Wykaz publikacji wybranego autora

Magdalena Strzebońska, dr inż.

adiunkt

Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska
WGGiOŚ-koś, Katedra Ochrony Środowiska


 • 2018

  [dyscyplina 1] dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka


[poprzednia klasyfikacja] obszar nauk przyrodniczych / dziedzina nauk o Ziemi / geologia


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: 0000-0003-2224-6346 orcid iD

ResearcherID: T-9119-2018

Scopus: 6505757049

PBN: 5e7093c1878c28a0473b047b

OPI Nauka Polska

System Informacyjny AGH (SkOs)

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 31, z ogólnej liczby 31 publikacji Autora


1
2
3
 • Chemistry and microbiology of urban roof runoff in Kraków, Poland with ecological and health risk implications / Magdalena STRZEBOŃSKA, Agnieszka GRUSZECKA-KOSOWSKA, Anna KOSTKA // Applied Sciences (Basel) [Dokument elektroniczny]. — Czasopismo elektroniczne ; ISSN 2076-3417. — 2020 vol. 10 iss. 23 art. no. 8554, s. 1–20. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Bibliogr. s. 15–20, Abstr.. — Publikacja dostępna online od: 2020-11-29. — tekst: https://www.mdpi.com/2076-3417/10/23/8554/pdf

  orcid iD
 • keywords: heavy metals, health risk assessment, rainwater, microbial risk assessment, contamination degree, toxicity potential, acid digestion

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.3390/app10238554

4
 • Comparative study of heavy metals pollution in the Przemsza River bottom sediment: past and present / Magdalena STRZEBOŃSKA, Elżbieta JAROSZ-KRZEMIŃSKA, Ewa ADAMIEC // W: Solving societal challenges; working with sediments : 9th International SedNet conference : 23–26 September 2015, Krakow, Poland : abstracts of oral and poster presentations / SedNet. — [Netherlands : SedNet], [2015]. — S. 58. — Bibliogr. s. 58

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

5
6
 • Determination of chloride ion concentration accumulated in snow around AGH UST campus in Cracow / Magdalena STRZEBOŃSKA, Maciej Sobczyk // W: AGH ISC 2018 : AGH International Student Conference : knowledge, technology and society : 10-12 October 2018, Krakow, Poland : book of abstracts / eds. Katarzyna Styszko, [et al.]. — Kraków : Wydawnictwo Instytutu Zrównoważonej Energetyki, 2018. — ISBN: 978-83-944254-6-3 ; e-ISBN: 978-83-944254-7-0. — S. 38. — Toż. w Internecie: {http://www.isc.agh.edu.pl/papers/}. — Dostęp po wybraniu: Download Book of Abstracts

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

7
8
9
 • Distribution and fate of heavy metals in the flood (1997) sediments of the Upper Odra River in Poland / Edeltrauda HELIOS-RYBICKA, Magdalena STRZEBOŃSKA // W: Warsaw'98 Symposium & Exhibition : fourth international symposium and exhibition on Environmental contamination in Central and Eastern Europe : September 15–17, 1998 Warsaw, Poland : symposium proceedings. — Dokument elektroniczny. — Dane tekstowe. — [Poland : s. n.], [1998]. — S. [7]. — Bibliogr. s. [1]

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

10
11
 • Environmental risk assessment from historical and recent mining and smelting contamination the Odra River System with selected metals / Ewa ADAMIEC, Agnieszka GRUSZECKA-KOSOWSKA, Edeltrauda HELIOS-RYBICKA, Magdalena STRZEBOŃSKA // W: Solving societal challenges; working with sediments : 9th International SedNet conference : 23–26 September 2015, Krakow, Poland : abstracts of oral and poster presentations / SedNet. — [Netherlands : SedNet], [2015]. — S. 55. — Bibliogr. s. 55

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

12
 • Geochemical state of Wilga river environment in Kraków (Poland) - historical aspects and existing issues / Magdalena STRZEBOŃSKA, Anna KOSTKA // Minerals [Dokument elektroniczny]. — Czasopismo elektroniczne ; ISSN 2075-163X. — 2021 vol. 11 iss. 8 art. no. 908, s. 1–17. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Bibliogr. s. 13–17, Abstr.. — Publikacja dostępna online od: 2021-08-22. — tekst: https://www.mdpi.com/2075-163X/11/8/908/pdf

  orcid iD
 • keywords: metals, metallurgical industry, chemical industry, chlorides, Vistula River, Wilga River, water suspended particular matter sediment

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.3390/min11080908

13
 • Heavy metals contamination of alluvial soils after flood 1997 in Poland / Edeltrauda HELIOS-RYBICKA, Magdalena STRZEBOŃSKA // W: Soil Mineral-Organic Matter-Microorganism Interactions and Ecosystem Health : third international symposium of the Working Group MO : ISMOM 2000 : Interactions of Soil Minerals with Organic Components and Microorganisms of the International Union of Soil Sciences : 22–26 May, 2000 Naples–Capri, Italy / eds. Antonio Violante, Liliana Gianfreda. — Napoli : Officina Grafica Marsico, 2000. — Opis wg okł.. — S. 104

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

14
 • Heavy metals in the rivers Odra and Vistula : past and present / E. HELIOS-RYBICKA, E. ADAMIEC, M. STRZEBOŃSKA, M. WARDAS // W: Effects on organisms and environment : III conference on Trace metals : Sopot, 6–8 June 2000 : book of abstracts / Institute of Oceanology PAS ; University of Gdańsk. — [Gdańsk : s. n.], 2000. — ISBN10: 83-911901-2-9. — S. 60/B-02–61/B-02

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

15
 • Investigating the impact of co-processed excipients on the formulation of bromhexine hydrochloride orally disintegrating tablets (ODTs) / Krzysztof Woyna-Orlewicz, Witold Brniak, Wiktor Tatara, Magdalena STRZEBOŃSKA, Dorota Haznar-Garbacz, Joanna Szafraniec-Szczęsny, Agata Antosik-Rogóż, Kamil WOJTECZKO, Mirosław Strózik, Mateusz Kurek, Renata Jachowicz, Aleksander Mendyk // Pharmaceutical Research ; ISSN 0724-8741. — 2023 vol. 40 iss. 12, s. 2947–2962. — Bibliogr. s. 2961–2962, Abstr.. — Publikacja dostępna online od: 2023-09-19. — M. Strzebońska - dod. afiliacja: F1Pharma S. A, Krakow. — tekst: https://link.springer.com/content/pdf/10.1007/s11095-023-03605-x.pdf

  orcid iD
 • keywords: mechanical properties, direct compression, compressibility, orodispersible tablets, tablet ability, superdisintegrant, orally disintegrating tablets, disintegration time, co-processed excipients, compactability

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.1007/s11095-023-03605-x

16
17
18
19
 • Ocena zanieczyszczenia rzek Odry i Wisły – przeszłość i teraźniejszośćPollution assessment of the Odra and Vistula rivers – past and present / Edeltrauda HELIOS-RYBICKA, Marta WARDAS, Ewa ADAMIEC, Magdalena STRZEBOŃSKA // Geologia : kwartalnik Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie ; ISSN 0138-0974. — 2001 t. 27 z. 2–4, s. 659–671. — Bibliogr. s. 669–670, Summ.

 • słowa kluczowe: metale ciężkie, zawiesina, osady denne, klasyfikacja geochemiczna

  keywords: heavy metals, bottom sediments, suspended matter, geochemical classification

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

20
 • Role of clay minerals in the heavy metals deposition on the Upper Vistula flood plains at the area of Krakow city (Poland) / HELIOS-RYBICKA Edeltrauda, KOSTKA Anna, STRZEBOŃSKA Magdalena // W: Innovative sediment management: how to do more with less : 8th international SedNet conference : 6–9 November, 2013, Lisbon, Portugal : abstracts of oral and poster presentations. — [Netherlands : s. n.], [2013]. — S. 117. — Bibliogr. s. 117

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

21
 • Rozmieszczenie metali ciężkich w systemie rzeki Odry : przeszłość i teraźniejszośćDistribution of heavy metals in the Odra River system : past and presence / Edeltrauda HELIOS-RYBICKA, Ewa ADAMIEC, Magdalena STRZEBOŃSKA // W: Problemy oczyszczania ścieków i ochrony wód w dorzeczu Odry : VI [szósta] konferencja naukowo-techniczna : Karpacz, 14–17 maja 2000 r. : streszczenia referatów i komunikatów / Regionalne Zarządy Gospodarki Wodnej we Wrocławiu, Gliwicach, Poznaniu i Szczecinie [et al.]. — [Polska : s. n.], 2000. — Opis wg okł. — S. [61]

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

22
 • Rozmieszczenie Zn, Cd, Pb i Cu w osadach aluwialnych dorzecza Odry po powodzi 1997Distribution of Zn, Cd, Pb and Cu in the alluvial sediments at the Odra river catchment area after flood 1997 / Magdalena STRZEBOŃSKA, Edeltrauda HELIOS RYBICKA // W: Współczesne problemy hydrogeologii : Hydrogeologia na przełomie wieków : Warszawa–Kielce 15–17 września 1999, T. 9 / red. Stefan Krajewski, Andrzej Sadurski ; Państwowy Instytut Geologiczny. — Warszawa : PIG, 1999. — ISBN10: 8386986409. — S. 343–349. — Bibliogr. s. 348–349, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

23
24
 • Sedimentqualität in Oder und WeichselSediment quality of the Rivers Oder and Vistula / Edeltrauda HELIOS-RYBICKA, Magdalena STRZEBOŃSKA, Marta WARDAS // W: Sedimentbewertung in europäischen Flussgebieten : Beiträge zum internationalen Symposium vom 12.–14. April 1999 in Berlin = Sediment assessment in European river basins. — Koblenz : Bundesanstalt für Gewässerkunde, 2000. — (Mitteilung ; nr 22). — S. 41–52. — Bibliogr. s. 52

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

25
 • The contamination of the Odra River by heavy metals, nutrients and other anions / K. Behrens, [et al.], E. HELIOS-RYBICKA, M. STRZEBOŃSKA, E. ADAMIEC, [et al.] // W: Fifth international symposium and exhibition on Environmental contamination in Central and Eastern Europe : 12–14 September 2000, Prague : symposium programme. — Tallahassee : Florida State University. Institute for International Cooperative Environmental Research, 2000. — S. 202

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: