Wykaz publikacji wybranego autora

Ewa Kmiecik, prof. dr hab.

profesor zwyczajny

Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska
WGGiOŚ-khgi, Katedra Hydrogeologii i Geologii Inżynierskiej


 • 2018

  [dyscyplina 1] dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych / nauki o Ziemi i środowisku


[poprzednia klasyfikacja] obszar nauk przyrodniczych / dziedzina nauk o Ziemi / geologia


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: 0000-0003-3249-4642 orcid iD

ResearcherID: L-9628-2013

Scopus: 6508013740

PBN: 5e709207878c28a04738ed39

OPI Nauka Polska

System Informacyjny AGH (SkOs)

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 217, z ogólnej liczby 220 publikacji Autora


1
 • A probabilistic approach to assessment of the quality of drinking water
2
 • Accuracy of LC-MS/MS method for the determination of concentration of pesticides from the first Watch List in groundwater
3
4
 • Analiza klienta
5
 • Analiza korelacji pomiędzy wielkością wydobycia wód leczniczych a zmianami ich składu chemicznego
6
 • Analiza możliwości wykorzystania wód podziemnych z utworów czwartorzędowych w systemach geotermii niskotemperaturowej na obszarze Małopolski
7
 • Analiza możliwości wykorzystania wód podziemnych z utworów czwartorzędowych w systemach geotermii niskotemperaturowej w Małopolsce
8
 • Analiza możliwości wykorzystania wód podziemnych z utworów trzeciorzędowych w systemach geotermii niskotemperaturowej w Małopolsce
9
10
 • Analiza zróżnicowania składu chemicznego wód przeznaczonych do spożycia z wykorzystaniem analizy czynnikowej
11
 • Analytical procedures for ion quantification supporting water treatment processes
12
 • Assessing chemical status of shared groundwater resources: a crucial political, regulatory and management issue
13
 • Assessing medicinal qualities of groundwater from the Busko-Zdrój area (Poland) using the probabilistic method
14
 • Assessing uncertainty associated with sampling of groundwater: Raba river basin monitoring network (South Poland)
15
 • Assessment of chemical quality of ground waters exemplified in Major Groundwater Basin 332
16
 • Assessment of groundwater chemical status based on aggregated data from a monitoring network exemplified in a river drainage basin
17
 • Assessment the impact of sampler changes on the sampling uncertainty associated with thermal waters
18
 • Assessment the impact of samplers change on the uncertainty related to geothermal water sampling
19
20
 • Bacterias from Legionella group in the hot water installations in public buildings
21
 • Badania wód termalnych – propozycja technicznych rozwiązań w zakresie poboru próbek
22
 • {\em Best practice guide} on the sampling and monitoring of metals in drinking water
23
 • Bisfenol A w wodach – wyniki badań wstępnych
24
 • Boron as a water micropollutant
25
 • Boron removal from geothermal water using DOW chemical high separation BWRO membrane