Wykaz publikacji wybranego autora

Ewa Wisła-Walsh, dr

adiunkt

Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki
WIMiR-kseuoś, Katedra Systemów Energetycznych i Urządzeń Ochrony Środowiska


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: 0000-0001-9735-3221 połącz konto z ORCID

ResearcherID: brak

Scopus: 6506974212

OPI Nauka Polska

System Informacyjny AGH (SkOs)

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 66, z ogólnej liczby 72 publikacji Autora


1
 • [artykuł w czasopiśmie, 2007]
 • TytułA pelletizing of fly ashes from municipal solid waste incineration – an effect of binding agents and additives on granulate chemical and mechanical properties
  AutorzyW. KĘPYS, E. WISŁA-WALSH
  ŹródłoPolish Journal of Environmental Studies. — 2007 vol. 16 no. 3B, s. 223–227
2
3
4
 • [referat w czasopiśmie, 1999]
 • TytułBadanie procesu grudkowania popiołów lotnych i wybrane własności fizykochemiczne otrzymanych granulatów
  AutorzyEwa WISŁA-WALSH, Rafał MIĘSO, Wanda S. SIKORA
  ŹródłoPrace Specjalne / Polskie Towarzystwo Mineralogiczne. — 1999 z. 13, s. 99–119
5
 • [artykuł w czasopiśmie, 2005]
 • TytułBadanie wpływu zbrylonych popiołów ze spalarni odpadów komunalnych na własności zawiesin popiołowo-wodnych
  AutorzyWaldemar KĘPYS, Zbigniew PIOTROWSKI, Ewa WISŁA-WALSH
  ŹródłoGórnictwo i Geoinżynieria / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica, Kraków. — 2005 R. 29 z. 4, s. 63–72. — tekst: https://journals.bg.agh.edu.pl/GORNICTWO/2005-04/GG_2005_4_05.pdf
6
 • [referat, 1996]
 • TytułCalcareous materials produced by the Polish lime industry for environmental protection
  AutorzyN. Lysek, E. WISŁA-WALSH, J. MAŁOLEPSZY
  Źródło2. Europäische technische tagung : tagungsband conference proceedings : 23./24. Oktober 1996, Köln / EuLA European Lime Association. — [Köln : Europäischer Kalkverband], [1996]. — S. 104–113
7
 • [referat w czasopiśmie, 2017]
 • TytułChanges in the textural parameters of fly ash-derived Na-P1 zeolite during compaction processes
  AutorzyRafał Panek, Magdalena Wdowin, Lidia Bandura, Ewa WISŁA-WALSH, Paweł GARA, Wojciech Franus
  ŹródłoMineralogia / Mineralogical Society of Poland. — 2017 vol. 48 iss. 1–4, s. 3–22
8
 • [referat w czasopiśmie, 2006]
 • TytułCharakterystyka produktów stałych powstających w czasie spalania odpadów niebezpiecznych. Cz. 1, Popioły lotne
  AutorzyEwa WISŁA-WALSH, Waldemar KĘPYS, Zbigniew PIOTROWSKI
  ŹródłoGospodarka Surowcami Mineralnymi. — 2006 t. 22 z. spec. 3, s. 277–287
9
 • [referat w czasopiśmie, 2006]
 • TytułCharakterystyka produktów stałych powstających w czasie spalania odpadów niebezpiecznych. Cz. 2, Żużle
  AutorzyEwa WISŁA-WALSH, Waldemar KĘPYS, Zbigniew PIOTROWSKI
  ŹródłoGospodarka Surowcami Mineralnymi. — 2006 t. 22 z. spec. 3, s. 289–299
10
 • [artykuł w czasopiśmie, 2018]
 • TytułChemical examination of fly ash and bottom ash derived from incineration of hazardous waste
  AutorzyWaldemar KĘPYS, Ewa WISŁA-WALSH, Jakub MATUSIK
  ŹródłoInżynieria Mineralna. — 2018 R. 19 nr 1, s. 221–233. — tekst: http://www.potopk.com.pl/Full_text/2018_full/IM%201-2018-a35.pdf
11
 • [referat, 2016]
 • TytułDevelopment of composite calcium hydroxide sorbent in mechanical operations and evaluation of its basic sorption properties
  AutorzyPaweł GARA, Ewa WISŁA-WALSH
  ŹródłoEnergy and fuels 2016 : Kraków, 21–23 September 2016 : book of abstracts / eds. Magdalena Dudek, Tadeusz Olkuski, Wojciech Suwała, Bartłomiej Lis, Marcin Pluta ; AGH University of Science and Technology. Faculty of Energy and Fuels, Tadeusz Kościuszko Cracow University of Technology. Institute of Thermal Power Engineering. — [Kraków : AGH University of Science and Technology], [2016]. — S. 120
12
 • [referat w czasopiśmie, 2017]
 • TytułDevelopment of composite calcium hydroxide sorbent in mechanical operations and evaluation of its basic sorption properties
  AutorzyPaweł GARA, Ewa WISŁA-WALSH
  ŹródłoE3S Web of Conferences [Dokument elektroniczny]. — Czasopismo elektroniczne. — 2017 vol. 14 art. no. 02030, s. 1–10
13
 • [referat, 2013]
 • TytułDializa jako metoda zwiększenia powierzchni właściwej sodowej formy montmorillonitu i pochodnych nanostruktur
  AutorzyW. Włodarczyk, A. Michalik-Zym, E. WISŁA-WALSH, A. KLIMEK, K. BAHRANOWSKI, E. M. Serwicka
  ŹródłoXLV OKK : XLV Ogólnopolskie Kolokwium Katalityczne : 13–15.03.2013, Kraków / Instytut Katalizy i Fizykochemii Powierzchni im. Jerzego Habera PAN, Fundacja Pro Kataliza, Polski Klub Katalizy, Komitet Chemii PAN. — Kraków : IK i FP PAN, 2013. — S. 197
14
 • [artykuł w czasopiśmie, 2008]
 • TytułEffect of fly ash agglomeration technique of the texture of obtained agglomerates
  AutorzyA. Baliński, E. WISŁA-WALSCH
  ŹródłoPolish Journal of Environmental Studies. — 2008 vol. 17 no. 3A, s. 44–48
15
 • [referat, 2014]
 • TytułExperimental investigation of clay solid suspension flow during the process of sedimentation based on particle size distribution and zeta potential
  AutorzyMarian BANAŚ, Ewa WISŁA-WALSH, Bartłomiej HILGER, Wojciech Franus, Rafał Panek
  ŹródłoENTECH'14 : Energy Technologies conference : December 22–24, 2014, Yildiz : proceedings / ed. Ahmet Selim Dalkiliç. — Istanbul : DAKAM Publishing, 2014. — S. 231–249
16
 • [artykuł w czasopiśmie, 2018]
 • TytułGeneration of meso- and microporous structures by pyrolysis of polysiloxane microspheres and by HF etching of SiOC microspheres
  AutorzyWitold Fortuniak, Piotr Pośpiech, Urszula Mizerska, Julian Chojnowski, Stanisław Słomkowski, Anna NYCZYK-MALINOWSKA, Agnieszka WOJTECZKO, Ewa WISŁA-WALSH, Magdalena HASIK
  ŹródłoCeramics International. — 2018 vol. 44 iss. 1, s. 374–383. — tekst: https://goo.gl/7zsFe3
17
 • [referat, 2019]
 • TytułGranulacja dwustopniowa sorbentów kompozytowych do obniżania zawartości siarki w żeliwie
  AutorzyPaweł GARA, Ewa WISŁA-WALSH, Tomasz BAJDA
  ŹródłoSorbenty mineralne 2019 : surowce, energetyka, ochrona środowiska, nowoczesne technologie : [abstrakty z konferencji : 16–17 września 2019, Jerzmanowice] / red. nauk. Tomasz Bajda. — Kraków : Wydawnictwo Naukowe AKAPIT, 2019. — S. 35–36
18
 • [referat, 2000]
 • TytułGranulowanie popiołów lotnych i badanie ich właściwości katalitycznych
  AutorzyTadeusz RATAJCZAK, Krzysztof BAHRANOWSKI, Marian Gąsior, Rafał MIĘSO, Ewa Serwicka, Wanda SIKORA, Levon Vartikyan, Ewa WISŁA-WALSH
  ŹródłoMateriały Szkoły Gospodarki Odpadami : Rytro, 18–22 września 2000 / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica. Katedra Ekologii Terenów Górniczych. Katedra Górnictwa Podziemnego ; Polska Akademia Nauk. Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią. Pracownia Zagospodarowania Wysypisk i Utylizacji Biogazu. Zakład Pozyskiwania Surowców Mineralnych ; UTEX Sp. z o.o. Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe. — Kraków : IGSMiE PAN, 2000. — S. 257–267
19
 • [artykuł w czasopiśmie, 2012]
 • TytułIdentification of mineralogical and morphological properties of suspension in surface waters
  AutorzyBANAŚ Marian, HYCNAR Elżbieta, WISŁA-WALSH Ewa
  ŹródłoPolish Journal of Environmental Studies. — 2012 vol. 21 no. 5A, s. 19–25
20
21
 • [referat, 2014]
 • TytułInvestigation of synthetic zeolites from point of view application of them in $CO_{2}$ capture
  AutorzyMagdalena Wdowin, Rafał Panek, Wojciech Franus, Paweł GARA, Ewa WISŁA-WALSH
  Źródło6th FEZA conference [Dokument elektroniczny] : porous systems: from novel materials to sustainable solutions : 8–11 September 2014, Leipzig, Germany : book of abstracts. — [Germany : s. n.], [2014]. — S. 677
22
 • [referat w czasopiśmie, 2012]
 • TytułKopaliny towarzyszące i mineralne surowce odpadowe ze złóż kopalin węglanowych jako potencjalna baza surowców do produkcji sorbentów $SO_{2}$
  AutorzyElżbieta HYCNAR, Ewa WISŁA-WALSH, Tadeusz RATAJCZAK
  ŹródłoZeszyty Naukowe Instytutu Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN. — 2012 nr 83, s. 37–49
23
 • [referat w czasopiśmie, 2003]
 • TytułKreda jeziorna z KWB Bełchatów jako sorbent wapienny
  AutorzyEwa WISŁA-WALSH, Tadeusz RATAJCZAK
  ŹródłoGórnictwo Odkrywkowe. — 2003 R. 45 nr 6, s. 24–29
24
 • [referat, 2017]
 • TytułModification of fly ash produced in the process of burning fossil fuels – granulation method
  AutorzyPaweł GARA, Ewa WISŁA-WALSH
  ŹródłoSEED 2017 : 2textsuperscript{nd} international conference on the Sustainable Energy and Environment Development : Kraków, Poland, 14–17 November, 2017 : book of abstracts. — Krakow : Institute for Sustainable Energy, 2017. — S. 133
25
 • [referat w czasopiśmie, 2019]
 • TytułModification of fly ash produced in the process of burning fossil fuels – granulation method
  AutorzyP. GARA, E. WISŁA-WALSH
  ŹródłoIOP Conference Series: Earth and Environmental Science. — 2019 vol. 214 [no.] 1 art. no. 012059, s. 1–10. — tekst: https://iopscience.iop.org/article/10.1088/1755-1315/214/1/012059/pdf