Wykaz publikacji wybranego autora

Aleksandra Borecka, dr inż.

adiunkt

Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska
WGGiOŚ-khgi, Katedra Hydrogeologii i Geologii Inżynierskiej

[dyscyplina wiodąca] dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka


[poprzednia klasyfikacja] obszar nauk technicznych / dziedzina nauk technicznych / górnictwo i geologia inżynierska


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: 0000-0001-8735-4992

ResearcherID: W-9706-2018

Scopus: 57192706240

PBN: 900365

OPI Nauka Polska

System Informacyjny AGH (SkOs)

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 57, z ogólnej liczby 57 publikacji Autora


1
 • [referat w czasopiśmie, 2017]
 • TytułAnaliza obowiązujących przepisów prawnych w zakresie stosowania metod geofizyki inżynierskiej
  AutorzyAleksandra BORECKA, Szymon Ostrowski
  ŹródłoPrzegląd Geologiczny. — 2017 vol. 65 nr 10/2, s. 678–684. — tekst: goo.gl/wKCqMo
 • keywords: geological and mining law, Eurocode 7, engineering geophysics, Building Law

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

2
 • [referat, 2014]
 • TytułBadania elektrooporowe w rozpoznaniu płytkiej budowy geologicznej w otoczeniu wału przeciwpowodziowego Wisły w okolicy Czernichowa (koło Krakowa)
  AutorzyWłodzimierz Jerzy MOŚCICKI, Grzegorz BANIA, Michał ĆWIKLIK, Aleksandra BORECKA
  ŹródłoGeotechnika i budownictwo specjalne 2014 : XXXVII Zimowa Szkoła Górotworu i Geoinżynierii : Wisła–Jawornik, 10–14 marca 2014 / Katedra Geomechaniki, Budownictwa i Geotechniki AGH. — Kraków : KGBiG AGH, cop. 2014. — S. 58–59
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
4
 • [referat, 2012]
 • TytułCharakterystyka i ocena zagrożenia osuwiskowego na przykładzie osuwiska w Radziszowie : [streszczenie]
  AutorzyAleksandra BORECKA
  ŹródłoGeotechnika i budownictwo specjalne 2012 : XXXV Zimowa Szkoła Mechaniki Górotworu i Geoinżynierii : Wisła-Jawornik, 5–9 marca 2012 / red. Joanna Hydzik-Wiśniewska ; Katedra Geomechaniki Górniczej i Geotechniki AGH. — Kraków : KGGiG AGH, 2012. — S. 43
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

5
 • [artykuł w czasopiśmie, 2008]
 • TytułCzynniki wpływające na parametry wytrzymałości na ścinanie w strefach zagrożeń osuwiskowych na przykładzie odkrywek węgla brunatnego
  AutorzyAleksandra BORECKA, Robert KACZMARCZYK
  ŹródłoGeologia : kwartalnik Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie. — 2008 t. 34 z. 4, s. 709–719
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

6
 • [artykuł w czasopiśmie, 2014]
 • TytułDC resistivity studies of shallow geology in the vicinity of Vistula River flood bank in Czernichow village (near Krakow in Poland)
  AutorzyWłodzimierz Jerzy MOŚCICKI, Grzegorz BANIA, Michał ĆWIKLIK, Aleksandra BORECKA
  ŹródłoStudia Geotechnica et Mechanica. — 2014 vol. 36 no. 1, s. 63–70
 • keywords: Quaternary, electrical resistivity tomography, vertical electrical soundings, shallow geology, flood bank, geophysics in civil engineering, DC resistivity methods

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.2478/sgem-2014-0008

7
 • [artykuł w czasopiśmie, 2012]
 • TytułDescription and evaluation of the landslide hazard : a case study in a landslide in Radziszow
  AutorzyAleksandra BORECKA
  ŹródłoAGH Journal of Mining and Geoengineering. — 2012 vol. 36 no. 2, s. 49–57
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

8
9
10
 • [referat, 2018]
 • TytułFlood embankment testing with the ERT method – specificity of measurements and interpretation : abstract
  AutorzyGrzegorz BANIA, Włodzimierz Jerzy MOŚCICKI, Aleksandra BORECKA
  ŹródłoApplied geophysics 2018 [Dokument elektroniczny] : 4th international conference on Applied geophysics : 28–29 June 2018, Cracow / The Mineral and Energy Economy Research Institute Polish Academy of Sciences, [etc.]. — [Cracow : PAN], [2018]. — S. [1]
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

11
 • [referat, 2016]
 • TytułFull-scale monitoring system of levees
  AutorzyAleksandra BORECKA, Klaudia KORZEC, Jacek STANISZ
  ŹródłoCGW Workshop'16 : Kraków, Poland, October 24–26, 2016 : proceedings / ed. Marian Bubak, Michał Turała, Kazimierz Wiatr. — Kraków : Academic Computer Centre Cyfronet AGH, 2016. — S. 49–50
 • keywords: internal levee monitoring, surface levee monitoring, automatic measurement system

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

12
13
 • [referat, 2018]
 • TytułGeodezyjny monitoring ziemnego obwałowania przeciwpowodziowego poddanego obciążeniom zmiennym
  AutorzyKURAS Przemysław, ORTYL Łukasz, OWERKO Tomasz, BORECKA Aleksandra
  ŹródłoXXVII konferencja naukowo-techniczna "Geodezja, budownictwo, środowisko - aspekty naukowe, prawne, praktyczne i dydaktyczne" : Rzeszów, 8–9 maja 2018 : streszczenia referatów. — Rzeszów : Politechnika Rzeszowska, 2018. — S. 15
 • słowa kluczowe: obwałowania przeciwpowodziowe, monitoring geodezyjny

  keywords: geodetic monitoring, flood embankment

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

14
 • [redakcja serii, 2008]
 • TytułGeologia
  red. odpow. z. Aleksandra BORECKA
  Details2008 t. 34 z. 4. — Kraków : Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne AGH
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

15
 • [referat w czasopiśmie, 2007]
 • TytułGeologiczno-inżynierska ocena zagrożeń osuwiskowych w utworach lessowych południowo-wschodniej Polski
  AutorzyAleksandra BORECKA, Robert KACZMARCZYK
  ŹródłoGeologos [Dokument elektroniczny]. - Czasopismo elektroniczne. — 2007 [nr] 11, s. 347–356
 • słowa kluczowe: procesy geodynamiczne, właściwości fizyko-mechaniczne lessów, less

  keywords: loess, geodynamics processes, physical and mechanical properties of loess

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

16
 • [referat, 2018]
 • TytułGeophysical methods in recognition of the state of hydroinsulation barriers : case study of the Vistula river levees : abstract
  AutorzyAdam CYGAL, Aleksandra BORECKA, Michał STEFANIUK, Anna Kret
  ŹródłoApplied geophysics 2018 [Dokument elektroniczny] : 4th international conference on Applied geophysics : 28–29 June 2018, Cracow / The Mineral and Energy Economy Research Institute Polish Academy of Sciences, [etc.]. — [Cracow : PAN], [2018]. — S. [1]
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

17
18
 • [referat w czasopiśmie, 2007]
 • TytułGrunt zwałowy – problemy w ocenie parametrów fizyko-mechanicznych
  AutorzyAleksandra BORECKA
  ŹródłoGeologos [Dokument elektroniczny]. - Czasopismo elektroniczne. — 2007 [nr] 11, s. 123–132
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

19
 • [referat, 2017]
 • TytułInnovative solutions in monitoring systems in flood protection
  AutorzyK. SEKUŁA, M. POŁEĆ, A. BORECKA
  ŹródłoIWA Poland [Dokument elektroniczny] : the International Water Association : 1textsuperscript{st} IWA Polish young water professionals conference : water, wastewater and energy in smart cities : 12–13 September 2017, Cracow, Poland : book of abstracts. — [Kraków : s. n.], [2017]. — S. 13–14
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

20
21
22
 • [referat, 2017]
 • TytułLevee Health Monitoring w systemie ochrony przeciwpowodziowej : [abstrakt]
  AutorzyAleksandra BORECKA
  ŹródłoII Warsztaty geologii inżynierskiej : 6–7 kwietnia 2017, Kraków : materiały konferencyjne. — [Kraków : s. n.], [2017]. — S. 3
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

23
 • [artykuł w czasopiśmie, 2013]
 • TytułLoesses near Kraków in light of geological-engineering research
  AutorzyAleksandra BORECKA, Bartłomiej OLEK
  ŹródłoStudia Geotechnica et Mechanica. — 2013 vol. 35 no. 1, s. 41–57
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

24
 • [referat, 2016]
 • TytułMethods of assessing the condition of levees by measuring the pore pressure of water
  AutorzyJacek STANISZ, Aleksandra BORECKA
  ŹródłoFLOODrisk 2016 : 3rd European conference on Flood risk management : 18th–20th October 2016, Lyon, France : book of abstracts / eds. Michel Lang, Frans Klijn, Paul Samuels. — [France : s. n.], [2016]. — S. 79
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

25
 • [referat w czasopiśmie, 2017]
 • TytułMetoda obserwacyjna i monitoring geotechniczny w świetle przepisów prawa do oceny zachowania podłoża i konstrukcji inżynierskich
  AutorzyAleksandra BORECKA, Agnieszka STOPKOWICZ, Klaudia SEKUŁA
  ŹródłoPrzegląd Geologiczny. — 2017 vol. 65 nr 10/2, s. 685–691. — tekst: goo.gl/aKmRR1
 • keywords: Eurocode 7, geotechnical monitoring, observational method (OM), analysis of legislation, road (highway) engineering

  cyfrowy identyfikator dokumentu: