Wykaz publikacji wybranego autora

Krzysztof Bytnar, dr inż.

specjalista

Wydział Energetyki i Paliw
WEiP-ktp, Katedra Technologii Paliw


 • 2018

  [dyscyplina 1] dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / inżynieria chemiczna


[poprzednia klasyfikacja] obszar nauk technicznych / dziedzina nauk technicznych / technologia chemiczna


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: 0000-0003-4252-8068 orcid iD

ResearcherID: brak

Scopus: 55998478700

PBN: 5e7094cb878c28a0473c3eb4

OPI Nauka Polska

System Informacyjny AGH (SkOs)

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 52, z ogólnej liczby 54 publikacji Autora


1
 • [fragment książki, 2008]
 • TytułAlkalies in coal and coke
  AutorzyKrzysztof BYTNAR
  ŹródłoProceedings of the Faculty of Fuels and Energy, AGH University of Science and Technology in Krakow and Department of Chemistry and Technology of Fuels, VŠB – Technical University of Ostrava [Dokument elektroniczny] / eds. Miroslav Kaloč, Pavla Ličáková ; Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava. — Ostrava : VŠB – Technická univerzita Ostrava], [2008]. — S. 6–14
2
 • [referat, 2004]
 • TytułAlkalies in coke and their influence on its properties : [summ.]
  AutorzyPiotr BURMISTRZ, Krzysztof BYTNAR, Andrzej STRUGAŁA
  Źródło30. Mezinárodní koksárenská konference : 10. –11. listopadu 2004, Malenovice, Česká Republika ; [sborník abstraktů přednášek] / [red. Miroslav Kaloč] ; Česká koksárenská společnost. — [Ostravá : ČKS], [2004]. — S. 59–62
3
4
 • [referat, 2001]
 • TytułAn influence of the alkaline stabilizers of spent drilling muds on changes in chemical and mineral composition of disposed waste materials: an experimental study
  AutorzyJ. FIJAŁ, A. GONET, S. STRYCZEK, L. CZEKAJ, K. BYTNAR, K. ŁOPACIŃSKA
  ŹródłoRazvoj i primjena novih tehnologija u cilju povećanja proizvodnje i konačnog iscrpka ugljikovodika iz ležišta [Dokument elektroniczny] : medunarodni znanstveno-stručni skup o naftnom rudarstvu : Zadar, Croatia 2.–5. listopad 2001. — [Croatia : Eastman Kodak Co.], [2001]. — S. 1–7
5
 • [artykuł w czasopiśmie, 2010]
 • TytułAnaliza możliwości wykorzystania laboratoryjnego pomiaru ciśnienia koksowania do prognozowania jakości koksu
  AutorzyPiotr BURMISTRZ, Krzysztof BYTNAR, Andrzej ROZWADOWSKI, Teresa ROZWADOWSKA
  ŹródłoKarbo. — 2010 vol. 55 nr 3, s. 110–117
6
 • [fragment książki, 2004]
 • TytułAnaliza pracy rozdzielczej sieci gazowej średniego ciśnienia
  AutorzyKrzysztof KOGUT, Krzysztof BYTNAR
  ŹródłoPaliwa i energia XXI wieku / kom. red. monogr.: Krzysztof Bytnar, Grzegorz Stefan Jodłowski ; kom. nauk.: Bronisław Buczek [et al.] ; Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica. — Kraków : Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne AGH, 2004. — S. 119–123
7
 • [referat, 2003]
 • TytułAnaliza pracy sieci dystrybucyjnej w aspekcie rozwoju infrastruktury miejskiej : [streszczenie]
  AutorzyKrzysztof BYTNAR, Krzysztof KOGUT
  ŹródłoVII [Siódme] targi inżynierii sanitarnej ogrzewania, klimatyzacji i chłodnictwa TERMO 2003 : IV [Czwarte] targi gazownictwa GAZ-TECHNIKA 2003 : II [Drugie] targi urządzeń energii odnawialnej i ochrony środowiska ENECO 2003 : 19–21 marca 2003. — Kraków : Wydawnictwo Cracovia Transfer, 2003. — S. 11
8
 • [referat, 2012]
 • TytułAnaliza składu pierwiastkowego substancji mineralnej węgli kamiennych techniką atomowej spektrometrii absorpcyjnej AAS
  AutorzyDorota MAKOWSKA, Krzysztof BYTNAR
  Źródło„Sprzęt i metody pomiarowe w ocenie jakości węgla i koksu” [Dokument elektroniczny] : seminarium branżowe : jubileusz 120-lecia Polskiego Ruchu Stowarzyszeniowego Branży Hutniczej : Karpacz, 11-13.05.2012 r.. — [Polska : s. n.], [2012]. — Slajdy [1–17]
9
 • [artykuł w czasopiśmie, 2014]
 • TytułAnaliza zawartości wybranych pierwiastków krytycznych w odpadach z procesu wzbogacenia węgla kamiennego
  AutorzyAndrzej STRUGAŁA, Dorota MAKOWSKA, Krzysztof BYTNAR, Teresa ROZWADOWSKA
  ŹródłoPolityka Energetyczna. — 2014 t. 17 z. 4, s. 77–88
10
 • [referat, 2017]
 • TytułAnalysis of the content of nickel, chromium, lead and zinc in solid products of coal combustion (CCPs) coming from Polish power plants
  AutorzyFaustyna WIEROŃSKA, Dorota MAKOWSKA, Andrzej STRUGAŁA, Krzysztof BYTNAR
  ŹródłoSEED 2017 : 2textsuperscript{nd} international conference on the Sustainable Energy and Environment Development : Kraków, Poland, 14–17 November, 2017 : book of abstracts. — Krakow : Institute for Sustainable Energy, 2017. — S. 226
11
 • [referat w czasopiśmie, 2019]
 • TytułAnalysis of the content of nickel, chromium, lead and zinc in solid products of coal combustion (CCPs) coming from Polish power plants
  AutorzyF. WIEROŃSKA, D. MAKOWSKA, A. STRUGAŁA, K. BYTNAR
  ŹródłoIOP Conference Series: Earth and Environmental Science. — 2019 vol. 214 [no.] 1 art. no. 012029, s. 1–7. — tekst: https://iopscience.iop.org/article/10.1088/1755-1315/214/1/012029/pdf
12
 • [referat, 2003]
 • TytułApplied mineralogy in remediation of post-industrial area polluted with alkaline solutions
  AutorzyJerzy FIJAŁ, Krzysztof BYTNAR
  ŹródłoPolish Science and Technology Forum : Paris, 15–16 September 2003 : catalogue / Ministry of Scientific Research and Information Technology, Poland. — Warsaw : s. n., 2003. — S. 32–34
13
 • [referat w czasopiśmie, 2017]
 • TytułConcentration of main elements in mineral matter of Polish coking coal and its cleaning products
  AutorzyKrzysztof BYTNAR, Dorota MAKOWSKA
  ŹródłoE3S Web of Conferences [Dokument elektroniczny]. — Czasopismo elektroniczne. — 2017 vol. 14 art. no. 02013, s. 1–6
14
 • [referat, 1999]
 • TytułDegradation and transformation of clays and other silicate minerals in post-industrial areas polluted with alkaline solutions
  AutorzyJ. FIJAŁ, K. BYTNAR, J. Stoch
  ŹródłoEUROCLAY 1999 : conference of the European Clay Groups Association : September 5–9, 1999 Kraków, Poland : program with abstracts. — Kraków : Institute of Geological Sciences PAN, 1999. — S. 83
15
 • [abstrakt w czasopiśmie, 2000]
 • TytułDegradation of clay minerals and soils in the Soda Works: a post-industrial area polluted with alkaline solutions
  AutorzyBYTNAR K., FIJAŁ J.
  ŹródłoActa Universitatis Szegediensis. Acta Mineralogica-Petrographica / University of Szeged. Abstract Series. — 2000 t. 41 suppl. B, s. 14
16
 • [referat, 2016]
 • TytułDistribution of contents of main elements in mineral matter of Polish coking coal and in coal cleaning products
  AutorzyKrzysztof BYTNAR, Dorota MAKOWSKA
  ŹródłoEnergy and fuels 2016 : Kraków, 21–23 September 2016 : book of abstracts / eds. Magdalena Dudek, Tadeusz Olkuski, Wojciech Suwała, Bartłomiej Lis, Marcin Pluta ; AGH University of Science and Technology. Faculty of Energy and Fuels, Tadeusz Kościuszko Cracow University of Technology. Institute of Thermal Power Engineering. — [Kraków : AGH University of Science and Technology], [2016]. — S. 99
17
 • [książka, 2002]
 • TytułInformator dla studentów studiów dziennych : [Akademia Górniczo-Hutnicza. Wydział Paliw i Energii]
  Autorzyoprac. Piotr BURMISTRZ, Krzysztof KOGUT, Krzysztof BYTNAR
  DetailsKraków : AGH. WPiE, 2002. — [81] k.
18
 • [książka, 2001]
 • TytułInformator dla studentów studiów dziennych : [Akademia Górniczo-Hutnicza. Wydział Paliw i Energii]
  Autorzyoprac. Piotr BURMISTRZ, Krzysztof KOGUT, Krzysztof BYTNAR
  DetailsKraków : AGH. WPiE, 2001. — [72] k.
19
 • [książka, 2002]
 • TytułInformator dla studentów studiów zaocznych : [Akademia Górniczo-Hutnicza. Wydział Paliw i Energii]
  Autorzyoprac. Piotr BURMISTRZ, Krzysztof KOGUT, Krzysztof BYTNAR
  DetailsKraków : AGH. WPiE, 2002. — [44] k.
20
 • [książka, 2001]
 • TytułInformator dla studentów studiów zaocznych : [Akademia Górniczo-Hutnicza. Wydział Paliw i Energii]
  Autorzyoprac. Piotr BURMISTRZ, Krzysztof KOGUT, Krzysztof BYTNAR
  DetailsKraków : AGH. WPiE, 2001. — [43] k.
21
 • [artykuł w czasopiśmie, 2009]
 • TytułModyfikacja koksownictwa poprzez uproszczenie technologii?
  AutorzyKrzysztof BYTNAR, Zbigniew BĘBENEK
  ŹródłoKarbo. — 2009 vol. 54 nr 2, s. 106–111
22
 • [podręcznik, 2007]
 • TytułObliczanie sieci gazowych. T. 1, Omówienie parametrów wymaganych do obliczeń
  AutorzyKrzysztof KOGUT, Krzysztof BYTNAR
  DetailsKraków : AGH Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne, 2007. — VIII, 189, [1] s., [1] k. złoż.
23
 • [podręcznik, 2007]
 • TytułObliczanie sieci gazowych. T. 2, Przegląd programów komputerowych
  AutorzyKrzysztof KOGUT, Krzysztof BYTNAR
  DetailsKraków : AGH Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne, 2007. — V, 151 [1] s.
24
 • [fragment książki, 2014]
 • TytułOccurrence of mercury in coals
  AutorzyTadeusz DZIOK, Andrzej ROZWADOWSKI, Przemysław GRZYWACZ, Krzysztof BYTNAR, Teresa ROZWADOWSKA
  ŹródłoMercury as a coal combustion pollutant : monograph / eds. Janusz Gołaś, Andrzej Strugała. — Warszawa : Oficyna Drukarska – Jacek Chmielewski, [2014]. — S. 63–78
25
 • [referat, 2015]
 • TytułOznaczanie zawartości talu w węglu oraz popiołach węglowych techniką atomowej spektrometrii absorpcyjnej z atomizacją elektrotermiczną
  AutorzyFaustyna WIEROŃSKA, Dorota MAKOWSKA, Krzysztof BYTNAR
  ŹródłoZastosowanie metod AAS, ICP-OES i ICP-MS w analizie środowiskowej : XX konferencja : 04–06 listopada 2015, Łódź / red. nauk. Małgorzata Iwona Szynkowska, Sławomir Garboś. — [Łódź : Politechnika Łódzka], [2015]. — S. 43