Wykaz publikacji wybranego autora

Joanna Karlikowska, dr inż.

asystent

Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska
WGGiOŚ-khgi, Katedra Hydrogeologii i Geologii Inżynierskiej


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: brak

OPI Nauka Polska

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 17, z ogólnej liczby 17 publikacji Autora


1
 • [referat, 2003]
 • TytułChanges of chemical composition of infiltrating waters in loess loam profile
  AutorzyJoanna KARLIKOWSKA, Agnieszka KARPIŃSKA-RZEPA, Magdalena MAJCHRZAK
  ŹródłoHydrogeochémia '03 : aktuálne problémy hydrogeochémie. 1., Legislatíva a jej aplikácia v praxi : 2. Modelovanie v hydrogeochémii : 3. Aktuálne problémy hydrogeochémie : zbornik z vedeckej konferencie : 12.–13. jún 2003 Bratislava. VII. ročník / Univerzita Komenského v Bratislave. Prírodovedecká fakulta. Katedra hydrogeológie ; Slovenská asociácia hydrogeológov ; Uniwersytet Śląski w Katowicach. Wydział Nauk o Ziemi. Katedra Hydrogeologii i Geologii Inżynierskiej. — Bratislava : PRIF UK. Katedra hydrogeológie, 2003. — S. 74–79
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

2
 • [referat, 2004]
 • TytułGeostatystyczna ocena zmienności pola hydrogeochemicznego w GZWP 451 – Subzbiornik Bogucice
  AutorzyKARLIKOWSKA Joanna
  ŹródłoHydrogeochémia 04 : “teorie a praxe v hydrogeologických aplikacích” : VIII. ročník mezinárodní vědecké konference : 24. 6.–25. 6. 2004 Ostrava / Vysoká Škola Báňská – Technická Univerzita Ostrava. HGF Institut geologického inženýrství, PRIF UK Bratislava. Katedra hydrogeológie, Uniwersytet Śląski w Katowicach. Katedra Hydrogeologii i Geologii Inżynierskiej. — Ostrava : VŠB – TU, 2004. — S. 29–32
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
 • [referat, 2004]
 • TytułGospodarowanie zbiornikami wód podziemnych z uwzględnieniem ich jakości
  AutorzyStanisław WITCZAK, Joanna KARLIKOWSKA
  ŹródłoProblemy wykorzystania wód podziemnych w gospodarce komunalnej : materiały na XV sympozjum naukowo-techniczne pt. Gospodarowanie wodami podziemnymi w Unii Europejskiej : Częstochowa 22–23 kwietnia 2004 r. / red. prowadz. Elżbieta Kowalczyk ; Polskie Zrzeszenie Inżynierów i Techników Sanitarnych. Oddział w Częstochowie, Koło Zakładowe PZITS przy „Wodociągach Częstochowskich” S. A.. — [Częstochowa : s. n.], [2004]. — S. 59–68
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

4
5
 • [referat, 2003]
 • TytułGroundwater dating with sulfur hexafluoride : methodology and field comparison with tritium and hydrodynamic methods
  AutorzyM. DULIŃSKI, J. KANIA, J. KARLIKOWSKA, M. Korczynski-Jackowicz, P. Mochalski, M. Opoka, K. RÓŻAŃSKI, I. ŚLIWKA, S. WITCZAK, A. Zuber
  ŹródłoInternational symposium on Isotope hydrology and integrated water resources management : Vienna, Austria 19–23 May 2003 : book of extended synopses : oral papers / International Atomic Energy Agency. — [Vienna : IAEA], [2003]. — S. 49–50
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

6
 • [referat, 2008]
 • TytułGroundwater vulnerability map of Poland as useful tool for risk assessment to groundwater resources
  AutorzyStanisław WITCZAK, Robert DUDA, Joanna KARLIKOWSKA, Anna ŻUREK
  ŹródłoOSLO 2008 [Dokument elektroniczny] : 33textsuperscript{rd} International Geological Congress : 6–14 August 2008, Oslo, Norway : abstract CD-ROM. — [Oslo : s. n.], [2008]. — S. [1]
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

7
 • [fragment książki, 2003]
 • TytułGZWP451, Bogucice: strefowość i modele przepływu
  AutorzyJarosław KANIA, Joanna KARLIKOWSKA, Jadwiga SZCZEPAŃSKA, Stanisław WITCZAK, Marek DULIŃSKI, Kazimierz RÓŻAŃSKI, Marcin Jackowicz-Korczyński, Andrzej Zuber
  ŹródłoWspółczesne problemy hydrogeologii, T. 11, cz. 1 / red. Halina Piekarek-Jankowska, Beata Jaworska-Szulc ; Politechnika Gdańska. Wydział Budownictwa Wodnego i Inżynierii Środowiska. — Gdańsk : WBWiIŚ PG, 2003. — S. 335–342
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

8
 • [fragment książki, 2002]
 • TytułHydrochemistry of Bogucice Sands aquifer as related to water ages
  AutorzyM. DULIŃSKI, J. KANIA, J. KARLIKOWSKA, M. Opoka, K. RÓŻAŃSKI, I. Śliwka, S. WITCZAK, A. Zuber
  ŹródłoJakość i podatność wód podziemnych na zanieczyszczenie / pod red. Hanny Rubin, Krystyna Rubina, Andrzeja J. Witkowskiego ; WNoZ UŚ. — Sosnowiec : WNoZ UŚ, 2002. — S. 25–34
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

9
 • [artykuł w czasopiśmie, 2003]
 • TytułKonceptualny model geochemiczny interakcji woda-skała strefy zasilania Subniecki Kędzierzyńsko-Głubczyckiej – GZWP 332
  AutorzyJoanna KARLIKOWSKA
  ŹródłoZeszyty Naukowe / Politechnika Śląska ; nr 1592. Górnictwo. — 2003 z. 256, s. 115–118
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

10
 • [artykuł w czasopiśmie, 2003]
 • TytułModelowanie hydrogeochemiczne procesów kształtujących skład wód podziemnych strefy zasilania Subzbiornika Bogucice (GZWP 451)
  AutorzyJoanna KARLIKOWSKA, Tadeusz RATAJCZAK, Stanisław L. WITCZAK
  ŹródłoZeszyty Naukowe / Politechnika Śląska ; nr 1592. Górnictwo. — 2003 z. 256, s. 119–124
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

11
 • [referat, 2005]
 • TytułMożliwość wykorzystania mapy podatności do weryfikacji stref wrażliwych na zanieczyszczenia azotanami
  AutorzyStanisław WITCZAK, Robert DUDA, Joanna KARLIKOWSKA, Anna ŻUREK
  ŹródłoWspółczesne problemy hydrogeologii : 6–9 września 2005, Toruń, T. 12 / red. Andrzej Sadurski, Arkadiusz Krawiec ; Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu. — Toruń : Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2005. — S. 715–721
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

12
 • [referat, 1999]
 • TytułPrzebieg zmian jakości wód podziemnych pod wpływem emisji związków siarki z Huty im. T. Sendzimira w Krakowie
  AutorzyJoanna KARLIKOWSKA
  ŹródłoWspółczesne problemy hydrogeologii : Hydrogeologia na przełomie wieków : Warszawa–Kielce 15–17 września 1999, T. 9 / red. Stefan Krajewski, Andrzej Sadurski ; Państwowy Instytut Geologiczny. — Warszawa : PIG, 1999. — S. 421–424
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

13
 • [fragment książki, 2003]
 • TytułPrzykłady badań modelowych zmian składu wód w różnych warunkach hydrogeochemicznych
  AutorzyJoanna KARLIKOWSKA
  ŹródłoWspółczesne problemy hydrogeologii, T. 11, cz. 2 / red. Bohdan Kozerski, Beata Jaworska-Szulc ; Politechnika Gdańska. Wydział Budownictwa Wodnego i Inżynierii Środowiska. — Gdańsk : WBWiIŚ PG, 2003. — S. 171–178
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

14
15
 • [referat, 2003]
 • TytułThe processes influenced on groundwater composition at Kedzierzyn-Glubczyce Subtrough, Southern Poland
  AutorzyJoanna KARLIKOWSKA
  ŹródłoHydrogeochémia '03 : aktuálne problémy hydrogeochémie. 1., Legislatíva a jej aplikácia v praxi : 2. Modelovanie v hydrogeochémii : 3. Aktuálne problémy hydrogeochémie : zbornik z vedeckej konferencie : 12.–13. jún 2003 Bratislava. VII. ročník / Univerzita Komenského v Bratislave. Prírodovedecká fakulta. Katedra hydrogeológie ; Slovenská asociácia hydrogeológov ; Uniwersytet Śląski w Katowicach. Wydział Nauk o Ziemi. Katedra Hydrogeologii i Geologii Inżynierskiej. — Bratislava : PRIF UK. Katedra hydrogeológie, 2003. — S. 80–85
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

16
 • [abstrakt w czasopiśmie, 2002]
 • TytułThe zonation of redox conditions in the grounwater aquifers in Poland
  AutorzyJoanna KARLIKOWSKA
  ŹródłoMineralia Slovaca. — 2002 vol. 34 no. 1 dod.: Geovestník, s. 7
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

17
 • [referat, 2001]
 • TytułZastosowanie modelowania geochemicznego w trzeciorzędowych zbiornikach wód podziemnych GZWP 332 i GZWP 451
  AutorzyJoanna KARLIKOWSKA
  ŹródłoWspółczesne problemy hydrogeologii : Wrocław 2001. 10, T. 2 / red. nauk. Tatiana Bocheńska, Stanisław Staśko. — Wrocław : Sudety. Oficyna Wydawnicza Oddziału Wrocławskiego PTTK na zlec. Instytutu Nauk Geologicznych Uniwersytetu Wrocławskiego, 2001. — S. 455–458
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: