Wykaz publikacji wybranego autora

Aleksandra Borecka, dr inż.

adiunkt

Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska
WGGiOŚ-khgi, Katedra Hydrogeologii i Geologii Inżynierskiej

[dyscyplina wiodąca] dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka


[poprzednia klasyfikacja] obszar nauk technicznych / dziedzina nauk technicznych / górnictwo i geologia inżynierska


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: 0000-0001-8735-4992

ResearcherID: W-9706-2018

Scopus: 57192706240

PBN: 900365

OPI Nauka Polska

System Informacyjny AGH (SkOs)Statystyka obejmuje publikacje afiliowane AGH od 2008 roku włącznie

typ publikacji
rocznikl. publ.książkifragm.referatyartykułypatentymapyred. czas.inne
ogółem571252812
2019211
2018862
20171165
201610154
201522
2014532
201311
2012211
2008321
200722
200622
200511
200411
200311
200222
200111
1999312
język publikacji
rocznikrazempolskojęzyczneanglojęzycznepozostałe języki
ogółem5729262
201922
2018871
201711551
20161046
201522
2014541
201311
2012211
200833
200722
200622
200511
200411
200311
200222
200111
199933
kraj wydania
rocznikrazempubl. krajowepubl. zagraniczne
ogółem57498
2019211
2018862
201711101
20161073
201522
201455
201311
201222
200833
200722
200622
200511
200411
200311
200222
200111
199933
Lista Filadelfijska
rocznikrazempubl. z LFpubl. pozostałe
ogółem57750
2019211
2018817
20171138
20161010
201522
2014514
201311
201222
2008312
200722
200622
200511
200411
200311
200222
200111
199933
punktacja MNiSW
rocznikrazempubl. z pkt. MNiSWpubl. pozostałe
ogółem572136
201922
2018835
20171156
20161037
2015211
2014523
201311
2012211
200833
200722
200622
200511
200411
200311
200222
200111
199933
publikacje recenzowane
rocznikrazempubl. recenzowanepubl. nierecenzowane
ogółem573126
2019211
2018835
20171156
20161064
201522
2014523
201311
2012211
200833
2007211
200622
200511
200411
200311
200222
200111
19993121
 • Analiza obowiązujących przepisów prawnych w zakresie stosowania metod geofizyki inżynierskiejAnalysis of legislation in force applicable for engineering geophysics methods / Aleksandra BORECKA, Szymon Ostrowski // Przegląd Geologiczny ; ISSN 0033-2151. — 2017 vol. 65 nr 10/2, s. 678–684. — Bibliogr. s. 684, Abstr.. — 6. WPGI 2017 : 6. ogólnopolskie sympozjum Współczesne Problemy Geologii Inżynierskiej w Polsce : 17–20. 10 Rzeszów / pod red. Edyty Majer [et al.]. — tekst: goo.gl/wKCqMo

 • keywords: geological and mining law, Eurocode 7, engineering geophysics, Building Law

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

2
 • Badania elektrooporowe w rozpoznaniu płytkiej budowy geologicznej w otoczeniu wału przeciwpowodziowego Wisły w okolicy Czernichowa (koło Krakowa)[DC resistivity studies of shallow geology in the vicinity of Vistula river flood bank in Czernichow village (near Kraków in Poland] / Włodzimierz Jerzy MOŚCICKI, Grzegorz BANIA, Michał ĆWIKLIK, Aleksandra BORECKA // W: Geotechnika i budownictwo specjalne 2014 : XXXVII Zimowa Szkoła Górotworu i Geoinżynierii : Wisła–Jawornik, 10–14 marca 2014 / Katedra Geomechaniki, Budownictwa i Geotechniki AGH. — Kraków : KGBiG AGH, cop. 2014. — S. 58–59

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
 • Characteristics of soil of “Józefka” deposit overlay, Kielce District / Maciej PAWLIKOWSKI, Maciej MANECKI, Dawid Kozień, Edyta Waluś, Aleksandra BORECKA, Jacek STANISZ, Michał PĘKALA, Monika Kiecana // Geology, Geophysics & Environment / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; ISSN 2299-8004. — Tytuł poprz.: Geologia : kwartalnik Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie ; ISSN: 0138-0974. — 2016 vol. 42 no. 1, s. 116–117. — Bibliogr. s. 117. — ICYG 2016 : XVII\textsuperscript{th} International Conference of Young Gelogists Herl'any 2016 : Svätý Jur, Slovakia, April 14th–16th 2016 : abstracts. — tekst: http://goo.gl/QOunSk

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.7494/geol.2016.42.1.116

4
 • Charakterystyka i ocena zagrożenia osuwiskowego na przykładzie osuwiska w Radziszowie : [streszczenie][Caracterisation and assessment of landslide threats on the example of the landslide in Radziszów] / Aleksandra BORECKA // W: Geotechnika i budownictwo specjalne 2012 : XXXV Zimowa Szkoła Mechaniki Górotworu i Geoinżynierii : Wisła-Jawornik, 5–9 marca 2012 / red. Joanna Hydzik-Wiśniewska ; Katedra Geomechaniki Górniczej i Geotechniki AGH. — Kraków : KGGiG AGH, 2012. — S. 43

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

5
 • Czynniki wpływające na parametry wytrzymałości na ścinanie w strefach zagrożeń osuwiskowych na przykładzie odkrywek węgla brunatnegoFactors influencing shear strength parameters in the zones of landslide threats exemplified by brown coal open pits / Aleksandra BORECKA, Robert KACZMARCZYK // Geologia : kwartalnik Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie ; ISSN 0138-0974. — 2008 t. 34 z. 4, s. 709–719. — Bibliogr. s. 717–710, Streszcz., Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

6
 • DC resistivity studies of shallow geology in the vicinity of Vistula River flood bank in Czernichow village (near Krakow in Poland) / Włodzimierz Jerzy MOŚCICKI, Grzegorz BANIA, Michał ĆWIKLIK, Aleksandra BORECKA // Studia Geotechnica et Mechanica ; ISSN 0137-6365. — 2014 vol. 36 no. 1, s. 63–70. — Bibliogr. s. 69–70, Abstr.

 • keywords: Quaternary, electrical resistivity tomography, vertical electrical soundings, shallow geology, flood bank, geophysics in civil engineering, DC resistivity methods

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.2478/sgem-2014-0008

7
 • Description and evaluation of the landslide hazard : a case study in a landslide in RadziszowCharakterystyka i ocena zagrożenia osuwiskowego na przykładzie osuwiska w Radziszowie / Aleksandra BORECKA // AGH Journal of Mining and Geoengineering ; ISSN 2299-257X. — Tytuł poprz.: Górnictwo i Geoinżynieria ; ISSN: 1732-6702. — 2012 vol. 36 no. 2, s. 49–57. — Bibliogr. s. 57, Summ., Streszcz.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

8
 • Evaluation of consolidation results by the settlement rate approach / OLEK B. S., BORECKA A., WOŹNIAK H. // The Electronic Journal of Geotechnical Engineering [Dokument elektroniczny]. - Czasopismo elektroniczne ; ISSN 1089-3032. — 2016 vol. 21 bund. 07, s. 1583–1595. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Bibliogr. s. 1594–1595, Abstr.. — Afiliacja Autorów: Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie. — tekst: http://www.ejge.com/2016/Ppr2016.0223ma.pdf

 • keywords: velocity, consolidation, coefficient, settlement rate

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

9
 • Evaluation of consolidation results by the settlement rate approach / OLEK B. S., BORECKA A., WOŹNIAK H. // The Electronic Journal of Geotechnical Engineering [Dokument elektroniczny]. - Czasopismo elektroniczne ; ISSN 1089-3032. — 2019 vol. 24 bund. 4, s. 973–986. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Bibliogr. s. 984–985, Abstr.. — Afiliacja autorów: Akademia Górniczo-Hutnicza. — tekst: http://www.ejge.com/2019/Ppr2019.0077ma.pdf

 • keywords: velocity, consolidation, coefficient, settlement rate

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

10
 • Flood embankment testing with the ERT method – specificity of measurements and interpretation : abstract / Grzegorz BANIA, Włodzimierz Jerzy MOŚCICKI, Aleksandra BORECKA // W: Applied geophysics 2018 [Dokument elektroniczny] : 4th international conference on Applied geophysics : 28–29 June 2018, Cracow / The Mineral and Energy Economy Research Institute Polish Academy of Sciences, [etc.]. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Cracow : PAN], [2018]. — S. [1]. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Tryb dostępu: http://applied-geophysics.eu/wp-content/uploads/Bania_etal.pdf [2018-05-08]. — Toż na CD-ROMie

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

11
 • Full-scale monitoring system of levees / Aleksandra BORECKA, Klaudia KORZEC, Jacek STANISZ // W: CGW Workshop'16 : Kraków, Poland, October 24–26, 2016 : proceedings / ed. Marian Bubak, Michał Turała, Kazimierz Wiatr. — Kraków : Academic Computer Centre Cyfronet AGH, 2016. — ISBN:  978-83-61433-20-0. — S. 49–50. — Bibliogr. s. 50

 • keywords: internal levee monitoring, surface levee monitoring, automatic measurement system

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

12
13
 • Geodezyjny monitoring ziemnego obwałowania przeciwpowodziowego poddanego obciążeniom zmiennymGeodetic monitoring of earth-filled flood embankment subjected to variable loads / KURAS Przemysław, ORTYL Łukasz, OWERKO Tomasz, BORECKA Aleksandra // W: XXVII konferencja naukowo-techniczna "Geodezja, budownictwo, środowisko - aspekty naukowe, prawne, praktyczne i dydaktyczne" : Rzeszów, 8–9 maja 2018 : streszczenia referatów. — Rzeszów : Politechnika Rzeszowska, 2018. — S. 15. — Tekst pol.-ang.

 • słowa kluczowe: obwałowania przeciwpowodziowe, monitoring geodezyjny

  keywords: geodetic monitoring, flood embankment

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

14
 • Geologia ; ISSN 1221-0803 / red. odpow. z. Aleksandra BORECKA. — Kraków : Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne AGH, 2008. — t. 34 z. 4

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

15
 • Geologiczno-inżynierska ocena zagrożeń osuwiskowych w utworach lessowych południowo-wschodniej PolskiEngineering geology evaluation of landslide hazard of southeastern Polish loess formations / Aleksandra BORECKA, Robert KACZMARCZYK // Geologos [Dokument elektroniczny]. — Czasopismo elektroniczne ; ISSN 2080-6574. — Dod. ISSN 1426-8981. — 2007 [nr] 11, s. 347–356. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Tryb dostępu: http://docplayer.pl/12559241-Geologiczno-inzynierska-ocena-zagrozen-osuwiskowych-w-utworach-lessowych-poludniowo-wschodniej-polski.html [2017-07-25]. — Bibliogr. s. 355–356, Streszcz., Abstr.. — Współczesne problemy geologii inżynierskiej w Polsce = Recent problems of engineering geology in Poland : III ogólnopolskie sympozjum : Puszczykowo, 31. 5–1. 6. 2007 / red. Robert Radaszewski ; współpr. Piotr Zawrzykraj ; Uniwersytet im. Adama Mickiewicza. Instytut Geologii. — Poznań : Bogucki Wydawnictwo Naukowe, cop. 2007. — Na k. tyt. dod.: Dedykowane pamięci Profesora Jerzego Liszkowskiego (1936–2005)

 • słowa kluczowe: procesy geodynamiczne, właściwości fizyko-mechaniczne lessów, less

  keywords: loess, geodynamics processes, physical and mechanical properties of loess

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

16
 • Geophysical methods in recognition of the state of hydroinsulation barriers : case study of the Vistula river levees : abstract / Adam CYGAL, Aleksandra BORECKA, Michał STEFANIUK, Anna Kret // W: Applied geophysics 2018 [Dokument elektroniczny] : 4th international conference on Applied geophysics : 28–29 June 2018, Cracow / The Mineral and Energy Economy Research Institute Polish Academy of Sciences, [etc.]. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Cracow : PAN], [2018]. — S. [1]. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Tryb dostępu: http://applied-geophysics.eu/wp-content/uploads/Cygal_Borecka_Stefaniuk_Kret_2.pdf [2018-05-08]. — Toż na CD-ROMie. — A. Cygal – dod. afiliacja: PBG Geophysical Exploration Ltd.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

17
18
 • Grunt zwałowy – problemy w ocenie parametrów fizyko-mechanicznychDump soil – problems in evaluation of physical and mechanical parameters / Aleksandra BORECKA // Geologos [Dokument elektroniczny]. — Czasopismo elektroniczne ; ISSN 2080-6574. — Dod. ISSN 1426-8981. — 2007 [nr] 11, s. 123–132. — Bibliogr. s. 131–132, Streszcz., Abstr.. — Współczesne problemy geologii inżynierskiej w Polsce = Recent problems of engineering geology in Poland : III ogólnopolskie sympozjum : Puszczykowo, 31. 5–1. 6. 2007 / red. Robert Radaszewski ; współpr. Piotr Zawrzykraj ; Uniwersytet im. Adama Mickiewicza. Instytut Geologii. — Poznań : Bogucki Wydawnictwo Naukowe, cop. 2007. — Na k. tyt. dod.: Dedykowane pamięci Profesora Jerzego Liszkowskiego (1936–2005)

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

19
 • Innovative solutions in monitoring systems in flood protection / K. SEKUŁA, M. POŁEĆ, A. BORECKA // W: IWA Poland [Dokument elektroniczny] : the International Water Association : 1\textsuperscript{st} IWA Polish young water professionals conference : water, wastewater and energy in smart cities : 12–13 September 2017, Cracow, Poland : book of abstracts. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Kraków : s. n.], [2017]. — Dysk Flash. — S. 13–14. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Bibliogr. s. 14

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

20
 • Innovative solutions in monitoring systems in flood protection / Klaudia SEKUŁA, Marzena POŁEĆ, Aleksandra BORECKA // E3S Web of Conferences [Dokument elektroniczny]. - Czasopismo elektroniczne ; ISSN 2267-1242. — 2018 vol. 30 art. no. 01005, s. [1–7]. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Bibliogr. s. [7], Abstr.. — The first conference of the International Water Association IWA for young scientist in Poland “Water : wastewater and energy in smart cities” : Cracow, Poland, September 12-13, 2017. — tekst: https://goo.gl/HhQHnX

 • keywords: flood protection, levee monitoring system, ISMOP, levees

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.1051/e3sconf/20183001005

21
 • ISMOP Project (IT System of Levee Monitoring) as an example of integrated monitoring of levee / Jacek STANISZ, Klaudia KORZEC, Aleksandra BORECKA // Geology, Geophysics & Environment / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; ISSN 2299-8004. — Tytuł poprz.: Geologia : kwartalnik Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie ; ISSN: 0138-0974. — 2015 vol. 41 no. 1, s. 137–139. — Bibliogr. s. 138–139. — XVI\textsuperscript{th} international conference of young geologists : Herl'any 2015 : abstracts. — tekst: http://journals.bg.agh.edu.pl/GEOLOGY/2015.41.1/geol.2015.41.1.137.pdf

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.7494/geol.2015.41.1.137

22
 • Levee Health Monitoring w systemie ochrony przeciwpowodziowej : [abstrakt][Levee Health Monitoring in the flood protection system : abstract] / Aleksandra BORECKA // W: II Warsztaty geologii inżynierskiej : 6–7 kwietnia 2017, Kraków : materiały konferencyjne. — [Kraków : s. n.], [2017]. — S. 3

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

23
 • Loesses near Kraków in light of geological-engineering research / Aleksandra BORECKA, Bartłomiej OLEK // Studia Geotechnica et Mechanica ; ISSN 0137-6365. — 2013 vol. 35 no. 1, s. 41–57. — Bibliogr. s. 57, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

24
 • Methods of assessing the condition of levees by measuring the pore pressure of water / Jacek STANISZ, Aleksandra BORECKA // W: FLOODrisk 2016 : 3rd European conference on Flood risk management : 18th–20th October 2016, Lyon, France : book of abstracts / eds. Michel Lang, Frans Klijn, Paul Samuels. — [France : s. n.], [2016]. — S. 79

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

25
 • Metoda obserwacyjna i monitoring geotechniczny w świetle przepisów prawa do oceny zachowania podłoża i konstrukcji inżynierskichThe observational method and the geotechnical monitoring in law to assess subsoil and construction conditions / Aleksandra BORECKA, Agnieszka STOPKOWICZ, Klaudia SEKUŁA // Przegląd Geologiczny ; ISSN 0033-2151. — 2017 vol. 65 nr 10/2, s. 685–691. — Bibliogr. s. s. 691, Abstr.. — 6. WPGI 2017 : 6. ogólnopolskie sympozjum Współczesne Problemy Geologii Inżynierskiej w Polsce : 17–20. 10 Rzeszów / pod red. Edyty Majer [et al.]. — tekst: goo.gl/aKmRR1

 • keywords: Eurocode 7, geotechnical monitoring, observational method (OM), analysis of legislation, road (highway) engineering

  cyfrowy identyfikator dokumentu: