Wykaz publikacji wybranego autora

Mieczysław Żyła, prof. dr hab.

emeryt

Wydział Energetyki i Paliw
WEiP-kcw, Katedra Chemii Węgla i Nauk o Środowisku


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: brak

OPI Nauka Polska

System Informacyjny AGH (SkOs)

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 60, z ogólnej liczby 60 publikacji Autora


1
 • Adsorpcyjne właściwości montmorillonitu modyfikowanego silikażelem w odniesieniu do par substancji apolarnych
2
 • Assessment of heterogeneity of coals for gas sorption and its effect on coal and gas outburst in coal mines: an overview
3
 • Badania chemicznego charakteru powierzchni węgli kamiennych
4
 • Badania teksturalne i sorpcyjne montmorillonitu modyfikowanego depozytem węglowym
5
 • Binarny charakter powierzchni węgla kamiennego
6
 • Carbon covered silica-aluminas modified with manganese as catalysts for reduction of NO with ammonia
7
 • Catalytic properties of mineral-carbonaceous sorbents in DeNOx process
8
 • Characteristics of water, methanol and benzene vapours sorption properties of selected metamorphic types of hard coal
9
 • Charakterystyka własności strukturalno-sorpcyjnych węgli kamiennych
10
 • Hydrofilowy charakter powierzchni węgli kamiennych w świetle badań sorpcyjnych pary wodnej
11
 • Influence of $CO_{2}$ presorption on coal sorption capacity with regard to $CH_{4}$ and sorption deformation
12
 • Influence of the metamorphism grade and porosity of hard coal on sorption and desorption of propane
13
14
 • Montmorylonity modyfikowane depozytem węglowym jako katalizatory usuwania NO z gazów odlotowych
15
 • Nanokompozyty węglowo-montmorillonitowe – preparatyka, budowa, własności i zastosowanie
16
 • $NH_{3}$ oxidation by active carbons or carbon modified montmorillonites promoted with manganese
17
 • Ocena zmian chemicznego charakteru powierzchni węgli kamiennych po procesie utleniania w fazie gazowej
18
 • Porównanie sorpcji tlenku węgla, ditlenku węgla i azotu na polskich węglach kamiennych
19
 • Porównanie właściwości katalizatorów DeNOx na bazie materiałów węglowych i montmorylonitów
20
 • Powierzchnia właściwa sorbentów węglowych i mineralnych
21
 • Preparatyka nanokompozytów węglowo-mineralnych na bazie smektytów traktowanych kwasowo
22
 • Propulsion control of the semi-magnetically levitated cart
23
 • Próby zastosowania sorbentów mineralnych i mineralno-węglowych do oczyszczania wód z zanieczyszczeń ropopochodnych
24
 • Przetwarzanie deaktywowanych sorbentów nieorganicznych na katalizatory $DeNO_{x}$
25
 • Selective catalytic reduction of nitric oxide with ammonia on Mn-promoted carbonized used silica-alumina sorbents