Wykaz publikacji wybranego autora

Anna Żurek, dr inż.

adiunkt

Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska
WGGiOŚ-khgi, Katedra Hydrogeologii i Geologii Inżynierskiej


 • 2018

  [dyscyplina 1] dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych / nauki o Ziemi i środowisku


[poprzednia klasyfikacja] obszar nauk przyrodniczych / dziedzina nauk o Ziemi / geologia


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: 0000-0002-4584-8203 orcid iD

ResearcherID: R-9137-2018

Scopus: 36786248600

PBN: 5e709207878c28a04738edaa

OPI Nauka Polska

System Informacyjny AGH (SkOs)

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 130, z ogólnej liczby 131 publikacji Autora


1
 • [referat, 2015]
 • TytułA decision tree tool supporting assessment of groundwater vulnerability
  AutorzyPrzemysław WACHNIEW, Anna ŻUREK, Christine Stumpp, Alexandra Gemitzi, Alessandro Gargini, Maria Filippini, Kazimierz RÓŻAŃSKI, Jessica Meeks, Jens Kvaerner, Stanisław WITCZAK
  ŹródłoGroundwater vulnerability – from scientific concept to practical application : international conference : Ustroń, Poland 25–29 May 2015 : abstracts / ed. by Andrzej J. Witkowski, Sabina Jakóbczyk-Karpierz, Dorota Grabala. — Sosnowiec : Faculty of Earth Sciences Univeristy of Silesia, 2015. — S. 65–66
2
 • [artykuł w czasopiśmie, 2016]
 • TytułA decision tree tool supporting the assessment of groundwater vulnerability
  AutorzyChristine Stumpp, Anna J. ŻUREK, Przemysław WACHNIEW, Alessandro Gargini, Alexandra Gemitzi, Maria Filippini, Stanisław WITCZAK
  ŹródłoEnvironmental Earth Sciences. — 2016 vol. 75 iss. 13 art. no. 1057, s. 1–7. — tekst: http://goo.gl/szZrz8
3
 • [referat, 2015]
 • TytułA multidisciplinary assessment of the impact of groundwater abstraction on a dependent terrestrial ecosystem in southern Poland
  AutorzyAnna J. ŻUREK, Stanisław WITCZAK, Marek DULIŃSKI, Przemysław WACHNIEW, Kazimierz RÓŻAŃSKI, Jarosław KANIA, Adam POSTAWA, Jerzy KARCZEWSKI, Włodzimierz J. MOŚCICKI
  ŹródłoAQUA2015 [Dokument elektroniczny] : hydrogeology: back to the future! : 42textsuperscript{nd} IAH congress - ROME : Rome, 13/18 September 2015 : abstract book / The International Association of Hydrogeologists. — Rome : [IAH], 2015. — S. 505
4
 • [abstrakt w czasopiśmie, 2016]
 • TytułA multidisciplinary assessment of the impact of groundwater abstraction on a dependent terrestrial ecosystem in southern Poland
  AutorzyAnna J. ŻUREK, Stanisław WITCZAK, Marek DULIŃSKI, Przemysław WACHNIEW, Kazimierz RÓŻAŃSKI, Jarosław KANIA, Adam POSTAWA, Jerzy KARCZEWSKI, Włodzimierz J. MOŚCICKI
  ŹródłoRendiconti online Società Geologica Italiana [Dokument elektroniczny]. - Czasopismo elektroniczne. — 2016 vol. 39 suppl. n. 1, s. 513
5
 • [referat, 2005]
 • TytułAnaliza izotopowa azotanów rozpuszczonych w wodzie: aspekty metodyczne
  AutorzyWojciech M. CHMURA, Kazimierz RÓŻAŃSKI, Tadeusz KUC, Maria Chmiel, Anna ŻUREK
  ŹródłoTechnika jądrowa w przemyśle, medycynie, rolnictwie i ochronie środowiska : krajowe sympozjum : Kraków, 7–9 września 2005 / red. Łukasz Chmura [et al.]. — Kraków : Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej AGH, 2005. — S. 120–125
6
 • [referat w czasopiśmie, 2010]
 • TytułAssessment of denitrification rates in fissured-karstic aquifer near Opole (south-west Poland): combined use of gaseous and isotope tracers
  AutorzyAnna ŻUREK, Kazimierz RÓŻAŃSKI, Paweł Mochalski, Tadeusz KUC
  ŹródłoBiuletyn Państwowego Instytutu Geologicznego. Hydrogeologia. — 2010 nr 441 z. 10, s. 209–216
7
 • [referat, 2010]
 • TytułAssessment of denitrification rates in fissured-karstic aquifer near Opole (south-west Poland): combined use of gaseous and isotope tracers
  AutorzyAnna ŻUREK, Kazimierz RÓŻAŃSKI, Paweł Mochalski, Tadeusz KUC
  ŹródłoXXXVIII IAH Congress : Groundwater quality sustainability : Krakow, 12–17 September 2010 : abstract book, Vol. 2 / eds. Andrzej Zuber, Jarosław Kania, Ewa Kmiecik. — Katowice : University of Silesia Press, 2010. — S. 562–563
8
 • [artykuł w czasopiśmie, 2010]
 • TytułAzotany w wodach jurajskiego piętra wodonośnego w rejonie Olkusza
  AutorzyAnna ŻUREK, Mariusz CZOP, Jacek MOTYKA
  ŹródłoGeologia : kwartalnik Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie. — 2010 t. 36 z. 1, s. 109–134. — tekst: https://journals.agh.edu.pl/geol/article/view/295/198
9
 • [artykuł w czasopiśmie, 2002]
 • TytułAzotany w wodach podziemnych
  AutorzyAnna ŻUREK
  ŹródłoBiuletyn Państwowego Instytutu Geologicznego. Hydrogeologia. — 2002 nr 400, s. 115–141
10
 • [artykuł w czasopiśmie, 2017]
 • TytułBadanie strefy aeracji na stanowisku lizymetrycznym przy pomocy penetracyjnego profilowania oporności elektrycznej
  AutorzyAnna J. ŻUREK, Włodzimierz Jerzy MOŚCICKI
  ŹródłoPrace Geograficzne / Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Jagiellońskiego. — 2017 z. 151, s. 121–132
11
 • [redakcja serii, 2010]
 • TytułBiuletyn Państwowego Instytutu Geologicznego
  sci. eds. Stanisław WITCZAK, Anna ŻUREK
  Details2010 nr 441 Hydrogeologia z. 10: Groundwater quality sustainability. — Warszawa : PIG
12
 • [referat, 2019]
 • TytułDeciphering spatial and temporal patterns of nitrate in a groundwater - dominated agricultural catchment
  AutorzyDamian ZIĘBA, Przemysław WACHNIEW, Dominika Bar-Michalczyk, Anna ŻUREK
  ŹródłoCAGG-AGH-2019 [Dokument elektroniczny] : “Challenges in Applied Geology and Geophysics: 100textsuperscript{th} anniversary of applied geology at AGH University of Science and Technology” : international scientific conference : 10-13 September 2019, Kraków : book of abstracts / eds. Jadwiga Jarzyna, Paulina Krakowska-Madejska, Anna Sowiżdżał ; AGH. — Kraków : AGH University of Science and Technology, cop. 2019. — S. [1-2]
13
 • [referat, 2016]
 • TytułDownstream changes of water quality in a lowland river due to groundwater inflows
  AutorzyDamian ZIĘBA, Dominika BAR-MICHALCZYK, Jarosław KANIA, Grzegorz MALINA, Tomasz MICHALCZYK, Kazimierz RÓŻAŃSKI, Stanisław WITCZAK, Przemysław WACHNIEW, Anna J. ŻUREK
  ŹródłoEGU European Geosciences Union [Dokument elektroniczny] : general assembly 2016 : Vienna, Austria, 17–22 April 2016. — [Vienna : s. n.], [2016]. — S. [1]
14
 • [referat, 2014]
 • TytułEkosystemy zależne od wód podziemnych: konflikt priorytetów
  AutorzyPrzemysław WACHNIEW, Stanisław WITCZAK, Adam POSTAWA, Jarosław KANIA, Anna ŻUREK, Kazimierz RÓŻAŃSKI, Marek DULIŃSKI
  Źródło„Przemiany środowiska naturalnego, rozwój zrównoważony i zasoby surowców mineralnych Polski” : trzecia konferencja naukowa z okazji 150. rocznicy urodzin Karola Bohdanowicza : Kraków, 25–26 wrzesień, 2014 : program konferencji oraz streszczenia referatów. — [Kraków : s. n.], cop. 2014. — S. 19
15
 • [referat, 2012]
 • TytułEnvironmental water requirements of groundwater dependent ecosystems: conflict between nature and man
  AutorzyS. WITCZAK, J. KANIA, K. RÓŻAŃSKI, P. WACHNIEW, A. ŻUREK, M. DULIŃSKI
  ŹródłoEGU European Geosciences Union [Dokument elektroniczny] : general assembly 2012 : Vienna, Austria, 22–27 April 2012 : abstracts & programme. — [Vienna : s. n.], [2012]. — S. [1]
16
 • [artykuł w czasopiśmie, 2017]
 • TytułEvaluating the HYPE model for estimating groundwater recharge in a groundwater dominated catchment in Poland
  AutorzyDominika BAR-MICHALCZYK, Tomasz MICHALCZYK, Stanisław WITCZAK, Anna J. ŻUREK
  ŹródłoGeology, Geophysics & Environment / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie. — 2017 vol. 43 no. 3, s. 171–180
17
 • [artykuł w czasopiśmie, 2013]
 • TytułGospodarowanie wodami podziemnymi w Polsce a kierunki zmian w dyrektywach UE w świetle realizacji europejskiego projektu GENESIS
  AutorzyStanisław WITCZAK, Jarosław KANIA, Anna ŻUREK, Marek DULIŃSKI, Kazimierz RÓŻAŃSKI, Przemysław WACHNIEW
  ŹródłoGospodarka Wodna. — 2013 R. 73 nr 3, s. 96–102
18
 • [artykuł w czasopiśmie, 2014]
 • TytułGroundwater dependent ecosystems and man: conflicting groundwater uses
  AutorzyPrzemysław WACHNIEW, Stanisław WITCZAK, Adam POSTAWA, Jarosław KANIA, Anna ŻUREK, Kazimierz RÓŻAŃSKI, Marek DULIŃSKI
  ŹródłoGeological Quarterly. — 2014 vol. 58 no. 4, s. 695–706. — tekst: https://gq.pgi.gov.pl/article/view/10097/pdf_1161
19
 • [referat, 2016]
 • TytułGroundwater transit time distribution and transfer of nitrates from soils to river network
  AutorzyTomasz MICHALCZYK, Dominika BAR-MICHALCZYK, Marek DULIŃSKI, Jarosław KANIA, Grzegorz MALINA, Kazimierz RÓŻAŃSKI, Tadeusz SZKLARCZYK, Przemysław WACHNIEW, Stanisław WITCZAK, Damian ZIĘBA, Anna ŻUREK
  ŹródłoEGU European Geosciences Union [Dokument elektroniczny] : general assembly 2016 : Vienna, Austria, 17–22 April 2016. — [Vienna : s. n.], [2016]. — S. [1]
20
 • [referat, 2008]
 • TytułGroundwater vulnerability map of Poland as useful tool for risk assessment to groundwater resources
  AutorzyStanisław WITCZAK, Robert DUDA, Joanna KARLIKOWSKA, Anna ŻUREK
  ŹródłoOSLO 2008 [Dokument elektroniczny] : 33textsuperscript{rd} International Geological Congress : 6–14 August 2008, Oslo, Norway : abstract CD-ROM. — [Oslo : s. n.], [2008]. — S. [1]
21
 • [referat, 2015]
 • TytułGroundwater vulnerability map of Poland based on time scale
  AutorzyStanisław WITCZAK, Anna J. ŻUREK, Robert DUDA, Kazimierz RÓŻAŃSKI, Danuta Kubacka
  ŹródłoGroundwater vulnerability – from scientific concept to practical application : international conference : Ustroń, Poland 25–29 May 2015 : abstracts / ed. by Andrzej J. Witkowski, Sabina Jakóbczyk-Karpierz, Dorota Grabala. — Sosnowiec : Faculty of Earth Sciences Univeristy of Silesia, 2015. — S. 70–71
22
 • [referat, 2017]
 • TytułIdentification of nitrate origin in groundwater by measurements of $delta^{15}N$ and $delta^{18}O$ and $N_{2}$ excess
  AutorzyDamian ZIĘBA, Joanna Najman, Dominika BAR-MICHALCZYK, Tomasz MICHALCZYK, Anna J. ŻUREK, Przemysław WACHNIEW, Kazimierz RÓŻAŃSKI
  ŹródłoGroundwater heritage and sustainability [Dokument elektroniczny] : 44textsuperscript{th} annual congress of the International Association of Hydrogeologists (IAH) : Dubrovnik, Croatia, September 25textsuperscript{th} – 29textsuperscript{th} 2017 : book of abstracts / eds. Kristijan Posavec, Tamara Marković. — [Croatia : s. n.], [2017]. — S. 248
23
 • [referat, 2001]
 • TytułIdentyfikacja pochodzenia azotanów w wodach podziemnych na podstawie ich składu izotopowego
  AutorzyKazimierz RÓŻAŃSKI, Anna ŻUREK
  ŹródłoWspółczesne problemy hydrogeologii : Wrocław 2001. 10, T. 2 / red. nauk. Tatiana Bocheńska, Stanisław Staśko. — Wrocław : Sudety. Oficyna Wydawnicza Oddziału Wrocławskiego PTTK na zlec. Instytutu Nauk Geologicznych Uniwersytetu Wrocławskiego, 2001. — S. 403–412
24
 • [referat, 2015]
 • TytułImpact of a rainfall intensity on water flow and solute transport through unsaturated zone : a lysimeter study
  AutorzyA. J. ŻUREK, P. Maloszewski, C. Stumpp, S. WITCZAK
  Źródło26textsuperscript{th} IUGG general assembly 2015 [Dokument elektroniczny] : International Union of Geodesy and Geophysics : Earth and environmental sciences for future generations : Prague, Czech Republic, June 22 – July 2, 2015 : abstracts. — [Prague : s. n.], [2015]. — S. [1] Abstract: HW15p-322
25
 • [referat w czasopiśmie, 2004]
 • TytułImplementation of the nitrate directive in Poland from hydrogeological point of view
  AutorzyAnna ŻUREK, Stanisław WITCZAK, Robert DUDA
  ŹródłoUFZ-Bericht. — 2004 nr 18, s. 297–298