Wykaz publikacji wybranego autora

Mieczysław Żyła, prof. dr hab.

emeryt

Wydział Energetyki i Paliw
WEiP-kcw, Katedra Chemii Węgla i Nauk o Środowisku


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: brak

OPI Nauka Polska

System Informacyjny AGH (SkOs)

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 60, z ogólnej liczby 60 publikacji Autora


1
 • [referat w czasopiśmie, 2006]
 • TytułAdsorpcyjne właściwości montmorillonitu modyfikowanego silikażelem w odniesieniu do par substancji apolarnych
  AutorzyAndrzej KRZYŻANOWSKI, Mieczysław ŻYŁA
  ŹródłoGospodarka Surowcami Mineralnymi. — 2006 t. 22 z. spec. 3, s. 431–439
2
 • [referat, 2006]
 • TytułAssessment of heterogeneity of coals for gas sorption and its effect on coal and gas outburst in coal mines: an overview
  AutorzyK. ZARĘBSKA, J. Cygankiewicz, M. ŻYŁA
  ŹródłoISSHAC-6 : surface heterogeneity effects in adsorption and catalysis on solids : sixth international symposium : Poland, Zakopane 2006, 28th August–2nd September : proceedings. — [Poland : s. n.], [2006]. — S. 118–119
3
 • [referat, 1999]
 • TytułBadania chemicznego charakteru powierzchni węgli kamiennych
  AutorzyKrystyna KREINER, Teresa GRZYBEK, Mieczysław ŻYŁA
  ŹródłoPaliwa i energia – dzisiaj i jutro : Kraków 24–25 czerwca 1999 / AGH. Wydział Paliw i Energii. — [Kraków : AGH], 1999. — S. P.14
4
 • [artykuł w czasopiśmie, 2002]
 • TytułBadania teksturalne i sorpcyjne montmorillonitu modyfikowanego depozytem węglowym
  AutorzyTeresa GRZYBEK, Monika MOTAK, Mieczysław ŻYŁA
  ŹródłoChemia i Inżynieria Ekologiczna. — 2002 t. 9 nr 5–6, s. 585–588
5
 • [artykuł w czasopiśmie, 2006]
 • TytułBinarny charakter powierzchni węgla kamiennego
  AutorzyKrystyna KREINER, Mieczysław ŻYŁA
  ŹródłoGórnictwo i Geoinżynieria / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica, Kraków. — 2006 R. 30 z. 2, s. 19–34. — tekst: https://journals.bg.agh.edu.pl/GORNICTWO/2006-02/GG_2006_2_02.pdf
6
 • [referat, 1999]
 • TytułCarbon covered silica-aluminas modified with manganese as catalysts for reduction of NO with ammonia
  AutorzyT. GRZYBEK, J. KLINIK, A. KRZYŻANOWSKI, H. Papp, M. ŻYŁA
  ŹródłoEUROP CAT-IV : 4textsuperscript{th} European Congress on Catalysis : catalysis and chemical technologies for a sustainable future : Rimini, Italy Sept. 5–10, 1999 : book of abstracts / EFCATS [European Federation of Catalysis Societies]. — [Italy : s. n.], [1999]. — S. 296
7
 • [referat, 1999]
 • TytułCatalytic properties of mineral-carbonaceous sorbents in DeNOx process
  AutorzyT. GRZYBEK, J. KLINIK, A. KRZYŻANOWSKI, H. Papp, M. ŻYŁA
  ŹródłoEUROCLAY 1999 : conference of the European Clay Groups Association : September 5–9, 1999 Kraków, Poland : program with abstracts. — Kraków : Institute of Geological Sciences PAN, 1999. — S. 90–91
8
9
 • [fragment książki, 2000]
 • TytułCharakterystyka własności strukturalno-sorpcyjnych węgli kamiennych
  AutorzyMieczysław ŻYŁA
  ŹródłoUkład węgiel kamienny-metan w aspekcie desorpcji i odzyskiwania metanu z gazów kopalnianych : praca zespołowa / Mieczysław Bałys [et al.] ; pod red. Mieczysława Żyły ; AGH Wydział Paliw i Energii. — Kraków : Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne AGH, 2000. — S. 11–33
10
 • [artykuł w czasopiśmie, 2004]
 • TytułHydrofilowy charakter powierzchni węgli kamiennych w świetle badań sorpcyjnych pary wodnej
  AutorzyJózef STACHURSKI, Mieczysław ŻYŁA, Barbara TORA, Krzysztof Stachurski
  ŹródłoGórnictwo i Geoinżynieria / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica, Kraków. — 2004 R. 28 z. 2/1, s. 91–99
11
 • [fragment książki, 1999]
 • TytułInfluence of $CO_{2}$ presorption on coal sorption capacity with regard to $CH_{4}$ and sorption deformation
  AutorzyG. CEGLARSKA-STEFAŃSKA, K. ZARĘBSKA, M. ŻYŁA
  ŹródłoChallenges of an interdisciplinary science / ed. István Lakatos. — Budapest : Akadémiai Kiadó, 1999. — S. 293–300
12
13
14
 • [referat, 1999]
 • TytułMontmorylonity modyfikowane depozytem węglowym jako katalizatory usuwania NO z gazów odlotowych : porównanie własności katalizatorów promowanych manganem i żelazem
  AutorzyTeresa GRZYBEK, Jerzy KLINIK, Andrzej KRZYŻANOWSKI, Helmut Papp, Mieczysław ŻYŁA
  ŹródłoKataliza w ochronie środowiska : materiały VII Ogólnopolskiego Mikrosympozjum Tematycznego : Poznań, 3 grudnia 1999 / ed. Z. Sarbak ; Uniwersytet im. A. Mickiewicza. Wydział Chemii ; Polski Klub Katalizy. — [Polska : s. n.], [1999]. — S. 59–60
15
 • [referat, 1999]
 • TytułNanokompozyty węglowo-montmorillonitowe – preparatyka, budowa, własności i zastosowanie
  AutorzyTeresa GRZYBEK, Andrzej KRZYŻANOWSKI, Monika MOTAK, Mieczysław ŻYŁA
  ŹródłoPaliwa i energia – dzisiaj i jutro : Kraków 24–25 czerwca 1999 / AGH. Wydział Paliw i Energii. — [Kraków : AGH], 1999. — S. P.13
16
 • [referat, 2000]
 • Tytuł$NH_{3}$ oxidation by active carbons or carbon modified montmorillonites promoted with manganese
  AutorzyT. GRZYBEK, J. KLINIK, A. KRZYŻANOWSKI, H. Papp, M. ŻYŁA
  ŹródłoEUROCARBON 2000 : 1textsuperscript{st} World Conference on Carbon : 9–13 July 2000, Berlin. Vol. 1, Abstracts and programme oral presentations. — Köln : Deutsche Keramische Gesellschaft, 2000. — S. 321–322
17
 • [referat, 2002]
 • TytułOcena zmian chemicznego charakteru powierzchni węgli kamiennych po procesie utleniania w fazie gazowej
  AutorzyG. CEGLARSKA-STEFAŃSKA, T. GRZYBEK, K. KREINER, M. ŻYŁA
  ŹródłoXLV Zjazd naukowy Polskiego Towarzystwa Chemicznego : Kraków 9–13 września 2002. T. 3, Streszczenia prezentacji : sesja sprawozdawcza grantów KBN [Komitetu Badań Naukowych] / PTChem. — [Kraków : s. n], 2002. — S. 903
18
 • [referat, 2009]
 • TytułPorównanie sorpcji tlenku węgla, ditlenku węgla i azotu na polskich węglach kamiennych : [streszczenie]
  AutorzyAgnieszka Dudzińska, Mieczysław ŻYŁA, Janusz Cygankiewicz
  ŹródłoPaliwa – energia – ochrona środowiska [Dokument elektroniczny] : materiały konferencyjne : Kraków, 28–29 maja 2009 / AGH Wydział Energetyki i Paliw. — Kraków : [s. n.], 2009. — S. [1]
19
 • [referat, 2001]
 • TytułPorównanie właściwości katalizatorów DeNOx na bazie materiałów węglowych i montmorylonitów
  AutorzyTeresa GRZYBEK, Jerzy KLINIK, Andrzej KRZYŻANOWSKI, Janusz SMARZOWSKI, Helmut Papp, Mieczysław ŻYŁA
  ŹródłoPaliwa i energia dziś i jutro – 2001 : konferencja naukowa : Kraków 12–13 czerwca 2001 / Wydział Paliw i Energii Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica. — Kraków : Wydawnictwo Instytutu Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN, 2001. — S. 287–290
20
 • [artykuł w czasopiśmie, 2002]
 • TytułPowierzchnia właściwa sorbentów węglowych i mineralnych
  AutorzyJerzy KLINIK, Mieczysław ŻYŁA
  ŹródłoChemia i Inżynieria Ekologiczna. — 2002 t. 9 nr 5–6, s. 523–528
21
 • [referat, 2000]
 • TytułPreparatyka nanokompozytów węglowo-mineralnych na bazie smektytów traktowanych kwasowo
  AutorzyTeresa GRZYBEK, Andrzej KRZYŻANOWSKI, Monika MOTAK, Mieczysław ŻYŁA
  ŹródłoWęgiel, sorbenty i wyroby węglowe 2000 : ogólnopolskie seminarium dedykowane Profesorom Aleksandrowi Długoszowi i Mieczysławowi Żyle z okazji 45-lecia pracy naukowej i dydaktycznej : Kraków 15–16 czerwiec 2000 : materiały seminarium / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica. Wydział Paliw i Energii. — [Kraków : AGH], 2000. — S. 136–137
22
 • [referat, 2013]
 • TytułPropulsion control of the semi-magnetically levitated cart
  AutorzyA. PIŁAT. M. ŻYŁA
  ŹródłoSELM 2013 : International symposium on Electrodynamic and mechatronic systems : May 15–18, 2013, Zawiercie (Poland) : proceedings / eds. B. Z. Tomczuk, [et al.] ; IEEE, PAN, IEEE Magnetics. — Opole : OW Oficyna Wydawnicza, 2013. — S. 25–26
23
 • [referat, 1999]
 • TytułPróby zastosowania sorbentów mineralnych i mineralno-węglowych do oczyszczania wód z zanieczyszczeń ropopochodnych
  AutorzyAndrzej KRZYŻANOWSKI, Agnieszka Madejczyk, Mieczysław ŻYŁA, Jerzy FIJAŁ
  ŹródłoOchrona człowieka i środowiska naturalnego przed skażeniami : Warszawa 18–19 listopada 1999 r. : materiały z konferencji / kom. red. (przewodn.) Wojciech Dominas ; Wojskowy Instytut Chemii i Radiometrii. Ośrodek Naukowej Informacji Wojskowej. — Warszawa : WICR, 1999. — S. 105–113
24
 • [referat, 2000]
 • TytułPrzetwarzanie deaktywowanych sorbentów nieorganicznych na katalizatory $DeNO_{x}$
  AutorzyTeresa GRZYBEK, Jerzy KLINIK, Andrzej KRZYŻANOWSKI, Helmut Papp, Mieczysław ŻYŁA
  ŹródłoWęgiel, sorbenty i wyroby węglowe 2000 : ogólnopolskie seminarium dedykowane Profesorom Aleksandrowi Długoszowi i Mieczysławowi Żyle z okazji 45-lecia pracy naukowej i dydaktycznej : Kraków 15–16 czerwiec 2000 : materiały seminarium / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica. Wydział Paliw i Energii. — [Kraków : AGH], 2000. — S. 134–135
25