Wykaz publikacji wybranego autora

Aleksandra Borecka, dr inż.

adiunkt

Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska
WGGiOŚ-khgi, Katedra Hydrogeologii i Geologii Inżynierskiej

[dyscyplina wiodąca] dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka


[poprzednia klasyfikacja] obszar nauk technicznych / dziedzina nauk technicznych / górnictwo i geologia inżynierska


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: 0000-0001-8735-4992

ResearcherID: W-9706-2018

Scopus: 57192706240

PBN: 900365

OPI Nauka Polska

System Informacyjny AGH (SkOs)

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 57, z ogólnej liczby 57 publikacji Autora


1
 • Analiza obowiązujących przepisów prawnych w zakresie stosowania metod geofizyki inżynierskiej
2
 • Badania elektrooporowe w rozpoznaniu płytkiej budowy geologicznej w otoczeniu wału przeciwpowodziowego Wisły w okolicy Czernichowa (koło Krakowa)
3
 • Characteristics of soil of “Józefka” deposit overlay, Kielce District
4
 • Charakterystyka i ocena zagrożenia osuwiskowego na przykładzie osuwiska w Radziszowie
5
 • Czynniki wpływające na parametry wytrzymałości na ścinanie w strefach zagrożeń osuwiskowych na przykładzie odkrywek węgla brunatnego
6
 • DC resistivity studies of shallow geology in the vicinity of Vistula River flood bank in Czernichow village (near Krakow in Poland)
7
 • Description and evaluation of the landslide hazard
8
 • Evaluation of consolidation results by the settlement rate approach
9
 • Evaluation of consolidation results by the settlement rate approach
10
 • Flood embankment testing with the ERT method – specificity of measurements and interpretation
11
 • Full-scale monitoring system of levees
12
 • Geodetic monitoring of earth-filled flood embankment subjected to variable loads
13
 • Geodezyjny monitoring ziemnego obwałowania przeciwpowodziowego poddanego obciążeniom zmiennym
14
 • Geologia ; ISSN 0138-0974
15
 • Geologiczno-inżynierska ocena zagrożeń osuwiskowych w utworach lessowych południowo-wschodniej Polski
16
 • Geophysical methods in recognition of the state of hydroinsulation barriers
17
18
 • Grunt zwałowy – problemy w ocenie parametrów fizyko-mechanicznych
19
 • Innovative solutions in monitoring systems in flood protection
20
 • Innovative solutions in monitoring systems in flood protection
21
 • ISMOP Project (IT System of Levee Monitoring) as an example of integrated monitoring of levee
22
 • Levee Health Monitoring w systemie ochrony przeciwpowodziowej
23
 • Loesses near Kraków in light of geological-engineering research
24
 • Methods of assessing the condition of levees by measuring the pore pressure of water
25
 • Metoda obserwacyjna i monitoring geotechniczny w świetle przepisów prawa do oceny zachowania podłoża i konstrukcji inżynierskich