  ŹródłoKompleksy chaotyczne Karpat polskich : Kraków–Polańczyk, 24.09–27.09.2008. — [Kraków] : Oddział Karpacki Państwowego Instytutu Geologicznego, [2008]. — K. 18–21
24
 • [referat, 2003]
 • TytułSedimentary environment of the Istebna Beds (Upper Senonian – Paleocene), Polish Flysch Carpathians
  AutorzyPiotr STRZEBOŃSKI
  ŹródłoSediment 2004 : 31.05–06.06.2004 Aahen : Kurzfassungen und Exkursionsführer / Hrsg.: Peter Kukla, [et al.]. — Hannover : Deutsche Gologische Gesellschaft, cop. 2003. — S. 156
25
 • [referat w czasopiśmie, 2001]
 • TytułSedimentary environment of the Istebna beds (Upper Senonian-Palaeocene) of the Silesian Beskid Mts, the Polish Flysch Carpathians
  AutorzyPiotr STRZEBOŃSKI
  ŹródłoBiuletyn Państwowego Instytutu Geologicznego. Hydrogeologia. — 2001 nr 396, s. 147