Wykaz publikacji wybranego autora

Joanna Karlikowska, dr inż.

asystent

Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska
WGGiOŚ-khgi, Katedra Hydrogeologii i Geologii Inżynierskiej


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: brak

OPI Nauka Polska

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 17, z ogólnej liczby 17 publikacji Autora


1
 • Changes of chemical composition of infiltrating waters in loess loam profile
2
 • Geostatystyczna ocena zmienności pola hydrogeochemicznego w GZWP 451 – Subzbiornik Bogucice
3
 • Gospodarowanie zbiornikami wód podziemnych z uwzględnieniem ich jakości
4
 • Groundwater dating with $^{3}H$ and $SF_{6}$ in relation to mixing patterns, transport modelling and hydrochemistry
5
 • Groundwater dating with sulfur hexafluoride
6
 • Groundwater vulnerability map of Poland as useful tool for risk assessment to groundwater resources
7
 • GZWP451, Bogucice: strefowość i modele przepływu
8
 • Hydrochemistry of Bogucice Sands aquifer as related to water ages
9
 • Konceptualny model geochemiczny interakcji woda-skała strefy zasilania Subniecki Kędzierzyńsko-Głubczyckiej – GZWP 332
10
 • Modelowanie hydrogeochemiczne procesów kształtujących skład wód podziemnych strefy zasilania Subzbiornika Bogucice (GZWP 451)
11
 • Możliwość wykorzystania mapy podatności do weryfikacji stref wrażliwych na zanieczyszczenia azotanami
12
 • Przebieg zmian jakości wód podziemnych pod wpływem emisji związków siarki z Huty im. T. Sendzimira w Krakowie
13
 • Przykłady badań modelowych zmian składu wód w różnych warunkach hydrogeochemicznych
14
 • The geochemical model for water-rock interactions in the groundwater aquifer
15
 • The processes influenced on groundwater composition at Kedzierzyn-Glubczyce Subtrough, Southern Poland
16
 • The zonation of redox conditions in the grounwater aquifers in Poland
17
 • Zastosowanie modelowania geochemicznego w trzeciorzędowych zbiornikach wód podziemnych GZWP 332 i GZWP 451