Wykaz publikacji wybranego autora

Mieczysław Żyła, prof. dr hab.

emeryt

Wydział Energetyki i Paliw
WEiP-kcw, Katedra Chemii Węgla i Nauk o Środowisku


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: brak

OPI Nauka Polska

System Informacyjny AGH (SkOs)

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 60, z ogólnej liczby 60 publikacji Autora


1
 • Adsorpcyjne właściwości montmorillonitu modyfikowanego silikażelem w odniesieniu do par substancji apolarnychSorption of non-polar substances by montmorillonite modified with silica gel / Andrzej KRZYŻANOWSKI, Mieczysław ŻYŁA // Gospodarka Surowcami Mineralnymi = Mineral Resources Management ; ISSN 0860-0953. — 2006 t. 22 z. spec. 3, s. 431–439. — Bibliogr. s. 438, Streszcz., Abstr.. — Konferencja naukowa „Mineralogia Polska 2006. W setną rocznicę urodzin Profesora Andrzeja Bolewskiego” : Kraków, 18–20 września 2006 roku / red. z. spec. Andrzej Skowroński, Tadeusz Szydłak ; Polska Akademia Nauk. Komitet Gospodarki Surowcami Mineralnymi. Instytut Gospodarki Surowacmi Mineralnymi i Energią. — Kraków : IGSMiE PAN, 2006

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

2
 • Assessment of heterogeneity of coals for gas sorption and its effect on coal and gas outburst in coal mines: an overview / K. ZARĘBSKA, J. Cygankiewicz, M. ŻYŁA // W: ISSHAC-6 : surface heterogeneity effects in adsorption and catalysis on solids : sixth international symposium : Poland, Zakopane 2006, 28th August–2nd September : proceedings. — [Poland : s. n.], [2006]. — Opis częśc. wg okł.. — S. 118–119. — Bibliogr. s. 119

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
 • Badania chemicznego charakteru powierzchni węgli kamiennychThe investigation of chemical character of coal surface / Krystyna KREINER, Teresa GRZYBEK, Mieczysław ŻYŁA // W: Paliwa i energia – dzisiaj i jutro : Kraków 24–25 czerwca 1999 = Fuels and energy – today and tomorrow : Cracow, June 24-25, 1999 / AGH. Wydział Paliw i Energii. — [Kraków : AGH], 1999. — Nadt.: Akademia Górniczo-Hutnicza wobec wyzwań XXI wieku w kształceniu, badaniach naukowych i współpracy z przemysłem : międzynarodowa konferencja naukowa. — Opis wg okł. — S. P.14. — Streszcz., Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

4
 • Badania teksturalne i sorpcyjne montmorillonitu modyfikowanego depozytem węglowymTextural and sorption investigations of montmorillonite modified with carbonaceous deposit / Teresa GRZYBEK, Monika MOTAK, Mieczysław ŻYŁA // Chemia i Inżynieria Ekologiczna = Ecological Chemistry and Engineering ; ISSN 1231-7098. — 2002 t. 9 nr 5–6, s. 585–588. — Bibliogr. s. 588, Streszcz., Summ.

 • słowa kluczowe: montmorylonit, sorpcja, depozyt węglowy

  keywords: montmorillonite, sorption, carbonaceous deposits

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

5
 • Binarny charakter powierzchni węgla kamiennegoBinary character of surface of coal / Krystyna KREINER, Mieczysław ŻYŁA // Górnictwo i Geoinżynieria / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica, Kraków ; ISSN 1732-6702. — Tytuł poprz.: Górnictwo (Kraków). — 2006 R. 30 z. 2, s. 19–34. — Bibliogr. s. 32–34, Streszcz., Summ.. — tekst: https://journals.bg.agh.edu.pl/GORNICTWO/2006-02/GG_2006_2_02.pdf

 • słowa kluczowe: węgiel kamienny, sorpcja, grupy powierzchniowe

  keywords: coal, sorption, surface groups

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

6
 • Carbon covered silica-aluminas modified with manganese as catalysts for reduction of NO with ammonia / T. GRZYBEK, J. KLINIK, A. KRZYŻANOWSKI, H. Papp, M. ŻYŁA // W: EUROP CAT-IV : 4\textsuperscript{th} European Congress on Catalysis : catalysis and chemical technologies for a sustainable future : Rimini, Italy Sept. 5–10, 1999 : book of abstracts / EFCATS [European Federation of Catalysis Societies]. — [Italy : s. n.], [1999]. — S. 296

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

7
 • Catalytic properties of mineral-carbonaceous sorbents in DeNOx process / T. GRZYBEK, J. KLINIK, A. KRZYŻANOWSKI, H. Papp, M. ŻYŁA // W: EUROCLAY 1999 : conference of the European Clay Groups Association : September 5–9, 1999 Kraków, Poland : program with abstracts. — Kraków : Institute of Geological Sciences PAN, 1999. — ISBN10: 83-909970-2-9. — S. 90–91

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

8
 • Characteristics of water, methanol and benzene vapours sorption properties of selected metamorphic types of hard coalCharakterystyka właściwości sorpcyjnych wybranych, metamorficznych odmian węgla kamiennego w odniesieniu do par wody, metanolu i benzenu / Andrzej KRZYŻANOWSKI, Mieczysław ŻYŁA // Gospodarka Surowcami Mineralnymi = Mineral Resources Management ; ISSN 0860-0953. — 2007 vol. 23 iss. 4, s. 139–147. — Bibliogr. s. 146–147, Abstr., Streszcz.. — tekst: https://gsm.min-pan.krakow.pl/pdf-96655-29800?filename=Characteristics%20of%20water_.pdf

 • słowa kluczowe: węgiel kamienny, właściwości sorpcyjne, sorpcja wody, sorpcja metanolu, sorpcja benzenu

  keywords: sorption properties, sorption of water, sorption of methanol, sorption of benzene, hard coal

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

9
 • Charakterystyka własności strukturalno-sorpcyjnych węgli kamiennych[The characterization of structural and sorption properties of coal] / Mieczysław ŻYŁA // W: Układ węgiel kamienny-metan w aspekcie desorpcji i odzyskiwania metanu z gazów kopalnianych : praca zespołowa / Mieczysław Bałys [et al.] ; pod red. Mieczysława Żyły ; AGH Wydział Paliw i Energii. — Kraków : Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne AGH, 2000. — (Nauka i Technika Górnicza) ; (Wydawnictwa Dydaktyczne / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; KU 0023). — Opis częśc. wg okł.. — ISBN10: 83-88408-46-1. — S. 11–33. — Bibliogr. s. 32–33

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

10
 • Hydrofilowy charakter powierzchni węgli kamiennych w świetle badań sorpcyjnych pary wodnejHydrophilic character of a hard coal surface on a base of sorption of water steam investigation / Józef STACHURSKI, Mieczysław ŻYŁA, Barbara TORA, Krzysztof Stachurski // Górnictwo i Geoinżynieria / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica, Kraków ; ISSN 1732-6702. — Tytuł poprz.: Górnictwo (Kraków). — 2004 R. 28 z. 2/1, s. 91–99. — Bibliogr. s. 99, Streszcz., Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

11
 • Influence of $CO_{2}$ presorption on coal sorption capacity with regard to $CH_{4}$ and sorption deformation / G. CEGLARSKA-STEFAŃSKA, K. ZARĘBSKA, M. ŻYŁA // W: Challenges of an interdisciplinary science / ed. István Lakatos. — Budapest : Akadémiai Kiadó, 1999. — (Progress in Mining and Oilfield Chemistry ; ISSN 1585-1176 ; vol. 1). — S. 293–300. — Bibliogr. s. 300, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

12
13
14
 • Montmorylonity modyfikowane depozytem węglowym jako katalizatory usuwania NO z gazów odlotowych : porównanie własności katalizatorów promowanych manganem i żelazem[Montmorillonites modified with carbonaceous deposits as catalysts for NO removal from waste gases : the comparison of the properties of catalysts promoted with magnese and iron] / Teresa GRZYBEK, Jerzy KLINIK, Andrzej KRZYŻANOWSKI, Helmut Papp, Mieczysław ŻYŁA // W: Kataliza w ochronie środowiska : materiały VII Ogólnopolskiego Mikrosympozjum Tematycznego : Poznań, 3 grudnia 1999 / ed. Z. Sarbak ; Uniwersytet im. A. Mickiewicza. Wydział Chemii ; Polski Klub Katalizy. — [Polska : s. n.], [1999]. — S. 59–60

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

15
 • Nanokompozyty węglowo-montmorillonitowe – preparatyka, budowa, własności i zastosowanieCarbonaceous-montmorillonite nanocomposites – preparation, structure, properties and application / Teresa GRZYBEK, Andrzej KRZYŻANOWSKI, Monika MOTAK, Mieczysław ŻYŁA // W: Paliwa i energia – dzisiaj i jutro : Kraków 24–25 czerwca 1999 = Fuels and energy – today and tomorrow : Cracow, June 24-25, 1999 / AGH. Wydział Paliw i Energii. — [Kraków : AGH], 1999. — Nadt.: Akademia Górniczo-Hutnicza wobec wyzwań XXI wieku w kształceniu, badaniach naukowych i współpracy z przemysłem : międzynarodowa konferencja naukowa. — Opis wg okł. — S. P.13. — Streszcz., Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

16
 • $NH_{3}$ oxidation by active carbons or carbon modified montmorillonites promoted with manganese / T. GRZYBEK, J. KLINIK, A. KRZYŻANOWSKI, H. Papp, M. ŻYŁA // W: EUROCARBON 2000 : 1\textsuperscript{st} World Conference on Carbon : 9–13 July 2000, Berlin. Vol. 1, Abstracts and programme oral presentations. — Köln : Deutsche Keramische Gesellschaft, 2000. — S. 321–322. — Bibliogr. s. 322

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

17
 • Ocena zmian chemicznego charakteru powierzchni węgli kamiennych po procesie utleniania w fazie gazowej[The estimation of the changes of chemical character of coals after oxidation in gas phase] / G. CEGLARSKA-STEFAŃSKA, T. GRZYBEK, K. KREINER, M. ŻYŁA // W: XLV Zjazd naukowy Polskiego Towarzystwa Chemicznego : Kraków 9–13 września 2002. T. 3, Streszczenia prezentacji : sesja sprawozdawcza grantów KBN [Komitetu Badań Naukowych] / PTChem. — [Kraków : s. n], 2002. — Na okł. dodatkowo: Doroczny XLV zjazd PTChem : materiały zjazdowe. — S. 903

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

18
 • Porównanie sorpcji tlenku węgla, ditlenku węgla i azotu na polskich węglach kamiennych : [streszczenie][The comparison of carbon monoxide, carbon dioxide and nitrogen sorption on Polish hard coal] / Agnieszka Dudzińska, Mieczysław ŻYŁA, Janusz Cygankiewicz // W: Paliwa – energia – ochrona środowiska [Dokument elektroniczny] : materiały konferencyjne : Kraków, 28–29 maja 2009 / AGH Wydział Energetyki i Paliw. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — Kraków : [s. n.], 2009. — 1 dysk optyczny. — S. [1]. — Wymagania systemowe: Adobe Reader ; napęd CD-ROM

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

19
 • Porównanie właściwości katalizatorów DeNOx na bazie materiałów węglowych i montmorylonitówThe comparison of properties of DeNOx catalysts based on carbonaceous materials and montmorillonites / Teresa GRZYBEK, Jerzy KLINIK, Andrzej KRZYŻANOWSKI, Janusz SMARZOWSKI, Helmut Papp, Mieczysław ŻYŁA // W: Paliwa i energia dziś i jutro – 2001 : konferencja naukowa : Kraków 12–13 czerwca 2001 / Wydział Paliw i Energii Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica. — Kraków : Wydawnictwo Instytutu Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN, 2001. — ISBN10: 8387854530. — S. 287–290. — Bibliogr. s. 290, Streszcz., Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

20
 • Powierzchnia właściwa sorbentów węglowych i mineralnychThe specific surface area of carbonaceous and mineral sorbents / Jerzy KLINIK, Mieczysław ŻYŁA // Chemia i Inżynieria Ekologiczna = Ecological Chemistry and Engineering ; ISSN 1231-7098. — 2002 t. 9 nr 5–6, s. 523–528. — Bibliogr. s. 528, Streszcz., Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

21
 • Preparatyka nanokompozytów węglowo-mineralnych na bazie smektytów traktowanych kwasowoThe preparation of carbonaceous-mineral nanocomposites from acid treated smectites / Teresa GRZYBEK, Andrzej KRZYŻANOWSKI, Monika MOTAK, Mieczysław ŻYŁA // W: Węgiel, sorbenty i wyroby węglowe 2000 : ogólnopolskie seminarium dedykowane Profesorom Aleksandrowi Długoszowi i Mieczysławowi Żyle z okazji 45-lecia pracy naukowej i dydaktycznej : Kraków 15–16 czerwiec 2000 : materiały seminarium / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica. Wydział Paliw i Energii. — [Kraków : AGH], 2000. — S. 136–137. — Streszcz., Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

22
 • Propulsion control of the semi-magnetically levitated cart / A. PIŁAT. M. ŻYŁA // W: SELM 2013 : International symposium on Electrodynamic and mechatronic systems : May 15–18, 2013, Zawiercie (Poland) : proceedings / eds. B. Z. Tomczuk, [et al.] ; IEEE, PAN, IEEE Magnetics. — Opole : OW Oficyna Wydawnicza, 2013. — ISBN: 978-1-4673-5590-2. — S. 25–26. — Bibliogr. s. 26, Abstr.

 • keywords: magnetic levitation, propulsion, magnetic flux density, real time control

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.1109/SELM.2013.6562962

23
 • Próby zastosowania sorbentów mineralnych i mineralno-węglowych do oczyszczania wód z zanieczyszczeń ropopochodnych[Attempts at the application of mineral and mineral-carbonaceous sorbents to water purging from petroleum derivative compounds] / Andrzej KRZYŻANOWSKI, Agnieszka Madejczyk, Mieczysław ŻYŁA, Jerzy FIJAŁ // W: Ochrona człowieka i środowiska naturalnego przed skażeniami : Warszawa 18–19 listopada 1999 r. : materiały z konferencji / kom. red. (przewodn.) Wojciech Dominas ; Wojskowy Instytut Chemii i Radiometrii. Ośrodek Naukowej Informacji Wojskowej. — Warszawa : WICR, 1999. — (Biuletyn / Wojskowy Instytut Chemi i Radiometrii. Ośrodek Naukowej Informacji Wojskowej ; ISSN 1505-828X ; nr 1). — S. 105–113. — Bibliogr. s. 113

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

24
 • Przetwarzanie deaktywowanych sorbentów nieorganicznych na katalizatory $DeNO_{x}$The processing of deactivated inorganic sorbents into $DeNO_{x}$ catalysts / Teresa GRZYBEK, Jerzy KLINIK, Andrzej KRZYŻANOWSKI, Helmut Papp, Mieczysław ŻYŁA // W: Węgiel, sorbenty i wyroby węglowe 2000 : ogólnopolskie seminarium dedykowane Profesorom Aleksandrowi Długoszowi i Mieczysławowi Żyle z okazji 45-lecia pracy naukowej i dydaktycznej : Kraków 15–16 czerwiec 2000 : materiały seminarium / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica. Wydział Paliw i Energii. — [Kraków : AGH], 2000. — S. 134–135. — Streszcz., Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

25