Wykaz publikacji wybranego autora

Ewa Wisła-Walsh, dr

adiunkt

Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki
WIMiR-kseuoś, Katedra Systemów Energetycznych i Urządzeń Ochrony Środowiska


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: 0000-0001-9735-3221 połącz konto z ORCID

ResearcherID: brak

Scopus: 6506974212

OPI Nauka Polska

System Informacyjny AGH (SkOs)

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 66, z ogólnej liczby 72 publikacji Autora


1
 • A pelletizing of fly ashes from municipal solid waste incineration – an effect of binding agents and additives on granulate chemical and mechanical properties
2
 • Active, selective and robust Pd and/or Cr catalysts supported on Ti-, Zr- or [Ti,Zr]-pillared montmorillonites for destruction of chlorinated volatile organic compounds
3
4
 • Badanie procesu grudkowania popiołów lotnych i wybrane własności fizykochemiczne otrzymanych granulatów
5
 • Badanie wpływu zbrylonych popiołów ze spalarni odpadów komunalnych na własności zawiesin popiołowo-wodnych
6
 • Calcareous materials produced by the Polish lime industry for environmental protection
7
 • Changes in the textural parameters of fly ash-derived Na-P1 zeolite during compaction processes
8
 • Charakterystyka produktów stałych powstających w czasie spalania odpadów niebezpiecznych
9
 • Charakterystyka produktów stałych powstających w czasie spalania odpadów niebezpiecznych
10
 • Chemical examination of fly ash and bottom ash derived from incineration of hazardous waste
11
 • Development of composite calcium hydroxide sorbent in mechanical operations and evaluation of its basic sorption properties
12
 • Development of composite calcium hydroxide sorbent in mechanical operations and evaluation of its basic sorption properties
13
 • Dializa jako metoda zwiększenia powierzchni właściwej sodowej formy montmorillonitu i pochodnych nanostruktur
14
 • Effect of fly ash agglomeration technique of the texture of obtained agglomerates
15
 • Experimental investigation of clay solid suspension flow during the process of sedimentation based on particle size distribution and zeta potential
16
 • Generation of meso- and microporous structures by pyrolysis of polysiloxane microspheres and by HF etching of SiOC microspheres
17
 • Granulacja dwustopniowa sorbentów kompozytowych do obniżania zawartości siarki w żeliwie
18
 • Granulowanie popiołów lotnych i badanie ich właściwości katalitycznych
19
 • Identification of mineralogical and morphological properties of suspension in surface waters
20
21
 • Investigation of synthetic zeolites from point of view application of them in $CO_{2}$ capture
22
 • Kopaliny towarzyszące i mineralne surowce odpadowe ze złóż kopalin węglanowych jako potencjalna baza surowców do produkcji sorbentów $SO_{2}$
23
 • Kreda jeziorna z KWB Bełchatów jako sorbent wapienny
24
 • Modification of fly ash produced in the process of burning fossil fuels – granulation method
25
 • Modification of fly ash produced in the process of burning fossil fuels – granulation method