Wykaz publikacji wybranego autora

Mieczysław Żyła, prof. dr hab.

emeryt

Wydział Energetyki i Paliw
WEiP-kcw, Katedra Chemii Węgla i Nauk o Środowisku


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: brak

OPI Nauka Polska

System Informacyjny AGH (SkOs)Statystyka obejmuje publikacje afiliowane AGH od 2008 roku włącznie

typ publikacji
rocznikl. publ.książkifragm.referatyartykułypatentymapyred. czas.inne
ogółem60162825
2013413
2012211
2009422
200811
2007514
2006725
200511
2004431
2002523
200122
2000131282
199912192
język publikacji
rocznikrazempolskojęzyczneanglojęzycznepozostałe języki
ogółem603822
2013413
201222
2009422
200811
2007523
2006743
200511
200444
200255
200122
20001394
19991275
kraj wydania
rocznikrazempubl. krajowepubl. zagraniczne
ogółem60519
201344
201222
200944
200811
200755
200677
200511
200444
200255
200122
20001385
19991284
Lista Filadelfijska
rocznikrazempubl. z LFpubl. pozostałe
ogółem60951
2013422
201222
2009422
200811
2007532
200677
200511
200444
200255
200122
200013112
199912111
punktacja MNiSW
rocznikrazempubl. z pkt. MNiSWpubl. pozostałe
ogółem60753
2013431
201222
2009422
200811
2007523
200677
200511
200444
200255
200122
20001313
19991212
publikacje recenzowane
rocznikrazempubl. recenzowanepubl. nierecenzowane
ogółem602139
201344
2012211
2009422
200811
2007541
2006734
200511
200444
2002523
200122
200013211
1999121111
 • Adsorpcyjne właściwości montmorillonitu modyfikowanego silikażelem w odniesieniu do par substancji apolarnychSorption of non-polar substances by montmorillonite modified with silica gel / Andrzej KRZYŻANOWSKI, Mieczysław ŻYŁA // Gospodarka Surowcami Mineralnymi = Mineral Resources Management ; ISSN 0860-0953. — 2006 t. 22 z. spec. 3, s. 431–439. — Bibliogr. s. 438, Streszcz., Abstr.. — Konferencja naukowa „Mineralogia Polska 2006. W setną rocznicę urodzin Profesora Andrzeja Bolewskiego” : Kraków, 18–20 września 2006 roku / red. z. spec. Andrzej Skowroński, Tadeusz Szydłak ; Polska Akademia Nauk. Komitet Gospodarki Surowcami Mineralnymi. Instytut Gospodarki Surowacmi Mineralnymi i Energią. — Kraków : IGSMiE PAN, 2006

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

2
 • Assessment of heterogeneity of coals for gas sorption and its effect on coal and gas outburst in coal mines: an overview / K. ZARĘBSKA, J. Cygankiewicz, M. ŻYŁA // W: ISSHAC-6 : surface heterogeneity effects in adsorption and catalysis on solids : sixth international symposium : Poland, Zakopane 2006, 28th August–2nd September : proceedings. — [Poland : s. n.], [2006]. — Opis częśc. wg okł.. — S. 118–119. — Bibliogr. s. 119

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
 • Badania chemicznego charakteru powierzchni węgli kamiennychThe investigation of chemical character of coal surface / Krystyna KREINER, Teresa GRZYBEK, Mieczysław ŻYŁA // W: Paliwa i energia – dzisiaj i jutro : Kraków 24–25 czerwca 1999 = Fuels and energy – today and tomorrow : Cracow, June 24-25, 1999 / AGH. Wydział Paliw i Energii. — [Kraków : AGH], 1999. — Nadt.: Akademia Górniczo-Hutnicza wobec wyzwań XXI wieku w kształceniu, badaniach naukowych i współpracy z przemysłem : międzynarodowa konferencja naukowa. — Opis wg okł. — S. P.14. — Streszcz., Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

4
 • Badania teksturalne i sorpcyjne montmorillonitu modyfikowanego depozytem węglowymTextural and sorption investigations of montmorillonite modified with carbonaceous deposit / Teresa GRZYBEK, Monika MOTAK, Mieczysław ŻYŁA // Chemia i Inżynieria Ekologiczna = Ecological Chemistry and Engineering ; ISSN 1231-7098. — 2002 t. 9 nr 5–6, s. 585–588. — Bibliogr. s. 588, Streszcz., Summ.

 • słowa kluczowe: montmorylonit, sorpcja, depozyt węglowy

  keywords: montmorillonite, sorption, carbonaceous deposits

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

5
 • Binarny charakter powierzchni węgla kamiennegoBinary character of surface of coal / Krystyna KREINER, Mieczysław ŻYŁA // Górnictwo i Geoinżynieria / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica, Kraków ; ISSN 1732-6702. — Tytuł poprz.: Górnictwo (Kraków). — 2006 R. 30 z. 2, s. 19–34. — Bibliogr. s. 32–34, Streszcz., Summ.. — tekst: https://journals.bg.agh.edu.pl/GORNICTWO/2006-02/GG_2006_2_02.pdf

 • słowa kluczowe: węgiel kamienny, sorpcja, grupy powierzchniowe

  keywords: coal, sorption, surface groups

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

6
 • Carbon covered silica-aluminas modified with manganese as catalysts for reduction of NO with ammonia / T. GRZYBEK, J. KLINIK, A. KRZYŻANOWSKI, H. Papp, M. ŻYŁA // W: EUROP CAT-IV : 4\textsuperscript{th} European Congress on Catalysis : catalysis and chemical technologies for a sustainable future : Rimini, Italy Sept. 5–10, 1999 : book of abstracts / EFCATS [European Federation of Catalysis Societies]. — [Italy : s. n.], [1999]. — S. 296

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

7
 • Catalytic properties of mineral-carbonaceous sorbents in DeNOx process / T. GRZYBEK, J. KLINIK, A. KRZYŻANOWSKI, H. Papp, M. ŻYŁA // W: EUROCLAY 1999 : conference of the European Clay Groups Association : September 5–9, 1999 Kraków, Poland : program with abstracts. — Kraków : Institute of Geological Sciences PAN, 1999. — ISBN10: 83-909970-2-9. — S. 90–91

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

8
 • Characteristics of water, methanol and benzene vapours sorption properties of selected metamorphic types of hard coalCharakterystyka właściwości sorpcyjnych wybranych, metamorficznych odmian węgla kamiennego w odniesieniu do par wody, metanolu i benzenu / Andrzej KRZYŻANOWSKI, Mieczysław ŻYŁA // Gospodarka Surowcami Mineralnymi = Mineral Resources Management ; ISSN 0860-0953. — 2007 vol. 23 iss. 4, s. 139–147. — Bibliogr. s. 146–147, Abstr., Streszcz.. — tekst: https://gsm.min-pan.krakow.pl/pdf-96655-29800?filename=Characteristics%20of%20water_.pdf

 • słowa kluczowe: węgiel kamienny, właściwości sorpcyjne, sorpcja wody, sorpcja metanolu, sorpcja benzenu

  keywords: sorption properties, sorption of water, sorption of methanol, sorption of benzene, hard coal

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

9
 • Charakterystyka własności strukturalno-sorpcyjnych węgli kamiennych[The characterization of structural and sorption properties of coal] / Mieczysław ŻYŁA // W: Układ węgiel kamienny-metan w aspekcie desorpcji i odzyskiwania metanu z gazów kopalnianych : praca zespołowa / Mieczysław Bałys [et al.] ; pod red. Mieczysława Żyły ; AGH Wydział Paliw i Energii. — Kraków : Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne AGH, 2000. — (Nauka i Technika Górnicza) ; (Wydawnictwa Dydaktyczne / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; KU 0023). — Opis częśc. wg okł.. — ISBN10: 83-88408-46-1. — S. 11–33. — Bibliogr. s. 32–33

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

10
 • Hydrofilowy charakter powierzchni węgli kamiennych w świetle badań sorpcyjnych pary wodnejHydrophilic character of a hard coal surface on a base of sorption of water steam investigation / Józef STACHURSKI, Mieczysław ŻYŁA, Barbara TORA, Krzysztof Stachurski // Górnictwo i Geoinżynieria / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica, Kraków ; ISSN 1732-6702. — Tytuł poprz.: Górnictwo (Kraków). — 2004 R. 28 z. 2/1, s. 91–99. — Bibliogr. s. 99, Streszcz., Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

11
 • Influence of $CO_{2}$ presorption on coal sorption capacity with regard to $CH_{4}$ and sorption deformation / G. CEGLARSKA-STEFAŃSKA, K. ZARĘBSKA, M. ŻYŁA // W: Challenges of an interdisciplinary science / ed. István Lakatos. — Budapest : Akadémiai Kiadó, 1999. — (Progress in Mining and Oilfield Chemistry ; ISSN 1585-1176 ; vol. 1). — S. 293–300. — Bibliogr. s. 300, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

12
 • Influence of the metamorphism grade and porosity of hard coal on sorption and desorption of propaneWpływ stopnia metamorfizmu i porowatości węgli kamiennych na sorpcję i desorpcję propanu / Agnieszka Dudzińska, Mieczysław ŻYŁA, Janusz Cygankiewicz // Archives of Mining Sciences = Archiwum Górnictwa ; ISSN 0860-7001. — 2013 vol. 58 no. 3, s. 867–879. — Bibliogr. s. 878–879. — tekst: http://journals.pan.pl/Content/93272/PDF/10267-Volume58_Issue3-19_paper.pdf?handler=pdf

 • słowa kluczowe: węgiel kamienny, sorpcja, propan, desorpcja

  keywords: sorption, propane, desorption, hard coal

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.2478/amsc-2013-0060

13
14
 • Montmorylonity modyfikowane depozytem węglowym jako katalizatory usuwania NO z gazów odlotowych : porównanie własności katalizatorów promowanych manganem i żelazem[Montmorillonites modified with carbonaceous deposits as catalysts for NO removal from waste gases : the comparison of the properties of catalysts promoted with magnese and iron] / Teresa GRZYBEK, Jerzy KLINIK, Andrzej KRZYŻANOWSKI, Helmut Papp, Mieczysław ŻYŁA // W: Kataliza w ochronie środowiska : materiały VII Ogólnopolskiego Mikrosympozjum Tematycznego : Poznań, 3 grudnia 1999 / ed. Z. Sarbak ; Uniwersytet im. A. Mickiewicza. Wydział Chemii ; Polski Klub Katalizy. — [Polska : s. n.], [1999]. — S. 59–60

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

15
 • Nanokompozyty węglowo-montmorillonitowe – preparatyka, budowa, własności i zastosowanieCarbonaceous-montmorillonite nanocomposites – preparation, structure, properties and application / Teresa GRZYBEK, Andrzej KRZYŻANOWSKI, Monika MOTAK, Mieczysław ŻYŁA // W: Paliwa i energia – dzisiaj i jutro : Kraków 24–25 czerwca 1999 = Fuels and energy – today and tomorrow : Cracow, June 24-25, 1999 / AGH. Wydział Paliw i Energii. — [Kraków : AGH], 1999. — Nadt.: Akademia Górniczo-Hutnicza wobec wyzwań XXI wieku w kształceniu, badaniach naukowych i współpracy z przemysłem : międzynarodowa konferencja naukowa. — Opis wg okł. — S. P.13. — Streszcz., Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

16
 • $NH_{3}$ oxidation by active carbons or carbon modified montmorillonites promoted with manganese / T. GRZYBEK, J. KLINIK, A. KRZYŻANOWSKI, H. Papp, M. ŻYŁA // W: EUROCARBON 2000 : 1\textsuperscript{st} World Conference on Carbon : 9–13 July 2000, Berlin. Vol. 1, Abstracts and programme oral presentations. — Köln : Deutsche Keramische Gesellschaft, 2000. — S. 321–322. — Bibliogr. s. 322

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

17
 • Ocena zmian chemicznego charakteru powierzchni węgli kamiennych po procesie utleniania w fazie gazowej[The estimation of the changes of chemical character of coals after oxidation in gas phase] / G. CEGLARSKA-STEFAŃSKA, T. GRZYBEK, K. KREINER, M. ŻYŁA // W: XLV Zjazd naukowy Polskiego Towarzystwa Chemicznego : Kraków 9–13 września 2002. T. 3, Streszczenia prezentacji : sesja sprawozdawcza grantów KBN [Komitetu Badań Naukowych] / PTChem. — [Kraków : s. n], 2002. — Na okł. dodatkowo: Doroczny XLV zjazd PTChem : materiały zjazdowe. — S. 903

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

18
 • Porównanie sorpcji tlenku węgla, ditlenku węgla i azotu na polskich węglach kamiennych : [streszczenie][The comparison of carbon monoxide, carbon dioxide and nitrogen sorption on Polish hard coal] / Agnieszka Dudzińska, Mieczysław ŻYŁA, Janusz Cygankiewicz // W: Paliwa – energia – ochrona środowiska [Dokument elektroniczny] : materiały konferencyjne : Kraków, 28–29 maja 2009 / AGH Wydział Energetyki i Paliw. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — Kraków : [s. n.], 2009. — 1 dysk optyczny. — S. [1]. — Wymagania systemowe: Adobe Reader ; napęd CD-ROM

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

19
 • Porównanie właściwości katalizatorów DeNOx na bazie materiałów węglowych i montmorylonitówThe comparison of properties of DeNOx catalysts based on carbonaceous materials and montmorillonites / Teresa GRZYBEK, Jerzy KLINIK, Andrzej KRZYŻANOWSKI, Janusz SMARZOWSKI, Helmut Papp, Mieczysław ŻYŁA // W: Paliwa i energia dziś i jutro – 2001 : konferencja naukowa : Kraków 12–13 czerwca 2001 / Wydział Paliw i Energii Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica. — Kraków : Wydawnictwo Instytutu Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN, 2001. — ISBN10: 8387854530. — S. 287–290. — Bibliogr. s. 290, Streszcz., Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

20
 • Powierzchnia właściwa sorbentów węglowych i mineralnychThe specific surface area of carbonaceous and mineral sorbents / Jerzy KLINIK, Mieczysław ŻYŁA // Chemia i Inżynieria Ekologiczna = Ecological Chemistry and Engineering ; ISSN 1231-7098. — 2002 t. 9 nr 5–6, s. 523–528. — Bibliogr. s. 528, Streszcz., Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

21
 • Preparatyka nanokompozytów węglowo-mineralnych na bazie smektytów traktowanych kwasowoThe preparation of carbonaceous-mineral nanocomposites from acid treated smectites / Teresa GRZYBEK, Andrzej KRZYŻANOWSKI, Monika MOTAK, Mieczysław ŻYŁA // W: Węgiel, sorbenty i wyroby węglowe 2000 : ogólnopolskie seminarium dedykowane Profesorom Aleksandrowi Długoszowi i Mieczysławowi Żyle z okazji 45-lecia pracy naukowej i dydaktycznej : Kraków 15–16 czerwiec 2000 : materiały seminarium / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica. Wydział Paliw i Energii. — [Kraków : AGH], 2000. — S. 136–137. — Streszcz., Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

22
 • Propulsion control of the semi-magnetically levitated cart / A. PIŁAT. M. ŻYŁA // W: SELM 2013 : International symposium on Electrodynamic and mechatronic systems : May 15–18, 2013, Zawiercie (Poland) : proceedings / eds. B. Z. Tomczuk, [et al.] ; IEEE, PAN, IEEE Magnetics. — Opole : OW Oficyna Wydawnicza, 2013. — ISBN: 978-1-4673-5590-2. — S. 25–26. — Bibliogr. s. 26, Abstr.

 • keywords: magnetic levitation, propulsion, magnetic flux density, real time control

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.1109/SELM.2013.6562962

23
 • Próby zastosowania sorbentów mineralnych i mineralno-węglowych do oczyszczania wód z zanieczyszczeń ropopochodnych[Attempts at the application of mineral and mineral-carbonaceous sorbents to water purging from petroleum derivative compounds] / Andrzej KRZYŻANOWSKI, Agnieszka Madejczyk, Mieczysław ŻYŁA, Jerzy FIJAŁ // W: Ochrona człowieka i środowiska naturalnego przed skażeniami : Warszawa 18–19 listopada 1999 r. : materiały z konferencji / kom. red. (przewodn.) Wojciech Dominas ; Wojskowy Instytut Chemii i Radiometrii. Ośrodek Naukowej Informacji Wojskowej. — Warszawa : WICR, 1999. — (Biuletyn / Wojskowy Instytut Chemi i Radiometrii. Ośrodek Naukowej Informacji Wojskowej ; ISSN 1505-828X ; nr 1). — S. 105–113. — Bibliogr. s. 113

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

24
 • Przetwarzanie deaktywowanych sorbentów nieorganicznych na katalizatory $DeNO_{x}$The processing of deactivated inorganic sorbents into $DeNO_{x}$ catalysts / Teresa GRZYBEK, Jerzy KLINIK, Andrzej KRZYŻANOWSKI, Helmut Papp, Mieczysław ŻYŁA // W: Węgiel, sorbenty i wyroby węglowe 2000 : ogólnopolskie seminarium dedykowane Profesorom Aleksandrowi Długoszowi i Mieczysławowi Żyle z okazji 45-lecia pracy naukowej i dydaktycznej : Kraków 15–16 czerwiec 2000 : materiały seminarium / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica. Wydział Paliw i Energii. — [Kraków : AGH], 2000. — S. 134–135. — Streszcz., Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

25