Wykaz publikacji wybranego autora

Kazimierz Różkowski, dr inż.

adiunkt

Wydział Inżynierii Lądowej i Gospodarki Zasobami
WILiGZ-kis, Katedra Inżynierii Środowiska


 • 2018

  [dyscyplina 1] dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka


[poprzednia klasyfikacja] obszar nauk technicznych / dziedzina nauk technicznych / górnictwo i geologia inżynierska


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: 0000-0002-3702-3631 orcid iD

ResearcherID: W-1786-2018

Scopus: 6603480970

PBN: 5e70922b878c28a0473910a9

OPI Nauka Polska

System Informacyjny AGH (SkOs)

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 59, z ogólnej liczby 61 publikacji Autora


1
 • Badania prędkości przepływu przez strefę aeracji w Jaskini Z Kulkami[Examination of precipitation velocity through the unsaturated zone at the Z Kulkami Cave] / Andrzej GÓRNY, Jacek MOTYKA, Kazimierz RÓŻKOWSKI // W: Materiały 33. [trzydziestego trzeciego] Sympozjum Speleologicznego : Jeziorowice 22–24.10.1999 / Sekcja Speleologiczna Polskiego Towarzystwa Przyrodników im. Kopernika. — [Kraków : Sekcja Speleologiczna PTP], [1999]. — S. 35–37

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

2
 • Causes and effects of uncontrolled water inrush into a decommissioned mine shaft / Krzysztof POLAK, Kazimierz RÓŻKOWSKI, Piotr CZAJA // Mine Water and the Environment ; ISSN Mine Water and the Environment. — 2016 vol. 35 iss. 2, s. 128–135. — Bibliogr. s. 134–135, Abstr.. — Publikacja dostępna online od: 2015-07-31. — tekst: http://goo.gl/GZxmoh

 • keywords: mine flooding, backfill saturation, groundwater hazard

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.1007/s10230-015-0360-6

3
 • Charakterystyka rekultywacji terenów poeksploatacyjnych w Kopalni Piasku "Szczakowa" w JaworznieCharacteristics of the reclamation process in the post-mining area - Sand Mine "Szczakowa" in Jaworzno / Sławomir BEDNARCZYK, Grzegorz GALINIAK, Kazimierz RÓŻKOWSKI, Karolina KAZNOWSKA-OPALA // Przegląd Górniczy ; ISSN 0033-216X. — 2015 t. 71 nr 9, s. 85–91. — Bibliogr. s. 91, Streszcz., Abstr.

 • słowa kluczowe: górnictwo odkrywkowe, piaski podsadzkowe, rekultywacja terenów pogórniczych

  keywords: opencast mining, filling sand deposits, reclamation of post-mining areas

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

4
 • Charakterystyka właściwości hydrogeologicznych przestrzeni porowej wapieni górnojurajskich Wyżyny Krakowskiej w świetle oznaczeń laboratoryjnychHydrogeological properties of Upper Jurrasic limestones pore space of the Cracow Upland in light of laboratory investigations / Jacek Różkowski, Jacek MOTYKA, Kazimierz RÓŻKOWSKI, Adam Polonius // Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego ; ISSN 0208-6336. Kras i Speleologia ; ISSN 0137-5482. — 2005 t. 11, s. 221–227. — Bibliogr. s. 226, Streszcz., Summ., Rés.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

5
 • Chemical characteristic of water from spontaneous inundated areas within reclaimed part of ”Sieniawa” lignite deposit exploited on underground and open pit way / Grzegorz GALINIAK, Kazimierz RÓŻKOWSKI, Andrzej Bik // W: Anthropogenic and natural transformations of lakes, Vol. 6 / eds. Artur Grześkowiak, Bogumił Nowak, Beata Grzonka. — Poznań : Institute of Meteorology and Water Management – National Research Institute. Branch in Poznań. Limnology Center, 2012. — ISBN: 978-83-61102-70-0. — S. 77–85. — Bibliogr. s. 84–85, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

6
7
 • Concentration of selected ions in water percolating through Jurassic carboniferrous formation / J. MOTYKA, K. RÓŻKOWSKI // W: Evolution of Karst : from Prekarst to Cessation : proceedings of the symposium : Postojna 17\textsuperscript{th} to 21\textsuperscript{st} September 2002 / ed. Franci Gabrovšek. — Postojna ; Ljubljana : [s. n.], 2002. — (Carsologica ; ISSN 1854-2964). — ISBN10: 961-6358-63-4. — S. 383–386. — Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

8
9
10
 • Czynniki kształtujące środowisko hydrogeologiczne czwartorzędowego piętra wodonośnego w Górnośląskim Zagłębiu WęglowymFactors controlling the hydrogeological environment of the Quaternary aquifer in the Upper Silesian Coal Basin / Andrzej Różkowski, Kazimierz RÓŻKOWSKI, Marek Sołtysiak // Biuletyn Państwowego Instytutu Geologicznego = Geological Bulletin of the Polish Geological Institute ; ISSN 0867-6143 ; nr 456. Hydrogeologia ; ISSN 1644-0870. — Tytuł poprz.: Biuletyn Instytutu Geologicznego. — 2013 z. XIV/2: Współczesne problemy hydrogeologii = Current challenges in hydrogeology / pod red. nauk. Ewy Krogulec, Jerzego J. Małeckiego i Lesława Skrzypczyka, s. 513–517. — Bibliogr. s. 517, Streszcz., Abstr.

 • słowa kluczowe: czwartorzęd, środowisko hydrogeologiczne, Górnośląskie Zagłębie Węglowe

  keywords: Upper Silesian Coal Basin (USCB), Quaternary, hydrogeological environment

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

11
 • Examples of the human activity impact on quality of vadose zone water in carbonates / Jacek MOTYKA, Kazimierz RÓŻKOWSKI // RMZ – Materials and Geoenvironment : periodical for mining, metallurgy and geology = RMZ – Materiali in Geookolje : revija za rudarstvo, metalurgijo in geologijo ; ISSN 1408-7073. — Tytuł poprz.: Rudarsko-Metalurški Zbornik = Mining and Metallurgy Quaterly. — 2003 vol. 50 no. 1, s. 245–248. — Bibliogr. s. 248, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

12
 • Geogenic and mining factors controlling the gorundwater conditions of the Cracow Sandstone Series (CSS) / Andrzej Różkowski, Kazimierz RÓŻKOWSKI // W: XXXVIII IAH Congress : Groundwater quality sustainability : Krakow, 12–17 September 2010 : abstract book, Vol. 2 / eds. Andrzej Zuber, Jarosław Kania, Ewa Kmiecik. — Katowice : University of Silesia Press, 2010. — ISSN 0208-6336. — ISBN: 978-83-226-1979-0. — S. 411–412. — Bibliogr. s. 412. — Toż. W: IAH 2010 [Dokument elektroniczny] : XXXVIII IAH Congress : Krakow, 12–17.09.2010. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Katowice : University of Silesia Press, 2010]. — 1 dysk optyczny. — S. 411–412. — Wymagania systemowe: Adobe Acrobat Reader ; napęd CD-ROM. — Tyt. przejęto z ekranu tytułowego (po wybraniu opcji: abstract book). — Bibliogr. s. 412. — CD-ROM zawiera także pełny tekst (po wybraniu opcji: extended abstracts). — S. 1239–1245. — Bibliogr. s. 1245

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

13
 • Górnictwo i ochrona środowiska - KWB "Sieniawa"Mining and environment protection - "Sieniawa" brown coal mine / Grzegorz GALINIAK, Kazimierz RÓŻKOWSKI, Sławomir BEDNARCZYK, Katarzyna PAWLECKA // Przegląd Górniczy ; ISSN 0033-216X. — 2015 t. 71 nr 9, s. 77–84. — Bibliogr. s. 84, Streszcz., Abstr.

 • słowa kluczowe: rekultywacja, górnictwo odkrywkowe, węgiel brunatny, sozotechnika

  keywords: land reclamation, lignite, open pit mining, sozotechnique

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

14
 • Heavy metals in the unsaturated and saturated zone of the Upper Jurassic carbonate massif in the vicinity of Kraków / Jacek Różkowski, Kazimierz RÓŻKOWSKI, Oimahmad Rahmonov // Journal of Elementology ; ISSN 1644-2296. — 2015 vol. 20 iss. 2, s. 395–406. — Bibliogr. s. 404–406, Abstr.

 • keywords: water pollution, Krakow Upland, karst environment, mobility of minor elements

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.5601/jelem.2014.19.2.660

15
 • Hydrogeological conditions of the Cracow Sandstone Series in Upper Silesian Coal Basin influenced by mining activity / Andrzej Różkowski, Kazimierz RÓŻKOWSKI // Biuletyn Państwowego Instytutu Geologicznego = Geological Bulletin of the Polish Geological Institute ; ISSN 0867-6143. Hydrogeologia ; ISSN 1644-0870. — Tytuł poprz.: Biuletyn Instytutu Geologicznego. — 2010 nr 441 z. 10, s. 131–137. — Bibliogr. s. 137, Abstr.. — Na s. tyt. dod. tyt. nr: Groundwater quality sustainability / sci. eds. Stanisław Witczak, Anna Żurek. — XXXVIII IAH Congress : Kraków, 12–17 September 2010. — Warszawa : PIG, 2010

 • keywords: Upper Silesian Coal Basin, mining activity, hydrogeological conditions, Cracow Sandstone Series

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

16
 • Hydrogeologiczne uwarunkowania eksploatacji złóż surowców skalnych w Regionie OpolskimHydrogeological determinants of rock raw materials exploitation in Opole Region / Kazimierz RÓZKOWSKI, Krzysztof POLAK, Karolina KAZNOWSKA-OPALA // Przegląd Górniczy ; ISSN 0033-216X. — 2014 t. 70 nr 10, s. 112–116. — Bibliogr. s. 116, Streszcz., Abstr., Zsfassung, Rés., Rez.

 • słowa kluczowe: surowce skalne, warunki hydrogeologiczne, Region Opolski

  keywords: rock raw materials, hydrogeological conditions, Opole Region

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

17
 • Influence of fissuring and karstification of the carbonate aquifer unsaturated zone on its vulnerability to contamination (Cracow Upland, Poland) / Jacek Różkowski, Kazimierz RÓŻKOWSKI // W: Groundwater vulnerability – from scientific concept to practical application : international conference : Ustroń, Poland 25–29 May 2015 : abstracts / ed. by Andrzej J. Witkowski, Sabina Jakóbczyk-Karpierz, Dorota Grabala. — Sosnowiec : Faculty of Earth Sciences Univeristy of Silesia, 2015. — ISBN: 978-83-61644-47-7. — S. 58

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

18
 • Influence of fissuring and karstification of the carbonate aquifer unsaturated zone on its vulnerability to contamination (Cracow Upper Jurassic Region, Poland) / Jacek Różkowski, Kazimierz RÓŻKOWSKI // Environmental Earth Sciences ; ISSN 1866-6280. — 2016 vol. 75 iss. 12, article no. 1023, s. 1–9. — Bibliogr. s. 9, Abstr.. — Publikacja dostępna online od: 2016-06-16. — tekst: goo.gl/0KtU9Q

 • keywords: vulnerability, unsaturated zone, Cracow Upper Jurassic Region

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.1007/s12665-016-5790-3

19
 • Jakość wód w strefie aeracji w wapieniach jurajskich w Ojcowskim Parku Narodowym[The quality of water in the vadose zone of Jurassic limestones in Ojców National Park] / Andrzej GÓRNY, Jacek MOTYKA, Józef Partyka, Kazimierz RÓŻKOWSKI // W: Badania naukowe w południowej części Wyżyny Krakowsko-Częstochowskiej : XLV lat Ojcowskiego Parku Narodowego (1956–2001), XX lat Zespołu Jurajskich Parków Krajobrazowych Województwa Małopolskiego (1981–2001) : materiały konferencyjne: referaty, postery, sesje terenowe : Ojców, 10–11 maja 2001 r. / red. Józef Partyka. — Ojców : Ojcowski Park Narodowy, 2001. — ISBN10: 83-913217-0-3. — S. 35–39. — Bibliogr. s. 39

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

20
 • Lej depresji a zasięg negatywnego oddziaływania odwodnienia wyrobiska górniczegoCone of depression and range of negative impact of dewatering / Krzysztof POLAK, Karolina KAZNOWSKA-OPALA, Kazimierz RÓŻKOWSKI, Katarzyna PAWLECKA // Przegląd Górniczy ; ISSN 0033-216X. — 2015 t. 71 nr 9, s. 98–103. — Bibliogr. s. 103, Streszcz., Abstr.

 • słowa kluczowe: szkody górnicze, lej depresji, zasięg negatywnego oddziaływania odwodnienia kopalni

  keywords: mining damage, cone of depression, extent of the negative impact of mine dewatering

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

21
22
 • Nitrates and phosphates in cave waters of Kraków-Częstochowa Upland, southern Poland / Jacek Różkowski, Kazimierz RÓŻKOWSKI, Oimahmad Rahmonov, Hanna Rubin // Environmental Science and Pollution Research ; ISSN 0944-1344. — 2017 vol. 24 iss. 33, s. 25870–25880. — Bibliogr. s. 25879–25880, Abstr.. — Publikacja dostępna online od: 2017-09-22. — tekst: https://goo.gl/HMXF7n

 • keywords: Poland, Kraków-Częstochowa Upland, water pollution, nitrates and phosphates, cave water

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.1007/s11356-017-0215-8

23
 • Nitrates in water of the vadose and phreatic zones, Cracow Jurassic – Poland / J. Różkowski, J. MOTYKA, K. RÓŻKOWSKI // W: Nitrates in groundwater : selected papers from the European meeting of the International Association of Hydrogeologists, Wisła, Poland, 4–7 June 2002 / ed. Lidia Razowska-Jaworek, Andrzej Sadurski. — Leiden : A. A. Balkema Publishers, 2005. — (IAH - Selected Papers on Hydrogeology ; [no.] 5). — ISBN10: 90-5809-664-5. — S. 177–185. — Bibliogr. s. 184–185, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

24
 • Nowoczesne górnictwo i rewitalizacja motorem rozwoju regionów - aspekt środowiskowy, społeczny i gospodarczy[Modern mining and revitalisation as a driving force for regional development - environmental, social and economic aspects] / Anna OSTRĘGA, Kazimierz RÓŻKOWSKI, Łukasz HEREZY, Zuzanna ŁACNY, Marek CAŁA // W: II seminarium interdyscyplinarne pt. Konflikty w gospodarowaniu przestrzenią i zasobami Ziemi : 28–29 września 2017, Sosnowiec : streszczenia referatów / red. Jarosław Badera. — [Sosnowiec : s. n.], [2017]. — S. 21. — Afiliacja Autorów: Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

25
 • Oddziaływanie górnictwa skalnego na środowisko wodne i działania ograniczające jego niekorzystny wpływ[Influence of rock mining on the aquatic environment and measures to reduce its negative impact] / oprac. K. RÓŻKOWSKI, K. KAZNOWSKA-OPALA // W: Scenariusze technologiczne pozyskiwania i zagospodarowania surowców skalnych w województwie opolskim / pod red. Wiesława Kozioła i Łukasza Machniaka ; aut.: Adrian Borcz, Andrzej Ciepliński, Wiesław Kozioł, Dorota Łochańska, Łukasz Machniak, Wojciech Naworyta, Marek Stryszewski ; POLTEGOR – INSTYTUT. Instytut Górnictwa Odkrywkowego. — Kraków – Wrocław : POLTEGOR – INSTYTUT. Instytut Górnictwa Odkrywkowego, 2014 + CD. — ISBN: 978-83-60905-57-9. — S. 105–108

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: