Wykaz publikacji wybranego autora

Piotr Andrzej Strzeboński, dr inż.

adiunkt

Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska
WGGiOŚ-kgo, Katedra Geologii Ogólnej i Geoturystyki

[dyscyplina wiodąca] dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych / nauki o Ziemi i środowisku


[poprzednia klasyfikacja] obszar nauk przyrodniczych / dziedzina nauk o Ziemi / geologia


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: 0000-0003-2627-0378

ResearcherID: A-5999-2017

Scopus: 56568440600

PBN: 900497

OPI Nauka Polska

System Informacyjny AGH (SkOs)Statystyka obejmuje publikacje afiliowane AGH od 2008 roku włącznie

typ publikacji
rocznikl. publ.książkifragm.referatyartykułypatentymapyred. czas.inne
ogółem38331616
201711
2015422
2013312
2012211
201122
201011
2009514
2008862
200722
2006211
2005211
200422
200311
200122
199911
język publikacji
rocznikrazempolskojęzyczneanglojęzycznepozostałe języki
ogółem3818182
201711
201544
20133111
2012211
201122
201011
200955
2008844
200722
2006211
2005211
200422
200311
2001211
199911
kraj wydania
rocznikrazempubl. krajowepubl. zagraniczne
ogółem38317
201711
2015422
201333
201222
201122
201011
200955
2008871
200722
2006211
200522
200422
200311
200122
199911
Lista Filadelfijska
rocznikrazempubl. z LFpubl. pozostałe
ogółem38434
201711
2015422
201333
201222
201122
201011
200955
2008817
200722
200622
200522
200422
200311
200122
199911
punktacja MNiSW
rocznikrazempubl. z pkt. MNiSWpubl. pozostałe
ogółem381523
201711
2015422
2013312
2012211
201122
201011
2009541
2008826
2007211
200622
200522
200422
200311
200122
199911
publikacje recenzowane
rocznikrazempubl. recenzowanepubl. nierecenzowane
ogółem381721
201711
2015422
2013312
2012211
201122
201011
2009541
2008826
200722
200622
2005211
200422
200311
2001211
1999111
 • “Ammonite” structures from the Western Flysch Carpathians / Piotr STRZEBOŃSKI // W: Sediment 2009 : 6\textsuperscript{th} Annual conference of SEPM-CES : Kraków, 24–25 June, 2009 : Abstracts and field guide / ed. Grzegorz Haczewski. — Warszawa : Polish Geological Institute, 2009. — ISBN: 978-83-7538-632-5. — S. 39. — Bibliogr. s. 39

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

2
 • Cohesive debrites in the Istebna beds (Upper Senonian – Paleocene) of the Silesian series, Outer Flysch Carpathians / P. STRZEBOŃSKI // Schriftenreihe der Deutschen Gesellschaft für Geowissenschaften ; ISSN 1860-1782. — 2006 Hft. 45, s. 160–161. — Bibliogr. s. 160–161. — SEDIMENT 2006 : 21th Meeting of Sedimentologists ; 4th Meeting of SEPM Central European Section : June 6–11, 2006 Göttingen, Germany : abstracts and field trips / Hrsg. Hilmar v. Eynatten, [et al.]. — Hannover : Deutsche Gesellschaft für Geowissenschaften, cop. 2006. — ISBN 3-932537-41-6

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
 • Czarna kreda fliszu morawskiegoThe Black Cretaceous of the Moravian Flysh / Anna WAŚKOWSKA-OLIWA, Jan GOLONKA, Piotr STRZEBOŃSKI // Geoturystyka = Geotourism ; ISSN 1731-0830. — 2007 nr 1, s. 29–36. — Bibliogr. s. 36, Streszcz., Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

4
 • Debrites of the Istebna Beds with exotic limestones from the Beskid Mały Mountains (Polish Outer Carpathians) / Piotr STRZEBOŃSKI, Justyna Kowal-Kasprzyk, Barbara Olszewska // W: MIKRO-2013 : 14th Czech-Slovak-Polish palaentological conference and 9th Polish micropalaeontological workshop : abstracts volume / ed. by Marta Bąk, [et al.]. — Poland : The Grzybowski Foundation, 2013. — (Grzybowski Foundation Special Publication ; 19). — ISBN: 13-978-83-88927-34-8. — S. 53–54. — Bibliogr. s. 54

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

5
 • Debryty kohezyjne warstw istebniańskich (Senon Górny – Paleocen) na zachód od SkawyCohesive debrites of the Istebna Beds (Upper Senonian – Paleocene) West of the Skawa River / Piotr STRZEBOŃSKI // Geologia : kwartalnik Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie ; ISSN 0138-0974. — 2005 t. 31 z. 2, s. 201–224. — Bibliogr. s. 217–223, Streszcz., Summ.. — tekst: http://journals-1bg-1agh-1edu-1pl-1ftlf1r4g1068.wbg2.bg.agh.edu.pl/GEOLOGIA/2005-02/Geologia_2005_2_04.pdf

 • słowa kluczowe: warstwy istebniańskie, Karpaty zewnętrzne, jednostka śląska, senon górny – paleocen, fartuchy, kohezyjne spływy rumoszowe, debryty kohezyjne, egzotyki

  keywords: exotics, Istebna Beds, the Outer Flysch Carpathians, Silesian Unit, Upper Senonian – Paleocene, aprons, cohesive debris flows, cohesive debrites

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

6
 • Debryty piaskowcowo-zlepieńcowe w warstwach istebniańskich Beskidu Śląskiego (Karpaty zewnętrzne)[Sandstone-conglomerate debrites in the Istebna Beds of the Beskid Śląski Mountains (Outer Carpathians)] / Piotr STRZEBOŃSKI // W: POKOS 5'2013 : głębokomorska sedymentacja fliszowa : sedymentologiczne aspekty historii basenów karpackich : V polska konferencja sedymentologiczna : Żywiec, 16–19.05.2013 : abstrakty referatów i posterów oraz artykuły : przewodnik do wycieczek / pod red. nauk. Michała Krobickiego i Anny Feldman-Olszewskiej. — Warszawa : Państwowy Instytut Geologiczny – Państwowy Instytut Badawczy, 2013. — ISBN: 978-83-7863-192-7. — S. 283–296. — Bibliogr. s. 294–296, Abstr.. — P. Strzeboński – afiliacja: Akademia Górniczo-Hutnicza

 • słowa kluczowe: piaskowo-żwirowe spływy rumoszowe, fartuchowy system depozycyjny, głębokowodne ruchy masowe, podmorskie spływy grawitacyjne, warstwy istebniańskie, płaszczowina śląska, Karpaty fliszowe

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

7
 • Deep-sea siliciclastic sedimentation of the Istebna Beds (Campanian – Paleocene) in the Silesian Beskid, the Polish Carpathians / P. STRZEBOŃSKI, R. KOCOŃ, M. BOROWIEC // Geologica Carpathica ; ISSN 1335-0552. — 1999 vol. 50 spec. iss., s. 74–75. — Bibliogr. s. 75. — Numer ISSN w bazie Web of Science: 0016-7738. — Carpathian Geology 2000 : international geological conference : October 11–14, 1999, Smolenice, Slovak Republic. — Bratislava : Slovak Academic Press, [1999]

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

8
 • Egzotykowe debryty warstw istebniańskich (górny senon-paleocen) na zachód od Skawy[Exotic debrites of the Istebna Beds (Upper Senonian-Paleocene) to the west of Skawa River] / Piotr STRZEBOŃSKI // W: Egzotyki karpackie : znaczenie w rekonstrukcjach paleogeograficzno-geotektonicznych : ogólnopolskie seminarium : Kraków, 13 grudnia 2004 / red. Michał Krobicki. — Kraków : Akademia Góniczo-Hutnicza. Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska, [2004]. — S. 65–67. — Bibliogr. s. 66–67

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

9
 • Exotic clasts, debris flow deposits and their significance for reconstruction of the Istebna Formation (Late Cretaceous-Paleocene, Silesian Basin, Outer Carpathians) / Piotr STRZEBOŃSKI, Justyna Kowal-Kasprzyk, Barbara Olszewska // Geologica Carpathica ; ISSN 1335-0552. — 2017 vol. 68 no. 6, s. 562–582. — Bibliogr. s. 579–582, Abstr.. — Publikacja dostępna online od: 2017-12-12. — tekst: https://goo.gl/V8dqLv

 • keywords: Flysch Carpathians, Silesian Nappe, Silesian Basin, Istebna Formation, Silesian Ridge, debris flows, apron, limestone exotic clasts

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.1515/geoca-2017-0037

10
 • From turbidites to debrites – the upper Godula Formation vs the lower Istebna Formation (Late Cretaceous, Silesian succession, Western Flysch Carpathians) / Piotr STRZEBOŃSKI // W: 31\textsuperscript{st} IAS meeting of sedimentology [Dokument elektroniczny] : Kraków 22\textsuperscript{nd}–25\textsuperscript{th} June, 2015 : abstracts / Polish Geological Society. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — Kraków : Polish Geological Society, 2015. — Dysk Flash. — S. 506

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

11
 • Górnojurajskie-dolnokredowe skały macierzyste w zachodniej części Karpat fliszowychUpper Jurassic-Lower Cretaceous source rocks in the western part of the Flysch Carpathians / Jan GOLONKA, Irena Matyasik, Petr Skupien, Dariusz WIĘCŁAW, Anna WAŚKOWSKA-OLIWA, Michał KROBICKI, Piotr STRZEBOŃSKI, Zdeněk Vašíček // Geologia : kwartalnik Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie ; ISSN 0138-0974. — 2008 t. 34 z. 3/1, s. 73–81. — Bibliogr. s. 79–81, Streszcz., Abstr.. — JURASSICA VII : Żywiec/Štramberk, 27–29.09.2008 : artykuły wprowadzające i objaśnienia do wycieczki terenowej / Polskie Towarzystwo Geologiczne. Sekcja Polska – Grupa Robocza Systemu Jurajskiego. — Kraków : AGH Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne, 2008. — Na k. tyt. dod.: Utwory przełomu jury i kredy w zachodnich Karpatach fliszowych polsko-czeskiego pogranicza. — tekst: http://journals.bg.agh.edu.pl/GEOLOGIA/2008-03-1/Geologia_2008_3-1_04.pdf

 • słowa kluczowe: węglowodory, Karpaty zewnętrzne, baseny sedymentacyjne, górna jura, dolna kreda, skały macierzyste

  keywords: hydrocarbons, Upper Jurassic, Lower Cretaceous, Outer Carpathians, source rocks, sedimentary basins

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

12
 • Kaskady Rodła atrakcją geoturystyczną Beskidu ŚląskiegoThe Rodło Cascades as a geotouristic attraction of the Silesian Beskid Mts. / Piotr STRZEBOŃSKI, Tadeusz SŁOMKA // Geoturystyka = Geotourism ; ISSN 1731-0830. — 2007 nr 1, s. 21–28. — Bibliogr. s. 28, Streszcz., Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

13
14
15
16
 • Kontrast sedymentacyjny na granicy dolnego i górnego senonu zachodniej części serii śląskiej Karpat[Sedimentary contrast at the border of the Lower and Upper Senonian in the western part of the Silesian series of the Carpathians] / Piotr STRZEBOŃSKI, Tadeusz SŁOMKA // W: Pierwszy Polski Kongres Geologiczny : Kraków 26–28 czerwca 2008 : abstrakty / zest. Grzegorz Haczewski. — Kraków : Polskie Towarzystwo Geologiczne, 2008. — ISBN: 978-83-924869-4-7. — S. 115–116

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

17
 • Late Cretaceous-Early Paleogene sandy-to-gravelly debris flows and their sediments in the Silesian Basin of the Alpine Tethys (Western Outer Carpathians, Istebna Formation) / Piotr STRZEBOŃSKI // Geological Quarterly ; ISSN 1641-7291. — 2015 vol. 59 iss. 1, s. 195–214. — Bibliogr. s. 211–214. — tekst: https://gq.pgi.gov.pl/article/view/10660/pdf_1176

 • keywords: Flysch Carpathians, Silesian Nappe, Istebna Formation, sediment gravity flows, deep-water debris flows, apron depositional system

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.7306/gq.1183

18
 • Marginal part of Western Carpathians and Carpathian Foredeep – flysch and molasse sedimentation, tectonics, ancient and modern mining / Michał KROBICKI, Jan GOLONKA, Katarzyna CYRAN, Tadeusz LEŚNIAK, Piotr STRZEBOŃSKI, Tomasz TOBOŁA // W: GEOTOUR 2008 : “Geotourism and mining heritage” : 4\textsuperscript{nd} international conference : 26–28 June 2008, Kraków, Poland / ed. Tadeusz Słomka ; AGH University of Science and Technology. Faculty of Geology, Geophysics and Environmental Protection, IAGt – International Association for Geotourism. — [Kraków : AGH UST], [2008]. — ISBN: 978-83-88927-17-1. — S. 83–111. — Bibliogr. s. 108–111

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

19
 • Microfossils from the Istebna beds: implications for stratigraphy and depositional environment / Andrzej Szydło, Barbara Słodkowska, Piotr Nescieruk, Piotr STRZEBOŃSKI // W: 16th Czech-Slovak-Polish palaeontological conference and 10th Polish micropalaeontological workshop : September 2015, Olomouc : abstracts book and excursion guide / ed. M. Bubík, A. Ciurej, M. A. Kaminski. — Kraków : The Grzybowski Foundation & Micropress Europe, 2015. — (Grzybowski Foundation Special Publication ; no. 21). — ISBN: 978-83-941956-0-1. — S. 74-75

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

20
 • Organic-rich shales of the Proto-Silesian Basin in Polish-Czech Carpathians / WAŚKOWSKA Anna, GOLONKA Jan, KROBICKI Michał, STRZEBOŃSKI Piotr, Vašíček Zdeněk, Skupien Petr // W: GeoShale 2012 : recent advances in geology of fine-grained sediments : international conference : 14–16 May 2012, Warsaw, Poland : book of abstracts, field trip guidebook. — Warsaw : Polish Geological Institute – National Research Institute, 2012. — ISBN: 978-83-7538-975-3. — S. 157

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

21
 • Piaskowcowo-zlepieńcowe formy skałkowe – wiecej niż atrakcja turystycznaSandstone-conglomerate rocky forms – more than a tourist attraction / Piotr STRZEBOŃSKI // Geoturystyka = Geotourism ; ISSN 1731-0830. — 2009 nr 1–2, s. 49–60. — Bibliogr. s. 59–60, Streszcz., Abstr.. — Rozszerzone streszczenie w j. ang. s. 59

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

22
 • Piaskowcowo-zlepieńcowe formy skałkowe – więcej niż atrakcja turystycznaSandstone-conglomerate rocky forms – more than a tourist attraction / Piotr STRZEBOŃSKI // Geoturystyka = Geotourism ; ISSN 1731-0830. — 2009 nr 2, s. 15–26. — Bibliogr. s. 25–26, Streszcz., Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

23
 • Późnokredowo-wczesnopaleogeńskie debryty kohezyjne warstw istebniańskich zachodniej części serii śląskiej Karpat[Late Cretaceous-Early Paleogene cohesive debrites of the Istebna Beds in the western part of the Silesian Unit of the Carpathians] / Piotr STRZEBOŃSKI // W: Kompleksy chaotyczne Karpat polskich : Kraków–Polańczyk, 24.09–27.09.2008. — [Kraków] : Oddział Karpacki Państwowego Instytutu Geologicznego, [2008]. — K. 18–21. — Bibliogr. k. 20–21

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

24
 • Sedimentary environment of the Istebna Beds (Upper Senonian – Paleocene), Polish Flysch Carpathians / Piotr STRZEBOŃSKI // W: Sediment 2004 : 31.05–06.06.2004 Aahen : Kurzfassungen und Exkursionsführer / Hrsg.: Peter Kukla, [et al.]. — Hannover : Deutsche Gologische Gesellschaft, cop. 2003. — (Schriftenreihe der Deutschen Geologischen Gesellschaft ; ISSN 1616-0606 ; H. 33). — ISBN10: 3-932537-05-X. — S. 156

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

25
 • Sedimentary environment of the Istebna beds (Upper Senonian-Palaeocene) of the Silesian Beskid Mts, the Polish Flysch Carpathians / Piotr STRZEBOŃSKI // Biuletyn Państwowego Instytutu Geologicznego = Geological Bulletin of the Polish Geological Institute ; ISSN 0867-6143. Hydrogeologia ; ISSN 1644-0870. — Tytuł poprz.: Biuletyn Instytutu Geologicznego. — 2001 nr 396, s. 147. — Carpathians palaeogeography and geodynamics: a multidisciplinary approach : 12th meeting of the Association of European Geological Societies MAEGS 2001 : Kraków, 8–15 September 2001 : abstracts / scientific ed. Witold Zuchiewicz. — Warszawa : Państwowy Instytut Geologiczny, 2001

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: