Wykaz publikacji wybranego autora

Ewa Kmiecik, prof. dr hab.

profesor zwyczajny

Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska
WGGiOŚ-khgi, Katedra Hydrogeologii i Geologii Inżynierskiej


 • 2018

  [dyscyplina 1] dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych / nauki o Ziemi i środowisku


[poprzednia klasyfikacja] obszar nauk przyrodniczych / dziedzina nauk o Ziemi / geologia


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: 0000-0003-3249-4642 orcid iD

ResearcherID: L-9628-2013

Scopus: 6508013740

PBN: 5e709207878c28a04738ed39

OPI Nauka Polska

System Informacyjny AGH (SkOs)

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 217, z ogólnej liczby 220 publikacji Autora


1
 • [artykuł w czasopiśmie, 2019]
 • TytułA probabilistic approach to assessment of the quality of drinking water
  AutorzyKatarzyna WĄTOR, Ewa KMIECIK, Adam POSTAWA, Piotr RUSINIAK
  ŹródłoGeologos. — 2019 vol. 25 iss. 3, s. 249–254. — tekst: http://www.geologos.com.pl/pdf/Geologos-25-3-08-Wator.pdf
2
 • [referat, 2018]
 • TytułAccuracy of LC-MS/MS method for the determination of concentration of pesticides from the first Watch List in groundwater
  AutorzyD. PIETRZAK, K. WĄTOR, D. Pękała, J. Wójcik, A. Chochorek, E. KMIECIK
  ŹródłoNew Technologies in Water Sector [Dokument elektroniczny] : 10textsuperscript{th} Eastern European Young Water Professionals Conference : 7-12 May 2018, Zagreb, Croatia : conference proceedings / ed. Maryna Feierabend, [et al.]. — Zagreb : [s. n.], 2018. — S. 135–141
3
4
 • [książka, 2011]
 • TytułAnaliza klienta
  AutorzyMałgorzata Rószkiewicz ; red. Ewa KMIECIK
  DetailsKraków : SPSS Polska, 2011. — 296 s.
5
 • [referat, 2019]
 • TytułAnaliza korelacji pomiędzy wielkością wydobycia wód leczniczych a zmianami ich składu chemicznego : [streszczenie]
  AutorzyKatarzyna WĄTOR, Ewa KMIECIK, Piotr RUSINIAK
  ŹródłoVII konferencja Chemometria i metrologia w analityce [Dokument elektroniczny] : 6–8 marca 2019, Poznań / Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Wydział Chemii. Pracownia Analizy Spektroskopowej Pierwiastków, Zespół Chemometrii i Metrologii Komitetu Chemii Analitycznej PAN, Instytut Ekspertyz Sądowych im. prof. dra Jana Sehna w Krakowie. — [Poznań : Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu], [2019]. — S. [78]
6
7
 • [referat w czasopiśmie, 2017]
 • TytułAnaliza możliwości wykorzystania wód podziemnych z utworów czwartorzędowych w systemach geotermii niskotemperaturowej w Małopolsce. Cz. 2, Przykład ujęcia Zawoja-3
  AutorzyJustyna MAZURKIEWICZ, Ewa KMIECIK, Barbara TOMASZEWSKA
  ŹródłoPrzegląd Geologiczny. — 2017 vol. 65 nr 11/1, s. 995–999. — tekst: https://goo.gl/VkwvBo
8
 • [artykuł w czasopiśmie, 2018]
 • TytułAnaliza możliwości wykorzystania wód podziemnych z utworów trzeciorzędowych w systemach geotermii niskotemperaturowej w Małopolsce : przykład ujęcia w Kalwarii Zebrzydowskiej
  AutorzyJustyna MAZURKIEWICZ, Ewa KMIECIK, Barbara TOMASZEWSKA
  ŹródłoHydrogeologia. — 2018 t. 2 nr 1, s. 40–48
9
10
 • [referat, 2017]
 • TytułAnaliza zróżnicowania składu chemicznego wód przeznaczonych do spożycia z wykorzystaniem analizy czynnikowej
  AutorzyPiotr RUSINIAK, Katarzyna WĄTOR, Ewa KMIECIK, Adam POSTAWA
  ŹródłoChemometria i metrologia w analityce [Dokument elektroniczny] : VI konferencja : 01-03.03.2017 Poznań / Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Wydział Chemii. Pracownia Analizy Spektroskopowej Pierwiastków, Zespół Chemometrii i Metrologii Komitetu Chemii Analitycznej PAN, Instytut Ekspertyz Sądowych im. prof. dra Jana Sehna w Krakowie. — [Poznań : s. n.], 2017. — S. [77]
11
 • [fragment książki, 2018]
 • TytułAnalytical procedures for ion quantification supporting water treatment processes
  AutorzyEwa KMIECIK
  ŹródłoGeothermal water management / eds. Jochen Bundschuh, Barbara Tomaszewska. — Boca Raton [etc] : CRC Press. Taylor & Francis Group, cop. 2018. — S. 83–112
12
 • [referat, 2008]
 • TytułAssessing chemical status of shared groundwater resources: a crucial political, regulatory and management issue
  AutorzyEwa KMIECIK, Jadwiga SZCZEPAŃSKA, Irena Twardowska, Sebastian Stefaniak
  ŹródłoOverexploitation and contamination of shared groundwater resources : management, (bio)technological, and political approaches to avoid conflicts : Varna, Bulgaria, 1–12 October 2006 / ed. Christophe J. G. Darnault. — Dordrecht. The Netherlands : Springer Science + Business Media B. V., cop. 2008. — S. 325–354
13
 • [artykuł w czasopiśmie, 2016]
 • TytułAssessing medicinal qualities of groundwater from the Busko-Zdrój area (Poland) using the probabilistic method
  AutorzyKatarzyna WĄTOR, Ewa KMIECIK, Barbara TOMASZEWSKA
  ŹródłoEnvironmental Earth Sciences. — 2016 vol. 75, iss. 9 poz. 804, s. 1–13. — tekst: https://goo.gl/hiUiGl
14
 • [referat, 2008]
 • TytułAssessing uncertainty associated with sampling of groundwater: Raba river basin monitoring network (South Poland)
  AutorzyEwa KMIECIK
  ŹródłoNew developments in measurement uncertainty in chemical analysis : Symposium at BAM, Berlin 15–16 April 2008 : proceedings. — [Berlin : s. n.], [2008]. — S. [1–3], Poster
15
 • [referat, 2005]
 • TytułAssessment of chemical quality of ground waters exemplified in Major Groundwater Basin 332
  AutorzyJadwiga SZCZEPAŃSKA, Ewa KMIECIK, Irena Twardowska, Sebastian Stefaniak
  ŹródłoAdvanced environmental, chemical, and biological sensing technologies III : 23–24 October 2005, Boston, Massachusetts, USA / eds. Tuan Vo-Dinh, Robert A. Lieberman, Gunter Gauglitz ; The International Society for Optical Engineering. — Bellingham : SPIE, 2005. — S. [1–10], 59930I
16
 • [referat, 2006]
 • TytułAssessment of groundwater chemical status based on aggregated data from a monitoring network exemplified in a river drainage basin
  AutorzyEwa KMIECIK, Monika STACH-KALARUS, Jadwiga SZCZEPAŃSKA, Irena Twardowska, Sebastian Stefaniak, Krystyna Janta-Koszuta
  ŹródłoAdvanced environmental, chemical, and biological sensing technologies IV : 1–3 October 2006, Boston, Massachusetts, USA / eds. Tuan Vo-Dinh, Robert A. Lieberman, Günter Gauglitz. — Bellingham : SPIE – The International Society for Optical Engineering, cop. 2006. — S. 63770M-1–63770M-10
17
 • [referat, 2017]
 • TytułAssessment the impact of sampler changes on the sampling uncertainty associated with thermal waters
  AutorzyA. MIKA, K. SEKUŁA, E. KMIECIK, K. WĄTOR
  ŹródłoIWA Poland [Dokument elektroniczny] : the International Water Association : 1textsuperscript{st} IWA Polish young water professionals conference : water, wastewater and energy in smart cities : 12–13 September 2017, Cracow, Poland : book of abstracts. — [Kraków : s. n.], [2017]. — S. 107–108
18
19
20
 • [referat, 2017]
 • TytułBacterias from Legionella group in the hot water installations in public buildings
  AutorzyEwa KMIECIK, Katarzyna WĄTOR, Anna MIKA, Aneta Chochorek, Mateusz Kołodziej
  ŹródłoSGEM 2017 : 17textsuperscript{th} international multidisciplinary scientific geoconference : water resources forest, marine and ocean ecosystems : 29 June–5 July, 2017, Albena, Bulgaria : conference proceedings. Vol. 17 iss. 31, Hydrology and water resources marine and ocean ecosystems. — Sofia : STEF92 Technology Ltd., cop. 2017. — S. 67–72
21
 • [referat, 2016]
 • TytułBadania wód termalnych – propozycja technicznych rozwiązań w zakresie poboru próbek
  AutorzyKlaudia KORZEC, Mateusz Szatko, Ewa KMIECIK, Anna MIKA, Barbara TOMASZEWSKA, Katarzyna WĄTOR
  ŹródłoNowoczesne metody instrumentalne w analizie śladowej : XXI konferencja : Warszawa, 8–9 grudnia 2016 / red. nauk. Małgorzata Iwona Szynkowska, Sławomir Garboś. — [Warszawa : UW], [2016]. — S. 29
22
 • [książka, 2012]
 • Tytuł{em Best practice guide} on the sampling and monitoring of metals in drinking water
  Autorzyed. A. POSTAWA ; authors: Adam POSTAWA [et al.], Ewa KMIECIK, [et al.]
  DetailsLondon, UK : IWA Publishing, 2012. — XXIII, 130 s.
23
24
 • [referat, 2014]
 • TytułBoron as a water micropollutant : comparison of reference methods of determination of boron in water samples
  AutorzyEwa KMIECIK, Barbara TOMASZEWSKA, Adam POSTAWA
  ŹródłoCLEAR 2014 : 2textsuperscript{nd} international conference on Contaminated Land, Ecological Assessment and Remediation : Chuncheon, Korea, October 5–8textsuperscript{th}, 2014. — Korea : Hanrimwon Co., [2014]. — S. 148
25
 • [artykuł w czasopiśmie, 2016]
 • TytułBoron removal from geothermal water using DOW chemical high separation BWRO membrane
  AutorzyBarbara TOMASZEWSKA, Michał Bodzek, Ewa KMIECIK
  ŹródłoDesalination and Water Treatment. — 2016 vol. 57 iss. 57, s. 27477–27484