Wykaz publikacji wybranego autora

Krystyna Łopacińska, mgr inż.

doktorant

Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska
WGGiOŚ-kmpig, Katedra Mineralogii, Petrografii i Geochemii


Identyfikatory Autora

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: brakStatystyka obejmuje publikacje afiliowane AGH od 2008 roku włącznie

typ publikacji
rocznikl. publ.książkifragm.referatyartykułypatentymapyred. czas.inne
ogółem642
200311
2001321
200011
199911
język publikacji
rocznikrazempolskojęzyczneanglojęzycznepozostałe języki
ogółem633
200311
2001321
200011
199911
kraj wydania
rocznikrazempubl. krajowepubl. zagraniczne
ogółem66
200311
200133
200011
199911
Lista Filadelfijska
rocznikrazempubl. z LFpubl. pozostałe
ogółem66
200311
200133
200011
199911
punktacja MNiSW
rocznikrazempubl. z pkt. MNiSWpubl. pozostałe
ogółem66
200311
200133
200011
199911
publikacje recenzowane
rocznikrazempubl. recenzowanepubl. nierecenzowane
ogółem615
200311
2001312
200011
1999111
 • An influence of the alkaline stabilizers of spent drilling muds on changes in chemical and mineral composition of disposed waste materials: an experimental study / J. FIJAŁ, A. GONET, S. STRYCZEK, L. CZEKAJ, K. BYTNAR, K. ŁOPACIŃSKA // W: Razvoj i primjena novih tehnologija u cilju povećanja proizvodnje i konačnog iscrpka ugljikovodika iz ležišta [Dokument elektroniczny] : medunarodni znanstveno-stručni skup o naftnom rudarstvu : Zadar, Croatia 2.–5. listopad 2001 = Development and implementation of new technologies for the enhancement of oil and gas production and its final recovery from the reservoir : international oil and gas conference :October 2–5, 2001. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Croatia : Eastman Kodak Co.], [2001]. — 1 dysk optyczny. — S. 1–7. — Wymagania systemowe: Adobe Reader ; napęd CD. — Bibliogr. s. 7, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

2
 • Destabilizacja układów koloidalnych płuczek wiertniczych zasadowymi związkami wapnia i magnezuDestabilisation of colloidal systems in drilling muds with calcium and magnesium basic compounds / Lucyna CZEKAJ, Jerzy FIJAŁ, Andrzej GONET, Stanisław STRYCZEK, Krystyna ŁOPACIŃSKA // Wiertnictwo, Nafta, Gaz = Drilling, Oil, Gas ; ISSN 1507-0042. — Tytuł poprz.: Zeszyty Naukowe Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica. Wiertnictwo, Nafta, Gaz ; ISSN: 0860-1860. — 2001 R. 18/1, s. 41–46. — Bibliogr. s. 46, Streszcz., Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
 • Drift spectroscopy in studing of adsorption of anionic and nonionic surfactants on silica and pillared hydroxy-Al-smectite / J. FIJAŁ, K. ŁOPACIŃSKA, S. OLKIEWICZ // W: EUROCLAY 1999 : conference of the European Clay Groups Association : September 5–9, 1999 Kraków, Poland : program with abstracts. — Kraków : Institute of Geological Sciences PAN, 1999. — ISBN10: 83-909970-2-9. — s. 83

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

4
 • Interakcja kwasów huminowych z substancjami mineralnymiInteraction of humic acids with mineral substances / Jerzy FIJAŁ, Krystyna ŁOPACIŃSKA // W: Węgiel, sorbenty i wyroby węglowe 2000 : ogólnopolskie seminarium dedykowane Profesorom Aleksandrowi Długoszowi i Mieczysławowi Żyle z okazji 45-lecia pracy naukowej i dydaktycznej : Kraków 15–16 czerwiec 2000 : materiały seminarium / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica. Wydział Paliw i Energii. — [Kraków : AGH], 2000. — S. 64–65. — Streszcz., Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

5
 • Rola reakcji interkalacyjnych w destabilizacji układów koloidalnych płuczek wiertniczychRole of intercalation reactions in destabilisation of colloidal drilling fluids / Jerzy FIJAŁ, Lucyna CZEKAJ, Andrzej GONET, Stanisław STRYCZEK, Krystyna ŁOPACIŃSKA // W: XII [Dwunasta] międzynarodowa konferencja naukowo-techniczna „Nowe metody i technologie w geologii naftowej, wiertnictwie, eksploatacji otworowej i gazownictwie” : Kraków, 21–22 czerwca 2001, T. 1 = 12\textsuperscript{th} international scientific-technical conference “New methods and technologies in petroleum geology, drilling and reservoir engineering” / Wydział Wiertnictwa, Nafty i Gazu Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie. — Kraków : WWNiG AGH, 2001. — S. 123–124

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

6
 • Studies on colloid properties of the humic acid – clay systems / Jerzy FIJAŁ, Krystyna ŁOPACIŃSKA // Prace Specjalne = Special Papers / Mineralogical Society of Poland / Polskie Towarzystwo Mineralogiczne ; ISSN 0867-7360. — 2003 z. 22, s. 45–47. — Bibliogr. s. 47. — Materiały zjazdu Polskiego Towarzystwa Mineralogicznego oraz konferencji „Perspektywy rozwoju nauk mineralogicznych w Polsce” = Papers of the meeting of the Mineralogical Society of Poland and the conference “Perspectives of the progress of mineralogical sciences in Poland” : Cieszyn, 19–21. 09. 2003 / red. zesz. Łukasz Karwowski, Leszek Marynowski ; PTM. — Kraków : PTM, 2003

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: