Wykaz publikacji wybranego autora

Zbigniew Wilk, prof. dr hab. inż.

profesor zwyczajny

Faculty of Geology, Geophysics and Environmental Protection
WGGiOŚ-khgi


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: brak

OPI Nauka Polska

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 13, z ogólnej liczby 13 publikacji Autora


1
 • [article, 1999]
 • TytułExtraction of mineral and the aquatic environment : fields and size of the conflict in Poland
  AutorzyZbigniew WILK
  ŹródłoEuropean Geologist. — 1998/1999 no. 8, s. 35–40
2
 • [article, 1997]
 • TytułGórnictwo a środowisko wodne: pola i rozmiary konfliktu
  AutorzyZbigniew WILK
  ŹródłoSprawozdania z Czynności i Posiedzeń Polskiej Akademii Umiejętności. Oddział w Krakowie. — 1997 [wyd. 1998] t. 61, s. 55–57
3
 • [article, 1999]
 • TytułHydrogeologia górnicza w Polsce – wczoraj, dziś i jutro
  AutorzyZbigniew WILK
  ŹródłoBiuletyn Państwowego Instytutu Geologicznego. Hydrogeologia. — 1999 nr 388, s. 229–247
4
 • [monograph, 2004]
 • TytułHydrogeologia polskich złóż kopalin i problemy wodne górnictwa, [T.] 3
  Autorzypod red. Zbigniewa WILKA i Ryszarda KULMY
  DetailsKraków : Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne AGH, 2004. — 234, [1] s.
5
 • [monograph, 2003]
 • TytułHydrogeologia polskich złóż kopalin i problemy wodne górnictwa, [T.] 1
  Autorzypod red. Zbigniewa WILKA ; [aut.] Piotr CZAJA, Zdzisław KOHUTEK, Andrzej WICHUR, Zbigniew WILK
  DetailsKraków : Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne AGH, 2003. — 610, [1] s.
6
 • [monograph, 2003]
 • TytułHydrogeologia polskich złóż kopalin i problemy wodne górnictwa : [T.] 2
  Autorzypod red. Zbigniewa WILKA i Tatiany Bocheńskiej ; [aut.] Zbigniew WILK, Andrzej F. ADAMCZYK
  DetailsKraków : Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne AGH, 2003. — 477, [1] s.
7
 • [chapter, 2004]
 • TytułHydrogeologia złóż i problemy wodne górnictwa gipsu i anhydrytu, barytu i fosforytów
  AutorzyZbigniew WILK
  ŹródłoHydrogeologia polskich złóż kopalin i problemy wodne górnictwa, [T.] 3 / pod red. Zbigniewa Wilka i Ryszarda Kulmy. — Kraków : Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne AGH, 2004. — S. 198–[235]
8
 • [chapter, 2004]
 • TytułHydrogeologia złóż i problemy wodne górnictwa soli kamiennej
  AutorzyZbigniew WILK
  ŹródłoHydrogeologia polskich złóż kopalin i problemy wodne górnictwa, [T.] 3 / pod red. Zbigniewa Wilka i Ryszarda Kulmy. — Kraków : Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne AGH, 2004. — S. 15–128
9
 • [article, 2002]
 • TytułKartografia w hydrogeologii górniczej
  AutorzyZbigniew WILK
  ŹródłoBiuletyn Państwowego Instytutu Geologicznego. Hydrogeologia. — 2002 [nr] 400, s. 103–113
10
 • [proceedings, 1999]
 • TytułProblemy hydrogeologiczne górnictwa podziemnego w Polsce
  AutorzyZbigniew WILK
  ŹródłoHydrogeologiczne problemy eksploatacji i likwidacji kopalń : konferencja naukowo-techniczna : I [pierwsze] Dolnośląskie Dni Nauki i Techniki : Dzień Hydrogeologa : Lubin 9–10 listopada 1999 r. : materiały konferencyjne. — [Polska : s. n.], [1999]. — S. 1–25
11
 • [chapter, 2000]
 • TytułŚrodowiskowe aspekty likwidacji kopalń w Polsce
  AutorzyZbigniew WILK
  ŹródłoZagrożenia cywilizacyjne. — Kraków : nakł. Polskiej Akademii Umiejętności, 2000. — S. 83–101
12
 • [chapter, 1998]
 • TytułWdarcia i awarie wodne w polskich kopalniach soli i ich skutki na powierzchni terenu
  AutorzyZbigniew WILK
  ŹródłoHydrogeologia obszarów zurbanizowanych i uprzemysłowionych : tom poświęcony jubileuszowi Profesora Andrzeja Różkowskiego / red. Andrzej T. Jankowski. — Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 1998. — S. 238–252
13
 • [proceedings, 1997]
 • TytułWybrane zagadnienia gospodarki wodami kopalnianymi w polskim górnictwie
  AutorzyZbigniew WILK
  ŹródłoWspółczesne problemy hydrogeologii : VIII sympozjum : Poznań–Kiekrz 4–6 września 1997, T. 8 / red. Józef Górski, Ewa Liszkowska. — Wrocław : WIND, [1997]. — S. 17–27