Wykaz publikacji wybranego autora

Kazimierz Różkowski, dr inż.

adiunkt

Wydział Inżynierii Lądowej i Gospodarki Zasobami
WILiGZ-kis, Katedra Inżynierii Środowiska


 • 2018

  [dyscyplina 1] dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka


[poprzednia klasyfikacja] obszar nauk technicznych / dziedzina nauk technicznych / górnictwo i geologia inżynierska


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: 0000-0002-3702-3631 orcid iD

ResearcherID: W-1786-2018

Scopus: 6603480970

PBN: 5e70922b878c28a0473910a9

OPI Nauka Polska

System Informacyjny AGH (SkOs)

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 59, z ogólnej liczby 61 publikacji Autora


1
 • [referat, 1999]
 • TytułBadania prędkości przepływu przez strefę aeracji w Jaskini Z Kulkami
  AutorzyAndrzej GÓRNY, Jacek MOTYKA, Kazimierz RÓŻKOWSKI
  ŹródłoMateriały 33. [trzydziestego trzeciego] Sympozjum Speleologicznego : Jeziorowice 22–24.10.1999 / Sekcja Speleologiczna Polskiego Towarzystwa Przyrodników im. Kopernika. — [Kraków : Sekcja Speleologiczna PTP], [1999]. — S. 35–37
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

2
3
 • [artykuł w czasopiśmie, 2015]
 • TytułCharakterystyka rekultywacji terenów poeksploatacyjnych w Kopalni Piasku "Szczakowa" w Jaworznie
  AutorzySławomir BEDNARCZYK, Grzegorz GALINIAK, Kazimierz RÓŻKOWSKI, Karolina KAZNOWSKA-OPALA
  ŹródłoPrzegląd Górniczy. — 2015 t. 71 nr 9, s. 85–91
 • słowa kluczowe: górnictwo odkrywkowe, piaski podsadzkowe, rekultywacja terenów pogórniczych

  keywords: opencast mining, filling sand deposits, reclamation of post-mining areas

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

4
 • [artykuł w czasopiśmie, 2005]
 • TytułCharakterystyka właściwości hydrogeologicznych przestrzeni porowej wapieni górnojurajskich Wyżyny Krakowskiej w świetle oznaczeń laboratoryjnych
  AutorzyJacek Różkowski, Jacek MOTYKA, Kazimierz RÓŻKOWSKI, Adam Polonius
  ŹródłoPrace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego. Kras i Speleologia. — 2005 t. 11, s. 221–227
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

5
 • [fragment książki, 2012]
 • TytułChemical characteristic of water from spontaneous inundated areas within reclaimed part of ”Sieniawa” lignite deposit exploited on underground and open pit way
  AutorzyGrzegorz GALINIAK, Kazimierz RÓŻKOWSKI, Andrzej Bik
  ŹródłoAnthropogenic and natural transformations of lakes, Vol. 6 / eds. Artur Grześkowiak, Bogumił Nowak, Beata Grzonka. — Poznań : Institute of Meteorology and Water Management – National Research Institute. Branch in Poznań. Limnology Center, 2012. — S. 77–85
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

6
7
 • [referat, 2002]
 • TytułConcentration of selected ions in water percolating through Jurassic carboniferrous formation
  AutorzyJ. MOTYKA, K. RÓŻKOWSKI
  ŹródłoEvolution of Karst : from Prekarst to Cessation : proceedings of the symposium : Postojna 17textsuperscript{th} to 21textsuperscript{st} September 2002 / ed. Franci Gabrovšek. — Postojna ; Ljubljana : [s. n.], 2002. — S. 383–386
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

8
9
10
 • [artykuł w czasopiśmie, 2013]
 • TytułCzynniki kształtujące środowisko hydrogeologiczne czwartorzędowego piętra wodonośnego w Górnośląskim Zagłębiu Węglowym
  AutorzyAndrzej Różkowski, Kazimierz RÓŻKOWSKI, Marek Sołtysiak
  ŹródłoBiuletyn Państwowego Instytutu Geologicznego ; nr 456. Hydrogeologia. — 2013 z. XIV/2: Współczesne problemy hydrogeologii = Current challenges in hydrogeology / pod red. nauk. Ewy Krogulec, Jerzego J. Małeckiego i Lesława Skrzypczyka, s. 513–517
 • słowa kluczowe: czwartorzęd, środowisko hydrogeologiczne, Górnośląskie Zagłębie Węglowe

  keywords: Upper Silesian Coal Basin (USCB), Quaternary, hydrogeological environment

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

11
 • [artykuł w czasopiśmie, 2003]
 • TytułExamples of the human activity impact on quality of vadose zone water in carbonates
  AutorzyJacek MOTYKA, Kazimierz RÓŻKOWSKI
  ŹródłoRMZ – Materials and Geoenvironment : periodical for mining, metallurgy and geology. — 2003 vol. 50 no. 1, s. 245–248
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

12
 • [referat, 2010]
 • TytułGeogenic and mining factors controlling the gorundwater conditions of the Cracow Sandstone Series (CSS)
  AutorzyAndrzej Różkowski, Kazimierz RÓŻKOWSKI
  ŹródłoXXXVIII IAH Congress : Groundwater quality sustainability : Krakow, 12–17 September 2010 : abstract book, Vol. 2 / eds. Andrzej Zuber, Jarosław Kania, Ewa Kmiecik. — Katowice : University of Silesia Press, 2010. — S. 411–412
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

13
 • [artykuł w czasopiśmie, 2015]
 • TytułGórnictwo i ochrona środowiska - KWB "Sieniawa"
  AutorzyGrzegorz GALINIAK, Kazimierz RÓŻKOWSKI, Sławomir BEDNARCZYK, Katarzyna PAWLECKA
  ŹródłoPrzegląd Górniczy. — 2015 t. 71 nr 9, s. 77–84
 • słowa kluczowe: rekultywacja, górnictwo odkrywkowe, węgiel brunatny, sozotechnika

  keywords: land reclamation, lignite, open pit mining, sozotechnique

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

14
 • [artykuł w czasopiśmie, 2015]
 • TytułHeavy metals in the unsaturated and saturated zone of the Upper Jurassic carbonate massif in the vicinity of Kraków
  AutorzyJacek Różkowski, Kazimierz RÓŻKOWSKI, Oimahmad Rahmonov
  ŹródłoJournal of Elementology. — 2015 vol. 20 iss. 2, s. 395–406
 • keywords: water pollution, Krakow Upland, karst environment, mobility of minor elements

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.5601/jelem.2014.19.2.660

15
 • [referat w czasopiśmie, 2010]
 • TytułHydrogeological conditions of the Cracow Sandstone Series in Upper Silesian Coal Basin influenced by mining activity
  AutorzyAndrzej Różkowski, Kazimierz RÓŻKOWSKI
  ŹródłoBiuletyn Państwowego Instytutu Geologicznego. Hydrogeologia. — 2010 nr 441 z. 10, s. 131–137
 • keywords: Upper Silesian Coal Basin, mining activity, hydrogeological conditions, Cracow Sandstone Series

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

16
 • [artykuł w czasopiśmie, 2014]
 • TytułHydrogeologiczne uwarunkowania eksploatacji złóż surowców skalnych w Regionie Opolskim
  AutorzyKazimierz RÓZKOWSKI, Krzysztof POLAK, Karolina KAZNOWSKA-OPALA
  ŹródłoPrzegląd Górniczy. — 2014 t. 70 nr 10, s. 112–116
 • słowa kluczowe: surowce skalne, warunki hydrogeologiczne, Region Opolski

  keywords: rock raw materials, hydrogeological conditions, Opole Region

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

17
 • [referat, 2015]
 • TytułInfluence of fissuring and karstification of the carbonate aquifer unsaturated zone on its vulnerability to contamination (Cracow Upland, Poland)
  AutorzyJacek Różkowski, Kazimierz RÓŻKOWSKI
  ŹródłoGroundwater vulnerability – from scientific concept to practical application : international conference : Ustroń, Poland 25–29 May 2015 : abstracts / ed. by Andrzej J. Witkowski, Sabina Jakóbczyk-Karpierz, Dorota Grabala. — Sosnowiec : Faculty of Earth Sciences Univeristy of Silesia, 2015. — S. 58
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

18
 • [artykuł w czasopiśmie, 2016]
 • TytułInfluence of fissuring and karstification of the carbonate aquifer unsaturated zone on its vulnerability to contamination (Cracow Upper Jurassic Region, Poland)
  AutorzyJacek Różkowski, Kazimierz RÓŻKOWSKI
  ŹródłoEnvironmental Earth Sciences. — 2016 vol. 75 iss. 12, article no. 1023, s. 1–9. — tekst: goo.gl/0KtU9Q
 • keywords: vulnerability, unsaturated zone, Cracow Upper Jurassic Region

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.1007/s12665-016-5790-3

19
 • [referat, 2001]
 • TytułJakość wód w strefie aeracji w wapieniach jurajskich w Ojcowskim Parku Narodowym
  AutorzyAndrzej GÓRNY, Jacek MOTYKA, Józef Partyka, Kazimierz RÓŻKOWSKI
  ŹródłoBadania naukowe w południowej części Wyżyny Krakowsko-Częstochowskiej : XLV lat Ojcowskiego Parku Narodowego (1956–2001), XX lat Zespołu Jurajskich Parków Krajobrazowych Województwa Małopolskiego (1981–2001) : materiały konferencyjne: referaty, postery, sesje terenowe : Ojców, 10–11 maja 2001 r. / red. Józef Partyka. — Ojców : Ojcowski Park Narodowy, 2001. — S. 35–39
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

20
 • [artykuł w czasopiśmie, 2015]
 • TytułLej depresji a zasięg negatywnego oddziaływania odwodnienia wyrobiska górniczego
  AutorzyKrzysztof POLAK, Karolina KAZNOWSKA-OPALA, Kazimierz RÓŻKOWSKI, Katarzyna PAWLECKA
  ŹródłoPrzegląd Górniczy. — 2015 t. 71 nr 9, s. 98–103
 • słowa kluczowe: szkody górnicze, lej depresji, zasięg negatywnego oddziaływania odwodnienia kopalni

  keywords: mining damage, cone of depression, extent of the negative impact of mine dewatering

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

21
 • [referat w czasopiśmie, 2017]
 • TytułMonitoring the quality of water from isolated marshes resulting from opencast and underground mining of the Sieniawa lignite deposit
  AutorzyGrzegorz GALINIAK, Kazimierz RÓŻKOWSKI
  ŹródłoE3S Web of Conferences [Dokument elektroniczny]. - Czasopismo elektroniczne. — 2017 vol. 17 art. no. UNSP 00024, s. 1-7
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.1051/e3sconf/20171700024

22
 • [artykuł w czasopiśmie, 2017]
 • TytułNitrates and phosphates in cave waters of Kraków-Częstochowa Upland, southern Poland
  AutorzyJacek Różkowski, Kazimierz RÓŻKOWSKI, Oimahmad Rahmonov, Hanna Rubin
  ŹródłoEnvironmental Science and Pollution Research. — 2017 vol. 24 iss. 33, s. 25870–25880. — tekst: https://goo.gl/HMXF7n
 • keywords: Poland, Kraków-Częstochowa Upland, water pollution, nitrates and phosphates, cave water

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.1007/s11356-017-0215-8

23
 • [referat, 2005]
 • TytułNitrates in water of the vadose and phreatic zones, Cracow Jurassic – Poland
  AutorzyJ. Różkowski, J. MOTYKA, K. RÓŻKOWSKI
  ŹródłoNitrates in groundwater : selected papers from the European meeting of the International Association of Hydrogeologists, Wisła, Poland, 4–7 June 2002 / ed. Lidia Razowska-Jaworek, Andrzej Sadurski. — Leiden : A. A. Balkema Publishers, 2005. — S. 177–185
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

24
 • [referat, 2017]
 • TytułNowoczesne górnictwo i rewitalizacja motorem rozwoju regionów - aspekt środowiskowy, społeczny i gospodarczy
  AutorzyAnna OSTRĘGA, Kazimierz RÓŻKOWSKI, Łukasz HEREZY, Zuzanna ŁACNY, Marek CAŁA
  ŹródłoII seminarium interdyscyplinarne pt. Konflikty w gospodarowaniu przestrzenią i zasobami Ziemi : 28–29 września 2017, Sosnowiec : streszczenia referatów / red. Jarosław Badera. — [Sosnowiec : s. n.], [2017]. — S. 21
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

25
 • [fragment książki, 2014]
 • TytułOddziaływanie górnictwa skalnego na środowisko wodne i działania ograniczające jego niekorzystny wpływ
  Autorzyoprac. K. RÓŻKOWSKI, K. KAZNOWSKA-OPALA
  ŹródłoScenariusze technologiczne pozyskiwania i zagospodarowania surowców skalnych w województwie opolskim / pod red. Wiesława Kozioła i Łukasza Machniaka ; aut.: Adrian Borcz, Andrzej Ciepliński, Wiesław Kozioł, Dorota Łochańska, Łukasz Machniak, Wojciech Naworyta, Marek Stryszewski ; POLTEGOR – INSTYTUT. Instytut Górnictwa Odkrywkowego. — Kraków – Wrocław : POLTEGOR – INSTYTUT. Instytut Górnictwa Odkrywkowego, 2014. — S. 105–108
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: