Wykaz publikacji wybranego autora

Kazimierz Różkowski, dr inż.

adiunkt

Faculty of Civil Engineering and Resource Management
WILiGZ-kis


 • 2020

  [dyscyplina 1] dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka


 • 2018

  [dyscyplina 1] dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka


[poprzednia klasyfikacja] obszar nauk technicznych / dziedzina nauk technicznych / górnictwo i geologia inżynierska


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: 0000-0002-3702-3631

ResearcherID: W-1786-2018

Scopus: 6603480970

PBN: 5e70922b878c28a0473910a9

OPI Nauka Polska

System Informacyjny AGH (SkOs)

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 58, z ogólnej liczby 60 publikacji Autora


1
 • [proceedings, 1999]
 • TytułBadania prędkości przepływu przez strefę aeracji w Jaskini Z Kulkami
  AutorzyAndrzej GÓRNY, Jacek MOTYKA, Kazimierz RÓŻKOWSKI
  ŹródłoMateriały 33. [trzydziestego trzeciego] Sympozjum Speleologicznego : Jeziorowice 22–24.10.1999 / Sekcja Speleologiczna Polskiego Towarzystwa Przyrodników im. Kopernika. — [Kraków : Sekcja Speleologiczna PTP], [1999]. — S. 35–37
2
 • [article, 2016]
 • TytułCauses and effects of uncontrolled water inrush into a decommissioned mine shaft
  AutorzyKrzysztof POLAK, Kazimierz RÓŻKOWSKI, Piotr CZAJA
  ŹródłoMine Water and the Environment. — 2016 vol. 35 iss. 2, s. 128–135. — tekst: http://goo.gl/GZxmoh
3
 • [article, 2015]
 • TytułCharakterystyka rekultywacji terenów poeksploatacyjnych w Kopalni Piasku "Szczakowa" w Jaworznie
  AutorzySławomir BEDNARCZYK, Grzegorz GALINIAK, Kazimierz RÓŻKOWSKI, Karolina KAZNOWSKA-OPALA
  ŹródłoPrzegląd Górniczy. — 2015 t. 71 nr 9, s. 85–91
4
 • [article, 2005]
 • TytułCharakterystyka właściwości hydrogeologicznych przestrzeni porowej wapieni górnojurajskich Wyżyny Krakowskiej w świetle oznaczeń laboratoryjnych
  AutorzyJacek Różkowski, Jacek MOTYKA, Kazimierz RÓŻKOWSKI, Adam Polonius
  ŹródłoPrace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego. Kras i Speleologia. — 2005 t. 11, s. 221–227
5
 • [chapter, 2012]
 • TytułChemical characteristic of water from spontaneous inundated areas within reclaimed part of ”Sieniawa” lignite deposit exploited on underground and open pit way
  AutorzyGrzegorz GALINIAK, Kazimierz RÓŻKOWSKI, Andrzej Bik
  ŹródłoAnthropogenic and natural transformations of lakes, Vol. 6 / eds. Artur Grześkowiak, Bogumił Nowak, Beata Grzonka. — Poznań : Institute of Meteorology and Water Management – National Research Institute. Branch in Poznań. Limnology Center, 2012. — S. 77–85
6
 • [article, 2005]
 • TytułChemistry of cave water in Smocza Jama, city of Kraków, Poland
  AutorzyJacek MOTYKA, Michał Gradziński, Kazimierz RÓŻKOWSKI, Andrzej GÓRNY
  ŹródłoAnnales Societatis Geologorum Poloniae. — 2005 vol. 75 no. 2, s. 189–198. — tekst: http://www.asgp.pl/sites/default/files/volumes/75_2_189_198.pdf
7
 • [proceedings, 2002]
 • TytułConcentration of selected ions in water percolating through Jurassic carboniferrous formation
  AutorzyJ. MOTYKA, K. RÓŻKOWSKI
  ŹródłoEvolution of Karst : from Prekarst to Cessation : proceedings of the symposium : Postojna 17textsuperscript{th} to 21textsuperscript{st} September 2002 / ed. Franci Gabrovšek. — Postojna ; Ljubljana : [s. n.], 2002. — S. 383–386
8
 • [article, 2012]
 • TytułCriteria of verification of potential lignite resource base for underground gasification
  AutorzyStanisław HAJDO, Jerzy KLICH, Grzegorz GALINIAK, Krzysztof POLAK, Kazimierz RÓŻKOWSKI
  ŹródłoAGH Journal of Mining and Geoengineering. — 2012 vol. 36 no. 3, s. 143–150. — tekst: http://journals.bg.agh.edu.pl/MINING/2012.36.3/mining.2012.36.3.143.pdf
9
 • [varia, 2010]
 • TytułCzłowiek – najlepsza inwestycja : materiały do ćwiczeń terenowych
  Autorzypod red. Wacława ANDRUSIKIEWICZA ; zespół autorski: Wacław ANDRUSIKIEWICZ, Marcin CHODAK, Kornel FRYDRYCH, Zbigniew KUCZERA, Piotr MAŁKOWSKI, Radosław POMYKAŁA, Kazimierz RÓŻKOWSKI, Krzysztof SKRZYPKOWSKI, Szymon SYPNIOWSKI
  DetailsKraków : Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica. Wydział Górnictwa i Geoinżynierii, 2010. — [176] s.
10
 • [article, 2013]
 • TytułCzynniki kształtujące środowisko hydrogeologiczne czwartorzędowego piętra wodonośnego w Górnośląskim Zagłębiu Węglowym
  AutorzyAndrzej Różkowski, Kazimierz RÓŻKOWSKI, Marek Sołtysiak
  ŹródłoBiuletyn Państwowego Instytutu Geologicznego ; nr 456. Hydrogeologia. — 2013 z. XIV/2: Współczesne problemy hydrogeologii = Current challenges in hydrogeology / pod red. nauk. Ewy Krogulec, Jerzego J. Małeckiego i Lesława Skrzypczyka, s. 513–517
11
 • [article, 2003]
 • TytułExamples of the human activity impact on quality of vadose zone water in carbonates
  AutorzyJacek MOTYKA, Kazimierz RÓŻKOWSKI
  ŹródłoRMZ – Materials and Geoenvironment : periodical for mining, metallurgy and geology. — 2003 vol. 50 no. 1, s. 245–248
12
 • [proceedings, 2010]
 • TytułGeogenic and mining factors controlling the gorundwater conditions of the Cracow Sandstone Series (CSS)
  AutorzyAndrzej Różkowski, Kazimierz RÓŻKOWSKI
  ŹródłoXXXVIII IAH Congress : Groundwater quality sustainability : Krakow, 12–17 September 2010 : abstract book, Vol. 2 / eds. Andrzej Zuber, Jarosław Kania, Ewa Kmiecik. — Katowice : University of Silesia Press, 2010. — S. 411–412
13
 • [article, 2015]
 • TytułGórnictwo i ochrona środowiska - KWB "Sieniawa"
  AutorzyGrzegorz GALINIAK, Kazimierz RÓŻKOWSKI, Sławomir BEDNARCZYK, Katarzyna PAWLECKA
  ŹródłoPrzegląd Górniczy. — 2015 t. 71 nr 9, s. 77–84
14
 • [article, 2015]
 • TytułHeavy metals in the unsaturated and saturated zone of the Upper Jurassic carbonate massif in the vicinity of Kraków
  AutorzyJacek Różkowski, Kazimierz RÓŻKOWSKI, Oimahmad Rahmonov
  ŹródłoJournal of Elementology. — 2015 vol. 20 iss. 2, s. 395–406
15
 • [journal paper, 2010]
 • TytułHydrogeological conditions of the Cracow Sandstone Series in Upper Silesian Coal Basin influenced by mining activity
  AutorzyAndrzej Różkowski, Kazimierz RÓŻKOWSKI
  ŹródłoBiuletyn Państwowego Instytutu Geologicznego. Hydrogeologia. — 2010 nr 441 z. 10, s. 131–137
16
 • [article, 2014]
 • TytułHydrogeologiczne uwarunkowania eksploatacji złóż surowców skalnych w Regionie Opolskim
  AutorzyKazimierz RÓZKOWSKI, Krzysztof POLAK, Karolina KAZNOWSKA-OPALA
  ŹródłoPrzegląd Górniczy. — 2014 t. 70 nr 10, s. 112–116
17
 • [proceedings, 2015]
 • TytułInfluence of fissuring and karstification of the carbonate aquifer unsaturated zone on its vulnerability to contamination (Cracow Upland, Poland)
  AutorzyJacek Różkowski, Kazimierz RÓŻKOWSKI
  ŹródłoGroundwater vulnerability – from scientific concept to practical application : international conference : Ustroń, Poland 25–29 May 2015 : abstracts / ed. by Andrzej J. Witkowski, Sabina Jakóbczyk-Karpierz, Dorota Grabala. — Sosnowiec : Faculty of Earth Sciences Univeristy of Silesia, 2015. — S. 58
18
 • [article, 2016]
 • TytułInfluence of fissuring and karstification of the carbonate aquifer unsaturated zone on its vulnerability to contamination (Cracow Upper Jurassic Region, Poland)
  AutorzyJacek Różkowski, Kazimierz RÓŻKOWSKI
  ŹródłoEnvironmental Earth Sciences. — 2016 vol. 75 iss. 12, article no. 1023, s. 1–9. — tekst: goo.gl/0KtU9Q
19
 • [proceedings, 2001]
 • TytułJakość wód w strefie aeracji w wapieniach jurajskich w Ojcowskim Parku Narodowym
  AutorzyAndrzej GÓRNY, Jacek MOTYKA, Józef Partyka, Kazimierz RÓŻKOWSKI
  ŹródłoBadania naukowe w południowej części Wyżyny Krakowsko-Częstochowskiej : XLV lat Ojcowskiego Parku Narodowego (1956–2001), XX lat Zespołu Jurajskich Parków Krajobrazowych Województwa Małopolskiego (1981–2001) : materiały konferencyjne: referaty, postery, sesje terenowe : Ojców, 10–11 maja 2001 r. / red. Józef Partyka. — Ojców : Ojcowski Park Narodowy, 2001. — S. 35–39
20
 • [article, 2015]
 • TytułLej depresji a zasięg negatywnego oddziaływania odwodnienia wyrobiska górniczego
  AutorzyKrzysztof POLAK, Karolina KAZNOWSKA-OPALA, Kazimierz RÓŻKOWSKI, Katarzyna PAWLECKA
  ŹródłoPrzegląd Górniczy. — 2015 t. 71 nr 9, s. 98–103
21
 • [journal paper, 2017]
 • TytułMonitoring the quality of water from isolated marshes resulting from opencast and underground mining of the Sieniawa lignite deposit
  AutorzyGrzegorz GALINIAK, Kazimierz RÓŻKOWSKI
  ŹródłoE3S Web of Conferences [Dokument elektroniczny]. - Czasopismo elektroniczne. — 2017 vol. 17 art. no. UNSP 00024, s. 1-7
22
 • [article, 2017]
 • TytułNitrates and phosphates in cave waters of Kraków-Częstochowa Upland, southern Poland
  AutorzyJacek Różkowski, Kazimierz RÓŻKOWSKI, Oimahmad Rahmonov, Hanna Rubin
  ŹródłoEnvironmental Science and Pollution Research. — 2017 vol. 24 iss. 33, s. 25870–25880. — tekst: https://goo.gl/HMXF7n
23
 • [proceedings, 2005]
 • TytułNitrates in water of the vadose and phreatic zones, Cracow Jurassic – Poland
  AutorzyJ. Różkowski, J. MOTYKA, K. RÓŻKOWSKI
  ŹródłoNitrates in groundwater : selected papers from the European meeting of the International Association of Hydrogeologists, Wisła, Poland, 4–7 June 2002 / ed. Lidia Razowska-Jaworek, Andrzej Sadurski. — Leiden : A. A. Balkema Publishers, 2005. — S. 177–185
24
 • [proceedings, 2017]
 • TytułNowoczesne górnictwo i rewitalizacja motorem rozwoju regionów - aspekt środowiskowy, społeczny i gospodarczy
  AutorzyAnna OSTRĘGA, Kazimierz RÓŻKOWSKI, Łukasz HEREZY, Zuzanna ŁACNY, Marek CAŁA
  ŹródłoII seminarium interdyscyplinarne pt. Konflikty w gospodarowaniu przestrzenią i zasobami Ziemi : 28–29 września 2017, Sosnowiec : streszczenia referatów / red. Jarosław Badera. — [Sosnowiec : s. n.], [2017]. — S. 21
25
 • [chapter, 2014]
 • TytułOddziaływanie górnictwa skalnego na środowisko wodne i działania ograniczające jego niekorzystny wpływ
  Autorzyoprac. K. RÓŻKOWSKI, K. KAZNOWSKA-OPALA
  ŹródłoScenariusze technologiczne pozyskiwania i zagospodarowania surowców skalnych w województwie opolskim / pod red. Wiesława Kozioła i Łukasza Machniaka ; aut.: Adrian Borcz, Andrzej Ciepliński, Wiesław Kozioł, Dorota Łochańska, Łukasz Machniak, Wojciech Naworyta, Marek Stryszewski ; POLTEGOR – INSTYTUT. Instytut Górnictwa Odkrywkowego. — Kraków – Wrocław : POLTEGOR – INSTYTUT. Instytut Górnictwa Odkrywkowego, 2014. — S. 105–108