Wykaz publikacji wybranego autora

Krystyna Łopacińska, mgr inż.

doktorant

Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska
WGGiOŚ-kmpig, Katedra Mineralogii, Petrografii i Geochemii


Identyfikatory Autora

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: brak

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 6, z ogólnej liczby 6 publikacji Autora


1
 • [referat, 2001]
 • TytułAn influence of the alkaline stabilizers of spent drilling muds on changes in chemical and mineral composition of disposed waste materials: an experimental study
  AutorzyJ. FIJAŁ, A. GONET, S. STRYCZEK, L. CZEKAJ, K. BYTNAR, K. ŁOPACIŃSKA
  ŹródłoRazvoj i primjena novih tehnologija u cilju povećanja proizvodnje i konačnog iscrpka ugljikovodika iz ležišta [Dokument elektroniczny] : medunarodni znanstveno-stručni skup o naftnom rudarstvu : Zadar, Croatia 2.–5. listopad 2001. — [Croatia : Eastman Kodak Co.], [2001]. — S. 1–7
2
 • [artykuł w czasopiśmie, 2001]
 • TytułDestabilizacja układów koloidalnych płuczek wiertniczych zasadowymi związkami wapnia i magnezu
  AutorzyLucyna CZEKAJ, Jerzy FIJAŁ, Andrzej GONET, Stanisław STRYCZEK, Krystyna ŁOPACIŃSKA
  ŹródłoWiertnictwo, Nafta, Gaz. — 2001 R. 18/1, s. 41–46
3
 • [referat, 1999]
 • TytułDrift spectroscopy in studing of adsorption of anionic and nonionic surfactants on silica and pillared hydroxy-Al-smectite
  AutorzyJ. FIJAŁ, K. ŁOPACIŃSKA, S. OLKIEWICZ
  ŹródłoEUROCLAY 1999 : conference of the European Clay Groups Association : September 5–9, 1999 Kraków, Poland : program with abstracts. — Kraków : Institute of Geological Sciences PAN, 1999. — s. 83
4
 • [referat, 2000]
 • TytułInterakcja kwasów huminowych z substancjami mineralnymi
  AutorzyJerzy FIJAŁ, Krystyna ŁOPACIŃSKA
  ŹródłoWęgiel, sorbenty i wyroby węglowe 2000 : ogólnopolskie seminarium dedykowane Profesorom Aleksandrowi Długoszowi i Mieczysławowi Żyle z okazji 45-lecia pracy naukowej i dydaktycznej : Kraków 15–16 czerwiec 2000 : materiały seminarium / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica. Wydział Paliw i Energii. — [Kraków : AGH], 2000. — S. 64–65
5
 • [referat, 2001]
 • TytułRola reakcji interkalacyjnych w destabilizacji układów koloidalnych płuczek wiertniczych
  AutorzyJerzy FIJAŁ, Lucyna CZEKAJ, Andrzej GONET, Stanisław STRYCZEK, Krystyna ŁOPACIŃSKA
  ŹródłoXII [Dwunasta] międzynarodowa konferencja naukowo-techniczna „Nowe metody i technologie w geologii naftowej, wiertnictwie, eksploatacji otworowej i gazownictwie” : Kraków, 21–22 czerwca 2001, T. 1 / Wydział Wiertnictwa, Nafty i Gazu Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie. — Kraków : WWNiG AGH, 2001. — S. 123–124
6
 • [referat w czasopiśmie, 2003]
 • TytułStudies on colloid properties of the humic acid – clay systems
  AutorzyJerzy FIJAŁ, Krystyna ŁOPACIŃSKA
  ŹródłoPrace Specjalne / Polskie Towarzystwo Mineralogiczne. — 2003 z. 22, s. 45–47